CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Rozliczanie kosztów ogrzewania budynku wielolokalowego

Krzysztof Cichowski  |  Administrator 12/2018  |  15.01.2019  |  5
Rozliczanie kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych z użytkownikami to jedno z najbardziej konfliktogennych rozliczeń z mieszkańcami
Rozliczanie kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych z użytkownikami to jedno z najbardziej konfliktogennych rozliczeń z mieszkańcami
Rys. redakcja AiMN

Zagadnienie rozliczania kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych z użytkownikami poszczególnych lokali to jedno z najbardziej konfliktogennych rozliczeń z mieszkańcami. Zagadnienie regulowane jest przepisami art. 45a ustawy Prawo energetyczne, acz zdaniem wielu zarządców – zbyt ogólnikowo. A tym samym powszechnie uważa się, iż przepis ten jest jednak ułomny wskutek nadmiernej ogólnikowości.

W dniu 7 listopada 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił do Ministra Energii w sprawie Grupy roboczej ds. określania wytycznych dla indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych. Podzielam niepokój RPO dotyczący zamarcia prac tej Grupy. Czy jednak rzeczywiście konieczne jest doprecyzowanie rzeczonej regulacji prawnej, czyli dalsze uszczegółowianie wymogów i uwarunkowań ustanowionych dotychczasową treścią art. 45a?

Ułomności ustawy

Bez wątpienia należy usunąć wady tej regulacji, ale czy jeszcze bardzie doprecyzowywać? Wywołanie wad to przede wszystkim usunięcie okoliczności opisanych w ust. 11a art. 45a. Bowiem przyjęty przez ustawodawcę tekst zawiera tezę więcej niż zadziwiającą: uniewinnia osobę fałszującą wyniki wskazania urządzenia służącego do rozliczeń.

Zatem: czy obecne brzmienie art. 45a Prawa energetycznego jest sprzeczne z przepisami…. karnymi?

W związku z tym, cytuję: jeżeli użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel lub zarządca budynku może obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania. Chciałbym bardzo, aby klient w sklepie mógł być podobnie potraktowany, czyli też dokonywać ingerencji w wagę w celu zafałszowania jej pomiarów, a następnie być rozliczony według średniej ceny tego towaru.

Czujniki czadu i dymu

Czytaj też: Spółdzielnia dostawcą energii cieplnej do budynków >>>

Trudno odgadnąć dlaczego tak dziwne brzmienie tego przepisu przyjęła Komisja Sejmowa po wielogodzinnej debacie w maju 2016 roku?
Natomiast z dużą dozą pewności można przyjąć, że kolejne instancje ustawodawcy nie dokonywały żadnej analizy i oceny ustaleń, przyjętych przez Komisję Sejmową. Pośród przypuszczeń co do przyczyn przyjęcia przez Komisję Sejmową fatalnej regulacji ust. 11a w art. 45a, najprawdopodobniej leżała niechęć posłów do podzielników kosztów ogrzewania.

Problemem zasadniczym, na jaki należy zwrócić uwagę w przypadku stosowania metody opartej o wskazania jakichkolwiek urządzeń, jak na przykład podzielniki kosztów ogrzewania, ale także w przypadku stosowania ciepłomierzy lokalowych – jest ustalenie na właściwym poziomie części stałej opłaty za ogrzewanie, wymierzanej użytkownikom lokali budynku wielolokalowego, zwanej potocznie opłatą stałą.

Wieloletnie doświadczenia, a więc zarówno lektura różnych opracowań z tej dziedziny, jak również wiedza prezentowana na licznych konferencjach naukowo-technicznych, jednoznacznie wskazują: opłata stała powinna wynosić nie mniej jak 85% całej opłaty wymierzanej użytkownikom lokali. Zatem właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, uchwalając regulamin (wymóg ustawowy, patrz – art. 45a ust. 10), powinien także skorzystać z pomocy właściwego specjalisty przed podjęciem decyzji w sprawie wysokości opłaty stałej: czy ostatecznie opłatę stałą przyjąć w wysokości 85%, czy może wręcz na poziomie 90%?

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[eksploatacja, rozliczanie kosztów ogrzewania, rozliczanie kosztów zakupu ciepła, prawo energetyczne, głowice termostatyczne, podzielniki ciepła, opomiarowanie, instalacja centralnego ogrzewania, systemy ogrzewania budynku]

Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z administrowaniem nieruchomościami, zarządzaniem i rynkiem mieszkaniowym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(5)
chemart | 22.01.2019, 13:00
W art. znajdują się niebezpieczne tezy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jaki pkt. 11a jest to taki obowiązuje. Stawianie tezy, że zapis ten jest niesprawiedliwy, nie da się udowodnić. Duża spółka miejska w Poznaniu dokonała rozliczenia w oparciu o wskazania Pana Cichockiego i okazało się, że w obydwu instancjach spółka przegrała i musiała zwrócić niezasadne opłaty na łączną kwotę pół miliona zł. Uważam, że zapisy pkt. 11a są właściwe, a na pewno obowiązujące. Ew, zmiana przepisu jest możliwa wyłącznie poprzez zmianę w Ustawie, w innym przypadku jakakolwiek dyskusja nie jest merytoryczna. W żadnym przypadku niedopuszczalne jest wybiórcze obciążanie większym zużyciem niż średnie z lokali opomiarowanych lub wystąpienie o odszkodowanie, które należy wykazać. Ład prawny oznacza ograniczenie swobodnej interpretacji, a na pewno nie upoważnia do stosowania innych zapisów niż te wskazane w Ustawie (art. 353 k.c.)
Krzysztof Cichowski | 23.01.2019, 15:05
Krytyka przepisów prawa, w tym przypadku niektórych przepisów art. 45a Prawa energetycznego, nie jest tożsama z łamaniem prawa lub namową do tego. Dowodzą tego liczne, w prasie codziennej i czasopismach, publikacje. W szczególności ani słowa nie piszę w skrytykowanej publikacji, iż właściwe jest łamanie wymogów stawianych ww. art. 45a. Czyli w tym przypadku do naliczenia łącznie opłat w jakkolwiek innej kwocie niż poniesione koszty na zakup ciepła. Wskutek czego (a co zaistniało w Poznaniu - według krytycznego komentarza mojego opracowania) spółka ma zwrócić „niezasadne opłaty” i to na kwotę pół miliona złotych. Sugeruję też nie przypisywać mi sprawstwa tego nadebrania. Bowiem piszę o ułomności innego przepisu art. 45a. A ponadto rozmiar tych nadebranych opłat oraz fakt, iż „spółka przegrała w obydwu instancjach” świadczy, iż nadebranie tych opłat odbywało się wcześniej niż ukazanie się mojego opracowania (grudzień 2018). Fakt, ze przepisy prawa nie są najlepsze w naszym kraju dowodzi nie tylko, jak wspomniałem, jakże częsta ich krytyka m.in. na łamach prasy. Podzielam pogląd, iż wadliwości naszych przepisów prawa nadto dowodzi fakt niezwykle częstych ich zmian, za którymi z trudem nadążają nie tylko podmioty władające i zarządzające wielolokalowymi budynkami, ale – co najbardziej przykre - zwykli mieszkańcy naszego kraju.
Krzysztof Cichowski | 03.02.2019, 17:10
Krzysztof Cichowski: PS. KRÓCEJ ODPOWIADAJĄC – JA KRYTYKUJĘ PRZEPIS ART. 45a UST. 11a, ZAŚ Z TREŚCI KOMENTARZA "chemart" WYNIKA, ŻE SPÓŁKA Z POZNANIA NARUSZYŁA INNY PRZEPIS, A MIANOWICIE ART. 45a UST. 4."
Sawka | 06.10.2019, 13:32
W istocie karkołomny sposób sformułowania treści art. 45 a) ust. 11 a) prowadzi do takich refleksji, jak Pan Autor przedstawia - ustawodawca chroni osoby zdesperowane, które "niszczą, fałszują, uniemożliwiają odczyt" przed zakusami zarządcy, który zapewnił sobie regulaminem prawo do pobierania opłat wielokrotnie przekraczających koszt dostaw ciepła do ogrzewania lokalu.

N.b. niektórzy zarządcy skutecznie obeszli ustawę wpisując do regulaminu zapis "o odszkodowaniu w wysokości maksymalnych wskazań jednostek na m2 w budynku + 30 %".Jednocześnie ustawodawca kompletnie pominął ochronę osób, które nie zgodziły się na montaż podzielników i są "karane" opłatami na poziomie 300 % opłaty wg powierzchni lub wyższymi.

Także ustawodawca nie bierze w ochronę osób, które zgodziły się na montaż, poprawnie eksploatują grzejniki c.o. (czyli zgodnie z przepisami - automatycznie) i są obciążane opłatami w wysokości 10 % kosztów całkowitych zakupu ciepła dla nieruchomości wielolokalowej.
Nakaz art. 45 a) ust. 9 - aby metoda zapewniała ustalanie opłat zgodnych z kosztem ciepła dostarczonego do ogrzewania lokalu - jest fikcją, kiedy nawet biegli sądowi nie znają metody określenia ilości tego ciepła i jego kosztu.

Dlaczego zarządca nakłada na jedno mieszkanie 10 % kosztów zakupu ciepła dla 91 mieszkań?

Bo tak wynika z podziału jednostek w lokalu do sumy jednostek w budynku.

To nie jest udział lokalu w cieple dostarczonym do węzła i zmierzonym na ciepłomierzu
Kto wylansował takie pojmowanie "udziału" w budynkach, w których podzielniki rejestrują 8 % dostawy ciepła do węzła???

Skutki wadliwego podejścia do określenia "udziału" łatwo przewidzieć. Mieszkanie dwupokojowe, z 3 grzejnikami otrzymuje do zapłaty 9200 zł - tylko w części zwanej "kosztem zużycia" - gdyż na większości grzejników w budynku podzielniki nie zarejestrowały żadnych jednostek lub znikome!

Dostawa ciepła 1702 GJ = 472874 kWh. Powierzchnia lokalu 45 m2 - jednostek 3456, powierzchnia budynku 5396 m2 - jednostek 33713.
***

Intencją ustawodawcy, co wynika z przebiegu dyskusji podczas obrad Komisji Sejmowej, było postawienie granicy dla nakładanych opłat.
Taka granica, na poziomie opłaty wg udziału powierzchni lokalu w powierzchni budynku, została uznana "za wystarczającą"!


Dla mnie jest to oczywiste, gdyż udział wg powierzchni jest zbliżony do udziału mocy grzejników lokalowych w mocy zamówionej dla budynku.
Granica opłat była określona już w 2005 r. w źródłowej wersji ust. 12. Niestety, opublikowano wersję uproszczoną, którą zarządcy interpretują na 1000 sposobów.
Ust. 11 a) miał zadanie doprecyzowania granicy opłat, jednak sposób, w jaki został sformułowany zapis, faktycznie rodzi wątpliwości także natury etycznej.
***
Zwiększanie opłaty stałej nie prowadzi do prawidłowych opłat - zgodnych z kosztem ciepła dostarczonego do ogrzewania i udziału w kosztach wspólnych eksploatacji nieruchomości.
Opłata stała - czy 85 %, czy 90 %, to tylko nierówne (wg m2) obciążenie użytkowników kosztami ciepła zamówionego lecz nieodebranego przez zaradnych mieszkańców i użytkowników lokali korzystnie położonych.

Moim zdaniem wysiłek intelektualny inżynierów powinien iść w kierunku wykazania, dlaczego ust. 11 a) p. 2 jest zasadny i dlaczego opłata wg powierzchni powinna być stosowany także jako granica opłaty w mieszkaniach normalnie ogrzewanych.

Bo łatwo pomawiać mieszkańca, na podstawie porównania jednostek w lokalu normalnie ogrzewanym z jednostkami w lokalu, które ogrzewane było ciepłem, w istocie, wykradzionym z instalacji i z mieszkań sąsiadujących , o "marnowanie energii", "nieracjonalne korzystanie z ciepła", "za długie firanki" i tym podobne bzdury, jakie występują w opiniach niektórych biegłych sądowych - trudniej udowodnić, że koszt ciepła, które instalacja dostarczyła do lokalu, mieści się w zaliczce ustalonej wg udziału powierzchni lokalu w powierzchni budynku.

Moim zdaniem, w celu ograniczenia patologii i nadużyć w podziale kosztów zakupu ciepła na mieszkańców, należy dążyć do rejestracji ciepła z każdego źródła a nie do sztucznego zawyżania kosztu stałego.
Jeżeli podzielniki lokalowe mają wskazywać na udział w cieple dostarczonym do węzła - to jest oczywiste, że 100% tego ciepła powinno być zarejestrowane przez podzielniki lub ustalone metodą obliczeniową (np. ciepło emitowane przez piony i grzejniki pozbawione podzielników a pracujące całodobowo!).
Do ustalania "udziału" ciepło dostarczone do węzła i zmierzone na ciepłomierzu (w jednostkach kWh lub GJ) powinno być wyrażone w jednostkach obliczeniowych lub odwrotnie - jednostki obliczeniowe z podzielników powinny być wyrażone wyrażone w jednostkach energii: kWh lub GJ.

Inne kombinacje (porównywanie wartości o różnych jednostkach) są równie pozbawione sensu, jak próba ustalenia "udziału" kilograma cebuli w.... kilometrze drogi.


Regulaminy nie zawierają żadnych kryteriów kontroli nakładanych opłat. Firmy rozliczeniowe odcinają się od oceny rozliczeń przedkładanych mieszkańcom, pomimo posiadanych możliwości.

Do oceny czy opłata wg powierzchni jest wystarczająca, niezbędna jest np. obserwacja i ustalenie, jaka liczba jednostek świadczy o prawidłowym ogrzewaniu lokalu, z wykorzystaniem automatycznie pracujących głowic termostatycznych w poprawnie eksploatowanej nieruchomości i instalacji c.o.
Tylko takie analizy pozwolą ocenić czy podzielnik pracujący w warunkach opisanych normą PN-EN 834 generuje jedną jednostkę na godzinę (grzejnik 2,5 kW, temp. zewnętrzna +6C) czy też powinien generować 1 jednostkę na dobę - jak uważa biegły sądowy, który pomawia mieszkańca o marnowanie energii!
****
Czytam artykuły publikowane na łamach Administratora, ale odnoszę wrażenie, że piszą je osoby, które we własnych mieszkaniach nie mają podzielników a nawet ciepłomierzy. A szkoda.

Także nie znajduję wyników obserwacji, w skali np. dekady, jaki wpływ na dostawy ciepła do budynku ma zamykanie grzejników - z chęci zysku (zwrot 60 % zaliczek) lub ze strachu przed dopłatami.
Może poświęcenie ludzi i rezygnacja z komfortu życia nie ma żadnego istotnego wpływu na oszczędzanie ciepła w skali nieruchomości?
Redman | 15.03.2020, 22:13
Proszę "Sawka" o kontakt redman_200@.poczta.onet.pl w przedmiocie jakichkolwiek błędów w rozliczeniu powodującym drakońską opłatę tj. 6177,51zł. Jest to 1/10 kosztów z podzielników na 120 lokatorów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19424|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16556|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11843|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl