CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przygotowanie budynku na anomalie pogodowe

Przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynków, zdarzające się coraz częściej z powodu anomalii pogodowych, nie muszą utrudniać życia. Wystarczy, że zarządca odpowiednio zabezpieczy przed nimi budynek.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi1, że:

budynki mieszkalne średniowysokie (5-9 kondygnacji) i wyższe, w których niespodziewany zanik napięcia sieci zasilającej, równoważny przerwie w dostawie energii elektrycznej, może spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi w nich przebywających oraz przyczynić się do powstania znacznych strat materialnych oraz wywołać zagrożenie dla środowiska, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej (SZR). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy powinien zapewniać przełączenie zasilania z podstawowego na rezerwowe obwodów administracyjnych, takich jak: oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zasilanie dźwigów i hydroforni, wymiennikowni ciepła, wentylatorów oraz innych instalacji, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Prawo a rzeczywistość

Tyle prawo, którego zastosowanie aż się prosi rozszerzyć na większość budynków, w sytuacji gdy Polskę coraz częściej nawiedzają m.in. silne wiatry czy śnieżyce uszkadzające sieci napowietrzne. A większość linii elektroenergetycznych w regionach poza centrami wielkich miast to właśnie sieci napowietrzne. Są to zarówno linie niskiego napięcia 230/400 V, jak i linie średnich (15-20 kV) i wyższych napięć. Tego typu sieci często przebiegają przez tereny zadrzewione przez co narażone są na uszkodzenia wywołane przez łamiące się gałęzie i wywracające się drzewa. Przyczyną awarii może być także osadzająca się na przewodach sadź. Zostają zerwane przewody, a także często łamią się słupy. Usuwanie szkód w wielu przypadkach wymaga angażowania ciężkiego sprzętu, a ten nie wszędzie jest w stanie szybko dojechać. W tym czasie mieszkańcy dużej liczby budynków są pozbawieni prądu. Pomimo wysiłków strażaków i służb energetycznych w wielu przypadkach przerwy w dostawie energii mogą być wielodniowe, mimo że ekipy pracują często także w nocy.

Narastające niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodują konieczność zmiany podejścia do budowy i eksploa­tacji budynków mieszkalnych usytuo­wanych na terenach wiejskich i na obrzeżach wielkich aglomeracji. Problem jest szczególnie trudny tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku świadomej rezygnacji z wyposażenia budynku w taką instalację. W takiej sytuacji jako jedyne źródło energii pozostaje energia elektryczna. Jest ona nie tylko niezbędna do oświetlenia i chłodzenia, ale i do ogrzewania. Przy braku zasilania mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z wodociągu. Przestaje działać także pompa studzienna oraz hydrofornia. Nie działają również dźwigi. Większość innych urządzeń używanych w domu także potrzebuje energii elektrycznej.

Oprócz przerw w dostawie energii elektrycznej wywołanych awariami, występują również przerwy planowe związane z bieżącymi naprawami sieci. Zatem jak zarządca budynku może zabezpieczyć się przed skutkami takich sytuacji?

Zadania zarządcy budynku

W wielu istniejących starszych budynkach przeprowadza się remonty i modernizacje instalacji elektrycznych. Stanowi to doskonałą okazję do odpowiedniego przebudowania rozdzielnicy głównej i zainstalowania zespołu prądotwórczego. Tu, podobnie jak w nowo budowanych obiektach, możliwe są dwa rozwiązania. Droższe, z dużym zespołem prądotwórczym pokrywającym pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną lub tańsze, z mniejszym zespołem i rezerwowaniem tylko wydzielonych odbiorników (tab. 1.). W istniejącym już budynku problematyczne może okazać się wygospodarowanie pomieszczenia do ustawienia zespołu prądotwórczego. Ze względu na spadki napięcia wskazane jest, aby było to pomieszczenie możliwie blisko rozdzielnicy głównej budynku. Pozwala to uniknąć układania długich odcinków kabli pomiędzy rozdzielnicą a zespołem. Zaleca się wybór takiego pomieszczenia na ustawienie zespołu, które posiada minimum dwie ściany zewnętrzne (patrz rys. 1 ), jeżeli dostępna jest tylko jedna ściana zewnętrzna, to musi być możliwie największa.

Pomiędzy otworami czerpni i wyrzutni powietrza należy zachować jak największą odległość (min. 4-5 m od osi otworów), aby uniemożliwić zasysanie ciepłego powietrza, wychodzącego z wyrzutni. Lokalizacja otworu czerpni musi umożliwiać powietrzu „opłynięcie" prądnicy i silnika, zanim poprzez wentylator i chłodnicę wydostanie się ono wyrzutnią na zewnątrz pomieszczenia. Nie dotyczy to ustawienia zespołu obudowanego w pomieszczeniu, gdyż konstrukcja obudowy gwarantuje prawidłowy obieg powietrza wokół zespołu prądotwórczego (rys. 2.).

W przypadku zespołów chłodzonych powietrzem w pewnych przypadkach może być konieczne zainstalowanie wentylatora wyciągowego w otworze wyrzutni zasilanego silnikiem elektrycznym i uruchamianego podczas pracy zespołu.

Wylot spalin nie może być skierowany w miejsce, w którym mogą przebywać ludzie. Powinien być umieszczony na wysokości min. 2,5-3 m nad poziomem gruntu. Odległość innych budynków z oknami wychodzącymi w stronę wydechu nie powinna być mniejsza niż 10 m.

 

Oprócz zapewnienia dopływu i odprowadzania powietrza oraz spalin, niezbędne jest zastosowanie izolacji akustycznej, ponieważ silnik zespołu podczas swojej pracy może być hałaśliwy dla mieszkańców. Niezbędne jest również ustawienie zespołu na fundamencie ograniczającym przenoszenie drgań, a także zastosowanie kompensatora drgań w kanale wylotowym powietrza (por. rys. 1.).

Na tabliczce znamionowej zespołu prądotwórczego powinny znajdować się dane techniczne zgodnie z PN ISO 8528:

  • moc znamionowa i jej rodzaj - PRP (Prime Power), moc podstawowa bez limitu motogodzin lub LTP (Limited Power), moc awaryjna, ograniczona czasowo (500 mtg w roku);
  • klasa wykonania G1, G2 lub G3 (im wyższa, tym lepsza jakość zamontowanego zespołu) określająca parametry wytwarzanego napięcia - amplitudę, kształt, częstotliwość oraz dokładną wartość i stabilność tych parametrów.

Klasa wykonania decyduje o tym, jaką grupę odbiorników zespół może zasilać. Do zasilania elektroniki powinno się stosować urządzenia klasy nie niższej niż G2. Dla mniej ważnych odbiorów wystarczy klasa G1.

 

Zespoły prądotwórcze

Uruchamianie

Jak wspomniano wcześniej, zespoły prądotwórcze mogą być wyposażone w różne panele sterowania. Najprostszy układ to ręczne uruchamianie linką rozruchową - po ustabilizowaniu się parametrów pracy można podłączyć obciążenie poprzez załączenie wyłącznika głównego prądnicy. Najlepiej zainstalować przy rozdzielnicy głównej przełącznik trójpozycyjny I, 0, II, gdzie w pozycji „I" - obiekt zasilany jest z sieci, w pozycji „0" - obiekt niezasilany, w pozycji „II" - obiekt zasilany z zespołu prądotwórczego.

Zespół uruchamiany ręcznie, ale wyposażony w rozrusznik i akumulator rozruchowy włącza się analogicznie. Sam proces uruchamiania przypomina uruchamianie silnika samochodowego poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce.

W przypadku pracy automatycznej proces uruchamiania nie wymaga obsługi. Rozrusznik uruchamia się automatycznie - układ sprawdza, czy zespół się uruchomił, jeśli nie, to ponawia próbę. Ilość prób rozruchu można zaprogramować, podobnie jak odstępy czasu między próbami. Zespół wymaga tylko dostarczenia informacji o konieczności włączenia się. Odbywa się to w oparciu o odpowiednie połączenie elektryczne z automatyką układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR), w który należy wyposażyć instalację elektryczną budynku. Układ SZR powinien zostać sprawdzony przez właściwy terenowo rejon energetyczny.

Dobór mocy

Wielkość potrzebnej jednostki mocy zależy od potrzeb danego budynku. W nowo projektowanych budynkach ocenę mocy zapotrzebowanej przeprowadza się analitycznie, natomiast w przypadku istniejących obiektów wartość mocy najlepiej ustalić przez wykonanie pomiarów obciążeń. W przypadku ustalania mocy zapotrzebowanej na drodze pomiarowej wiarygodne wyniki daje uporządkowany tygodniowy wykres obciążeń, na podstawie którego w łatwy sposób można ustalić wartość szczytowych obciążeń. W sytuacji gdy zespół prądotwórczy służy do zasilania silników elektrycznych za podstawę doboru mocy należy przyjmować prądy rozruchowe silników, które nie mogą przekraczać wartości prądu znamionowego wchodzącego w skład zespołu prądotwórczego generatora, z uwzględnieniem możliwości jego chwilowego przeciążenia określonego w DTR producenta.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10273|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl