CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Hydrofory i zestawy hydroforowe

Joanna Ryńska  |  14.05.2019  |  1
wilo SiBoost Smart Helix EXCEL
wilo SiBoost Smart Helix EXCEL
Wilo Polska

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą przychodzą hydrofory (tradycja) i zestawy hydroforowe (nowoczesność), w znacznym stopniu przyczyniające się do optymalnej, tj. i skutecznej, i energooszczędnej pracy pomp.

W artykule:

• Zadania, budowa, zasada działania hydroforów
• Uwagi o zasadach doboru hydroforów
• Zestawy hydroforowe i ich możliwości techniczne w ofertach producentow

Tradycyjne hydrofory

Zadaniem hydroforu (układu hydroforowego) jest zapewnienie stałego ciśnienia wody w sieci lub instalacji wodociągowej przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby załączeń i wyłączeń pomp.

Hydrofory i zestawy hydroforowe występują w różnych wielkościach. Zależą one przede wszystkim od wielkości obsługiwanej sieci (instalacji), a także od zużycia wody przez odbiorców podłączonych do sieci i korzystających z instalacji.

Prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany hydrofor utrzymuje jednakowe ciśnienie we wszystkich punktach odbioru obsługiwanej instalacji wodociągowej.

Grundfos Grundfos Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23, Baranowo k/Poznania
62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48) 61 650 13 00

info_gpl@grundfos.com
www.grundfos.com

 CMBE – jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia >>

Grundfos cmbe

CMBE TWIN – dwupompowy zestaw podnoszenia ciśnienia >>

 CMBE TWIN – dwupompowy zestaw podnoszenia ciśnienia
HYDRO SOLO-E - jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia >> CMBE HYDRO SOLO-E - jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia
HYDRO MULTI-S – wielostopniowy zestaw podnoszenia ciśnienia >> HYDRO MULTI-S – wielostopniowy zestaw podnoszenia ciśnienia
HYDRO MULTI-E – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia >> HYDRO MULTI-E – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia
HYDRO MPC (-E/-F-S) – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia >> HYDRO MPC (-E/-F-S) – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia
Aplikacje mobilne GRUNDFOS >> Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia Grundfos.
GRUNDFOS GO - mobilne rozwiązanie do sterowania i regulacji pompy >> Grundfos GO - mobilne rozwiązanie do sterowania i regulacji pompy

 

W przypadku mniejszej instalacji (np. domowej) stosowanie hydroforu jest ważne z punktu widzenia eksploatacji pomp – jeśli są rzadziej włączane i wyłączane, wpływa to korzystnie na niezawodność i trwałość tych urządzeń, a także ogranicza koszty zużywanej przez nie energii elektrycznej. Natomiast przy obsłudze większych sieci ważnym zadaniem hydroforu jest magazynowanie wody i kompensacja strat hydraulicznych, a także zapobieganie wzrostom ciśnienia (uderzeniom hydraulicznym) – dzięki temu unika się uszkodzeń sieci.

Na hydrofor składają się następujące elementy:

 • zbiornik ciśnieniowy, w którym akumulowane jest ciśnienie i gromadzony zapas wody wystarczający na zużycie podczas postoju pompy, mający za zadanie niwelowanie różnicy między natężeniem przepływu w czasie zasilania i poboru wody;
 • pompy w liczbie odpowiedniej do wielkości obsługiwanej sieci (instalacji) – w większych zestawach często występuje dodatkowa pompa rezerwowa (na wypadek awarii);
 • presostat (czujnik różnicy ciśnienia z przekaźnikiem) lub wyłącznik ciśnieniowy, który steruje włączaniem pompy (po spadku ciśnienia w zbiorniku poniżej zadanego poziomu) i jej wyłączaniem;
 • zawory: odcinający, zwrotny (odpowiedzialny za przepływ wody tylko w jednym kierunku), zawór bezpieczeństwa.

Hydrofor może działać dzięki utrzymywaniu w zbiorniku odpowiedniego ciśnienia. Pompy obsługują zatem ten zbiornik – nie muszą się włączać za każdym razem, gdy otwierany jest zawór poboru wody w instalacji (np. kran kuchenny czy łazienkowy). Zadaniem pomp staje się zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym.

Zbiornik jest częściowo napełniony wodą, nad powierzchnią której znajduje się powietrze. Kiedy do zbiornika pompowana jest woda, powietrze jest sprężane i w zbiorniku rośnie ciśnienie. Woda jest pompowana aż do momentu, w którym ciśnienie osiągnie określoną zadaną wartość. Przy tej wartości presostat powoduje wyłączenie pompy.

Kolejne uruchomienie pompy następuje, kiedy ciśnienie spadnie poniżej określonej wartości minimalnej. Wartość tę wyznacza się dla każdego zestawu hydroforowego w wyniku obliczeń uwzględniających szereg czynników dotyczących konkretnej sieci lub instalacji.

Przy doborze hydroforu należy uwzględnić wydajność pompy – musi ona pokryć maksymalny spodziewany pobór wody – oraz jej wysokość podnoszenia, czyli możliwość zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody. „Odpowiednia” wysokość podnoszenia pozwoli:

 • pokonać różnice ciśnienia wynikające m.in. z różnic wysokości wodociągu (lub lustra wody w studni), pompy i punktów poboru wody;
 • skompensować straty ciśnienia w samej instalacji (wynikające z przepływu wody przez rury oraz kształtki, np. kolana i trójniki, oraz urządzenia w instalacji, np. wodomierz lub zawory);
 • zapewnić wymagane ciśnienie we wszystkich punktach odbioru.

Natomiast wielkość zbiornika musi być dobrana do rzeczywiście zużywanej ilości wody – tak, by pompa włączała się i wyłączała niezbyt często. Odpowiednia wielkość zbiornika sprawia, że pompa pracuje w najlepszym dla siebie trybie pracy.

Pompy mają określoną liczbę cykli pracy w ciągu godziny (zwykle do 30) – jeśli załączają się częściej, niszczą się szybciej i trzeba je wymieniać. Optymalną wielkość zbiornika powinien dobrać projektant – jednym ze wskaźników, który uwzględni, jest średnie dobowe zużycie wody, przyjmowane na poziomie 140–160 l/osobę.

Od tradycyjnych hydroforów – zarówno domowych, jak i większych – powoli się odchodzi, m.in. ze względu na rozwój techniki pompowej i zmiany w dystrybucji wody.

Tradycyjnie hydrofor kojarzy się z koniecznością zagospodarowania odpowiednio dużego pomieszczenia (hydroforni), szczególnie w odniesieniu do dużych układów osiedlowych. Znane niektórym jeszcze z czasów dzieciństwa nieistniejące już hydrofornie dziś zmieniły się np. w punkty usługowe lub, jeśli pozwala na to budżet wspólnoty, otrzymują drugie życie dzięki rewitalizacji.

Podobne zjawisko – duże wymagania przestrzenne i inne ograniczenia praktyczne – w mniejszej skali dotyczy także zestawów dla domów jednorodzinnych.

Starszy typ zestawu hydroforowego, z dużym zbiornikiem (100–300 l) i wirowymi pompami samozasysającymi, wymaga dużego pomieszczenia (2,0×2,5 m w rzucie oraz 2,5 m wysokości), a także konserwacji i regulacji. Konieczne jest m.in. odpowietrzanie pompy, uzupełnianie poduszki powietrznej (ubywającej na skutek rozpuszczania tlenu w wodzie) czy opróżnianie zbiornika, w którym ze względu na długie przetrzymywanie następuje ryzyko zagniwania wody. Dlatego miejsce rozbudowanych układów o dużych wymaganiach przestrzennych w coraz większym stopniu zajmują zestawy hydroforowe, stanowiące kompletne i w pełni zautomatyzowane urządzenia, a jednocześnie nie tak wymagające pod względem koniecznej przestrzeni i konserwacji.

Zestawy hydroforowe – bez magazynowania, ale elastycznie

Z zestawów hydroforowych znika duży zbiornik pełniący funkcję magazynu i bufora oraz eliminujący częste włączanie i wyłączanie pompy. Rolę ochrony pomp i zwiększania ich żywotności w zestawie hydroforowym pełnią przetwornice częstotliwości i automatyka, odpowiednio regulująca ich pracę.

Zadaniem zestawów hydroforowych jest tłoczenie, podwyższanie i utrzymywanie ciśnienia wody. Stosuje się je coraz powszechniej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w systemach przeciwpożarowych, do zraszania i nawadniania, w myjniach, pralniach i rolnictwie, a także w obiektach przemysłowych oraz w stacjach uzdatniania wody i pompowniach.

Domowe zestawy hydroforowe sprawdzą się w instalacji, w której ciśnienie nie jest wystarczające, aby zapewnić dostarczenie wody do wszystkich punktów poboru. Są zatem polecane np. dla:

 • instalacji, w których może pojawić się problem niewystarczającego ciśnienia wody;
 • instalacji zasilanych z własnych studni;
 • instalacji zasilanych wodą pobieraną ze zbiorników bezciśnieniowych (np. zbiorników na deszczówkę);
 • instalacji o dużej zmienności rozbioru (np. dla pensjonatów i podobnych obiektów turystycznych).

Dzięki „spięciu” układu – składającego się z pomp, małego zbiornika wyrównawczego i zaworów – za pomocą automatyki stałe ciśnienie w instalacji zapewniane jest na podstawie rzeczywistych potrzeb, co pozwala na optymalizację zużycia energii. Automatyka dla małych zestawów jednopompowych nie musi być zaawansowana – najczęściej pojawia się sterowanie wyłącznikiem ciśnieniowym.

Domowe zestawy hydroforowe są dużo bardziej komfortowe w używaniu niż hydrofory – są na tyle kompaktowe, że można umieścić je np. w szafce pod umywalką czy zlewozmywakiem. Są też dużo cichsze niż tradycyjne pompy przy hydroforach.

Do skuteczniejszej regulacji przyczynia się też zastosowanie w zbiorniku ciśnieniowym membrany gumowej (z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną), która oddziela wodę od poduszki powietrznej. Elektroniczna regulacja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania – wystarczy wpiąć układ do instalacji.

W zestawach hydroforowych stosowane są pompy różnego typu. Pompy ssąco-tłoczące mają ograniczenie co do położenia lustra wody – nie może ono znajdować się niżej niż 10 m (a w praktyce – niż 8 m) od pompy.

Dla lustra wody położonego niżej (np. w przypadku własnej studni głębinowej) zaleca się stosowanie pompy głębinowej umieszczonej w studni. Wówczas w budynku lokowany jest tylko zbiornik ciśnieniowy. W zestawach hydroforowych stosowane są także pompy samozasysające.

Większe zestawy hydroforowe, pozwalające na obsługę instalacji w dużych budynkach czy nawet sieciach (np. dla osiedla), składają się z kilku pomp. Pompy są odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem drgań – przystosowane do montażu na ramie wyposażonej w elementy wibroizolacyjne oraz wyposażone w „miękkie” podłączenia do instalacji wodnej.

Takie rozwiązania zarówno wytłumiają drgania pompy, jak i ograniczają przenoszenie dźwięku pracujących urządzeń do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Pompy są również zabezpieczone przed tzw. suchobiegiem (pracą na sucho) – do tego celu stosuje się specjalne czujniki ciśnienia, wyłączniki pływakowe w zbiorniku zasilającym zestaw lub sondy konduktometryczne (dla każdej pompy lub zestawu pomp).

Dla energooszczędnej i bezpiecznej dla pomp pracy zestawu hydroforowego najważniejsze jest odpowiednie sterowanie i regulacja.

 • Po pierwsze, regulacja dotyczy poszczególnych silników pomp. Dzięki regulacji przez przetwornik częstotliwości (falownik) startują one miękko i nie są narażone na ryzyko uszkodzeń mechanicznych i skoki ciśnienia, a ich wydajność może być płynnie regulowana zależnie od aktualnych potrzeb.
 • Po drugie, sterowany jest cały układ. Polega to nie tylko na uruchamianiu kolejnych pomp zależnie od zapotrzebowania na wodę.
 • Ważnym zagadnieniem jest też bilansowanie czasu pracy poszczególnych pomp, dzięki czemu pracują one i zużywają się równomiernie. Łagodne starty poszczególnych pomp, wynikające z regulacji przez falownik, przyczyniają się też do zwiększenia żywotności całej instalacji dzięki wyeliminowaniu uderzeń hydraulicznych poprzez płynny, a nie skokowy wzrost ciśnienia w instalacji.

Układ sterowania może też np. współpracować z wodomierzami, co pozwala monitorować pracę sieci wodociągowej.

Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwala m.in. na zbieranie danych o parametrach sieci (ciśnieniach, przepływach etc.) oraz rejestrowanie zdarzeń (zmian stanów pracy sterownika). Taki układ może też współpracować z urządzeniem zewnętrznym, np. komputerem.

Możliwe jest także przygotowanie układu sterowania wykonanego według indywidualnych wymagań inwestora.

Zestawy hydroforowe mogą być dostarczane przez producentów kompletujących rozwiązanie z podzespołów pochodzących od renomowanych dostawców. Często jednak są rozwijane przez producentów pomp, którzy koncentrują się na doskonaleniu konstrukcji tych urządzeń oraz poszerzaniu możliwości sterowania nimi. Drugim istotnym aspektem – szczególnie przy mniejszych zestawach hydroforowych – jest zmniejszanie rozmiarów („kompaktowość”) dające dużą dowolność przy montażu oraz poprawianie parametrów akustycznych, by ich praca była jak najmniej uciążliwa.

W ofercie producentów są też zestawy hydroforowe do zastosowań specjalnych – w tym dla cieczy o temperaturze wyższej niż 70°C lub o dużej gęstości (np. glikolu).

Artykuł pochodzi z portalu rynekinstalacyjny.pl


CMBE – jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia

Grundfos
Grundfos cmbe
Producent: Grundfos Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23, Baranowo k/Poznania
62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48) 61 650 13 00

info_gpl@grundfos.com
www.grundfos.com
Wydajność m3/h 7 m3/h
Wysokość podnoszenia (m) 56 m
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Pompy (rodzaj i liczba)

Jedna pozioma, wielostopniowa pompa CME ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości (zmienna prędkość obrotowa) i silnikiem z magnesami trwałymi, klasa IE5;

Maksymalna temperatura pompowanej wody / ºC

+ 60 st. C
Moc (łączna) / KW Maks. 2,2 kW / pompę
Zasilanie / V 1 x 200-240 V, 50/60 Hz.
Pojemność zbiornika / l 2 l.
Sterowanie i automatyka

Wbudowana przetwornica częstotliwości i przetwornik ciśnienia w sposób ciągły steruje pracą zestawu zapewniając stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie.

Komunikacja z pompą CME jest możliwa poprzez:

 • panel sterowania pompy
 • centralny system zarządzania budynkiem BMS,
 • zdalne sterowanie (aplikacja Grundfos GO)

Cechy szczególne
 • Stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie - dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości
 • Kompaktowa budowa
 • Solidna konstrukcja, stal nierdzewna (AISI304)
 • Łatwy montaż
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • Niski poziom hałasu, 55 dB (A)
Gwarancja 2 lata możliwością przedłużenia
Cena Na zapytanie
Dowiedz się więcej

CMBE – jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia >>

 

CMBE TWIN – dwupompowy zestaw podnoszenia ciśnienia

Grundfos - zestawy hydroforowe
 CMBE TWIN – dwupompowy zestaw podnoszenia ciśnienia
Wydajność m3/h 7,5 m3/h
Wysokość podnoszenia (m) 100 m
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Pompy (rodzaj i liczba)

Dwie pionowe, wielostopniowe pompy CME z zintegrowaną przetwornicą częstotliwości (zmienna prędkość obrotowa) i silnikiem z magnesami trwałymi, klasa IE5;

Maksymalna temperatura pompowanej wody / ºC

+ 60 st. C
Moc (łączna) / KW 2 x 1,5 kW
Zasilanie / V 1 x 200-240 V, 50/60 Hz.
Pojemność zbiornika / l 2 x 2 l.
Sterowanie i automatyka

Wbudowane przetwornice częstotliwości i 2 szt. przetworników ciśnienia w sposób ciągły sterują pracą zestawu zapewniając stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie.

Komunikacja z pompami CME jest możliwa poprzez:

 • panel sterowania pompy (za pomocą jednego przycisku na pompie można zwiększyć lub zmniejszyć, poziom ciśnienia w zależności od potrzeb)
 • centralny system zarządzania budynkiem BMS,
 • zdalne sterowanie (aplikacja Grundfos GO)
Cechy szczególne
 • Stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie
 • Kaskadowe sterowanie oraz zamiana pomp
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • Funkcja Multi-Master
 • Kompaktowa budowa
 • Prosta obsługa
 • Łatwy montaż i instalacja (rozwiązanie typu podłącz i pompuj)
 • Niskie zużycie energii
 • Dodatkowe akcesoria (opcja): zestaw kolektorów, tłumiki drgań, dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem
Gwarancja 2 lata możliwością przedłużenia
Cena Na zapytanie
Dowiedz się więcej

CMBE TWIN – dwupompowy zestaw podnoszenia ciśnienia >>

 

HYDRO SOLO-E - jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia

Grundfos - zestawy hydroforowe
CMBE HYDRO SOLO-E - jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia
Wydajność m3/h 70 m3/h
Wysokość podnoszenia (m) 150 m
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Pompy (rodzaj i liczba)

Jedna pionowa wielostopniowa pompa CRE z zintegrowaną przetwornicą częstotliwości (zmienna prędkość obrotowa) i silnikiem z magnesami trwałymi, klasa IE5;

Maksymalna temperatura pompowanej wody / ºC

+ 60 st. C
Moc (łączna) / KW 0,37 kW – 7,5 kW
Zasilanie / V 1 x 200-240 V, 50/60 Hz, 3 x 400 V
Pojemność zbiornika / l 8 - 33 l.
Sterowanie i automatyka Zintegrowana przetwornica częstotliwości i przetwornik ciśnienia w sposób ciągły sterują pracą zestawu zapewniając stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie.
Komunikacja z pompą CRE jest możliwa poprzez:
• panel sterowania pompy (za pomocą jednego przycisku na pompie można zwiększyć lub zmniejszyć, poziom ciśnienia w zależności od potrzeb)
• centralny system zarządzania budynkiem BMS,
• zdalne sterowanie (aplikacja Grundfos GO)
Cechy szczególne • łatwa instalacja - technologia „podłącz i pompuj”
• stałe ciśnienie
• pompa o regulowanej prędkości
• nie wymaga zabezpieczenia silnika
• kompaktowa budowa – oszczędność przestrzeni
• szeroki zakres zastosowań
• funkcja STOP – wykrywanie małego przepływu
• silniki IE5
• w ramach programu szybkich dostaw zestawów podnoszenia ciśnienia (Grundfos Hydro Ekspres) – wybrane modele Hydro Solo-E są dostępne już w 4 dni po potwierdzeniu zamówienia
Gwarancja 2 lata możliwością przedłużenia
Cena Na zapytanie
Dowiedz się więcej

HYDRO SOLO-E - jednopompowy zestaw podnoszenia ciśnienia >>

 

HYDRO MULTI-S – wielostopniowy zestaw podnoszenia ciśnienia

Grundfos - zestawy hydroforowe
HYDRO MULTI-S – wielostopniowy zestaw podnoszenia ciśnienia
Wydajność m3/h 69 m3/h
Wysokość podnoszenia (m) 150 m
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Pompy (rodzaj i liczba)

2 lub 3 identyczne wielostopniowe pompy pionowe CR/CMV lub poziome CM połączone równolegle i zamontowane na wspólnej ramie podstawy wraz z szafą sterowniczą i zabezpieczeniem silnika oraz zintegrowanym sterownikiem

Maksymalna temperatura pompowanej wody / ºC

+ 50 st. C
Moc (łączna) / KW Maks. 3 x 5,5 kW
Zasilanie / V 1 x 220-240 V, N, PE, 50 Hz, 3 x 380-415 V, PE, 50 Hz
Pojemność zbiornika / l 8 - 300 l.
Sterowanie i automatyka Pompy załączają i wyłączają się automatycznie zgodnie z zapotrzebowaniem wg ciśnienia ustawionego na łącznikach ciśnienia (jeden łącznik na każdą pompę). Zestaw wyposażony jest w szafę sterowniczą.
Cechy szczególne • niezawodność
• wysoka sprawność
• łatwość serwisowania
• kompaktowość
• prosty rozruch
• przygotowane do pracy awaryjnej
Gwarancja 2 lata możliwością przedłużenia
Cena Na zapytanie
Dowiedz się więcej

HYDRO MULTI-S – wielostopniowy zestaw podnoszenia ciśnienia >>

 

HYDRO MULTI-E – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia

Grundfos - zestawy hydroforowe
HYDRO MULTI-E – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia
Wydajność m3/h 140 m3/h
Wysokość podnoszenia (m) 150 m
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Pompy (rodzaj i liczba)

Od 2 do 4 wysokosprawnych pionowych pomp wielostopniowych typu CR(I)E lub z 2 do 3 poziomych, wielostopniowych pomp typu CME. Wszystkie pompy zestawu posiadają zintegrowaną przetwornicę częstotliwości (zmienna prędkość obrotowa) i silniki z magnesami trwałymi, klasa IE5;

Maksymalna temperatura pompowanej wody / ºC

+ 50 st. C
Moc (łączna) / KW 0,37 kW – 7,5 kW
Zasilanie / V 1 x 200-240 V, 50/60 Hz, 3 x 400 V
Pojemność zbiornika / l 33 l.
Sterowanie i automatyka Zintegrowana przetwornica częstotliwości i przetwornik ciśnienia w sposób ciągły sterują pracą zestawu zapewniając stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie.
Komunikacja z zestawem jest możliwa poprzez:
• panel sterowania pompy (za pomocą jednego przycisku na pompie można zwiększyć lub zmniejszyć, poziom ciśnienia w zależności od potrzeb)
• centralny system zarządzania budynkiem BMS,
• zdalne sterowanie (aplikacja Grundfos GO)
Cechy szczególne • Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia
• Doskonała regulacja stałego ciśnienia bez względu na zapotrzebowanie
• Kaskadowe sterowanie oraz zamiana pomp
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem w standardzie
• Funkcja Multi-Master
• Kompaktowa budowa
• Funkcja łagodnego wzrostu ciśnienia
• Prosta obsługa
• Łatwy montaż i instalacja (rozwiązanie typu podłącz i pompuj)
• Niskie zużycie energii
• funkcja STOP – wykrywanie małego przepływu
• silniki IE5
• w ramach programu szybkich dostaw zestawów podnoszenia ciśnienia (Grundfos Hydro Ekspres) – wybrane modele Hydro Multi-E są dostępne już w 4 dni po potwierdzeniu zamówienia

Gwarancja 2 lata możliwością przedłużenia
Cena Na zapytanie

Dowiedz się więcej

HYDRO MULTI-E – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia >>

HYDRO MPC (-E/-F-S) – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia

Grundfos - zestawy hydroforowe
HYDRO MPC (-E/-F-S) – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia
Wydajność m3/h 1080 m3/h
Wysokość podnoszenia (m) Do 150 m (standard), do 250 m (na życzenie)
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar

Pompy (rodzaj i liczba)

Hydro MPC składają się z 2 do 6 identycznych wielostopniowych pionowych pomp CR, CRI, CRE lub CRIE. W zależności od wariantu sterowania, zestawy wyposażone są w następujące pompy: Hydro MPC-E składają się z 2 do 6 identycznych pomp z elektroniczną regulacją prędkości, gdzie zestawy z pompami do mocy do 22 kW są wyposażone w pompy CRE, CRIE ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, a z mocami od 30 kW są wyposażone w pompy CR połączone z przetwornicami częstotliwości Grundfos CUE (jedna na każdą pompę). Hydro MPC-F składają się z 2 do 6 identycznych pomp CR, CRI połączonych z jedną
przetwornicą częstotliwości Grundfos CUE. Pompy pracują na przemian z regulowaną prędkością obrotową. Hydro MPC-S składają się z 2 do 6 identycznych pomp CR, CRI, pracujących ze stałą prędkością obrotową.


Maksymalna temperatura pompowanej wody / ºC

+ 60 st. C
Moc (łączna) / KW 6 x 75 kW
Zasilanie / V 1 x 200-240 V, 3 x 200-240 V, 50/60 Hz, 3 x 400 V
Pojemność zbiornika / l 1000 l. (opcja)
Sterowanie i automatyka Zestawy wyposażone są w wielopompowy sterownik CU 352, zamontowany w drzwiach szafy sterowniczej. CU 352 wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD z polskim menu, przyciski i wskaźniki diodowe. Panel sterowania umożliwia ręczne nastawianie parametrów, tj. wartość zadana, zał./wył. zestawu lub poszczególnych pomp. CU 352 posiada zoptymalizowane oprogramowanie dostosowujące system dla danego zastosowania.
Opcje komunikacji - magistrala BUS i Ethernet
Cechy szczególne • Wysoki komfort pracy: prędkość pompy jest ciągle dostosowywana do zmiennego zapotrzebowania na wodę w sposób zapewniający wymagane stałe ciśnienie
• Oszczędność energii: CU 352 w oparciu o krzywe charakterystyki pomp, określa najbardziej efektywną prędkość i aktywuje potrzebna ilość pomp, przez co na bieżąco optymalizuje zużycie energii.
• Łatwa obsługa: duży, kolorowy i intuicyjny ekran sterownika ułatwia obsługę, a funkcja asystenta upraszcza konfigurację i uruchamianie.
• Wczesne ostrzeganie: zintegrowany rejestr umożliwia użytkownikowi ciągłe monitorowanie pracy układu i odpowiednio wczesne reagowanie w przypadku konieczności obsługi serwisowej. polski
• Funkcja STOP – Zatrzymanie układu w okresach małego zużycia wody w celu oszczędności energii.
• Wykrywanie usterki zaworu zwrotnego: Jeśli z powodu uszkodzonego zaworu zwrotnego pompa zacznie obracać się w przeciwnym kierunku, sterownik aktywuje ostrzeżenie/alarm.
• Inne przykładowe funkcje: Możliwy wybór liczby pomp rezerwowych / Inteligentne sterowanie kaskadowe / Funkcja łagodnego wzrostu ciśnienia, etc.
• W ramach programu szybkich dostaw zestawów podnoszenia ciśnienia (Grundfos Hydro Ekspres) – wybrane modele Hydro MPC-E są dostępne już w 4 dni po potwierdzeniu zamówienia


Gwarancja 2 lata możliwością przedłużenia
Cena Na zapytanie
Dowiedz się więcej

HYDRO MPC (-E/-F-S) – wielopompowe zestawy podnoszenia ciśnienia >>

Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia Grundfos.

Grundfos - zestawy hydroforowe
 Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia Grundfos.
Przeznaczenie i zastosowanie Aplikacja to bezpieczny system oparty na przeglądarce internetowej do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi dla:
• spółdzielni mieszkaniowych,
• firm zarządzających
Cechy szczególne, w tym budowa i opis działania
• Połącz się on-line ze swoimi pompami
• Ciągły monitoring podstawowych parametrów pracy i zużycia energii zestawów Grundfos i poszczególnych pomp z biura lub mobilnego urządzenia (smartfon lub tablet)
• Wiadomości SMS lub emaile z informacją o alarmach
• Minimalna inwestycja początkowa i stałe koszty operacyjne (abonament roczny, kwartalny lub miesięczny)


Gwarancja 2 lata
Dowiedz się więcej Aplikacje mobilne GRUNDFOS >>

Grundfos GO - mobilne rozwiązanie do sterowania i regulacji pompy

Grundfos - zestawy hydroforowe
Grundfos GO - mobilne rozwiązanie do sterowania i regulacji pompy
Przeznaczenie i zastosowanie Grundfos GO jest mobilnym narzędziem dla użytkowników produktów Grundfos. Jest to najbardziej wszechstronna aplikacja na urządzenia mobilne, umożliwiająca sterowanie pompą, dobór pompy, zamianę pompy i dostęp do dokumentacji technicznej. Oferuje intuicyjny, zdalny dostęp do narzędzi internetowych Grundfos. Aplikacja Grundfos GO oszczędza cenny czas do raportowania i gromadzenia danych. Aplikację można pobrać dla dowolnego urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android.


Cechy szczególne, w tym budowa i opis działania
Grundfos GO oferuje dostęp do narzędzi, usług i dokumentacji Grundfos oszczędzając Twój czas. Aplikacja jest aktualizowana on line
i zawsze gotowa do użycia - gdziekolwiek i kiedykolwiek tego potrzebujeszDowiedz się więcej Aplikacje mobilne GRUNDFOS >>

 

Wbudowana przetwornica częstotliwości i przetwornik ciśnienia w sposób ciągły steruje pracą zestawu zapewniając stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie.

Komunikacja z pompą CME jest możliwa poprzez:

 • panel sterowania pompy
 • centralny system zarządzania budynkiem BMS,
 • zdalne sterowanie (aplikacja Grundfos GO)
 • Stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie - dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości
 • Kompaktowa budowa
 • Solidna konstrukcja, stal nierdzewna (AISI304)
 • Łatwy montaż
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • Niski poziom hałasu, 55 dB(A)

[ hydrofory,zestawy hydroforowe,sieć wodociągowa,ciśnienie wody ]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16944|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10550|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10120|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl