CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Forum dla Zarządców Nieruchomości 2018 – relacja

 Redakcja  |  Administrator 10/2018  |  29.10.2018
Sławomir Bryła (w środku) – prezes „Cztery Kąty” z Zawiercia
Sławomir Bryła (w środku) – prezes „Cztery Kąty” z Zawiercia
Fot. Targi Kielce

3 i 4 października br. w Kielcach, podczas Salonu Utrzymania Nieruchomości Lokum Expo, odbyło się organizowane corocznie przez redakcję „Administratora i Menedżera Nieruchomości” Forum dla Zarządców Nieruchomości, które tym razem zostało zdominowane tematycznie przez nieustająco zmieniające się prawo oraz jego wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Jerzy Jankowski – przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego wystąpienie zainicjowało VIII Forum, mówił m.in. o polityce mieszkaniowej w Polsce oraz miejscu w tejże polityce spółdzielni mieszkaniowych.

Przeczytaj również: Idealny zarządca nieruchomości, czyli jaki?

Wykład mec. Grzegorza Abramka o możliwościach współpracy spółdzielni z wyodrębnionymi wspólnotami i trudnościach prawnych, czasami wręcz uniemożliwiających pokojowe „rozstanie” wzbudził wiele emocji i pytań. Eugenia Śleszyńska, ekspert w dziedzinie gospodarki i eksploatacji nieruchomości, w swoim wystąpieniu zajęła się m.in. znowelizowanymi warunkami technicznymi, zaostrzonymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami dotyczącymi VAT i ich wpływem na zarządzanie nieruchomością mieszkalną.

Zarządzanie nieruchomościami jako zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami zdominowało z kolei drugi dzień Forum. Witold Malinowski – zarządca, facility manager, znany szkoleniowiec, przekonywał, że najlepszym narzędziem do mierzenia skuteczności zarządcy jest ocena potrzeb i opłacalności inwestycji.Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii wyjaśniał, kiedy inwestycja proekologiczna w budynkach mieszkalnych jest uzasadniona ekonomicznie. A Paweł Łaguna – architekt, podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Witolda Malinowskiego, Andrzeja Rajkiewicza oraz Grzegorza Okońskiego – dyrektora Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy, przekonywał do nowoczesnych technologii sprzyjających energooszczędności.

Podczas VIII Forum ogłosiliśmy również wyniki konkursu Lider Rynku Nieruchomości Zarządca Roku 2018 i wręczyliśmy nagrody laureatom, doceniając szczególnie działania na rzecz energooszczędności, rozwiązania proekologiczne oraz starania na rzecz budowy wspólnoty miejsca.

Dowiedz się więcej: "Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości" – znamy zwycięzców

Komisja konkursowa w składzie:

 • Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” i portalu www.administrator24.info,
 • Janusz Gutowski – wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
 • Marek Majchrzak – prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości,Andrzej Rajkiewicz – wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

w wyniku prac weryfikacyjnych i przeprowadzonych analiz nadesłanych ankiet wraz z załącznikami, ogłosiła, że w kategorii:

I. MAŁE FIRMY, zatrudniające do 10 osób, tytuł Zarządcy Roku 2018 otrzymały:

 • Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu

To młoda firma, walcząca o miejsce na rynku z tym samym od początku zespołem, stawiająca na jasność procedur i jawność informacji. Realizuje inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące efekt energetyczny, w tym instalacje grzewcze oraz ocieplenia budynków z wykorzystaniem kredytu termomodernizacyjnego. Działa również na rzecz budowy wspólnoty miejsca, organizując imprezy integracyjne.

 • Tech- Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Młoda firma, funkcjonująca według procedur i standardów, które decydują o zakresie czynności i metodach pracy administratora działającego na rzecz danej nieruchomości. Przygotowała też ciekawą koncepcję systemu okresowej oceny pracowników. Podejmuje działania na rzecz energooszczędności w zarządzanych nieruchomościach oraz porządku i estetyki na osiedlu.

Sławomir Bryła (w środku) – prezes „Cztery Kąty” z Zawiercia Józef Jaworski – prezes firmy Tech-Bud (drugi z prawej) oraz obok – Alicja Kasper – wiceprezes Tech-Bud

 

II. W KATEGORII FIRM ŚREDNICH, zatrudniających do 25 osób tytuł Zarządcy Roku już po raz trzeci – otrzymała firma Status Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i co roku czymś zaskakuje.

Wojciech Walewski (drugi z prawej) – Status Nieruchomości oraz Julia Walewska (w środku)

 

Ma bardzo czytelne procedury i standardy działania. Ściśle współpracuje z mieszkańcami przy wyborze wykonawcy robót remontowych. Podejmuje działania na rzecz energooszczędności, a wrażenie robią inwestycje, w których efekcie o 85% zredukowano opłaty z tytułu występowania mocy biernej czy też zmniejszono moc zamówioną z tytułu dostaw ciepła (tu skala oszczędności na kosztach stałych wyniesie rocznie 3 tys. zł). Wdraża rozwiązania proekologiczne, poza termomodernizacją, np. takie, które pozwalają na wykorzystanie wody deszczowej. Modernizacja systemu deszczowego z manualnego na automatyczny pozwala na zaoszczędzenie 14 tys. zł rocznie.

III. W KATEGORII FIRMY DUŻE, zatrudniające powyżej 25 osób, Tytuł Zarządcy Roku 2018 otrzymała firma Tu Mieszkamy z siedzibą w Warszawie.

Anna Górecka-Kolasa (druga z prawej) – prezes Tu Mieszkamy i Maciej Szymański (w środku) – dyrektor regionalny

 

To młoda marka, ale budowana na fundamentach Zespołu Zarządców Nieruchomości, który ustawicznie szkoli pracowników. Stworzyła także „Akademię zarządów wspólnot mieszkaniowych” – gratulujemy pomysłu. Jak zarządców szkoli większość firm, to rzadko się zdarza, by poszerzano wiedzę członków zarządów. Warto tu dodać, że firma podejmuje działania na rzecz lokalnych społeczności, organizując imprezy plenerowe, festyny, pikniki sąsiedzkie, na rzecz ekologii. Poza termomodernizacją, dba o wykorzystanie wody deszczowej i oferuje np. instalację elektryczną „szytą na miarę”, optymalną z punktu widzenia efektywności inwestycyjnej.

IV. W KATEGORII ZAKŁADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI tytuł Lidera otrzymały:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu

MPGM w Poznaniu, choć historię ma długą, bo zarządza już 69 lat, wdrożyło nowoczesne narzędzia zarządzania i ma zupełnie inną jego filozofię. Nie tylko realizuje inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące oszczędność energii. Ma niewątpliwe osiągnięcia w remontach kamienic zabytkowych, co, jak wiadomo, jest i kosztowne i czasochłonne. W kontaktach z mieszkańcami stosuje zasady dobrych praktyk. Szuka dodatkowych źródeł finansowania remontów, np. wynajmując firmom mury na murale, pomaga w uzyskiwaniu dopłat do remontów zabytkowych kamienic i wypełnianiu wniosków dot. udziału w konkursach regionalnych.

 • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini

Dla podnoszenia kwalifikacji i profesjonalizmu pracowników dba o ich ustawiczne kształcenie. Ma wdrożone przejrzyste procedury i standardy. Ściśle współpracuje z mieszkańcami, a zarządcy wspólnot mieszkaniowych biorą udział w wyborze wykonawców robót budowlanych. Zrealizowane inwestycje termomodernizacyjne przyniosły konkretne oszczędności energii elektrycznej i cieplnej. W ramach działań na rzecz ekologii przygotowano pisemne instrukcje dla mieszkańców, jak oszczędzać ciepło, wodę, jak segregować odpady. Reagują szybko na zadłużenia mieszkańców i pomagają poprzez kapitał spółki w oddłużaniu wspólnot mieszkaniowych.

Reprezentanci MPGM w Poznaniu oraz członkowie jury Wiesław Pałubski – prezes zarządu MZN w Trzebini (drugi z prawej) oraz Anna Studzińska – administrator (druga z lewej)

 

 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Ma przejrzyste standardy pracy i procedury. Zarówno w zarządzanych budynkach komunalnych, jak i budynkach wspólnot mieszkaniowych realizuje inwestycje proenergooszczędne, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz niskiej emisji. W tym celu m.in. korzysta z programu KAWKA. Dla zmniejszenia zapotrzebowania na energię jest jednym z sygnatariuszy Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Konsekwentnie zwiększa powierzchnię terenów zielonych. Nie zapomina przy tym o potrzebie działań na rzecz integracji lokalnych społeczności.

 • Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu

Ta firma zarządzająca nieruchomościami obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia. Wdrożone procedury związane są nie tylko z przeglądami w nieruchomościach czy monitorowaniem bieżących spraw. ZBM-TBS Zabrze szkoli ustawicznie administratorów, również podnosząc ich kompetencje miękkie, organizuje konkursy ofert, a standardy pracy są oparte na przejrzystych zasadach, zgodnych z Kodeksem Etyki Zawodowej zarządców. Inwestycje przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły wartość prawie 22 mln zł i przyniosły oszczędności, np. energii cieplnej nawet o ponad 50 proc. Ciekawe działania podejmują na rzecz mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. A z mieszkańcami komunikują się, m.in. poprzez infokioski.

Andrzej Smyczyński – dyrektor ds. techniczno- -eksploatacyjnych MZBM Rzeszów (w środku) Renata Lemańska – prezes zarządu ZBM-TBS w Zabrzu (druga z prawej)

 

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, firmom: Chmielewski Dźwigi, eGain, Lange Łukaszuk, Smay, Stolbau – Eko, Uniwersal i Winda-Warszawa, bez których uczestnictwa VIII Forum nie mogłoby się odbyć.

[VIII Forum dla Zarządców Nieruchomości, zarządzanie wspólnotami, zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi, polityka mieszkaniowa, zarządzanie nieruchomościami, forum, Lider Rynku Nieruchomości Zarządca Roku, energooszczędność, budowa wspólnoty miejsca]

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu


Forum dla Zarządców Nieruchomości 2018 – relacja

  Redakcja  |  Administrator 10/2018  |  29.10.2018  |  7
« Powrót do artykułu
Zdjęcie: 2 / 7
Wojciech Walewski (drugi z prawej) – Status Nieruchomości oraz Julia Walewska (w środku)

Wybrane dla Ciebie


Aktualne dokumenty nieruchomości, procesy i przypomnienia w jednym miejscu »

Ocieplenie ściany od środkaPrzyjazny dla użytkownika system prowadzenia dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomościami ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Kiedy nieważna bonifikata?
 • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10288|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl