CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Przegląd budynku po zimie

Co należałoby sprawdzać?
Jacek Sawicki  |  Administrator 4/2018  |  18.05.2018  |  1
Autor zwraca uwagę zarządców i właścicieli nieruchomości na elementy budynków, które powinni dokładnie sprawdzić podczas przeglądów i kontroli prowadzonych wiosną.
Autor zwraca uwagę zarządców i właścicieli nieruchomości na elementy budynków, które powinni dokładnie sprawdzić podczas przeglądów i kontroli prowadzonych wiosną.
Fot. archiwum redakcji Administratora
Ciąg dalszy artykułu...

Co należałoby sprawdzać?

Powierzchnie elewacji

Zakres kontroli wynika z rodzaju ściany. Bardzo ważne jest ustalenie, czy ściana nie ma zacieków. Jeśli są, to bezwzględnie należy ustalić ich przyczynę. O uszkodzeniach systemów hydroizolacyjnych chroniących strefy przygruntowe ścian przed zawilgoceniem mogą świadczyć widoczne zacieki, a w dłuższych okresach bezdeszczowych plamy z wyraźnym oznaczeniem górnych granic podciągania kapilarnego soli gruntowych i budowlanych. Mokre plamy i zacieki wywołane przez wodę oraz pojawiające się w porach suchych przebarwienia w strefach umiejscowienia systemów rynnowych informują o możliwych uszkodzeniach tych systemów. Mokre strefy sąsiadujące z parapetami okiennymi wskazują źródło zawilgocenia.

Bagatelizowanie obecności takich zacieków prowadzi wprost do dewastacji elewacji. Wilgoć obniża izolacyjność cieplną ściany, uruchamia i uaktywnia w niej procesy biodegradacyjne, znacząco przekłada się też na obniżenie standardów zdrowotnych w przyległych do niej pomieszczeniach. Jest to również główna przyczyna wszelkich uszkodzeń fizycznych w cyklu życia budynku. Mogą one objawiać się w postaci odprysków powłok, spękań faktury, wykruszeń itp.

Postępowanie naprawcze uzależnione jest od stanu technicznego uszkodzonych stref. Istotą takich uszkodzeń jest łatwość wchłaniania wody. Obecność wody jest szczególnie groźna w okresie zimowym, albowiem fizycznie powoduje wysadziny tynku, spękania cegieł i ich wiązań. Odsłonięte warstwy muru w coraz większym stopniu go degradują.

Kontroli wymagają też strefy wszelkich przerw technologicznych na elewacjach (tzw. dylatacje), jak również strefy cokołów (także z uwagi na niebezpieczeństwo przedostawania się gryzoni).

Dokonując oględzin, warto mieć na uwadze również względy estetyczne.

Attyki, filary i gzymsy

Uszkodzenia w tych strefach należą do szczególnie zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i mienia. Woda i wilgoć, analogicznie jak przy elewacjach, osłabia strukturę tych fragmentów elewacji. Ignorując wpływ tych czynników,  w dłuższej perspektywie można łatwo doprowadzić do sytuacji, gdzie z wysokości będą odpadać kawałki muru. Tego rodzaju uszkodzenia mechaniczne same w sobie stanowią już podstawę do przeprowadzenia prac naprawczych. Często są one wynikiem złego stanu technicznego systemów rynnowych albo ich niedrożności wynikających z zaniedbań konserwacyjnych.

Balustrady, loggie i balkony

Ich stan techniczny decyduje o bezpieczeństwie użytkowania. Uszkodzenia balustrad spowodowane korozją osłabiają ich stabilność w konstrukcji balkonu/loggii. W drastycznych sytuacjach grożą wypadkami zerwania się pod ciężarem opierających się o nie osób.

Przecieki wynikające z nieszczelności na połączeniach z płytą balkonu prowadzą wprost do jej degradacji ze wszelkimi tego konsekwencjami, aż do oberwania się płyty od lica ściany.

Przy loggiach i balkonach sprawdza się stan techniczny posadzek. Oględziny płyty balkonowej, w tym także od spodu, pozwalają stwierdzić, czy nie ma na niej śladów zacieków. Mogą to być zarówno mokre plamy, przebarwienia z wyraźnie zaznaczonymi granicami występowania soli budowlanych bądź zwisające sople solne. Miejsca takie ujawniają się, gdy woda i wilgoć wtargną do wnętrza. Ratunkiem pozostaje zlokalizowanie i zlikwidowanie źródła zawilgocenia. Często do zawilgoceń płyty balkonowej dochodzi na skutek złego odpływu wód opadowych oraz niewłaściwie zamontowanych obróbek blacharskich na jej krawędziach.

Urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku

Mogą to być szyldy, tablice reklamowe, billboardy, wysięgniki anten satelitarnych, kamer, mocowania oświetlenia, klimatyzatorów, markiz itp. Sprawdzeniu podlega ich stabilność pod rygorem zerwania, dlatego też zwraca się uwagę na wygląd stref mocowania. Wszelkie widoczne w takich miejscach spękania, a zwłaszcza odkruszenia, mogą już budzić obawy o wytrzymałość konstrukcji. Przyczyn uszkodzeń może być wiele, jednak najczęściej wynikają one z niewłaściwie dobranych łączników mocujących oraz popełnionych błędów montażowych. W zauważonych przypadkach należy bezwzględnie podjąć czynności naprawcze, a jeśli w danym momencie jest to niemożliwe, zdemontować ze ściany zagrażające elementy. Trzeba pamiętać, że na zamocowania takich urządzeń działają nie tylko ich własne siły ciążenia, ale i obciążenia wiatru (jego działanie napierające i ssące).

Elementy odwodnienia budynku

Niesprawne lub niewydajne systemy rynnowe (rynny, rury spustowe, osadniki itp.) stanowią zagrożenie zalewania elewacji każdorazowo podczas opadów. W trakcie oględzin należy sprawdzić ich stan techniczny oraz drożność, a w razie potrzeby usunąć nagromadzone liście, wyrosłą roślinność, mech, zalegające zanieczyszczenia itp.

Uszkodzone bądź zapchane studzienki zbiorcze na wody opadowe mogą być przyczyną zawilgocenia przyziemnych stref elewacji. Koniecznie należy je udrożnić, a w razie potrzeby mogą one wymagać specjalistycznych napraw.

Przy remoncie pokrycia dachowego zarządcy poszukują materiałów sprawdzonych i o dobrych parametrach technicznych. Producenci wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom rozszerzają swoją ofertę i dostosowują ją do potrzeb klientów.

Przykładem takich działań jest np. utworzenie grupy – Flagowe Papy Icopal, z dobrze rozpoznawalnych w Polsce brandów rynkowych. W jej skład wchodzi 15 pap z grupy pap zgrzewalnych Szybki Profil SBS oraz pap aktywowanych termicznie z systemem wentylacji Szybki Syntan SBS, przeznaczonych do izolacji zarówno dachów jak i podziemnych części budynków.

Papy Flagowe charakteryzują się możliwie najkorzystniejszymi parametrami technicznymi i użytkowymi. Parametry takie jak: grubość papy i siła rozciągająca przy której następuje zerwanie papy nie posiadają ujemnej tolerancji wymiarowej.

Najbardziej spektakularnym zabiegiem jest zadeklarowanie tolerancji grubości wyrobu w przedziale (-0, +0,2 mm), oraz tolerancji maksymalnej siły rozciągającej wzdłuż i w poprzek w przedziale tolerancji (-0, + 100 N/5 cm) lub (-0, + 200 N/5 cm). W praktyce oznacza to, że np. rzeczywista grubość papy o deklarowanej grubości 5,2 mm będzie wynosić od 5,2 do 5,4 mm.

Od 1 czerwca 2013 roku papy te są poddawane badaniu jakości przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie dobrowolnej umowy z producentem.

Co miesiąc wybrane przez ITB papy z oferty Flagowych Pap Icopal, zakupione w dowolnym miejscu w kraju są poddawane badaniu grubości, siły rozciągającej, giętkości oraz gramatury wkładki zbrojącej. Wyniki badań są upubliczniane.

Obróbki blacharskie, okapy, okapniki

Wskazane elementy mogą być odpowiedzialne za wszelkie uszkodzenia powstałe w strefach sąsiedztwa z elewacją, oczywiście jak zwykle spowodowane obecnością wody i wilgoci. Należy skrupulatnie sprawdzić stan techniczny takich systemów, a w razie potrzeby dokonać ich wymiany.

Pokrycie i konstrukcja dachu

Dach to strategiczny element konstrukcyjny budynku, stąd utrzymanie jego stanu technicznego na odpowiednim poziomie wymaga wykonywania właściwych zabiegów konserwacyjnych i remontowych.

Prawo budowlane stawia wymóg przeprowadzania kontroli stanu technicznego dachu co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a), a w razie wystąpienia ekstremalnych czynników niszczących także podejmowania kontroli bieżących. Na mocy art. 93 pkt 8 PB niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny. Zazwyczaj lokatorzy informują zarządcę/właściciela o wystąpieniu zacieków w strefach ścian i stropów konstrukcyjnie powiązanych z dachem, co świadczy o uszkodzeniach hydroizolacyjnych jego powłok, względnie o jego niedostatecznej izolacyjności termicznej, co objawia się obecnością plam kondensującej wilgoci, a w dalszym stadium strefami pleśni i zagrzybień na wewnętrznych stronach przegrody dachu.

W sytuacji gdy nie ma konieczności remontu całego dachu, a naprawa dotyczy jedynie wymiany lub montażu ocieplenia, ciekawym rozwiązaniem może być np. zastosowanie od wewnątrz płyt poliuretanowych, jednostronnie pokrytych płytą kartonowo-gipsową. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paroizolacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się żmudnego wykonywania trzech osobnych warstw – ocieplenia (sznurkowania), paroizolacji i poszycia z płyt gipsowych. Znika też ryzyko popełnienia błędu podczas prac oraz znacznie zmniejsza się zużycie materiału.

Skutki uszkodzenia hydroizolacji i izolacji termicznej pokryć dachowych mogą przenosić się na szczytowe partie elewacji, dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego dachu. Sposób kontroli uwarunkowany jest rodzajem dachu i zastosowanymi na nim technologiami.

Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

W ich oględzinach zwraca uwagę stan techniczny krawędzi przyłączy. Wszelkie zauważone wykruszenia i szczeliny wymagają podjęcia działań naprawczych.

Stolarka otworowa (okna i drzwi)

Sprawdzane są strefy połączenia ościeżnic i parapetów ze ścianami. Wszelkie zauważone nieszczelności w takich miejscach będą wymagały likwidacji, aby uniknąć możliwości przedostawania się wody.

Sprawdzając stan techniczny stolarki otworowej umiejscowionej w strefach podpiwniczenia, należy też zwrócić uwagę na zabezpieczenie takich miejsc przed gryzoniami.

Oprócz wilgoci i wody za degradację elewacji odpowiadają też inne czynniki. Jednak finalnie każdy z nich umożliwia wilgoci i wodzie dalszą degradację budowli.         

Czytaj też: Warunki techniczno-prawne instalacji i urządzeń elektrycznych - wskazówki dla zarządców i mieszkańców >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[przegląd okresowy,przegląd techniczny,eksploatacja,prawo budowlane,kontrola okresowa,kontrola elewacji ]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18979|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12192|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11553|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl