CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak dbać o posadzkę i schody w budynku? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10413,wlasciwa-pielegnacja-posadzki-i-schodow-z-lastryko
Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryko. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację jest...
Kategorie: lastryko, posadzki, schody, czyszczenie lastryko, czyszczenie posadzek, pielęgnacja posadzek

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych bez pozwolenia na budowę

W publikacji konkluzja po orzeczeniu NSA w Warszawie sprawy z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II OSK 1034/16) w kwestii zgodności z prawem oznakowywania farbą nowych miejsc postojowych. Jej autor poszerza jej zakres o przepisy prawa budowlanego.
W publikacji konkluzja po orzeczeniu NSA w Warszawie sprawy z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II OSK 1034/16) w kwestii zgodności z prawem oznakowywania farbą nowych miejsc postojowych. Jej autor poszerza jej zakres o przepisy prawa budowlanego.
Fot. J. Sawicki

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych za pomocą farby nie stanowi robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego (PB), wobec czego na ich wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wykonywanie przez inwestora dodatkowych robót nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny projektu budowlanego – orzekł NSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II OSK 1034/16).

W artykule:

• Miejsce postojowe (parkingowe) pod lupą przepisów budowlanych
• Odległości stanowisk postojowych (w tym również zadaszonych)

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (w brzmieniu właściwym na datę wszczęcia postępowania – por. podstawa prawna), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Definicję „robót budowlanych” zawiera norma art. 3 pkt 7 ww. ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6 art. 3), a pod pojęciem „przebudowy” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.


W przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (pkt 7a art. 3), zaś pojęcie „remontu” oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8 art. 3).

W projekcie wskazano, że nie przewiduje się zmiany zakresu terenu utwardzonego, założono zmianę układu komunikacyjnego oraz przewidziano do wydzielenia 13 nowych miejsc parkingowych (układ tych miejsc zgodnie z rysunkiem) oraz nie przewidziano zmian w uzbrojeniu terenu. Zaś prace budowlane przy obiekcie mają polegać na wyznaczeniu nowych miejsc parkingowych zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Oznaczenie miejsc parkingowych ma nastąpić poprzez wyznaczenie ich farbą. Prace te nie stanowią robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 PB, wobec czego na ich wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Wbrew twierdzeniom spółki, planowane roboty nie wyczerpują w szczególności zacytowanej wyżej definicji „remontu”, czy „przebudowy”.

Natomiast kwestia wykonywania przez inwestora wskazanych w skardze kasacyjnej robót (tu: rozebranie kostki brukowej) nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny załączonego do wniosku projektu budowlanego, który swym zakresem obejmuje – jak już wyżej wskazano – tylko wydzielenie nowych miejsc postojowych i oznaczenie ich farbą.

Uwaga, ważne!

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Należy pamiętać, że odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska (też młodzieżowego), nie może być mniejsza niż:

 • dla samochodów osobowych:
  7 m – parking do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  10 m – parking od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  20 m – parking powyżej 60 stanowisk postojowych;
 • dla samochodów innych niż samochody osobowe:
  10 m – parking do 4 stanowisk postojowych włącznie,
  20 m – parking powyżej 4 stanowisk postojowych.

Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

 • dla samochodów osobowych:
  3 m – parking do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  6 m – parking od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  16 m – parking powyżej 60 stanowisk postojowych;
 • dla samochodów innych niż samochody osobowe:
  6 m – parking do 4 stanowisk postojowych włącznie,
  16 m – parking powyżej 4 stanowisk postojowych.

Wyżej wymienione odległości stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku.

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (w brzmieniu właściwym na datę wszczęcia postępowania – art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2015 r. poz. 443)     

Czytaj też: Ile miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[parking, miejsca postojowe, orzecznictwo, prawo budowlane, stanowiska postojowe, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ciepłomierze dla małych odbiorców - ulga w rachunkach i mniej czasu przy odczycie »
Czy Lato to dobry czas, aby zadbać o dach?
Ciepłomierz jaki wybrać? Dach uszkodzony
Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Dotyczy to praktycznie wszystkich budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach osiemdziesiątych... czytam więcej» Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed nadchodzącym trudnym dla nich czasem wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników, ale również wpływa pozytywnie na konstrukcję budynku (...) czytaj dalej »

Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez zarządcę nieruchomości»

Jak zadbać o mieszkańców

Przed spółdzielnią są zawsze nowe wyzwania stawiane przez ustawodawców i mieszkańców. Działania w oparciu o potrzeby remontowe i modernizacyjne(...) Czytam więcej »


Jak niskim kosztem wyremontować posadzki w budynku?
Zaparowane okna w domu - jak temu zapobiec?
Remont posadzki w budynku Niższe koszty ciepła
Przedstawiamy 4 powody, dla których warto docenić walory posadzki lastrykowej oraz wykonać jej renowację... czytam dalej» Długotrwale zaparowane okna są sygnałem alarmującym – zdrowie mieszkańców może być zagrożone (...) czytaj dalej »

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę! Jak dobrze ocieplić dachy osiedli?

ocieplanie dachu w budynku na osiedlu

Decyzja o wyborze metody i materiału do ocieplenia stropodachu jest niełatwa – trzeba wziąć pod uwagę efektywność rozwiązania... czytam dalej »


Jakie wybrać donice na podwórka osiedlowe?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego »
Donice na osiedla Kotły do budynków mieszkalnych
Modernizacja skwerów i podwórek osiedlowych jest sprawą wysokiej rangi dla społeczności lokalnej. Nie bez powodu – to najbliższa ... czytaj dalej » Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »

6 kroków do ciepłego stropodachu w bloku »

6 kroków do ciepłego stropodachu

Szybki poradnik dla Zarządów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Jak wykonać ocieplenie stropodachu w blokach osiedlowych, by mieszkańcom żyło się tam cieplej i taniej?... czytam dalej »


Jak zabezpieczyć dach nieruchomości przed uciążliwymi warunkami atmosferycznymi» Dowiedz się, jak korzystnie finansować inwestycje w część wspólną budynku »
Zabezpieczenie budynku przed skutkami pogody Dofinansowanie nieruchomości
Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach dachów? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć dach przed negatywnymi skutkami pogody(...) Czytam dalej » Finansowanie przedsięwzięć mających na celu modernizację lub remont nieruchomości oraz infrastruktury technicznej w zasobach Wspólnoty mieszkaniowej... czytam dalej »

Jak zoptymalizować zużycie energii?

Optymalizacja zużycie energii

Najlepsi fizycy i inżynierowie budowlani. Ich wiedza i doświadczenie współtworzą podstawę do opracowania dokładnego i niezawodnego systemu optymalizacji zużycia energii... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

6/2018

Aktualny numer:

Administrator 6/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Gdzie po dotacje na zielone inwestycje?
 • - Czas na modernizację
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15291|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl