CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak dbać o posadzkę i schody w budynku? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10413,wlasciwa-pielegnacja-posadzki-i-schodow-z-lastryko
Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryko. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację jest...
Kategorie: lastryko, posadzki, schody, czyszczenie lastryko, czyszczenie posadzek, pielęgnacja posadzek

Wywiad z prezesem zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży - Wojciechem Michalakiem - o sposobach na ograniczenie zużycia ciepła i obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań

By ograniczyć marnotrawstwo ciepła
 Egain Polska Sp. z o.o.  |  06.06.2018
Ograniczenie zużycia ciepła i obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań z systemem Egain.
Ograniczenie zużycia ciepła i obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań z systemem Egain.
Egain Polska Sp. z o.o.

O sposobach na ograniczenie zużycia ciepła i obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań z panem Wojciechem Michalakiem – prezesem zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – rozmawia Sabina Augustynowicz. 

SA: Skąd czerpiecie wiedzę szczegółową na temat zużycia ciepła w poszczególnych blokach i mieszkaniach?

          WM: Szukaliśmy systemów, wspierających nas w walce z marnotrawstwem ciepła, trafiliśmy w 2010 roku na firmę technologiczną Egain, która dysponuje potężną platformą opartą na sztucznej inteligencji, każdego dnia analizującą dane zebrane z wielu punktów informacyjnych. Dzięki niej mamy bardzo szczegółową wiedzę dotyczącą rozkładu temperatur w mieszkaniach. Uzyskaliśmy dostęp do narzędzi pozwalających na analizę cieplną budynków oraz kosztów, a to z kolei jest wyraźnym sygnałem, czy i  gdzie są potrzebne  inwestycje termomodernizacyjne. Rozwiązanie okazało się na tyle skuteczne w walce z marnotrawstwem ciepła, że obecnie do systemu Egain mamy włączonych 145 budynków. 

SA: Czy w związku z tym udało się państwu zmniejszyć moc zamówioną?

WM: Bezpośredniego przełożenia na moc zamówioną tu nie ma. Jeżeli będziemy mieli na zewnątrz temperaturę minus 20 stopni, to nie można liczyć na jakiekolwiek oszczędności, po prostu trzeba grzać. Wskazują na to wykresy Egain: jeśli na zewnątrz utrzymuje się dłużej niska temperatura, to zaoszczędzić ciepła się nie da. System Egain przede wszystkim sprawdza się w okresach przejściowych, gdy w ciągu doby występują duże wahania temperatury, np. w nocy -10, a w dzień +5 stopni. Można dzięki tym danym zaoszczędzić nawet do 20% ciepła zużywanego na potrzeby centralnego ogrzewania.

Ograniczenie zuzycia ciepła - Egain

SA: Rzeczywiście ta czujność systemu na zmiany temperatury ma takie znaczenie…

WM: Mówiąc prostym, zrozumiałym dla laika językiem: odbiornik prognozy pogody, odbierający sygnały satelitarne, podaje informacje, że w najbliższym czasie dojdzie do zmiany pogody np. jest przewidziany znaczny spadek temperatury, czy wzrost siły wiatru. System przygotowuje wówczas nieruchomość do tej zmiany. Nie ma mocnego uderzenia ciepła, ale sukcesywne podnoszenie temperatury czynnika grzewczego. Pozwala to na zachowanie komfortu cieplnego i powolne podnoszenie temperatury do niezbędnego poziomu. W drugą stronę system działa tak samo. Jeżeli otrzymuje sygnał, że pomimo zimy i chłodu nie ma wiatru, a nasłonecznienie jest duże, to system powoli sukcesywnie obniża temperaturę czynnika grzewczego, nie dopuszczając do przegrzania budynku. Średnie oszczędności w budynkach z tego tytułu wynoszą ok. 10% rocznie.

SA: Czy system jest drogi w obsłudze?

WM: Nie, i chciałbym tu dodać, że na decyzję o wdrożeniu tego systemu miały wpływ również koszty. Chodzi o to, że nie wymaga on dużych nakładów finansowych i dużej ingerencji w budynek.

SA: Czyli montaż nie jest skomplikowany?

WM: Montaż na jednym węźle trwa około 4 godziny. Na budynku montowany jest odbiornik prognozy pogody pełniący jednocześnie funkcję czujnika temperatury zewnętrznej, który jest podłączony w węźle cieplnym do regulatora i są tzw. rejestratory klimatu, zainstalowane w mieszkaniach. Rejestrator klimatu, za pośrednictwem sieci GSM wysyła sygnały do serwera, wskazując jaka jest temperatura i wilgotność powietrza w mieszkaniach. System zbierając dane, z uwzględnieniem prognozy pogody i panujących warunków, ustala wysokość temperatury równoważnej w stosunku do temperatury panującej na zewnątrz, po czym opierając się na  krzywej grzania ustawionej na węźle, reguluje dostawą ciepła do budynku. Czyli nie potrzeba dużych nakładów finansowych, dużej ingerencji w funkcjonujący już układ instalacji c.o. , by mieć efekty również ekonomiczne. Chciałbym podkreślić raz jeszcze, nasze działania zmierzały przede wszystkim do ograniczenia strat ciepła, a oszczędności przyszły, gdy cel został osiągnięty. I jeszcze jedno: trzeba przyznać, że ten system jest uniwersalny. Jeżeli temperatura w mieszkaniach spada, a krzywa grzania jest ustawiona na określoną temperaturę czynnika grzewczego, to przy dużym nasileniu wiatru, system Egain przekracza zaprojektowaną krzywą grzania, zapewniając nadal komfort cieplny.  

Ograniczenie zużycia ciepła - Egain

SA: Czy zdarzają się awarie?

WM: Są to tylko urządzenia, więc mogą się psuć, ale awarie są rzadkie i szybko usuwane. U nas, w spółdzielni cały system spina jeden pracownik, aczkolwiek w działaniu systemu orientują się także pracownicy na każdej z administracji. Pracownicy spółdzielni wyspecjalizowani w obsłudze i nadzorze nad pracą systemu Egain wyposażeni są w telefony  z aplikacją, dzięki której z każdego miejsca i w każdym czasie są w stanie sprawdzić jak pracuje instalacja grzewcza w budynku, jakie są temperatury w mieszkaniach i wilgotność powietrza, jak pracuje węzeł cieplny.

SA: A jak na początku reagowali mieszkańcy na te innowacje?

WM: System obecnie pracuje przy temperaturze w mieszkaniach na poziomie 22 stopni, co nie wyklucza oczywiście możliwości uzyskania wyższej temperatury 24-25 st. C. Pomiary wskazują, że i taka temperatura bywa w niektórych mieszkaniach. Na początku jednak mieszkańcy odbierali to jako pewne ograniczenie praw. W pewnym momencie jednak większość mieszkańców uznała, że 22 st. C, to temperatura wystarczająca, optymalna.

SA: Zapewne wiąże się z niższymi kosztami…

WM: Analizy wyraźnie pokazały, o ile drożej trzeba zapłacić za ogrzewanie, jeżeli chce się mieć wyższą temperaturę niż ta, którą zaprojektowano. Mieszkańcy podeszli do tego ze zrozumieniem. Rzecz jasna prowadziliśmy szeroką akcję informacyjną, mówiliśmy o systemie na walnych zgromadzeniach, pokazaliśmy jak to działa w trzech pilotażowych budynkach. Korzystamy z tego rozwiązania już od 7 lat. Nie ma negatywnego odbioru przez mieszkańców, bo jak się pokaże analizę kosztów, to uzyska się akceptację dla przedsięwzięcia, którego celem jest obniżenie zużycia energii cieplnej, potrzebnej na ogrzanie mieszkania do żądanej temperatury.

SA: A PEC nie protestował? W końcu na ich przychodach z dostawy ciepła do spółdzielni musiało się to odbić.

WM: Trzeba przyznać, że z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej współpracuje się nam dobrze. Nie protestują, gdy wprowadzamy jakieś nowości. Oni też lubią nowinki techniczne. Przy pilotażowym wdrożeniu systemu, określili po prostu warunki, jakie ma spełniać system, by był skorelowany z istniejącą siecią ciepłowniczą. Podpisaliśmy porozumienie, które funkcjonuje bez zarzutu.

SA: Jakie inne działania inwestycyjne na rzecz energooszczędności, dające efekty ekonomiczne podjęła spółdzielnia? Tak duże zasoby mieszkaniowe wymagają wysokich nakładów na inwestycje, żeby chociażby w stanie niepogorszonym utrzymać budynki...

Wojciech Michalak: Inwestycje w tak dużych zasobach – to proces ciągły. Spółdzielnia liczy 60 lat, w jej zasobach są budynki z 1958 roku, i oddawane do użytku współcześnie. Mamy więc tradycyjną technologię, mamy cegłę żerańską i wielką płytę. Domów z wielkiej płyty jest dużo, bo gros zasobów powstało w latach 70 ubiegłego wieku, kiedy Łomża była miastem wojewódzkim i było wielkie zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego i wprowadzeniem obniżonych współczynników przenikania ciepła konieczne stało się prowadzenie robót termomodernizacyjnych. Budynki wymagają inwestycji. Na bieżąco więc przeprowadzamy termomodernizację, ocieplamy, bądź docieplamy wcześniej ocieplone najstarsze zasoby.

Ograniczenie zużycia ciepła - Egain

SA: Docieplacie?

WM: Tak, ponieważ normy dotyczące stosowania materiałów dociepleniowych w międzyczasie znacząco się zmieniły. Chciałbym tu zaznaczyć, że oczywiście najważniejsze są przepisy prawa, ale wymogi te w ostatecznym rozrachunku mają wpływ na komfort cieplny w budynku. No, i oczywiście druga rzecz bardzo istotna – to portfel mieszkańców. Koszty ciepła mają ponad 40 proc. udział w opłatach za mieszkanie. Działania spółdzielni muszą więc zmierzać w kierunku przynajmniej ich stabilizacji. Wiadomo bowiem, że rosną nieustająco koszty dostawy energii cieplnej. Nasze działania nastawione były przede wszystkim na docieplanie, czyli wyrównanie standardu zamieszkiwania, a gdy okazało się, że jest to za mało, bo trzeba walczyć z marnotrawstwem ciepła, zaczęliśmy rozglądać się za systemem, który pozwoli na uzyskanie oszczędności. I stał się nim wspomniany Egain.  

SA: Jakie to były działania?

WM: Wszystkie budynki wyposażyliśmy w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, albo w ciepłomierze. Mamy wyregulowaną instalację centralnego ogrzewania, czyli w budynkach mamy tzw. podpionówkę (zawory równoważące ciśnienie), regulację cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Taki system jest krokiem do nieprzegrzewania budynku, przy zapewnieniu komfortu cieplnego mieszkańcom bez względu na warunki atmosferyczne.

SA: Czyli rzeczywiście podzielniki i ciepłomierze się sprawdzają?

WM: Oczywiście! Przede wszystkim mieszkańcy mają u siebie zawór termostatyczny, a w związku z tym, że ponoszą indywidualnie koszty ogrzewania mieszkania, przypadające na lokal, starają się nie przegrzewać mieszkań i walczyć ze starymi nawykami, np. z utrzymywaniem wysokiej temperatury w pomieszczeniu przy uchylonych oknach zimą. Portfel dyscyplinuje.

Chciałbym zwrócić tu uwagę na jeszcze jedno ważne źródło strat ciepła, tj. nieszczelną stolarkę okienną.  Uruchomiliśmy w spółdzielni program, który polega na tym, że jeżeli ktoś chce wymienić stolarkę okienną, to zakupuje okna, natomiast koszty montażu tej stolarki pokrywamy z funduszu remontowego spółdzielni. Szacujemy, że około 90% stolarki okiennej już wymieniono. Dzięki wprowadzeniu tych dwóch programów mieszkańcy zaczęli racjonalniej korzystać z ciepła. Indywidualne rozliczenia kosztów ciepła, przekładające się wprost na zasobność portfela sprawiły, że zmieniają nawyki.

SA: A’propos indywidualnych rozliczeń, często się niestety zdarza, że sąsiad sobie wyzeruje termostat i ogrzewa się ciepłem sąsiadów.

WM: Zdarzają się takie sytuacje.

Ograniczenie zużycia ciepła - Egain

SA: Chyba nie ma na to sposobu…

WM: U nas to funkcjonuje troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że warto zastanowić się nad proporcjami pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi. Znam przypadki z Polski, gdzie w wyremontowanym, ocieplonym budynku czteroklatkowym, trzykondygnacyjnym, z wymienioną stolarką okienną, koszty ciepła właściwie poniosły dwie klatki zewnętrzne, bo stosunek kosztów stałych do zmiennych wynosił jak 30:70. Dopłaty roczne z tytułu rozliczenia kosztów ciepła dla tych mieszkań, które są mieszkaniami zewnętrznymi, czyli z pierwszej i czwartej klatki wynosiły ok. 4 tysięcy złotych. Natomiast mieszkańcy dwóch środkowych klatek mieli zwroty. Można więc powiedzieć, że około 50-60% kosztów dostawy ciepła ponosiły dwie skrajne klatki.

SA: To ciekawe, niestety tak to jest, że ci „środkowi” zawsze mają lepiej.

WM: Staramy się nie dopuszczać do takich sytuacji, gdzie sąsiedzi się grzeją przez ścianę, kosztem innych. Poza tym u nas funkcjonuje jeszcze jedna taka rzecz, która wyróżnia nas wśród innych spółdzielni, zaliczka na centralne ogrzewanie jest zindywidualizowana. W oparciu o koszty dostawy ciepła z zakończonych okresów rozliczeniowych, ustalana jest zaliczka dla każdego lokalu oddzielnie. Ta zasada jest ujęta w regulaminie wewnętrznym rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali.

SA: Ile ciepła w ostatecznym rozrachunku udało się zaoszczędzić, dzięki wdrożonym rozwiązaniom?

WM: Mogę powiedzieć tak: z danych wynika, że w 1997 r. Spółdzielnia zużyła 374 290 gigadżuli, a w roku 2017 – 187 024, czyli połowę. A należy uwzględnić fakt, że ŁSM w Łomży buduje, czyli punktów odbioru ciepła przybywa. Mówiąc jeszcze inaczej: w 1997 r. koszt dostawy ciepła w przeliczeniu na 1 m2 zasobów spółdzielni wynosiły 2 zł 16 gr., a w roku 2017 - 2,11 gr. W efekcie mamy spadek kosztów, pomimo wzrostu cen dostaw ciepła z 28,97 zł za gigadżul w 1997 roku do 64,53 zł w roku 2017.

SA: Dziękuję za rozmowę.

WM: Dziękuję.

W Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży mieszka bez mała 40 proc. mieszkańców Łomży. Łączna powierzchnia, którą administruje – to 475 tys. m kw., na której posadowiono 185 budynków wielorodzinnych i 86 domów jednorodzinnych, 370 lokali użytkowych oraz 778 garaży. Ta duża spółdzielnia obchodzi w tym roku 60. lecie.

Jej prezes – pan  Wojciech Michalak szacuje, że w spółdzielni mieszka ok. 22 tys. mieszkańców, z czego blisko 8900 – to członkowie ŁSM Łomża. Przy czym liczba członków zwiększyła się po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadzającej obligatoryjność członkostwa.  - Pod rządami poprzedniej ustawy można było mieć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez członkostwa, w tej chwili już nie – mówi Wojciech Michalak.  - Czy ktoś chce, czy nie chce członkiem spółdzielni być musi. Wybór mają tylko osoby dysponujące lokalem wyodrębnionym. Wówczas zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków. Ale mamy jeszcze 132 mieszkania ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu – dodaje prezes.

Kontakt z Egain Polska Sp. z o.o.: 506 536 232

 

[ograniczenie zużycia energii,ograniczenie zużycia ciepła,dom energooszczędny,budownictwo energooszczędne,obniżenie kosztów ogrzewania,egain,inteligentny szwedzki system egain edgetm,wywiad, artykuł sponsorowany]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ciepłomierze dla małych odbiorców - ulga w rachunkach i mniej czasu przy odczycie »
Czy Lato to dobry czas, aby zadbać o dach?
Ciepłomierz jaki wybrać? Dach uszkodzony
Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Dotyczy to praktycznie wszystkich budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach osiemdziesiątych... czytam więcej» Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed nadchodzącym trudnym dla nich czasem wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników, ale również wpływa pozytywnie na konstrukcję budynku (...) czytaj dalej »

Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez zarządcę nieruchomości»

Jak zadbać o mieszkańców

Przed spółdzielnią są zawsze nowe wyzwania stawiane przez ustawodawców i mieszkańców. Działania w oparciu o potrzeby remontowe i modernizacyjne(...) Czytam więcej »


Jak niskim kosztem wyremontować posadzki w budynku?
Zaparowane okna w domu - jak temu zapobiec?
Remont posadzki w budynku Niższe koszty ciepła
Przedstawiamy 4 powody, dla których warto docenić walory posadzki lastrykowej oraz wykonać jej renowację... czytam dalej» Długotrwale zaparowane okna są sygnałem alarmującym – zdrowie mieszkańców może być zagrożone (...) czytaj dalej »

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę! Jak dobrze ocieplić dachy osiedli?

ocieplanie dachu w budynku na osiedlu

Decyzja o wyborze metody i materiału do ocieplenia stropodachu jest niełatwa – trzeba wziąć pod uwagę efektywność rozwiązania... czytam dalej »


Jakie wybrać donice na podwórka osiedlowe?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego »
Donice na osiedla Kotły do budynków mieszkalnych
Modernizacja skwerów i podwórek osiedlowych jest sprawą wysokiej rangi dla społeczności lokalnej. Nie bez powodu – to najbliższa ... czytaj dalej » Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »

6 kroków do ciepłego stropodachu w bloku »

6 kroków do ciepłego stropodachu

Szybki poradnik dla Zarządów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Jak wykonać ocieplenie stropodachu w blokach osiedlowych, by mieszkańcom żyło się tam cieplej i taniej?... czytam dalej »


Jak zabezpieczyć dach nieruchomości przed uciążliwymi warunkami atmosferycznymi» Dowiedz się, jak korzystnie finansować inwestycje w część wspólną budynku »
Zabezpieczenie budynku przed skutkami pogody Dofinansowanie nieruchomości
Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach dachów? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć dach przed negatywnymi skutkami pogody(...) Czytam dalej » Finansowanie przedsięwzięć mających na celu modernizację lub remont nieruchomości oraz infrastruktury technicznej w zasobach Wspólnoty mieszkaniowej... czytam dalej »

Jak zoptymalizować zużycie energii?

Optymalizacja zużycie energii

Najlepsi fizycy i inżynierowie budowlani. Ich wiedza i doświadczenie współtworzą podstawę do opracowania dokładnego i niezawodnego systemu optymalizacji zużycia energii... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

6/2018

Aktualny numer:

Administrator 6/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Gdzie po dotacje na zielone inwestycje?
  • - Czas na modernizację
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl