Eko-lokator – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym

Jak oszczędzać energię i żyć w czystym środowisku?
Jak oszczędzać energię i żyć w czystym środowisku? Na te pytania podczas bezpłatnych szkoleń i warsztatów odpowiedzą eksperci Fundacji na rzecz Ekorozwoju.
Jak oszczędzać energię i żyć w czystym środowisku? Na te pytania podczas bezpłatnych szkoleń i warsztatów odpowiedzą eksperci Fundacji na rzecz Ekorozwoju.
Eko-lokator

Budownictwo mieszkaniowe stanowi sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Wpływ budynków na zmiany klimatu wynika głównie ze znacznego zużycia energii - potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy pracę urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkań.

Obecnie gospodarstwa domowe odpowiedzialne są za 32% energii netto zużywanej w naszym kraju. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii w Polsce ogrzewanie pochłania ponad 70% energii zużywanej przez budynki mieszkalne.

Prawie 60% mieszkań znajduje się w budynkach wielorodzinnych. W roku 2012 aż 46% mieszkań znajdowało się w budynkach nieocieplonych.

Co więcej, część już ocieplonych budynków powinno zostać poddanych ponownej termomodernizacji, ponieważ wcześniejsza nie została przeprowadzona w sposób optymalny i budynki te nadal mają zbyt duże zapotrzebowanie na energię.

Budownictwo ma więc do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystywaniem zasobów, zużyciem energii oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Smog i działania antysmogowe w Polsce

Jednym z przejawów oddziaływania budynków na środowisko jest smog powstający między innymi podczas emitowania do powietrza przede wszystkim produktów spalania paliw stałych. Kluczową rolę odgrywa emisja z produkcji ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jeśli wymienimy sposoby ogrzewania i pozyskiwania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym na takie, które nie powodują emisji szkodliwych substancji do atmosfery i wykorzystują odnawialne źródła energii – pomożemy sami sobie.

Kolejne samorządy lokalne wprowadzają uchwały antysmogowe. Pionierem w tym zakresie było miasto Kraków i Małopolska. Swojej uchwały antysmogowej doczekały się też Śląsk, Mazowsze i województwo łódzkie. Województwo dolnośląskie przygotowuje pakiet uchwał antysmogowych dla Wrocławia, miejscowości uzdrowiskowych i pozostałych miast na Dolnym Śląsku.

Przełomowe w walce ze smogiem w Polsce jest wprowadzenie standardów Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy te wyeliminują z polskiego rynku przestarzałe kotły na węgiel i drewno. Rozporządzenie zakazuje produkcji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5.

Efektywność energetyczna - warunek wstępny dla instalacji OZE

Niedostatecznie ogrzane domy i mieszkania, ciepło uciekające przez nieszczelne okna i drzwi, pozbawione izolacji ściany, stropy i podłogi. To warunki panujące w dużej części budynków wielorodzinnych, w których codziennie funkcjonuje znaczna część mieszkańców naszego kraju.

Warto pomyśleć nad kolejnością działań. Nieprzemyślane działania – np. inwestowanie w OZE w nieocieplonych budynkach z niewymienionymi oknami nie jest racjonalne i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Efektywność energetyczna powinna być punktem wyjścia dla przedsięwzięć związanych z instalacją odnawialnych źródeł energii.

Działania związane z efektywnością energetyczną mogą być realizowane poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków mieszkalnych. Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach wielomieszkaniowych wpływa nie tylko na poprawę komfortu mieszkania w nich, ale przede wszystkim jest opłacalne ekonomicznie.

Na inwestycje w efektywne użytkowanie energii nigdy nie jest za późno. Można je rozpocząć na etapie projektowania, budowy, eksploatacji lub rewitalizacji budynków. Ale oczywiście im wcześniej się o tym pomyśli, tym większe korzyści można osiągnąć. Ze względu na specyfikę projektu Eko-lokator – koncentrujemy się na działaniach możliwych do przeprowadzenia w istniejących już i użytkowanych budynkach. Wybór możliwych do zastosowania rozwiązań jest szeroki.

Na efektywność energetyczną budynku wielorodzinnego może wpłynąć przeprowadzenie termomodernizacji budynków i zmiana wyposażenia w urządzenia o najwyższych standardach efektywności energetycznej:

  • ocieplenie budynku, w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • przebudowa systemów grzewczych,
  • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
  • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Oszczędzanie energii w budynkach wielorodzinnych jest możliwe i opłacalne

Inwestycja w wymianę przestarzałego, energochłonnego oświetlenia w częściach wspólnych budynków, zamontowanie czujników ruchu pozwalają na oszczędności wynikające z mniejszego poboru energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki rzadszej wymianie żarówek. Nowoczesne żarówki i oprawy zapewniają lepsze, równomiernie rozłożone oświetlenie, co podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Ten sam efekt można uzyskać modernizując oświetlenie na zewnątrz budynków. Stosując np. inteligentne oświetlenie chodników, placów, ulic dojazdowych, miejsc parkingowych, czy placów zabaw (Smart Streetlights). Specjalnie zaprogramowane systemy automatycznie dobierają parametry i pozwalają optymalizować zużycie energii, a w rezultacie generować znaczne oszczędności.

Duży potencjał oszczędzania energii jest również w systemach chłodzenia budynków. Popyt na systemy klimatyzacji rośnie ze względu na coraz większa liczbę gorących dni w ciągu roku i z powodu wzrostu zamożności społeczeństwa. Montaż klimatyzatorów w każdym pomieszczeniu może okazać się szkodliwy z punktu widzenia ochrony klimatu – następuje zwiększenie poboru energii elektrycznej oraz emisja ciepła na zewnątrz budynku, która potęguje efekt miejskiej wyspy ciepła. W zamian można znacząco ograniczyć dopływ ciepła do budynków poprzez zastosowanie rolet, czy wymienników ciepła. Izolację termiczną budynków, w tym lepsze izolowanie przeciwsłoneczne, można również uzyskać stosując roślinność na dachach i elewacjach - dachy zielone, zielone ściany i pnącza roślinne.

Zmniejszanie zużycia energii przez odbiorców końcowych

Działania poprawiające efektywność energetyczną powinny też być połączone ze zmniejszeniem zużycia energii przez odbiorców końcowych, indywidualnych użytkowników - czyli przez każdego z nas!

Brak świadomości energetycznej mieszkańców i wynikające z tego codzienne praktyki, czynią gospodarkę energetyczną w domach wielu z nas nieefektywną.

Działania związane z ograniczeniem strat energii w budynkach mogą być realizowane przez indywidualnych użytkowników poprzez oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych oraz stosowanie urządzeń i sprzętów o wysokiej klasie energetycznej. Urządzenia takie mają wyższą cenę, ale warto jednak pamiętać, że koszty ich eksploatacji (w tym koszty zużywanej energii elektrycznej) są dużo niższe.

Rynek oferuje dużą liczbę urządzeń z każdej grupy produktów. Różnią się one nie tylko wyglądem, wielkością czy technologią. Każde urządzenie charakteryzują parametry, których większość jest dla nabywcy trudna do zrozumienia. Aby ułatwić porównywanie urządzeń z tej samej grupy produktowej, wprowadzono etykietę energetyczną. W prosty i czytelny sposób pomaga ona potencjalnemu nabywcy w dokonaniu wyboru urządzenia o korzystnych parametrach technicznych i oczekiwanych kosztach eksploatacyjnych. System etykietowania opiera się na wskaźniku efektywności energetycznej.

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A+++ do G. Klasa A+++ (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) – największe.

Unia Europejska planuje wprowadzenie nowych, prostszych etykiet dla urządzeń elektrycznych. Najbardziej energochłonne nadal będą miały kategorię G, ale te najbardziej energooszczędne po prostu A. Znikną obecne dziś kategorie A z plusami.

OZE w budownictwie wielorodzinnym

Można wskazać wiele przykładów zastosowania w budownictwie wielorodzinnym na terenie Polski odnawialnych źródeł energii. Korzystając z programów dofinansowania, w OZE inwestują wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które będąc wcześniej tylko konsumentami energii elektrycznej stały się teraz prosumentami (połączenie konsumenta i producenta). Wytwarzają energię w skali mikro z odnawialnych źródeł energii zaspokajając w ten sposób własne potrzeby jako konsumenta, a nadwyżki energii sprzedają do sieci.

Energia ze źródeł odnawialnych w postaci paneli fotowoltaicznych na dachu budynku jest najczęściej wykorzystywana do oświetlania części wspólnych. Kolektory słoneczne służą do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w użyteczne ciepło. Budynki wielorodzinne zasilane ciepłem z kotłowni węglowej lub gazowej wymieniają system grzewczy na instalację hybrydową - pompy ciepła współpracujące z panelami fotowoltaicznymi. Odnawialne źródła energii dają korzyści ekologiczne w postaci mniejszej emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zauważalne korzyści ekonomiczne w postaci niższych kosztów zużycia energii i ogrzewania.

W ramach projektu „Eko-lokator”, także podczas szkoleń dla zarządców i administratorów nieruchomości, udostępniamy wiele przykładów pokazujących jak funkcjonują odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych. Są to zarówno przykłady pokazujące spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe inwestujące w OZE, jak i ciekawy przykład mieszkańca Krakowa, który zbudował prywatną elektrownię słoneczną na dachu swojego bloku.

Źródła OZE stanowią alternatywę dla energetyki opartej o tradycyjne surowce, które są głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska. Nawet najmniejsze źródło OZE, wsparte efektem skali, ma znaczenie w systemie energetycznym. Ogranicza konieczność budowy nowych mocy wytwórczych w celu zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych, co przyczynia się do dbałości o środowisko.

Włączanie OZE w sieć elektroenergetyczną w miastach

Właścicielem OZE może być zarządzający budynkiem lub indywidualny lokator, jeżeli istnieje techniczna możliwość przesłania wyprodukowanej energii do jego lokalu. Wyprodukowana energia, w zależności od sposobu połączenia instalacji wytwórczej z odbiorczą, może być w całości lub częściowo, a nadwyżka wprowadzona do sieci w budynku. W tym drugim przypadku, fakt przyłączenia OZE do instalacji budynku należy zgłosić do przedsiębiorstwa energetycznego zarządzającego siecią (Operator Systemu Dystrybucyjnego - OSD), do której nasz budynek jest przyłączony. Procedury postępowania udostępniają poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne zarządzające siecią (OSD), można je znaleźć np. na stronach Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, czy Enea Operator. Dla źródeł o mocy mniejszej niż 40 kW, obowiązują uproszczone zasady przyłączania.

Jeżeli na danym obszarze występuje więcej takich odnawialnych źródeł energii, można rozważyć zawiązanie grupy producencko-odbiorczej tzw. klastra energii. Idea klastra zakłada, że posiadając OZE, jedno lub wiele, możemy wyprodukowaną tam energię przesłać do swoich odbiorów, pomimo, że nie są bezpośrednio połączone ze źródłem. Docelowo, prowadzić to może do powstawania obszarów niezależnych energetycznie tzw. wysp energetycznych, chociaż segment takich inicjatyw lokalnych, nie jest jeszcze w Polsce dostatecznie rozwinięty.

OZE jako adaptacja do wywołanych zmianami klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania

Wprowadzenie – tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – małych i ekologicznie bezpiecznych systemów wytwarzania energii, opartych o OZE pozwala na decentralizację gospodarki energią i dywersyfikację jej źródeł.

Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej w miejscu jej zużycia redukujemy potrzebę przesyłania energii, straty z tym związane i problemy z działaniem elementów sieci dystrybucyjnej w wysokich temperaturach. Upały, które utrudniają pracę elektrowni oraz masowo wykorzystywana klimatyzacja - to powody wprowadzanych ograniczeń w dostawach energii. Na skutek zmian klimatu te sytuacje mogą się powtarzać coraz częściej. Dzięki odnawialnym źródłom energii redukujemy ryzyko rozległych awarii zasilania z powodu konieczności obniżenia wytwarzania energii przez elektrownie węglowe w wysokich temperaturach.

W przypadku wystąpienia awarii sieci zasilającej, lokalne źródła pozwalają na podtrzymanie zasilania na wybranym obszarze. Prowadzą do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Przy czym efekt finalny jest zależny do kilku czynników - technologii wytwarzania, sposobu użytkowania oraz wsparcia np. magazynami energii, których technologie gwałtownie się rozwijają a ich cena spada.

Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami.

Eko-lokator skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczność prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian. W ramach projektu przygotowane zostały bezpłatne szkolenia które stanowić będą rozbudowaną bazę wiedzy, przydatną szczególnie administratorom i zarządcom nieruchomości. Zostaną przeprowadzone w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych. 

Poprzez realizację projektu, chcemy również przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie. 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: Bezpłatne szkolenia "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych"

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Seminarium wymagania prawne dot. znakowania znakiem budowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
czyszcenie i renowacja elewacji Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 9536|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl