CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Nowoczesne oprogramowanie wspiera zarządcę nieruchomości

Na zdjęciu: mgr inż. Tomasz Bąkiewicz, autor niniejszej publikacji, na co dzień dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, aktywny handlowiec z doświadczeniem m.in. w sprzedaży usług doradczych i produktów informatycznych dla branży mieszkaniowej i komunalnej.
Na zdjęciu: mgr inż. Tomasz Bąkiewicz, autor niniejszej publikacji, na co dzień dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, aktywny handlowiec z doświadczeniem m.in. w sprzedaży usług doradczych i produktów informatycznych dla branży mieszkaniowej i komunalnej.
Fot. archiwum autora (T. Bąkiewicz)

Zarządzanie nieruchomościami – rozumiane jako usługa świadczona właścicielom, najemcom i wszystkim tym, którzy zdecydowali się powierzyć obsługę swojej własności zarządcy – jest obecnie z powodu ogromnej konkurencji na rynku poddawane ciągłej ocenie i weryfikacji ze strony korzystających z niego klientów.

W artykule w kontekście oprogramowania dla zarządców nieruchomości:

• Czy cenzorem oprogramowania jest mieszkaniec?
• Czego oczekują od oprogramowania pracownicy?
• Standard – wspólna baza danych
• Komunikacja z mieszkańcami

Oczekiwania w stosunku do zarządców oraz sposób oceny ich pracy mocno się w ostatnich latach zmieniły. Jedną z przyczyn tych zmian jest dotyczący nas wszystkich wzrost dostępności rozwiązań informatycznych działających na urządzeniach mobilnych – prostych w obsłudze, wspomagających nasze codzienne życie.

Laptopy, tablety, smartfony i wszystkie inne urządzenia z dostępem do internetu, w szczególności te, których rozmiary i zastosowanie umożliwiają ciągłe posiadanie ich przy sobie, dysponują obecnie aplikacjami znacząco upraszczającymi i skracającymi czas realizacji czynności takich, jak obsługa konta bankowego, w tym wykonywanie przelewów, kontakt z dostawcami mediów, usług radiowo-telewizyjnych, korzystanie z internetu etc.

Czy cenzorem oprogramowania jest mieszkaniec?

W ciągu kilku ostatnich lat, dzięki wsparciu ze strony aplikacji informatycznych, pojawiła się na przykład alternatywa dla oczekiwania w kolejkach w celu osobistej rozmowy z przedstawicielem usługodawcy. Udało się wypracować standardy komunikacji, które w ewidentny sposób upraszczają pracę firm i osób świadczących usługi, w tym zarządców nieruchomości.

— Według jakich kryteriów zatem oceniać oprogramowanie i wyłonić rynkowego lidera oraz wśród wielu oferowanych na rynku systemów informatycznych wspierających pracę zarządców wybrać ten optymalny?

— Czy można zaryzykować stwierdzenie, że to mieszkańcy, właściciele, najemcy są ostatecznym opiniodawcą i cenzorem narzędzi informatycznych, wykorzystywanych przez świadczących usługi zarządzania i administrowania zasobem lokalowym?

Odpowiedź nie jest niestety ani jednoznaczna, ani oczywista, a z doświadczenia firm sprzedających i wdrażających oprogramowanie wynika, że na etapie wyboru aplikacji przez zarządcę, ocenie użytkowników podlega wiele czynników i elementów analizowanych produktów, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na:

 • elastyczność konfiguracji,
 • łatwość obsługi i kompleksowość funkcjonalną oferowanego przez system wsparcia.

A gdzie w tym wszystkim podział się wspomniany wcześniej mieszkaniec?

Możliwość spełnienia jego oczekiwań, przekładająca się na pozytywną ocenę pracy zarządcy nieruchomości, wynika w dużej mierze ze stopnia dostosowania systemu i jego specyfiki do indywidualnych potrzeb pracowników firmy zarządzającej.

Jeśli oprogramowanie realizuje wspomniane wcześniej aspekty konfiguracyjne i funkcjonalne, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego użytkownikom łatwości obsługi, zarządca jest w stanie zapewnić swoim klientom, a więc mieszkańcom i właścicielom obsługiwanych lokali, przejrzyste i zrozumiałe wydruki zawiadomień i pozostałej korespondencji, dostęp do niezbędnych informacji przez internet oraz możliwość kontaktu z biurem zarządcy bez konieczności osobistej wizyty lub nawet kontaktu telefonicznego. Użyteczność rozwiązania informatycznego zbiera tym lepsze noty mieszkańców, im łatwiej z niego korzystać na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych, w szczególności smartfonach i laptopach.

Uwzględniając niezwykle ważny głos mieszkańców, nie wolno zapominać, że to jednak użytkownicy systemu reprezentujący zarządcę mają być głównym beneficjentem zalet i korzyści, wynikających z posiadania często drogiej, ale przede wszystkim użytecznej w codziennej pracy aplikacji.

Czego oczekują od oprogramowania pracownicy?

— Co jest najważniejsze w aplikacji, kiedy opadną już emocje związane z wyborem najlepszego z dostępnych i oferowanych na rynku systemu?

— Czym powinien charakteryzować się nowy program, kiedy uda się go w końcu po wielu dniach pracy wdrożyć?

Próbując odpowiedzieć na tak wiele pytań dotyczących jednej, ale fundamentalnej kwestii, jaką jest rola i istota nowoczesnego oprogramowania w pracy zarządcy nieruchomości, pamiętać należy że dostępne dziś systemy informatyczne, a w szczególności najpopularniejsze branżowe rozwiązania dedykowane zarządcom charakteryzują się – poza wysokim stopniem zaawansowania technologicznego – wielowątkowością funkcjonalną i integracją elementów, tzw. modułów.

Szukając odpowiedzi, należy zwrócić uwagę, że najbardziej pożądaną sytuacją jest taka, w której z oprogramowania w przedsiębiorstwie korzystać będą niemal wszyscy pracownicy, reprezentujący wszystkie poziomy zarządzania.

I tu dochodzimy do sedna problemu, dotyczącego próby jednoznacznego sformułowania definicji systemu „idealnego”, która zmienia się wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialnością osób mających z niego korzystać:

 • inne oczekiwania w stosunku do systemu informatycznego towarzyszyć będą pracy na stanowisku członka zarządu, który od aplikacji oczekiwać będzie przede wszystkim dostępu do wiarygodnej i zawsze aktualnej informacji, wspomagającej podejmowanie często strategicznych decyzji,
 • inne natomiast pojawią się na poziomie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie naliczeń czynszowych i mediowych, przy których istotna będzie sprawna, efektywna i stabilna praca programu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ilości powtarzalnych operacji manualnych, np. związanych z wprowadzaniem danych do systemu.

Reasumując: aplikacja wspomagająca zarządzanie, oprócz branżowego dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa, musi dawać możliwość szybkiego dostępu do danych z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych poszczególnych jej użytkowników.

Standard – wspólna baza danych

Od ponad dekady rynkowym standardem stało się oprogramowanie działające w oparciu o jedną, wspólną dla wszystkich modułów bazę danych, gwarantującą jednokrotne wprowadzanie informacji i ich natychmiastową dostępność z dowolnego modułu – z uwzględnieniem uprawnień dostępu do danych przypisanych dla poszczególnych użytkowników.

Celem tworzenia takiej struktury systemu i budowania powiązanych ze sobą (zwykle modułem finansowo-księgowym) części programu jest możliwość centralnego zarządzania informacją i dokumentami. Nie jest to być może szczególnie ważne w mikroprzedsiębiorstwach, ale dla większych, w szczególności wielooddziałowych firm staje się najistotniejszą z cech oprogramowania.

Z praktycznego punktu widzenia jedna baza danych:

 • po pierwsze – ułatwia analizę, filtrowanie i przetwarzanie danych,
 • po drugie – znacznie przyspiesza i obniża koszt jej zabezpieczenia, obejmującego m.in. cykliczne tworzenie kopii zapasowych.

Pojęcie archiwizacji ma w kontekście zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dwojakie znaczenie:

 • techniczne, tj. dotyczące ochrony aplikacji, przetwarzanych w niej informacji, a nawet całego środowiska informatycznego, w którym pracuje, przed nieodwracalną utratą danych lub dostępu do nich;
 • tworzenie kompleksowego repozytorium dokumentów i wiedzy, dotyczącego zarówno spraw formalno-prawnych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ale także umożliwiającego pełen dostęp do historii obsługi klienta, obejmującej korespondencję przychodzącą i wychodzącą, notatki z rozmów, protokoły odbioru wykonywanych usług etc.

Prowadzenie w systemie informatycznym elektronicznych teczek obsługiwanych klientów jest jedną z tych możliwości oprogramowania, dzięki którym pozytywny efekt wdrożenia nowego systemu widać niemalże natychmiast po jego zakończeniu.

Zamiast długotrwałego przeszukiwania zawartości kurzących się i stale zwiększających swą objętość segregatorów, pracownicy działu obsługi klienta są w stanie w bardzo krótkim czasie dotrzeć do pełnej „kartoteki” mieszkańca, dysponując pełnym zakresem informacji dotyczących jego obsługi.

Komunikacja z mieszkańcami

Nowoczesne oprogramowanie zagwarantować może również szeroki zakres pomocy dotyczącej technicznej obsługi zasobu lokalowego – od przypominania o terminach przeglądów, odczytów, kontroli i legalizacji zaczynając, a na przechowywaniu związanej z nimi dokumentacji technicznej w postaci np. protokołów kończąc.

Dodatkowo istnieje możliwość, aby część z ewidencjonowanych w archiwum dokumentów dostępna była na tzw. portalu internetowym, czyli w ramach indywidualnego, dostępnego dla mieszkańca przez przeglądarkę internetową serwisu, którego najważniejszym zadaniem – z punktu widzenia zarządcy nieruchomości – jest ograniczenie konieczności osobistego kontaktu z klientami.

Wspomniany portal, o ile zarządca zagwarantuje sobie jego odpowiednią funkcjonalność, zapewni możliwość wymiany dokumentów między mieszkańcami a biurem ich obsługi, posłuży jako internetowa tablica ogłoszeń, ale również umożliwi zgłoszenie awarii w budynku lub lokalu, podanie wartości odczytu mediów albo głosowanie nad uchwałami przez zalogowanych użytkowników.

Zakres wsparcia dwukierunkowej komunikacji na linii zarządca – mieszkaniec może być bardzo szeroki, zarówno w kontekście zwykłej codziennej obsługi, jak i obiegu dokumentów formalno-prawnych.

Grunt to rozsądek!

Mimo że nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie nieruchomościami, dostępne z całą gamą indywidualnie konfigurowalnych możliwości funkcjonalnych, różnią się znacząco od swych protoplastów działających w odchodzącym w technologiczny niebyt środowisku DOS, to niezmiennie ich rolą jest przede wszystkim wspomóc zarządcę przy księgowaniu dokumentów finansowych, rozliczeniu mediów czy naliczeniu płac.

Oprogramowanie to jednak tylko narzędzie, które niezależnie od tego, jak bardzo jest dostosowane do rewolucyjnych wręcz rozwiązań technologicznych, musi wspomóc pracę firmy zarządzającej w wywiązywaniu się choćby z podstawowych, regulowanych prawem czynności, m.in. sprawozdawczych i podatkowych. Nie wolno jednak zapominać, że bardzo atrakcyjne możliwości wykorzystania w pracy internetu nie zastąpią i nie zrównoważą braków związanych np. z wysyłką Jednolitego Pliku Kontrolnego albo skutecznego prowadzenia procesu windykacji.

Z doświadczenia wynika, że oferta oprogramowania dedykowanego zarządcom jest bardzo duża, jednak szczegółowa analiza możliwości dostępnych systemów jednoznacznie wskazuje, że niewiele jest aplikacji, w których skutecznie udało się pogodzić nowoczesność i intuicyjność obsługi z możliwością pełnego wsparcia obszarów branżowych w przedsiębiorstwach zarządzających nieruchomościami.

— Czy zatem, aby prawidłowo obsługiwać zasób lokalowy, trzeba rezygnować z udogodnień oferowanych w związku z dostępnymi nowinkami technicznymi?

Absolutnie nie! Jednak przy wyborze nowej aplikacji – tak jak w życiu – należy kierować się rozsądkiem.

Decydując się na konkretny system, warto zagwarantować sobie możliwość jego rozwoju i dostosowania do dynamicznie rozwijającej się technologii w przyszłości. Zgubnym bowiem może okazać się podejście, w którym pełniące rolę gadżetów i ozdobników funkcje przesłonią istotę działania systemu zintegrowanego jako całości.               

Czytaj też: Programy wspomagające pracę zarządców >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
 • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17995|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11272|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10843|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl