CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Modernizacja klatek schodowych

Izolacja termiczna
Agnieszka Zygmunt  |  Administrator 6/2018  |  27.07.2018
W artykule o podstawowych elementach zapewniających bezpieczeństwo i estetykę na klatkach schodowych budynków wielolokalowych (wybrane aspekty z zakresu izolacji akustycznej i termicznej, oddymiania klatek schodowych oraz drobnych prac remontowych).
W artykule o podstawowych elementach zapewniających bezpieczeństwo i estetykę na klatkach schodowych budynków wielolokalowych (wybrane aspekty z zakresu izolacji akustycznej i termicznej, oddymiania klatek schodowych oraz drobnych prac remontowych).
Fot. J. Sawicki
Ciąg dalszy artykułu...

Izolacja termiczna

W przypadku izolacji cieplnej także kluczowy jest moment projektowania i stawiania budynku. Już wtedy trzeba zastanowić się, jak zabezpieczyć budynek przed nadmiernymi stratami ciepła. Na tym etapie też najtaniej można wdrożyć rozwiązania, które dadzą realne oszczędności, bo w trakcie realizacji i podczas użytkowania budynku wszystkie poprawki kosztują dużo więcej. Podstawowym działaniem jest ograniczenie strat ciepła przez ściany i dach poprzez zwiększenie grubości izolacji.

Warto także zadbać o zatrzymanie ciepła w budynku poprzez montaż np. ekranów odbijających za kaloryferami czy grzejnikami. Najlepsza metodą poprawy stanu istniejącego budynku w zakresie jego efektywności energetycznej pozostaje jednak  przede wszystkim termomodernizacja. Niestety, istniejący stan prawny, nader nieprecyzyjnie określa np. obowiązującą na klatkach schodowych temperaturę (waha się ona od 8 do 20 stopni, przy czym najniższa dotyczy właśnie budynków mieszkalnych). Żadna norma natomiast nie określa pożądanych temperatur na korytarzach w budynku.

Termomodernizując klatkę schodową, warto zwrócić też uwagę na stolarkę okienną. Analizując wartość współczynników przenikania ciepła dla zestawów okiennych, łatwo zauważyć, jak dużo ciepła (i pieniędzy) przez nie ucieka. Warto tu bowiem podkreślić, że klatka schodowa stanowi 5–10% objętości budynku. To duża przestrzeń, o której izolację cieplną warto zadbać dla komfortu  mieszkańców i dla oszczędności.

Bezpieczeństwo na klatce schodowej

Ochrona ppoż.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w rozdziale 4 §15.1, głosi, że: „z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na: (…) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu”. 

Zależnie od wysokości budynku, klatki schodowe należy wykonywać z materiałów niepalnych, obudowywać je ścianami o odpowiedniej odporności ogniowej, zamykać drzwiami przeciwpożarowymi, dymoszczelnymi oraz wyposażać w urządzenia oddymiające. W budynkach wysokich i wysokościowych należy wykorzystać rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych – korytarzy. Na nich bowiem nawet niewielki pożar spowoduje bardzo szybkie zadymienie zarówno ich samych, jak i biegu klatki schodowej.

Prowadzenie ewakuacji przy dużym poziomie zadymienia, szczególnie przy pionowych drogach ewakuacyjnych, jest bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Z tego powodu klatki schodowe znajdujące się w budynkach zamieszkania zbiorowego (ZL V) oraz w budynkach niskich (ZL II) powinny być zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Dodatkowo należy w nich stosować wejścia stanowiące koniec dojścia ewakuacyjnego.

Czytaj też: Nie ma dymu bez ognia, czyli o oddymianiu klatek schodowych >>>

Oddymianie

Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych, fakultatywne zalecenie stosowania urządzeń służących oddymianiu klatek schodowych dotyczy:

 • niskich budynków zaliczanych do kategorii ZL II,
 • średniowysokich budynków ZL I; ZL II; ZL III i ZL V,
 • budynków mieszkalnych (ZL IV),

jeśli przekroczona jest w nich długość dojść ewakuacyjnych (60 m przy jednym wyjściu ewakuacyjnym i 100 m przy dwóch wyjściach ewakuacyjnych, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Systemy oddymiania możemy podzielić np. ze względu na sposób zabezpieczenia przed zadymieniem. Wyróżniamy tu:

 • systemy oddymiania grawitacyjnego aktywowane za pomocą czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń oraz oparte na działaniu dwóch zjawisk:
  — różnicy ciśnień pomiędzy otworami oddymiającymi i napowietrzającymi
  — samoistnego unoszenia się ku górze gazów o wyższej temperaturze;
 • systemy oddymiania mechanicznego,  które bazują na wymuszonym mechanicznie przepływie powietrza, polegającym na ukierunkowywaniu ruchu produktów spalania oraz ciepła za pomocą urządzeń wentylacyjnych;
 • systemy oddymiania różnicowo-ciśnieniowe czyli kombinacje oddymiania mechanicznego oraz kontrolowanego sterowania różnicami ciśnienia w obrębie dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych.

W skład najpopularniejszego, grawitacyjnego systemu oddymiania wchodzą następujące elementy:

 • centralne oddymiania (które zapewniają niezawodne działanie całego systemu; najlepiej, by miały niezależne źródło zasilania);
 • klapy dymowe (warto zwrócić uwagę na ich odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem oraz na wytrzymałość temperaturową);
 • okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy elektryczne (należy zwrócić uwagę na owiewki, dzięki którym uzyskujemy najkorzystniejsze powierzchnie czynne oddymiania);
 • czujki pożarowe (są modele zapobiegające fałszywym alarmom – jeśli się włączą, to na pewno słusznie);
 • ręczne przyciski oddymiania.

Poza tym na system mogą się składać sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne. Całość uruchamiana jest automatycznie – przez centralę – albo ręcznie, przy użyciu przycisku.

Warto pamiętać, że:

 • centrale, napędy oraz przyciski oddymiania powinny przejść badania i uzyskać świadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania;
 • okna oddymiające powinny mieć znak CE, zgodnie z normą PN-EN 12101-2.

Montaż i konserwację systemów odymiania warto zostawić wykwalifikowanym i certyfikowanym w tym zakresie firmom. Należy pamiętać, że to właśnie stosowanie systemów oddymiania zmniejsza gromadzenie się dymu i odprowadza go efektywnie na zewnątrz, dzięki czemu niebezpieczeństwa związane z dymem są redukowane do minimum.

Efektywny system oddymiania powinien także zapewniać szybkie oczyszczenie z dymu klatki schodowej po ugaszeniu pożaru.

Trzy w jednym?

Istnieją już także systemy typu trzy w jednym – izolacje zarówno akustyczne, jak i termiczne oraz przeciwpożarowe. Materiałem jest w ich przypadku wełna mineralna (szklana i skalna). Wełna mineralna jest skutecznym izolatorem akustycznym, co zawdzięcza swojej otwartej, porowatej strukturze. Pełni funkcję doskonałej ochrony przed niepożądanym hałasem z zewnątrz – skoro sprawdziła się w wielkich salach koncertowych, to z pewnością spełni swoje zadanie i w bloku mieszkalnym.

Wełna mineralna sprzyja też efektywności energetycznej, bo skutecznie ociepla i pozwala na oszczędność i energii i pieniędzy. Nie kruszy się ani nie deformuje, więc może służyć przez dziesięciolecia – rzadziej potrzebne są też generalne remonty. W dodatku jest ona materiałem niepalnym, zwiększającym bezpieczeństwo pożarowe.

Stop „nieproszonym gościom”

Bezpieczeństwo na klatce schodowej to nie tylko sprawna i dostosowana do obecnie obowiązujących wymogów instalacja ppoż. Należy pamiętać, że bezpieczna klatka to jasna i oświetlona klatka. Większość niebezpiecznych sytuacji lub kradzieży ma miejsce nocą, dlatego warto zadbać o oświetlenie w częściach wspólnych budynku, w dzisiejszych czasach energooszczędne.

Dostęp „niepożądanych gości” w budynku z powodzeniem ograniczy także domofon. Chroni on również przed przesiadywaniem na klatkach schodowych obcych czy zarzucaniem skrzynek ulotkami reklamowymi. Dlatego dobrym pomysłem jest, aby przy okazji remontu klatki schodowej rozważyć instalację domofonu, choć w większości budynków wielorodzinnych funkcjonują już one z powodzeniem i częściej mówimy tu raczej o jego wymianie.

Wymiana oczywiście nie musi być spowodowania problemami technicznymi w użytkowaniu bowiem domofony są pod stałą opieką serwisanta, by jak najdłużej służyły mieszkańcom. Przychodzi jednak czas, gdy wspólnoty czy spółdzielnie wybierają rozwiązania bardziej nowoczesne, które poza podstawową komunikacją głosową oferują nowoczesne, wielofunkcyjne rozwiązania.

A na rynku jest w czym wybierać – od modeli analogowych przez cyfrowe, po całe systemy, o których funkcjonalności decyduje oprogramowanie. Wydaje się, że w budynkach wielorodzinnych najlepiej sprawdzają się domofony w wersji cyfrowej, bazujące na centralce cyfrowej z dekoderami i wyposażone w numeryczną klawiaturę. To właśnie na niej wprowadza się odpowiedni numer lokalu lub kod dostępu, aby otworzyć drzwi. Ilość przewodów w instalacji jest zależna od tego, ilu użytkowników będzie korzystało z systemu. Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu, domofon może być połączony z systemem ochrony budynku, co jest rozwiązaniem często stosowanym na osiedlach zamkniętych.

Decydując się na określony model domofonu, warto zastanowić się nad przydatnością jego dodatkowych funkcji, na przykład nad tym, czy potrzebny jest nam otwierający drzwi zamek szyfrowy, wyłącznik domofonowy, sterowanie urządzeniami elektrycznymi za pomocą przekaźników czy też wyłącznik otwierania dodatkowych drzwi. Coraz częściej zarządy osiedli budynków wielorodzinnych w dużych miastach decydują się też na wideodomofony, wyposażone w kamery i ekrany, oraz na monitoring osiedla.

Estetyka klatki schodowej

To, czy klatka schodowa będzie ładna, może się wydawać mniej ważne od zapewnienia na niej bezpieczeństwa, ale klatka schodowa to swego rodzaju wizytówka spółdzielni czy wspólnoty. Niestety zdarzają się wciąż klatki w domach z lat 70. i starsze, gdzie wciąż królują lamperie. Za tradycyjną lamperią mogą przemawiać różne względy funkcjonalne bowiem do tej pory wykonywano ją malując zmywalną farbą olejną. Powierzchnia ta jest owszem być może łatwiejsza w utrzymaniu czystośc, ale mniej trwała, bo podatna na uszkodzenia i zadrapania. Oczywiście obdrapane ściany z łuszczącą się farbą nie stanowią otoczenia pożądanego przez lokatorów. Aby do tego nie dopuścić, należy zrobić solidny remont: zerwać warstwy starej farby, często olejnej, wyrównać ściany i położyć nowe farby dekoracyjne.

Ściany klatki schodowej wymagają najczęściej doprowadzenia do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Do tego celu najlepiej sprawdzają się gładzie szpachlowe, które można kłaść grubiej bez obawy o spękania. Gdy okazuje się to jednak niewystarczające należy pomyśleć o innym rozwiązaniu, np. użyciu ręcznego tynku gipsowego lub zamontowaniu płyt gipsowo-kartonowych.

W blokach z wielkiej płyty na betonowych ścianach zwykle nie kładziono tynku, czasami zamiast tego pojawiała się cienka cementowa warstwa. Nałożenie równej gładzi na takim podłożu może sprawiać trudności, gdyż gładka i nienasiąkliwa powierzchnia betonowych ścian i sufitów nie jest pewnym podłożem dla przyczepności gipsu. Wtedy trzeba ją starannie przygotować: zastosować odpowiedni środek gruntujący i dopiero po jego użyciu można przystąpić do nakładania gładzi gipsowej.

Jeśli jednak chcemy uzyskać idealną gładkość ścian, trzeba zastosować gładzie gipsowe. To wyroby na bazie spoiw gipsowych, o drobnym uziarnieniu, które pozwala uzyskać gładszą powierzchnię i estetyczne wykończenie. Gładź gipsowa ma jasną barwę i jednolity kolor, łatwiej więc ją pomalować tak, aby nie było nieestetycznych smug. Można do tego celu użyć farby przeznaczonej do stosowania jednowarstwowego bez obaw o przebijanie podłoża.

Na tak przygotowaną powierzchnię można kłaść farby. Klatki schodowe tradycyjnie maluje się do pewnej wysokości farbą błyszczącą, a powyżej niej – matową. Nie jest to jednak obowiązkowe. Można jednak odejść od tradycyjnych rozwiązań stosowanych na niemal każdej klatce i wykorzystać efekt przenikania się barw albo dodać elementy dekoracyjne, które sprawią że korytarze staną się wizytówką budynku.

Podsumowując, zadbana, cicha, ciepła i bezpieczna klatka schodowa zapewnia nie tylko większy komfort mieszkania w takim budynku, ale wpływa także na podniesienie jego wartości.   

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[klatki schodowe,remont klatki schodowej,modernizacja klatki schodowej,izolacja termiczna klatki schodowej,izolacja akustyczna klatki schodowej,oświetlenie klatki schodowej,bezpieczeństwo klatki schodowej]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kurs - Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową »

Kurs księgowości dla wspólnot mieszkaniowychW większości przypadków w księgowości prowadzonej przez wspólnotę mieszkaniowej pojawiają się błędy. Wynika to przede wszystkim z nieznajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Nieprawidłowa ewidencja księgowa może doprowadzić... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak zapewnić zdrowy mikroklimat w budynku?»

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Fotowoltaika na dachu budynku - zobacz, gdzie uzyskać dotacje »

Fotowoltaika na dachuInstalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu nieruchomości pozyskuje energię z promieniowania słonecznego, a następnie zamienia ją w energię elektryczną. Wytworzony w panelach... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC wilgoć w ścianach
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

W Szwajcarii na początku lat 80. XX w., w trakcie prac badawczych nad wpływem atmosfery zawilgoconych pomieszczeń na zdrowie ludzi, zauważono, że zastosowanie określonych fal elektromagnetycznych może być użyteczne... czytam więcej»


Dlaczego warto dobrze wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Nowe podejście do modernizacji budynków wielorodzinnych»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Rosnące koszty prac i materiałów budowalnych istotnie wpływają na decyzje co do planowanych modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych. Z drugiej strony lokatorzy... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Usuniemy zanieczyszczenia z Twojej instalacji!

wiata rowerowa odpowietrzenie kaloryferów

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zmiany w Prawie budowlanym
 • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19677|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16941|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12030|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl