CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Przegląd budynku po zimie

Co należałoby sprawdzać?
Jacek Sawicki  |  Administrator 4/2018  |  18.05.2018  |  1
Autor zwraca uwagę zarządców i właścicieli nieruchomości na elementy budynków, które powinni dokładnie sprawdzić podczas przeglądów i kontroli prowadzonych wiosną.
Autor zwraca uwagę zarządców i właścicieli nieruchomości na elementy budynków, które powinni dokładnie sprawdzić podczas przeglądów i kontroli prowadzonych wiosną.
Fot. archiwum redakcji Administratora
Ciąg dalszy artykułu...

Co należałoby sprawdzać?

Powierzchnie elewacji

Zakres kontroli wynika z rodzaju ściany. Bardzo ważne jest ustalenie, czy ściana nie ma zacieków. Jeśli są, to bezwzględnie należy ustalić ich przyczynę. O uszkodzeniach systemów hydroizolacyjnych chroniących strefy przygruntowe ścian przed zawilgoceniem mogą świadczyć widoczne zacieki, a w dłuższych okresach bezdeszczowych plamy z wyraźnym oznaczeniem górnych granic podciągania kapilarnego soli gruntowych i budowlanych. Mokre plamy i zacieki wywołane przez wodę oraz pojawiające się w porach suchych przebarwienia w strefach umiejscowienia systemów rynnowych informują o możliwych uszkodzeniach tych systemów. Mokre strefy sąsiadujące z parapetami okiennymi wskazują źródło zawilgocenia.

Bagatelizowanie obecności takich zacieków prowadzi wprost do dewastacji elewacji. Wilgoć obniża izolacyjność cieplną ściany, uruchamia i uaktywnia w niej procesy biodegradacyjne, znacząco przekłada się też na obniżenie standardów zdrowotnych w przyległych do niej pomieszczeniach. Jest to również główna przyczyna wszelkich uszkodzeń fizycznych w cyklu życia budynku. Mogą one objawiać się w postaci odprysków powłok, spękań faktury, wykruszeń itp.

Postępowanie naprawcze uzależnione jest od stanu technicznego uszkodzonych stref. Istotą takich uszkodzeń jest łatwość wchłaniania wody. Obecność wody jest szczególnie groźna w okresie zimowym, albowiem fizycznie powoduje wysadziny tynku, spękania cegieł i ich wiązań. Odsłonięte warstwy muru w coraz większym stopniu go degradują.

Kontroli wymagają też strefy wszelkich przerw technologicznych na elewacjach (tzw. dylatacje), jak również strefy cokołów (także z uwagi na niebezpieczeństwo przedostawania się gryzoni).

Dokonując oględzin, warto mieć na uwadze również względy estetyczne.

Attyki, filary i gzymsy

Uszkodzenia w tych strefach należą do szczególnie zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i mienia. Woda i wilgoć, analogicznie jak przy elewacjach, osłabia strukturę tych fragmentów elewacji. Ignorując wpływ tych czynników,  w dłuższej perspektywie można łatwo doprowadzić do sytuacji, gdzie z wysokości będą odpadać kawałki muru. Tego rodzaju uszkodzenia mechaniczne same w sobie stanowią już podstawę do przeprowadzenia prac naprawczych. Często są one wynikiem złego stanu technicznego systemów rynnowych albo ich niedrożności wynikających z zaniedbań konserwacyjnych.

Balustrady, loggie i balkony

Ich stan techniczny decyduje o bezpieczeństwie użytkowania. Uszkodzenia balustrad spowodowane korozją osłabiają ich stabilność w konstrukcji balkonu/loggii. W drastycznych sytuacjach grożą wypadkami zerwania się pod ciężarem opierających się o nie osób.

Przecieki wynikające z nieszczelności na połączeniach z płytą balkonu prowadzą wprost do jej degradacji ze wszelkimi tego konsekwencjami, aż do oberwania się płyty od lica ściany.

Przy loggiach i balkonach sprawdza się stan techniczny posadzek. Oględziny płyty balkonowej, w tym także od spodu, pozwalają stwierdzić, czy nie ma na niej śladów zacieków. Mogą to być zarówno mokre plamy, przebarwienia z wyraźnie zaznaczonymi granicami występowania soli budowlanych bądź zwisające sople solne. Miejsca takie ujawniają się, gdy woda i wilgoć wtargną do wnętrza. Ratunkiem pozostaje zlokalizowanie i zlikwidowanie źródła zawilgocenia. Często do zawilgoceń płyty balkonowej dochodzi na skutek złego odpływu wód opadowych oraz niewłaściwie zamontowanych obróbek blacharskich na jej krawędziach.

Urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku

Mogą to być szyldy, tablice reklamowe, billboardy, wysięgniki anten satelitarnych, kamer, mocowania oświetlenia, klimatyzatorów, markiz itp. Sprawdzeniu podlega ich stabilność pod rygorem zerwania, dlatego też zwraca się uwagę na wygląd stref mocowania. Wszelkie widoczne w takich miejscach spękania, a zwłaszcza odkruszenia, mogą już budzić obawy o wytrzymałość konstrukcji. Przyczyn uszkodzeń może być wiele, jednak najczęściej wynikają one z niewłaściwie dobranych łączników mocujących oraz popełnionych błędów montażowych. W zauważonych przypadkach należy bezwzględnie podjąć czynności naprawcze, a jeśli w danym momencie jest to niemożliwe, zdemontować ze ściany zagrażające elementy. Trzeba pamiętać, że na zamocowania takich urządzeń działają nie tylko ich własne siły ciążenia, ale i obciążenia wiatru (jego działanie napierające i ssące).

Elementy odwodnienia budynku

Niesprawne lub niewydajne systemy rynnowe (rynny, rury spustowe, osadniki itp.) stanowią zagrożenie zalewania elewacji każdorazowo podczas opadów. W trakcie oględzin należy sprawdzić ich stan techniczny oraz drożność, a w razie potrzeby usunąć nagromadzone liście, wyrosłą roślinność, mech, zalegające zanieczyszczenia itp.

Uszkodzone bądź zapchane studzienki zbiorcze na wody opadowe mogą być przyczyną zawilgocenia przyziemnych stref elewacji. Koniecznie należy je udrożnić, a w razie potrzeby mogą one wymagać specjalistycznych napraw.

Przy remoncie pokrycia dachowego zarządcy poszukują materiałów sprawdzonych i o dobrych parametrach technicznych. Producenci wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom rozszerzają swoją ofertę i dostosowują ją do potrzeb klientów.

Przykładem takich działań jest np. utworzenie grupy – Flagowe Papy Icopal, z dobrze rozpoznawalnych w Polsce brandów rynkowych. W jej skład wchodzi 15 pap z grupy pap zgrzewalnych Szybki Profil SBS oraz pap aktywowanych termicznie z systemem wentylacji Szybki Syntan SBS, przeznaczonych do izolacji zarówno dachów jak i podziemnych części budynków.

Papy Flagowe charakteryzują się możliwie najkorzystniejszymi parametrami technicznymi i użytkowymi. Parametry takie jak: grubość papy i siła rozciągająca przy której następuje zerwanie papy nie posiadają ujemnej tolerancji wymiarowej.

Najbardziej spektakularnym zabiegiem jest zadeklarowanie tolerancji grubości wyrobu w przedziale (-0, +0,2 mm), oraz tolerancji maksymalnej siły rozciągającej wzdłuż i w poprzek w przedziale tolerancji (-0, + 100 N/5 cm) lub (-0, + 200 N/5 cm). W praktyce oznacza to, że np. rzeczywista grubość papy o deklarowanej grubości 5,2 mm będzie wynosić od 5,2 do 5,4 mm.

Od 1 czerwca 2013 roku papy te są poddawane badaniu jakości przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie dobrowolnej umowy z producentem.

Co miesiąc wybrane przez ITB papy z oferty Flagowych Pap Icopal, zakupione w dowolnym miejscu w kraju są poddawane badaniu grubości, siły rozciągającej, giętkości oraz gramatury wkładki zbrojącej. Wyniki badań są upubliczniane.

Obróbki blacharskie, okapy, okapniki

Wskazane elementy mogą być odpowiedzialne za wszelkie uszkodzenia powstałe w strefach sąsiedztwa z elewacją, oczywiście jak zwykle spowodowane obecnością wody i wilgoci. Należy skrupulatnie sprawdzić stan techniczny takich systemów, a w razie potrzeby dokonać ich wymiany.

Pokrycie i konstrukcja dachu

Dach to strategiczny element konstrukcyjny budynku, stąd utrzymanie jego stanu technicznego na odpowiednim poziomie wymaga wykonywania właściwych zabiegów konserwacyjnych i remontowych.

Prawo budowlane stawia wymóg przeprowadzania kontroli stanu technicznego dachu co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a), a w razie wystąpienia ekstremalnych czynników niszczących także podejmowania kontroli bieżących. Na mocy art. 93 pkt 8 PB niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny. Zazwyczaj lokatorzy informują zarządcę/właściciela o wystąpieniu zacieków w strefach ścian i stropów konstrukcyjnie powiązanych z dachem, co świadczy o uszkodzeniach hydroizolacyjnych jego powłok, względnie o jego niedostatecznej izolacyjności termicznej, co objawia się obecnością plam kondensującej wilgoci, a w dalszym stadium strefami pleśni i zagrzybień na wewnętrznych stronach przegrody dachu.

W sytuacji gdy nie ma konieczności remontu całego dachu, a naprawa dotyczy jedynie wymiany lub montażu ocieplenia, ciekawym rozwiązaniem może być np. zastosowanie od wewnątrz płyt poliuretanowych, jednostronnie pokrytych płytą kartonowo-gipsową. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paroizolacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się żmudnego wykonywania trzech osobnych warstw – ocieplenia (sznurkowania), paroizolacji i poszycia z płyt gipsowych. Znika też ryzyko popełnienia błędu podczas prac oraz znacznie zmniejsza się zużycie materiału.

Skutki uszkodzenia hydroizolacji i izolacji termicznej pokryć dachowych mogą przenosić się na szczytowe partie elewacji, dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego dachu. Sposób kontroli uwarunkowany jest rodzajem dachu i zastosowanymi na nim technologiami.

Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

W ich oględzinach zwraca uwagę stan techniczny krawędzi przyłączy. Wszelkie zauważone wykruszenia i szczeliny wymagają podjęcia działań naprawczych.

Stolarka otworowa (okna i drzwi)

Sprawdzane są strefy połączenia ościeżnic i parapetów ze ścianami. Wszelkie zauważone nieszczelności w takich miejscach będą wymagały likwidacji, aby uniknąć możliwości przedostawania się wody.

Sprawdzając stan techniczny stolarki otworowej umiejscowionej w strefach podpiwniczenia, należy też zwrócić uwagę na zabezpieczenie takich miejsc przed gryzoniami.

Oprócz wilgoci i wody za degradację elewacji odpowiadają też inne czynniki. Jednak finalnie każdy z nich umożliwia wilgoci i wodzie dalszą degradację budowli.         

Czytaj też: Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przegląd okresowy,przegląd techniczny,eksploatacja,prawo budowlane,kontrola okresowa,kontrola elewacji ]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16471|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10147|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl