CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Termomodernizacja stropów piwnic i stropodachów

 ew  |  Administrator 10/2017  |  16.11.2017  |  2
Termomodernizacja stropów nad nieogrzewanymi piwnicami oraz stropodachów przynosi korzyści ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia wydatków na ogrzewanie, znacząco wpływa na komfort życia mieszkańców oraz podwyższa wartość rynkową nieruchomości.
Termomodernizacja stropów nad nieogrzewanymi piwnicami oraz stropodachów przynosi korzyści ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia wydatków na ogrzewanie, znacząco wpływa na komfort życia mieszkańców oraz podwyższa wartość rynkową nieruchomości.
Fot. J. Sawicki

Budynki mieszkalne pochłaniają około 34% energii zużywanej w Polsce i aż 71% energii jest wykorzystywane na ich ogrzewanie. Niestety, w starszych budynkach, niespełniających obecnie obowiązujących ich wymagań budowlanych, a więc tracących cenną energię przez brak właściwej izolacji termicznej, koszt ogrzania jednego metra kwadratowego może być do około 2,5 raza wyższy niż w budynkach właściwie zaizolowanych. Wyeliminowanie strat ciepła w takich budynkach jest niezwykle istotne nie tylko z powodów ekonomicznych, lecz także w celu podniesienia komfortu życia ich mieszkańców.

W artykule:

• Termomodernizacja stropów piwnic i garaży
• Termomodernizacja stropodachów

Aby utrzymać miesięczne koszty ogrzewania mieszkania w źle zaizolowanym budynku na rozsądnym poziomie, część właścicieli nieruchomości decyduje się na niedogrzewanie pomieszczeń, a więc na użytkowanie ich w warunkach dyskomfortu cieplnego. Stąd tak istotnie jest przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych. Szczególnie, że obligują do tego przepisy prawa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z kwietnia 2002 r., od stycznia 2017 r. współczynnik przenikania ciepła Uc(max) dla stropów piwnic powinien wynosić 0,25 W/(m2·K) – przy warunkach temperatur obliczeniowych wyższych niż 16°C oraz 0,30 W/(m2·K) dla temperatur rzędu 8°C-16°C, czyli prawie tyle samo co ściany zewnętrzne (odpowiednio 0,23 W/(m2·K) oraz 0,45 W/(m2·K).

Dla stropodachu wartość ta nie powinna być wyższa niż 0,18 W/(m2·K) przy warunkach temperatur obliczeniowych wyższych niż 16°C oraz 0,30 W/(m2·K) dla temperatur rzędu 8–16°C.

Termomodernizacja stropów piwnic i garaży

Podczas termomodernizacji budynków ochrona cieplna stropów jest często traktowana drugorzędnie. Wynika to z ograniczonego budżetu na ten cel oraz utrudnień związanych chociażby z dostępem do piwnic. Problem ten bywa bagatelizowany, gdyż największe straty ciepła ponosi się w wyniku nieodpowiednio zaizolowanych ścian zewnętrznych i narożników – 20–25%, a przez piwnice i fundamenty „tylko” od 10 do 15%.

Najbardziej narażeni na odczuwanie dyskomfortu powodowanego przez niezaizolowaną podłogę są mieszkańcy najniższej kondygnacji, znajdującej się bezpośrednio nad piwnicą lub garażem. Problem ten jest szczególnie częsty w starych budynkach, przede wszystkim z wielkiej płyty, gdzie izolacja cieplna stropu piwnic to jedynie dwu- lub trzycentymetrowa warstwa lub nawet jej brak. W wielu budynkach izolacja ta z upływem czasu ulega dodatkowo degradacji.

Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych skutkiem takiej sytuacji może być wyziębianie podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych nawet poniżej 10ºC.

Doraźne sposoby radzenia sobie z tym problemem – w postaci podkładów naturalnych pod panele, mat korkowych czy folii (które mogą z kolei powodować nadmierną pracę podłogi i rozejście się paneli oraz nie gwarantują odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej), dywanów czy wykładzin – są mało skuteczne i nie przynoszą oczekiwanych efektów. Konieczne jest więc przeprowadzenie kompleksowego oraz profesjonalnego procesu izolacji termicznej.

Warto zauważyć, że prace związane z dociepleniem stropów piwnic nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani wykonania projektu budowlanego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej. Mieszkańcy muszą jedynie na kilka dni udostępnić swoje piwnice.

Zarządcy i administratorzy nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe samodzielnie podejmują decyzję o doborze systemu oraz technologii, która zostanie wykorzystana.

Na rynku dostępne są zarówno systemy klejone, jak i wdmuchiwania materiału izolacyjnego (materiały celulozowe, granulat/regranulat styropian, granulat wełny mineralnej) lub natrysku (pianki poliureatowej czy wełny mineralnej).

Przy metodzie lekkiej-mokrej czy suchej zabudowy prace prowadzone są etapowo i wymagają udostępnienia pomieszczeń piwnicznych na dłuższy czas.

Dużo szybsze jest wykonanie ocieplenia metodą wdmuchiwania lub natryskową. Dodatkowo metoda natryskowa umożliwia aplikację ocieplenia również w miejscach trudnodostępnych, np. pod elementami instalacyjnymi.

Dużą zaletą tego typu rozwiązania jest także to, że izolację można wykonywać cały rok. Na dodatek izolacja wykonana z granulatu wełny natryskowej tworzy doskonałą przegrodę ogniową, gdyż jest to materiał niepalny.

Przy wyborze rozwiązań do ocieplenia stropu warto dobierać te, które umożliwiają jednorazowe ułożenie izolacji o wymaganej grubości. Skraca to znacząco czas wykonania i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców.

Trzeba pamiętać, że musi to być materiał niepalny lub niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia. Zgodnie bowiem z § 262.1 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań”.

Ocieplenie stropów może wpłynąć na nieznaczne obniżenie temperatury panującej w piwnicy. Warto więc zastanowić się nad renowacją lub dodatkową izolacją cieplną przewodów instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. czy c.w.u.

Straty ciepła, zwiększone koszty ogrzewania i dyskomfort w postaci zimnej podłogi to wystarczające powody, aby zająć się ociepleniem stropu piwnicznego. Działanie to wyeliminuje znaczne straty ciepła z całego budynku, ale także podniesie jego jakość energetyczną. Teoretyczna wartość oszczędności, które można uzyskać po realizacji inwestycji, to 4–6%. Warto pamiętać, że działanie to poprawi nie tylko komfort cieplny, lecz także akustyczny, co ma szczególne znaczenie, gdy lokale mieszkalne mieszczą się nad pomieszczeniami technicznymi czy garażami.

Czytaj też: Ciepło można odzyskać >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17716|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11062|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10642|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl