CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowoczesne oprogramowanie wspiera zarządcę nieruchomości

Na zdjęciu: mgr inż. Tomasz Bąkiewicz, autor niniejszej publikacji, na co dzień dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, aktywny handlowiec z doświadczeniem m.in. w sprzedaży usług doradczych i produktów informatycznych dla branży mieszkaniowej i komunalnej.
Na zdjęciu: mgr inż. Tomasz Bąkiewicz, autor niniejszej publikacji, na co dzień dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, aktywny handlowiec z doświadczeniem m.in. w sprzedaży usług doradczych i produktów informatycznych dla branży mieszkaniowej i komunalnej.
Fot. archiwum autora (T. Bąkiewicz)

Zarządzanie nieruchomościami – rozumiane jako usługa świadczona właścicielom, najemcom i wszystkim tym, którzy zdecydowali się powierzyć obsługę swojej własności zarządcy – jest obecnie z powodu ogromnej konkurencji na rynku poddawane ciągłej ocenie i weryfikacji ze strony korzystających z niego klientów.

W artykule w kontekście oprogramowania dla zarządców nieruchomości:

• Czy cenzorem oprogramowania jest mieszkaniec?
• Czego oczekują od oprogramowania pracownicy?
• Standard – wspólna baza danych
• Komunikacja z mieszkańcami

Oczekiwania w stosunku do zarządców oraz sposób oceny ich pracy mocno się w ostatnich latach zmieniły. Jedną z przyczyn tych zmian jest dotyczący nas wszystkich wzrost dostępności rozwiązań informatycznych działających na urządzeniach mobilnych – prostych w obsłudze, wspomagających nasze codzienne życie.

Laptopy, tablety, smartfony i wszystkie inne urządzenia z dostępem do internetu, w szczególności te, których rozmiary i zastosowanie umożliwiają ciągłe posiadanie ich przy sobie, dysponują obecnie aplikacjami znacząco upraszczającymi i skracającymi czas realizacji czynności takich, jak obsługa konta bankowego, w tym wykonywanie przelewów, kontakt z dostawcami mediów, usług radiowo-telewizyjnych, korzystanie z internetu etc.

Czy cenzorem oprogramowania jest mieszkaniec?

W ciągu kilku ostatnich lat, dzięki wsparciu ze strony aplikacji informatycznych, pojawiła się na przykład alternatywa dla oczekiwania w kolejkach w celu osobistej rozmowy z przedstawicielem usługodawcy. Udało się wypracować standardy komunikacji, które w ewidentny sposób upraszczają pracę firm i osób świadczących usługi, w tym zarządców nieruchomości.

— Według jakich kryteriów zatem oceniać oprogramowanie i wyłonić rynkowego lidera oraz wśród wielu oferowanych na rynku systemów informatycznych wspierających pracę zarządców wybrać ten optymalny?

— Czy można zaryzykować stwierdzenie, że to mieszkańcy, właściciele, najemcy są ostatecznym opiniodawcą i cenzorem narzędzi informatycznych, wykorzystywanych przez świadczących usługi zarządzania i administrowania zasobem lokalowym?

Odpowiedź nie jest niestety ani jednoznaczna, ani oczywista, a z doświadczenia firm sprzedających i wdrażających oprogramowanie wynika, że na etapie wyboru aplikacji przez zarządcę, ocenie użytkowników podlega wiele czynników i elementów analizowanych produktów, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na:

 • elastyczność konfiguracji,
 • łatwość obsługi i kompleksowość funkcjonalną oferowanego przez system wsparcia.

A gdzie w tym wszystkim podział się wspomniany wcześniej mieszkaniec?

Możliwość spełnienia jego oczekiwań, przekładająca się na pozytywną ocenę pracy zarządcy nieruchomości, wynika w dużej mierze ze stopnia dostosowania systemu i jego specyfiki do indywidualnych potrzeb pracowników firmy zarządzającej.

Jeśli oprogramowanie realizuje wspomniane wcześniej aspekty konfiguracyjne i funkcjonalne, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego użytkownikom łatwości obsługi, zarządca jest w stanie zapewnić swoim klientom, a więc mieszkańcom i właścicielom obsługiwanych lokali, przejrzyste i zrozumiałe wydruki zawiadomień i pozostałej korespondencji, dostęp do niezbędnych informacji przez internet oraz możliwość kontaktu z biurem zarządcy bez konieczności osobistej wizyty lub nawet kontaktu telefonicznego. Użyteczność rozwiązania informatycznego zbiera tym lepsze noty mieszkańców, im łatwiej z niego korzystać na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych, w szczególności smartfonach i laptopach.

Uwzględniając niezwykle ważny głos mieszkańców, nie wolno zapominać, że to jednak użytkownicy systemu reprezentujący zarządcę mają być głównym beneficjentem zalet i korzyści, wynikających z posiadania często drogiej, ale przede wszystkim użytecznej w codziennej pracy aplikacji.

Czego oczekują od oprogramowania pracownicy?

— Co jest najważniejsze w aplikacji, kiedy opadną już emocje związane z wyborem najlepszego z dostępnych i oferowanych na rynku systemu?

— Czym powinien charakteryzować się nowy program, kiedy uda się go w końcu po wielu dniach pracy wdrożyć?

Próbując odpowiedzieć na tak wiele pytań dotyczących jednej, ale fundamentalnej kwestii, jaką jest rola i istota nowoczesnego oprogramowania w pracy zarządcy nieruchomości, pamiętać należy że dostępne dziś systemy informatyczne, a w szczególności najpopularniejsze branżowe rozwiązania dedykowane zarządcom charakteryzują się – poza wysokim stopniem zaawansowania technologicznego – wielowątkowością funkcjonalną i integracją elementów, tzw. modułów.

Szukając odpowiedzi, należy zwrócić uwagę, że najbardziej pożądaną sytuacją jest taka, w której z oprogramowania w przedsiębiorstwie korzystać będą niemal wszyscy pracownicy, reprezentujący wszystkie poziomy zarządzania.

I tu dochodzimy do sedna problemu, dotyczącego próby jednoznacznego sformułowania definicji systemu „idealnego”, która zmienia się wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialnością osób mających z niego korzystać:

 • inne oczekiwania w stosunku do systemu informatycznego towarzyszyć będą pracy na stanowisku członka zarządu, który od aplikacji oczekiwać będzie przede wszystkim dostępu do wiarygodnej i zawsze aktualnej informacji, wspomagającej podejmowanie często strategicznych decyzji,
 • inne natomiast pojawią się na poziomie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie naliczeń czynszowych i mediowych, przy których istotna będzie sprawna, efektywna i stabilna praca programu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ilości powtarzalnych operacji manualnych, np. związanych z wprowadzaniem danych do systemu.

Reasumując: aplikacja wspomagająca zarządzanie, oprócz branżowego dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa, musi dawać możliwość szybkiego dostępu do danych z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych poszczególnych jej użytkowników.

Standard – wspólna baza danych

Od ponad dekady rynkowym standardem stało się oprogramowanie działające w oparciu o jedną, wspólną dla wszystkich modułów bazę danych, gwarantującą jednokrotne wprowadzanie informacji i ich natychmiastową dostępność z dowolnego modułu – z uwzględnieniem uprawnień dostępu do danych przypisanych dla poszczególnych użytkowników.

Celem tworzenia takiej struktury systemu i budowania powiązanych ze sobą (zwykle modułem finansowo-księgowym) części programu jest możliwość centralnego zarządzania informacją i dokumentami. Nie jest to być może szczególnie ważne w mikroprzedsiębiorstwach, ale dla większych, w szczególności wielooddziałowych firm staje się najistotniejszą z cech oprogramowania.

Z praktycznego punktu widzenia jedna baza danych:

 • po pierwsze – ułatwia analizę, filtrowanie i przetwarzanie danych,
 • po drugie – znacznie przyspiesza i obniża koszt jej zabezpieczenia, obejmującego m.in. cykliczne tworzenie kopii zapasowych.

Pojęcie archiwizacji ma w kontekście zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dwojakie znaczenie:

 • techniczne, tj. dotyczące ochrony aplikacji, przetwarzanych w niej informacji, a nawet całego środowiska informatycznego, w którym pracuje, przed nieodwracalną utratą danych lub dostępu do nich;
 • tworzenie kompleksowego repozytorium dokumentów i wiedzy, dotyczącego zarówno spraw formalno-prawnych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ale także umożliwiającego pełen dostęp do historii obsługi klienta, obejmującej korespondencję przychodzącą i wychodzącą, notatki z rozmów, protokoły odbioru wykonywanych usług etc.

Prowadzenie w systemie informatycznym elektronicznych teczek obsługiwanych klientów jest jedną z tych możliwości oprogramowania, dzięki którym pozytywny efekt wdrożenia nowego systemu widać niemalże natychmiast po jego zakończeniu.

Zamiast długotrwałego przeszukiwania zawartości kurzących się i stale zwiększających swą objętość segregatorów, pracownicy działu obsługi klienta są w stanie w bardzo krótkim czasie dotrzeć do pełnej „kartoteki” mieszkańca, dysponując pełnym zakresem informacji dotyczących jego obsługi.

Komunikacja z mieszkańcami

Nowoczesne oprogramowanie zagwarantować może również szeroki zakres pomocy dotyczącej technicznej obsługi zasobu lokalowego – od przypominania o terminach przeglądów, odczytów, kontroli i legalizacji zaczynając, a na przechowywaniu związanej z nimi dokumentacji technicznej w postaci np. protokołów kończąc.

Dodatkowo istnieje możliwość, aby część z ewidencjonowanych w archiwum dokumentów dostępna była na tzw. portalu internetowym, czyli w ramach indywidualnego, dostępnego dla mieszkańca przez przeglądarkę internetową serwisu, którego najważniejszym zadaniem – z punktu widzenia zarządcy nieruchomości – jest ograniczenie konieczności osobistego kontaktu z klientami.

Wspomniany portal, o ile zarządca zagwarantuje sobie jego odpowiednią funkcjonalność, zapewni możliwość wymiany dokumentów między mieszkańcami a biurem ich obsługi, posłuży jako internetowa tablica ogłoszeń, ale również umożliwi zgłoszenie awarii w budynku lub lokalu, podanie wartości odczytu mediów albo głosowanie nad uchwałami przez zalogowanych użytkowników.

Zakres wsparcia dwukierunkowej komunikacji na linii zarządca – mieszkaniec może być bardzo szeroki, zarówno w kontekście zwykłej codziennej obsługi, jak i obiegu dokumentów formalno-prawnych.

Grunt to rozsądek!

Mimo że nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie nieruchomościami, dostępne z całą gamą indywidualnie konfigurowalnych możliwości funkcjonalnych, różnią się znacząco od swych protoplastów działających w odchodzącym w technologiczny niebyt środowisku DOS, to niezmiennie ich rolą jest przede wszystkim wspomóc zarządcę przy księgowaniu dokumentów finansowych, rozliczeniu mediów czy naliczeniu płac.

Oprogramowanie to jednak tylko narzędzie, które niezależnie od tego, jak bardzo jest dostosowane do rewolucyjnych wręcz rozwiązań technologicznych, musi wspomóc pracę firmy zarządzającej w wywiązywaniu się choćby z podstawowych, regulowanych prawem czynności, m.in. sprawozdawczych i podatkowych. Nie wolno jednak zapominać, że bardzo atrakcyjne możliwości wykorzystania w pracy internetu nie zastąpią i nie zrównoważą braków związanych np. z wysyłką Jednolitego Pliku Kontrolnego albo skutecznego prowadzenia procesu windykacji.

Z doświadczenia wynika, że oferta oprogramowania dedykowanego zarządcom jest bardzo duża, jednak szczegółowa analiza możliwości dostępnych systemów jednoznacznie wskazuje, że niewiele jest aplikacji, w których skutecznie udało się pogodzić nowoczesność i intuicyjność obsługi z możliwością pełnego wsparcia obszarów branżowych w przedsiębiorstwach zarządzających nieruchomościami.

— Czy zatem, aby prawidłowo obsługiwać zasób lokalowy, trzeba rezygnować z udogodnień oferowanych w związku z dostępnymi nowinkami technicznymi?

Absolutnie nie! Jednak przy wyborze nowej aplikacji – tak jak w życiu – należy kierować się rozsądkiem.

Decydując się na konkretny system, warto zagwarantować sobie możliwość jego rozwoju i dostosowania do dynamicznie rozwijającej się technologii w przyszłości. Zgubnym bowiem może okazać się podejście, w którym pełniące rolę gadżetów i ozdobników funkcje przesłonią istotę działania systemu zintegrowanego jako całości.               

Czytaj też: Programy wspomagające pracę zarządców >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16939|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10545|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10115|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl