CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Przygotowanie budynku na anomalie pogodowe

Przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynków, zdarzające się coraz częściej z powodu anomalii pogodowych, nie muszą utrudniać życia. Wystarczy, że zarządca odpowiednio zabezpieczy przed nimi budynek.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi1, że:

budynki mieszkalne średniowysokie (5-9 kondygnacji) i wyższe, w których niespodziewany zanik napięcia sieci zasilającej, równoważny przerwie w dostawie energii elektrycznej, może spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi w nich przebywających oraz przyczynić się do powstania znacznych strat materialnych oraz wywołać zagrożenie dla środowiska, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej (SZR). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy powinien zapewniać przełączenie zasilania z podstawowego na rezerwowe obwodów administracyjnych, takich jak: oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zasilanie dźwigów i hydroforni, wymiennikowni ciepła, wentylatorów oraz innych instalacji, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Prawo a rzeczywistość

Tyle prawo, którego zastosowanie aż się prosi rozszerzyć na większość budynków, w sytuacji gdy Polskę coraz częściej nawiedzają m.in. silne wiatry czy śnieżyce uszkadzające sieci napowietrzne. A większość linii elektroenergetycznych w regionach poza centrami wielkich miast to właśnie sieci napowietrzne. Są to zarówno linie niskiego napięcia 230/400 V, jak i linie średnich (15-20 kV) i wyższych napięć. Tego typu sieci często przebiegają przez tereny zadrzewione przez co narażone są na uszkodzenia wywołane przez łamiące się gałęzie i wywracające się drzewa. Przyczyną awarii może być także osadzająca się na przewodach sadź. Zostają zerwane przewody, a także często łamią się słupy. Usuwanie szkód w wielu przypadkach wymaga angażowania ciężkiego sprzętu, a ten nie wszędzie jest w stanie szybko dojechać. W tym czasie mieszkańcy dużej liczby budynków są pozbawieni prądu. Pomimo wysiłków strażaków i służb energetycznych w wielu przypadkach przerwy w dostawie energii mogą być wielodniowe, mimo że ekipy pracują często także w nocy.

Narastające niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodują konieczność zmiany podejścia do budowy i eksploa­tacji budynków mieszkalnych usytuo­wanych na terenach wiejskich i na obrzeżach wielkich aglomeracji. Problem jest szczególnie trudny tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku świadomej rezygnacji z wyposażenia budynku w taką instalację. W takiej sytuacji jako jedyne źródło energii pozostaje energia elektryczna. Jest ona nie tylko niezbędna do oświetlenia i chłodzenia, ale i do ogrzewania. Przy braku zasilania mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z wodociągu. Przestaje działać także pompa studzienna oraz hydrofornia. Nie działają również dźwigi. Większość innych urządzeń używanych w domu także potrzebuje energii elektrycznej.

Oprócz przerw w dostawie energii elektrycznej wywołanych awariami, występują również przerwy planowe związane z bieżącymi naprawami sieci. Zatem jak zarządca budynku może zabezpieczyć się przed skutkami takich sytuacji?

Zadania zarządcy budynku

W wielu istniejących starszych budynkach przeprowadza się remonty i modernizacje instalacji elektrycznych. Stanowi to doskonałą okazję do odpowiedniego przebudowania rozdzielnicy głównej i zainstalowania zespołu prądotwórczego. Tu, podobnie jak w nowo budowanych obiektach, możliwe są dwa rozwiązania. Droższe, z dużym zespołem prądotwórczym pokrywającym pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną lub tańsze, z mniejszym zespołem i rezerwowaniem tylko wydzielonych odbiorników (tab. 1.). W istniejącym już budynku problematyczne może okazać się wygospodarowanie pomieszczenia do ustawienia zespołu prądotwórczego. Ze względu na spadki napięcia wskazane jest, aby było to pomieszczenie możliwie blisko rozdzielnicy głównej budynku. Pozwala to uniknąć układania długich odcinków kabli pomiędzy rozdzielnicą a zespołem. Zaleca się wybór takiego pomieszczenia na ustawienie zespołu, które posiada minimum dwie ściany zewnętrzne (patrz rys. 1 ), jeżeli dostępna jest tylko jedna ściana zewnętrzna, to musi być możliwie największa.

Pomiędzy otworami czerpni i wyrzutni powietrza należy zachować jak największą odległość (min. 4-5 m od osi otworów), aby uniemożliwić zasysanie ciepłego powietrza, wychodzącego z wyrzutni. Lokalizacja otworu czerpni musi umożliwiać powietrzu „opłynięcie" prądnicy i silnika, zanim poprzez wentylator i chłodnicę wydostanie się ono wyrzutnią na zewnątrz pomieszczenia. Nie dotyczy to ustawienia zespołu obudowanego w pomieszczeniu, gdyż konstrukcja obudowy gwarantuje prawidłowy obieg powietrza wokół zespołu prądotwórczego (rys. 2.).

W przypadku zespołów chłodzonych powietrzem w pewnych przypadkach może być konieczne zainstalowanie wentylatora wyciągowego w otworze wyrzutni zasilanego silnikiem elektrycznym i uruchamianego podczas pracy zespołu.

Wylot spalin nie może być skierowany w miejsce, w którym mogą przebywać ludzie. Powinien być umieszczony na wysokości min. 2,5-3 m nad poziomem gruntu. Odległość innych budynków z oknami wychodzącymi w stronę wydechu nie powinna być mniejsza niż 10 m.

 

Oprócz zapewnienia dopływu i odprowadzania powietrza oraz spalin, niezbędne jest zastosowanie izolacji akustycznej, ponieważ silnik zespołu podczas swojej pracy może być hałaśliwy dla mieszkańców. Niezbędne jest również ustawienie zespołu na fundamencie ograniczającym przenoszenie drgań, a także zastosowanie kompensatora drgań w kanale wylotowym powietrza (por. rys. 1.).

Na tabliczce znamionowej zespołu prądotwórczego powinny znajdować się dane techniczne zgodnie z PN ISO 8528:

  • moc znamionowa i jej rodzaj - PRP (Prime Power), moc podstawowa bez limitu motogodzin lub LTP (Limited Power), moc awaryjna, ograniczona czasowo (500 mtg w roku);
  • klasa wykonania G1, G2 lub G3 (im wyższa, tym lepsza jakość zamontowanego zespołu) określająca parametry wytwarzanego napięcia - amplitudę, kształt, częstotliwość oraz dokładną wartość i stabilność tych parametrów.

Klasa wykonania decyduje o tym, jaką grupę odbiorników zespół może zasilać. Do zasilania elektroniki powinno się stosować urządzenia klasy nie niższej niż G2. Dla mniej ważnych odbiorów wystarczy klasa G1.

 

Zespoły prądotwórcze

Uruchamianie

Jak wspomniano wcześniej, zespoły prądotwórcze mogą być wyposażone w różne panele sterowania. Najprostszy układ to ręczne uruchamianie linką rozruchową - po ustabilizowaniu się parametrów pracy można podłączyć obciążenie poprzez załączenie wyłącznika głównego prądnicy. Najlepiej zainstalować przy rozdzielnicy głównej przełącznik trójpozycyjny I, 0, II, gdzie w pozycji „I" - obiekt zasilany jest z sieci, w pozycji „0" - obiekt niezasilany, w pozycji „II" - obiekt zasilany z zespołu prądotwórczego.

Zespół uruchamiany ręcznie, ale wyposażony w rozrusznik i akumulator rozruchowy włącza się analogicznie. Sam proces uruchamiania przypomina uruchamianie silnika samochodowego poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce.

W przypadku pracy automatycznej proces uruchamiania nie wymaga obsługi. Rozrusznik uruchamia się automatycznie - układ sprawdza, czy zespół się uruchomił, jeśli nie, to ponawia próbę. Ilość prób rozruchu można zaprogramować, podobnie jak odstępy czasu między próbami. Zespół wymaga tylko dostarczenia informacji o konieczności włączenia się. Odbywa się to w oparciu o odpowiednie połączenie elektryczne z automatyką układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR), w który należy wyposażyć instalację elektryczną budynku. Układ SZR powinien zostać sprawdzony przez właściwy terenowo rejon energetyczny.

Dobór mocy

Wielkość potrzebnej jednostki mocy zależy od potrzeb danego budynku. W nowo projektowanych budynkach ocenę mocy zapotrzebowanej przeprowadza się analitycznie, natomiast w przypadku istniejących obiektów wartość mocy najlepiej ustalić przez wykonanie pomiarów obciążeń. W przypadku ustalania mocy zapotrzebowanej na drodze pomiarowej wiarygodne wyniki daje uporządkowany tygodniowy wykres obciążeń, na podstawie którego w łatwy sposób można ustalić wartość szczytowych obciążeń. W sytuacji gdy zespół prądotwórczy służy do zasilania silników elektrycznych za podstawę doboru mocy należy przyjmować prądy rozruchowe silników, które nie mogą przekraczać wartości prądu znamionowego wchodzącego w skład zespołu prądotwórczego generatora, z uwzględnieniem możliwości jego chwilowego przeciążenia określonego w DTR producenta.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17969|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11252|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10826|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl