CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Hydrofory i zestawy hydroforowe

Joanna Ryńska  |  13.04.2018  |  1
wilo SiBoost Smart Helix EXCEL
wilo SiBoost Smart Helix EXCEL
Wilo Polska

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą przychodzą hydrofory (tradycja) i zestawy hydroforowe (nowoczesność), w znacznym stopniu przyczyniające się do optymalnej, tj. i skutecznej, i energooszczędnej pracy pomp.

W artykule:

• Zadania, budowa, zasada działania hydroforów
• Uwagi o zasadach doboru hydroforów
• Zestawy hydroforowe i ich możliwości techniczne w ofertach producentow

Tradycyjne hydrofory

Zadaniem hydroforu (układu hydroforowego) jest zapewnienie stałego ciśnienia wody w sieci lub instalacji wodociągowej przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby załączeń i wyłączeń pomp.

Hydrofory i zestawy hydroforowe występują w różnych wielkościach. Zależą one przede wszystkim od wielkości obsługiwanej sieci (instalacji), a także od zużycia wody przez odbiorców podłączonych do sieci i korzystających z instalacji.

Prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany hydrofor utrzymuje jednakowe ciśnienie we wszystkich punktach odbioru obsługiwanej instalacji wodociągowej.

W przypadku mniejszej instalacji (np. domowej) stosowanie hydroforu jest ważne z punktu widzenia eksploatacji pomp – jeśli są rzadziej włączane i wyłączane, wpływa to korzystnie na niezawodność i trwałość tych urządzeń, a także ogranicza koszty zużywanej przez nie energii elektrycznej. Natomiast przy obsłudze większych sieci ważnym zadaniem hydroforu jest magazynowanie wody i kompensacja strat hydraulicznych, a także zapobieganie wzrostom ciśnienia (uderzeniom hydraulicznym) – dzięki temu unika się uszkodzeń sieci.

Zestawy hydroforowe Wilo

Na hydrofor składają się następujące elementy:

 • zbiornik ciśnieniowy, w którym akumulowane jest ciśnienie i gromadzony zapas wody wystarczający na zużycie podczas postoju pompy, mający za zadanie niwelowanie różnicy między natężeniem przepływu w czasie zasilania i poboru wody;
 • pompy w liczbie odpowiedniej do wielkości obsługiwanej sieci (instalacji) – w większych zestawach często występuje dodatkowa pompa rezerwowa (na wypadek awarii);
 • presostat (czujnik różnicy ciśnienia z przekaźnikiem) lub wyłącznik ciśnieniowy, który steruje włączaniem pompy (po spadku ciśnienia w zbiorniku poniżej zadanego poziomu) i jej wyłączaniem;
 • zawory: odcinający, zwrotny (odpowiedzialny za przepływ wody tylko w jednym kierunku), zawór bezpieczeństwa.

Hydrofor może działać dzięki utrzymywaniu w zbiorniku odpowiedniego ciśnienia. Pompy obsługują zatem ten zbiornik – nie muszą się włączać za każdym razem, gdy otwierany jest zawór poboru wody w instalacji (np. kran kuchenny czy łazienkowy). Zadaniem pomp staje się zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym.

Zbiornik jest częściowo napełniony wodą, nad powierzchnią której znajduje się powietrze. Kiedy do zbiornika pompowana jest woda, powietrze jest sprężane i w zbiorniku rośnie ciśnienie. Woda jest pompowana aż do momentu, w którym ciśnienie osiągnie określoną zadaną wartość. Przy tej wartości presostat powoduje wyłączenie pompy.

Kolejne uruchomienie pompy następuje, kiedy ciśnienie spadnie poniżej określonej wartości minimalnej. Wartość tę wyznacza się dla każdego zestawu hydroforowego w wyniku obliczeń uwzględniających szereg czynników dotyczących konkretnej sieci lub instalacji.

Przy doborze hydroforu należy uwzględnić wydajność pompy – musi ona pokryć maksymalny spodziewany pobór wody – oraz jej wysokość podnoszenia, czyli możliwość zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody. „Odpowiednia” wysokość podnoszenia pozwoli:

 • pokonać różnice ciśnienia wynikające m.in. z różnic wysokości wodociągu (lub lustra wody w studni), pompy i punktów poboru wody;
 • skompensować straty ciśnienia w samej instalacji (wynikające z przepływu wody przez rury oraz kształtki, np. kolana i trójniki, oraz urządzenia w instalacji, np. wodomierz lub zawory);
 • zapewnić wymagane ciśnienie we wszystkich punktach odbioru.

Natomiast wielkość zbiornika musi być dobrana do rzeczywiście zużywanej ilości wody – tak, by pompa włączała się i wyłączała niezbyt często. Odpowiednia wielkość zbiornika sprawia, że pompa pracuje w najlepszym dla siebie trybie pracy.

Pompy mają określoną liczbę cykli pracy w ciągu godziny (zwykle do 30) – jeśli załączają się częściej, niszczą się szybciej i trzeba je wymieniać. Optymalną wielkość zbiornika powinien dobrać projektant – jednym ze wskaźników, który uwzględni, jest średnie dobowe zużycie wody, przyjmowane na poziomie 140–160 l/osobę.

Od tradycyjnych hydroforów – zarówno domowych, jak i większych – powoli się odchodzi, m.in. ze względu na rozwój techniki pompowej i zmiany w dystrybucji wody.

Tradycyjnie hydrofor kojarzy się z koniecznością zagospodarowania odpowiednio dużego pomieszczenia (hydroforni), szczególnie w odniesieniu do dużych układów osiedlowych. Znane niektórym jeszcze z czasów dzieciństwa nieistniejące już hydrofornie dziś zmieniły się np. w punkty usługowe lub, jeśli pozwala na to budżet wspólnoty, otrzymują drugie życie dzięki rewitalizacji.

Podobne zjawisko – duże wymagania przestrzenne i inne ograniczenia praktyczne – w mniejszej skali dotyczy także zestawów dla domów jednorodzinnych.

Starszy typ zestawu hydroforowego, z dużym zbiornikiem (100–300 l) i wirowymi pompami samozasysającymi, wymaga dużego pomieszczenia (2,0×2,5 m w rzucie oraz 2,5 m wysokości), a także konserwacji i regulacji. Konieczne jest m.in. odpowietrzanie pompy, uzupełnianie poduszki powietrznej (ubywającej na skutek rozpuszczania tlenu w wodzie) czy opróżnianie zbiornika, w którym ze względu na długie przetrzymywanie następuje ryzyko zagniwania wody. Dlatego miejsce rozbudowanych układów o dużych wymaganiach przestrzennych w coraz większym stopniu zajmują zestawy hydroforowe, stanowiące kompletne i w pełni zautomatyzowane urządzenia, a jednocześnie nie tak wymagające pod względem koniecznej przestrzeni i konserwacji.

Zestawy hydroforowe – bez magazynowania, ale elastycznie

Z zestawów hydroforowych znika duży zbiornik pełniący funkcję magazynu i bufora oraz eliminujący częste włączanie i wyłączanie pompy. Rolę ochrony pomp i zwiększania ich żywotności w zestawie hydroforowym pełnią przetwornice częstotliwości i automatyka, odpowiednio regulująca ich pracę.

Zadaniem zestawów hydroforowych jest tłoczenie, podwyższanie i utrzymywanie ciśnienia wody. Stosuje się je coraz powszechniej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w systemach przeciwpożarowych, do zraszania i nawadniania, w myjniach, pralniach i rolnictwie, a także w obiektach przemysłowych oraz w stacjach uzdatniania wody i pompowniach.

Domowe zestawy hydroforowe sprawdzą się w instalacji, w której ciśnienie nie jest wystarczające, aby zapewnić dostarczenie wody do wszystkich punktów poboru. Są zatem polecane np. dla:

 • instalacji, w których może pojawić się problem niewystarczającego ciśnienia wody;
 • instalacji zasilanych z własnych studni;
 • instalacji zasilanych wodą pobieraną ze zbiorników bezciśnieniowych (np. zbiorników na deszczówkę);
 • instalacji o dużej zmienności rozbioru (np. dla pensjonatów i podobnych obiektów turystycznych).

Dzięki „spięciu” układu – składającego się z pomp, małego zbiornika wyrównawczego i zaworów – za pomocą automatyki stałe ciśnienie w instalacji zapewniane jest na podstawie rzeczywistych potrzeb, co pozwala na optymalizację zużycia energii. Automatyka dla małych zestawów jednopompowych nie musi być zaawansowana – najczęściej pojawia się sterowanie wyłącznikiem ciśnieniowym.

Domowe zestawy hydroforowe są dużo bardziej komfortowe w używaniu niż hydrofory – są na tyle kompaktowe, że można umieścić je np. w szafce pod umywalką czy zlewozmywakiem. Są też dużo cichsze niż tradycyjne pompy przy hydroforach.

Do skuteczniejszej regulacji przyczynia się też zastosowanie w zbiorniku ciśnieniowym membrany gumowej (z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną), która oddziela wodę od poduszki powietrznej. Elektroniczna regulacja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania – wystarczy wpiąć układ do instalacji.

W zestawach hydroforowych stosowane są pompy różnego typu. Pompy ssąco-tłoczące mają ograniczenie co do położenia lustra wody – nie może ono znajdować się niżej niż 10 m (a w praktyce – niż 8 m) od pompy.

Dla lustra wody położonego niżej (np. w przypadku własnej studni głębinowej) zaleca się stosowanie pompy głębinowej umieszczonej w studni. Wówczas w budynku lokowany jest tylko zbiornik ciśnieniowy. W zestawach hydroforowych stosowane są także pompy samozasysające.

Większe zestawy hydroforowe, pozwalające na obsługę instalacji w dużych budynkach czy nawet sieciach (np. dla osiedla), składają się z kilku pomp. Pompy są odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem drgań – przystosowane do montażu na ramie wyposażonej w elementy wibroizolacyjne oraz wyposażone w „miękkie” podłączenia do instalacji wodnej.

Takie rozwiązania zarówno wytłumiają drgania pompy, jak i ograniczają przenoszenie dźwięku pracujących urządzeń do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Pompy są również zabezpieczone przed tzw. suchobiegiem (pracą na sucho) – do tego celu stosuje się specjalne czujniki ciśnienia, wyłączniki pływakowe w zbiorniku zasilającym zestaw lub sondy konduktometryczne (dla każdej pompy lub zestawu pomp).

Dla energooszczędnej i bezpiecznej dla pomp pracy zestawu hydroforowego najważniejsze jest odpowiednie sterowanie i regulacja.

 • Po pierwsze, regulacja dotyczy poszczególnych silników pomp. Dzięki regulacji przez przetwornik częstotliwości (falownik) startują one miękko i nie są narażone na ryzyko uszkodzeń mechanicznych i skoki ciśnienia, a ich wydajność może być płynnie regulowana zależnie od aktualnych potrzeb.
 • Po drugie, sterowany jest cały układ. Polega to nie tylko na uruchamianiu kolejnych pomp zależnie od zapotrzebowania na wodę.
 • Ważnym zagadnieniem jest też bilansowanie czasu pracy poszczególnych pomp, dzięki czemu pracują one i zużywają się równomiernie. Łagodne starty poszczególnych pomp, wynikające z regulacji przez falownik, przyczyniają się też do zwiększenia żywotności całej instalacji dzięki wyeliminowaniu uderzeń hydraulicznych poprzez płynny, a nie skokowy wzrost ciśnienia w instalacji.

Układ sterowania może też np. współpracować z wodomierzami, co pozwala monitorować pracę sieci wodociągowej.

Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwala m.in. na zbieranie danych o parametrach sieci (ciśnieniach, przepływach etc.) oraz rejestrowanie zdarzeń (zmian stanów pracy sterownika). Taki układ może też współpracować z urządzeniem zewnętrznym, np. komputerem.

Możliwe jest także przygotowanie układu sterowania wykonanego według indywidualnych wymagań inwestora.

Zestawy hydroforowe mogą być dostarczane przez producentów kompletujących rozwiązanie z podzespołów pochodzących od renomowanych dostawców. Często jednak są rozwijane przez producentów pomp, którzy koncentrują się na doskonaleniu konstrukcji tych urządzeń oraz poszerzaniu możliwości sterowania nimi. Drugim istotnym aspektem – szczególnie przy mniejszych zestawach hydroforowych – jest zmniejszanie rozmiarów („kompaktowość”) dające dużą dowolność przy montażu oraz poprawianie parametrów akustycznych, by ich praca była jak najmniej uciążliwa.

W ofercie producentów są też zestawy hydroforowe do zastosowań specjalnych – w tym dla cieczy o temperaturze wyższej niż 70°C lub o dużej gęstości (np. glikolu).

Artykuł pochodzi z portalu rynekinstalacyjny.pl

[ hydrofory,zestawy hydroforowe,sieć wodociągowa,ciśnienie wody ]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejZanieczyszczenia występujące w wodzie instalacyjnej, często o charakterze ferromagnetycznym mogą powodować następujące problemy: nieprawidłowe działanie automatycznych odpowietrzników... Czytam więcej »Urządzenia do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach - jak oszczędzić na cieple ?

W czym może pomóc izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży
Dowiedz się, ile kosztuje izolacja stropów piwnic i garaży?

Ciepło i zawór ciepła Ocieplanie garażów i piwnic
Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną kwestią. Dlaczego? czytam dalej »

Odpowiednia izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży pomoże zmniejszyć przede wszystkim zużycie ciepła. Jest również jedynym sposobem, by uporać się z zimną podłogą w pomieszczeniu nad piwnicą... Chcę wiedzieć, ile to kosztuje»Układy dystrybucji wody użytkowej i grzewczej »

Dystrybucja wodyMają za zadanie dostarczyć wodę i energię do budynków w sposób bezpieczny i optymalny. Ich jakość decyduje w dużej mierze o jakości całej instalacji (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Co zrobić, by nie wymieniać rur ?

Wymiana rur w budynkuKażdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień ... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Jak powstają awarie pomp i instalacji wodociągowych»
czyszcenie i renowacja elewacji Monitoring pomp i instalacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Udowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym przeglądom. Usterki są rozpoznawane odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze dojdzie do zakłócenia produkcji, dostaw ciepła lub wody i większych uszkodzeń... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Jak bezinwazyjnie i skutecznie osuszyć mury budynku?
Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego? »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Jest kilka sposobów zwalczania wilgoci. Metoda osuszania zawilgoconych murów musi m.in. uwzględniać ich grubość oraz rodzaj materiału, z którego powstały.... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Dlaczego nie warto wymieniać starej i zniszczonej posadzki w budynku?

Jak naprawić zniszczoną podłogę na klatce schodowej

Koszty wymiany starej i zniszczonej posadzki w budynku mogą przyprawić o zawrót głowy. Nie każdą wspólnotę czy spółdzielnie stać na taki nie planowany wydatek. A czy są jakieś inne sposoby na  (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
3/2019

Aktualny numer:

Administrator 3/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Zaskarżanie uchwał
 • - RODO w mieszkalnictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16171|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9797|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl