Artykuł sponsorowany

Jak poprawnie montować styropian?

FIRMA TERMOCENT  |  28.01.2019  |  9
Jak poprawnie montować styropian?
Jak poprawnie montować styropian?
TERMOCENT Sp. z o.o.

Pytanie będące tytułem tego opracowania staje zarówno przed wykonawcą termoizolacji, jak i przed inwestorem tego przedsięwzięcia. Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami Władimira Iljicza Uljanowa: „Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza”.

W literaturze można przeczytać: „Najczęstszym system montażu styropianu w Polsce jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą”[1].

Warstwa termoizolacyjna w tym systemie montowana jest za pomocą kleju do ściany od strony zewnętrznej. Najczęściej stosowana jest metoda punktowa. Czasami, szczególnie w wysokich budynkach, wzmocniona kołkami montażowymi.

Jak poprawnie montować styropian. Metoda obwodowo-punktowa Jak poprawnie montować styropian. Metoda obwodowo-punktowa
Rys. 1. Metoda obwodowo-punktowa

Rys. 2. Metoda punktowa, nierównomierny rozkład temperatur spowodowany ruchem powietrza pod styropianem

Jednak zalecanym rozwiązaniem, i w przeciwieństwie do metody punktowej rozwiązaniem poprawnym, jest metoda obwodowo-punktowa (zwana również ramką z plackami). W takim rozwiązaniu nakładane są punktowo placki z kleju i dodatkowo na obwodzie styropianu rozprowadzana jest warstwa kleju, która ma zapewnić szczelność powietrzną montażu termoizolacji do muru. Po oderwaniu płyty styropianowej klej powinien być na 40% powierzchni płyty styropianowej. Dowiedz się więcej >>

Drugim sposobem realizacji tego systemu jest klejenie na całej powierzchni styropianu. Jest to tak zwana metoda grzebieniowa. Zapewnia ona całkowitą szczelność połączenia styropianu z murem, jednakże wiąże się z większym zużyciem kleju i może być stosowana tylko na równej powierzchni. Warstwa kleju rozprowadzana jest po całej płycie za pomocą pacy grzebieniowej.

Należy pamiętać, żeby zawsze stosować się do informacji zawartych w Aprobacie Technicznej, projekcie ocieplenia oraz zaleceniach producenta termoizolacji, a także używać materiałów przez niego rekomendowanych. Zastosowanie nieodpowiedniego spoiwa może skutkować nawet uszkodzenie styropianu.

 

Dlaczego ramka z plackami? Po co ramka? A co z wentylacją?

Wiele osób, również sami wykonawcy izolacji, gdy słyszą o klejeniu z ramką, zadaje sobie pytanie: a po co nam ona? Przecież ze styropianu trzeba usuwać wilgoć – musi być przewiew, wentylacja.

To prawda, że niepożądanym zjawiskiem jest zawilgocenie termoizolacji. Jednakże można się go ustrzec, projektując poprawnie warstwy ściany. Istnieje ogólna zasada – materiały o dużym oporze dyfuzyjnym bliżej wewnętrznej strony. Opór dyfuzyjny to właściwość materiału polegająca na zatrzymywaniu swobodnego przepływu pary wodnej przez niego. Poprawnie dobrane materiały obniżają ciśnienie pary wodnej, uniemożliwiając jej skroplenie na powierzchni lub wewnątrz warstwy izolacyjnej. Nie potrzeba wtedy wentylować styropianu. Wentylacja styropianu jest potrzebna wyłącznie w źle zaprojektowanych i wykonanych ścianach, a takich należy unikać. Warto zapytać projektanta, wykonawcę, czy przeanalizował właściwości cieplno-wilgotnościowe wewnątrz ściany, czy spotkał się z fizykiem budowli, by omówić ten temat. Jeżeli nie – to zalecamy nadrobienie tego braku. W przypadku zlekceważenia przez niego tego tematu radzimy poszukać bardziej rzetelnej firmy. Zobacz dlaczego to tak ważne >>

Skoro rozwiane zostały istotne kwestie dotyczące wentylacji, należałoby odpowiedzieć na kolejne pytanie: co się stanie, jeżeli stworzymy kanał wentylacyjny między ścianą a styropianem?

Po pierwsze: Zmienimy uwarstwienie ściany – większe straty energii

Każda ściana nowo projektowanego budynku musi spełnić wymagania współczynnika przenikania ciepła U, zapisane w Warunkach Technicznych. Projektant dobierając grubość styropianu, prawie zawsze zakłada jej szczelne przyleganie do muru. Można to łatwo sprawdzić, weryfikując obliczony przez niego wyżej wspomniany współczynnik. Im jest on niższy, tym mniejsze przenikanie ciepła przez ścianę, a zatem – mniejsze straty energii i niższe rachunki za ogrzewanie. W przypadku szczeliny słabo wentylowanej współczynnik U dla ściany o tej samej grubości termoizolacji jest wyższy, co generuje większe straty energii. Natomiast w przypadku szczeliny dobrze wentylowanej warstwa izolacji jest pomijana w obliczeniach współczynnika ciepła U.

Podsumowując, gdy nie mamy szczeliny, cała grubość termoizolacji działa. Gdy mamy szczelinę słabo wentylowaną – izolacyjność ściany jest pomniejszona ze względu na rozmiar i sposób rozmieszczenia otworów wentylacyjnych. Wówczas potrzebujemy większej grubości termoizolacji, by uzyskać zakładany efekt. Gdy szczelina jest dobrze wentylowana – warstwa izolacji nie bierze udziału w zmniejszeniu strat ciepła. Ogranicz straty ciepła >>

Po drugie: Bezpieczeństwo pożarowe

Warunki Techniczne wymagają, by ściany były wykonane z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniały ognia. Jeżeli między ścianą a styropianem jest szczelina pozwalająca na ruch powietrza, to w przypadku pożaru może zadziałać ona jak komin. Różnica temperatur w powietrza ogrzanego przez pożar i chłodnego, zewnętrznego, może spowodować efekt ciągu kominowego, co doprowadzi do rozprzestrzeniania się ognia między kondygnacjami, a w skrajnych przypadkach może dojść do oderwania się elewacji i zajęcia się ogniem sąsiednich obiektów.

Jak poprawnie montować styropianJak poprawnie montować styropian
Rys. 3. Elewacja po pożarze, gdzie wykonano izolację metodą klejenia „na placki”

Konsekwencji chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć – zajęcie się ogniem sąsiednich działek, poparzenia osób, niebezpieczeństwo akcji strażackiej, duże straty materialne.

Dlatego nie bagatelizujmy procesu ocieplana naszych domów. Źle wykonana termoizolacja to nie tylko wydane pieniądze nieprzynoszące korzyści, lecz także wysokie rachunki za ogrzewanie, dyskomfort termiczny wewnątrz budynku oraz dodatkowe niebezpieczeństwo w sytuacji pożarowej. Nie zamieniajmy naszych schronisk na pełną pułapek klatkę!

 

Czy moja izolacja wykonana jest poprawnie? Jak mogę to sprawdzić?

Z pomocą na błędy wykonawcze przy kładzeniu izolacji termicznej przychodzi termowizja. Wykonując badanie termowizyjne wraz z odpowiednią interpretacją, możemy rozwiązać wiele problemów związanych z jakością użytkowania naszego budynku.

Czy skoro izolacja zewnętrzna, to sprawdzamy budynek od zewnątrz?

Nic bardziej mylnego! W większości przypadków wykonujemy badania termowizyjne od wewnątrz, ze względu na większą dokładność pomiaru. Badania wykonywane od zewnętrznej strony są narażone na zmiany warunków pogodowych na zewnątrz (tj. podmuchy wiatru, opady śniegu itp.). Błędy wykonawcze związane z izolacją termiczną nie są łatwe do wychwycenia przy wykonywaniu badania od zewnątrz, a w większości przypadków wad widocznych od wewnątrz z zewnątrz nie zostają w ogóle ujawnione (tylko 5% wad uwidacznianych jest od zewnątrz, a 95% wad uwidacznianych jest od wewnątrz). Zdjęcia termograficzne wykonywane od wewnątrz z odpowiedniej odległości, to większa dokładność takiego badania i większe możliwości zlokalizowania usterki.

Jak poprawnie montować styropianJak poprawnie montować styropian
Rys. 4. Metoda klejenia „na placki”. Porównanie obrazu zarejestrowanego kamerą termowizyjną tego samego budynku od wewnątrz oraz od zewnątrz

 

By uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z nami oraz zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
  • PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda Obliczania.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 418/2007, Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 447/2009, Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

 

Termocent

TERMOCENT Sp. z o.o.

+48 530 105 398

 

www.termocent.com

 [1] http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,system_etics,6409

[termocent,styropian,montowanie styropianu,izolacje termiczne,ciepło,budownictwo energooszczędne,energooszczędność]

Komentarze

(6)
SprytnyJan | 04.02.2019, 12:13
A czemu nic nie ma o kołkach? Przy wysokich budynkach kołkowanie jest obowiązkowe, i to nie jedyny przykład kiedy oprócz kleju musimy dać kołki do styropianu.
mick | 23.06.2019, 20:15
@Sprytny Jan pomijając wysokie budynki, gdzie dochodzi silny czynnik naturalny w postaci wiatru, jeśli wykonamy test przyczepności i wyjdzie on poprawnie, nie ma potrzeby kołkowania. Bardziej skupiłbym się na jakości kleju i samego styropianu, bo to właśnie pod wpływem czasu płyta może się odspajać od ściany, jeśli styropian lub klej są słabej jakości. Wszystkie materiały użyte do ocieplenia powinny mieć rekomendację ITB.
Alan | 26.07.2019, 15:15
Kołków stara się nie stosować, jeśli nie jest to koniczne np. przy wysokich budynkach właśnie. Jeśli masz dobry system ociepleń z porządnym jakościowo styropianem i dobrze przygotowane podłoże, to kołki są zbędne. Jak wspomniał mick, warto wybierać systemy ociepleń posiadające certyfikat ITB
amstrong | 29.07.2019, 15:04
Wybierając styropian warto zajrzeć na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, żeby wykluczyć marki których styropiany zostały przyłapane na nie spełnianiu parametrów. Niestety takie kontrole wychodzą negatywnie kilkukrotnie, a dany producent dalej wypuszcza na rynek swoje materiały
Mezo | 11.11.2019, 10:32

Faktycznie, kołków staramy się unikać by nie powstały mostki termiczne, a jeśli jest to niezbędne, koniecznie trzeba użyć zaślepek

Grzegorzy | 27.03.2020, 01:10
no ale niestety oszczędności czy to wykonawcy czy zleceniodawcy często nie biorą tego pod uwagę
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19214|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12567|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11719|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl