• Kto może zainstalować kamerę przed domem?
  • Oznakowanie posesji pod lupą policji
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?  Ogranicz straty ciepła!
  • Kobiety w nieruchomościach... decydują i zarządzają
  • Styropian Austrotherm – 10 powodów, dlaczego warto

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kto może zainstalować kamerę przed domem?

20.03.2019
Na wielu blokach oraz domach jednorodzinnych zainstalowane są kamery – mają one dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Kamerkę może jednak zamontować nad drzwiami tylko właściciel mieszkania, który jest obiektywnie zagrożony np. kradzieżą. Nie ma do tego prawa osoba,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Oznakowanie posesji pod lupą policji

20.03.2019
Policjanci z Słupska prowadzą akcję informacyjną dotyczącą obowiązku oznaczenia nieruchomości. Brak tabliczki z numerem na posesji utrudnia niesienie pomocy przez pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Podczas codziennej służby, a także przy pomocy mediów...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Ogranicz straty ciepła!

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kobiety w nieruchomościach... decydują i zarządzają

22.03.2019
Większe zaangażowanie, skrupulatna analiza i szeroko konsultowana ostateczna decyzja – to skrótowy opis procesu poszukiwania i wyboru mieszkania przez panie. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. Okazuje się, że 62 proc. osób, które...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Styropian Austrotherm – 10 powodów, dlaczego warto

Oszczędności, szybki zwrot z inwestycji, wysoki komfort cieplny, trwały i odporny produkt – to tylko jedne z wielu korzyści wynikających z zastosowania styropianu Austrotherm. Dlaczego jeszcze warto?
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Jestem pasjonatką gospodarowania nieruchomościami!

Helena Śpiewak  |  Administrator 1-2/2019  |  26.02.2019
Irena Matyka, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
Irena Matyka, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
/ fot. arch. IM/

Z Ireną Matyką – prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości – rozmawia Helena Śpiewak

W rozmowie m.in.:

• O planowanych zmianach w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
• O problemie jakości zarządzania nieruchomościami

Helena Śpiewak: Zacznę od refleksji. Przejęła Pani schedę po Aleksandrze Kurzyk, która była, jak wiemy, postacią prawdziwie charyzmatyczną, znaną w całym środowisku. Właśnie rozmowa z panią prezes A. Kurzyk zainaugurowała na łamach „Administratora” cykl wywiadów „Liderzy rynku nieruchomości… o sobie”. Spytałam wtedy, czy czuje się liderką rynku nieruchomości? Odparła, że tak. A następczyni, czy też się czuje liderką?

Irena Matyka: Na pewno nie, mam za duży dystans do siebie, aby się za taką uważać.

HŚ: Nowym prezydentem Federacji jest Pani od czerwca ubiegłego roku. Wcześniej była Pani wice. Jak zamierza Pani rządzić Federacją? Rewolucyjnie, czy zachowawczo? Czy i jakie zmiany chciałaby Pani wprowadzić?


IM: Na prezydenta Federacji zostałam wybrana na zebraniu Rady Krajowej 5 czerwca 2018 r. Przedstawiłam program działalności Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, który został przyjęty. Za priorytetowe uznałam działania w zakresie certyfikacji kompetencji osób zarządzających nieruchomościami. W porozumieniu z innymi Federacjami chciałabym doprowadzić do włączenia kwalifikacji zarządzanie nieruchomościami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W celu ujednolicenia zasad zdobywania kwalifikacji, konieczny jest, moim zdaniem, wybór określonej ścieżki i formy kształcenia. Należałoby przede wszystkim ustalić: poziom koniecznej wiedzy, minimum programowe dla praktyk zawodowych oraz tryb dobrowolnego nabywania i potwierdzania kwalifikacji. Uważam też za niezbędne propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych u zarządców nieruchomości. Brak zapisu podnoszenia kwalifikacji w znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodował wyraźne zmniejszenie zainteresowania zarządców szkoleniami, konferencjami czy seminariami. Uważam, że jak najszybciej należy opracować i wdrożyć ogólne, akceptowane formy uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania nieruchomościami! A potwierdzenie kwalifikacji proponuję uzależnić od udokumentowanego udziału w szkoleniach. W sferze zarządzania nieruchomościami nie obowiązują dziś żadne standardy zawodowe, dlatego też potrzebne, a wręcz konieczne staje się przyjęcie kodeksu etyki zawodowej czy kodeksu dobrych praktyk oraz powołanie komisji etyki zawodowej. Celowe jest kontynuowanie działań zmierzających do utworzenia centralnego rejestru zarządców nieruchomości, działających na rynku. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jedna federacja, nawet tak duża jak nasza, nie jest w stanie sama sprostać tym wszystkim wyzwaniom, dlatego chcemy i musimy współdziałać z innymi organizacjami.

Czytaj też: Jak to robią na Zachodzie? Z Jarosławem Zielińskim rozmawia Irena Schol >>>

HŚ: W rubryce zawód wpisuje Pani…


IM: Prawnik. Studia skończyłam (z wyróżnieniem!) na kierunku administracyjno-prawnym UW Filia w Białymstoku, gdzie przez krótki czas pracowałam jako asystent. Mam też ukończone studia podyplomowe: przygotowanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej.

HŚ: Od kiedy zajmuje się Pani rynkiem nieruchomości? Jaka droga wiodła do obecnego stanowiska?

IM: W obszarze nieruchomości funkcjonuję już od ponad 30 lat, jestem pasjonatką gospodarowania nieruchomościami! Posiadam licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przez 16 lat pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, a od 2009 r. jestem dyrektorem w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Białymstoku. Od 25 lat jestem też wiceprezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a od 20 lat prezesem Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Do czerwca 2018 r., przez 3 lata byłam wiceprezydentem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Byłam też opiekunem terenowym i audytorem Izby ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – sekcja zarządców nieruchomości.

HŚ: Co Pani uznaje za swoje największe sukcesy zawodowe i nie tylko?

IM: Lubię pracę ze studentami. Przez 20 lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki nieruchomościami na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych na uczelniach w Białymstoku oraz na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W związku z koniecznością opieki nad chorymi rodzicami zrezygnowałam z niektórych zajęć. Obecnie mam wykłady z gospodarki nieruchomościami na studiach podyplomowych na Politechnice Białostockiej. Organizuję i prowadzę praktyki z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zależy mi, aby zainteresować studentów problematyką gospodarowania nieruchomościami. Moim sukcesem jest to, że wielu z nich, prowadząc już własną działalność w sferze zarządzania nieruchomościami, zwraca się do mnie ze swoimi problemami. Jestem autorką i współautorką opracowań dotyczących własności lokali, przekształceń w sferze zarządzania nieruchomościami gmin, polityki czynszowej gmin, zakładu budżetowego jako jednej z form organizacyjnych w sferze zarządzania nieruchomościami gmin, metodologii tworzenia świadectw energetycznych dla budynków mieszkalnych nie poddanych termomodernizacji, a także kodeksu dobrych praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami.

HŚ: Ależ imponująca lista aktywności! Rzeczywiście prawdziwa z Pani pasjonatka gospodarowania nieruchomościami! I jako praktyk, i jako dydaktyk! A co uważa Pani za swoją największą porażkę (zawodową/i nie tylko)?

IM: Największą porażką zawodową, którą nie tylko ja uznaję za porażkę, bo wiele osób z naszego środowiska też tak uważa, była wprowadzona ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., deregulacja zawodu zarządcy nieruchomości i zniesienie licencji zawodowych jako warunku wykonywania tego zawodu! Obecnie do wykonywania zawodu zarządcy nie jest wymagane ani wyższe wykształcenie, ani ukończenie studiów podyplomowych, ani odbycie praktyki zawodowej. Zarządca nieruchomości nie musi obecnie działać zgodnie ze standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla charakteru tych czynności oraz kierować się zasadami etyki zawodowej, gdyż takowe nie obowiązują! Zarządca nie ma też obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Po wejściu w życie tej ustawy około 20 tysięcy osób posiadających licencję zawodową zostało pozbawionych prawa posługiwania się tytułem zawodowym zarządca nieruchomości!Z przykrością obserwuję obniżenie jakości zarządzania nieruchomościami. Bardzo często sprowadza się ono wyłącznie do administrowania. Prawdziwą porażką jest też to, że coraz mniej firm zarządzających nieruchomościami legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością i chce go doskonalić. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami kilkanaście lat temu zaczęła wprowadzać ten system w ponad 100 firmach, w tej chwili zostało ich niewiele ponad 30! Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że licencja zarządcy i certyfikat systemu zarządzania jakością były oczkiem w głowie pani prezydent Aleksandry Kurzyk. Walczyła o ich utworzenie i doskonalenie! Pracowałyśmy razem ponad 20 lat. Kontynuowanie pracy w tym zakresie traktuję jako swój obowiązek.

HŚ: Co jest dla Pani w życiu ważne? Jaką zasadą kieruje się Pani w życiu? Czy ma Pani jakieś życiowe motto?

IM: Moje motto życiowe? Wzrastamy dzięki wyzwaniom! Myślę, że to dużo mówi o mojej osobowości. Moje zawodowe credo wynika z zasady kompleksowego zarządzania przez jakość/TQM/. Japończycy wychodzą ze słusznego, moim zdaniem, założenia, że żadne przedsiębiorstwo nie może być lepsze niż pracujący w nim ludzie. Całkowicie się z tym zgadzam.

HŚ: Największe Pani wady w kontaktach z ludźmi i największe zalety…

IM: O zaletach niech mówią inni, a moją wadą jest brak cierpliwości.

HŚ: A jakie cechy ceni Pani u innych? Z jakimi ludźmi lubi Pani pracować?

IM: U innych najbardziej cenię chęć uczenia się i szacunek dla ludzi.

HŚ: Co Panią u ludzi drażni i denerwuje? Co przeszkadza w pracy?

IM: Denerwuje mnie lenistwo fizyczne i umysłowe, a drażni arogancja.

HŚ: Jakie ma Pani pasje pozazawodowe? Hobby? Jak Pani spędza wolny czas?

IM: Bardzo się muszę starać, aby przy tylu obowiązkach wygospodarować jeszcze czas na swoje pasje. Moim ulubionym zajęciem w chwilach wolnych od pracy zawodowej, społecznej i dydaktycznej jest hodowla i pielęgnacja roślin oraz grzybobranie. W 9 ha gospodarstwie pod Białymstokiem posadziłam około 3 tys. drzew, krzewów i bylin, mam tam w tej chwili ok. 90 gatunków roślin w kilkuset odmianach.

HŚ: To ogromna różnorodność! Widzę, że jest Pani nie tylko pasjonatką gospodarowania nieruchomościami, ale także roślinami!

IM: Interesuję się też sportem. Moje ulubione dyscypliny to: skoki narciarskie, biathlon i snooker. Jestem też zagorzałym kibicem Jagiellonii Białystok. Poza tym ciekawią mnie style w modzie i architekturze.

HŚ: Co Pani lubi najbardziej? Czytać dzienniki ustaw? Może podróże, pogaduchy?

IM: Czytam dzienniki ustaw, ponieważ chcę być na bieżąco w sprawach gospodarki nieruchomościami. I nie uważam tego za nudne zajęcie. Ubolewam natomiast bardzo nad jakością i przejrzystością tworzonego prawa. Nie cierpię pogaduch. Lubię ruch na świeżym powietrzu, na przykład prace w ogrodzie, spacery z psem. Kocham psy, ponieważ tak niewiele oczekują, a tak dużo dają.

HŚ: Na koniec pytanie techniczne: z czego korzysta Pani najczęściej w internecie?

IM: Najczęściej zaglądam do internetowego systemu aktów prawnych oraz do sportowej aplikacji: wynikinazywo.pl

HŚ: Dziękuję za rozmowę.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[wywiad, nieruchomości, Polska Federacja Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, zarządcy nieruchomości]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejZanieczyszczenia występujące w wodzie instalacyjnej, często o charakterze ferromagnetycznym mogą powodować następujące problemy: nieprawidłowe działanie automatycznych odpowietrzników... Czytam więcej »Urządzenia do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach - jak oszczędzić na cieple ?

W czym może pomóc izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży
Dowiedz się, ile kosztuje izolacja stropów piwnic i garaży?

Ciepło i zawór ciepła Ocieplanie garażów i piwnic
Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną kwestią. Dlaczego? czytam dalej »

Odpowiednia izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży pomoże zmniejszyć przede wszystkim zużycie ciepła. Jest również jedynym sposobem, by uporać się z zimną podłogą w pomieszczeniu nad piwnicą... Chcę wiedzieć, ile to kosztuje»Układy dystrybucji wody użytkowej i grzewczej »

Dystrybucja wodyMają za zadanie dostarczyć wodę i energię do budynków w sposób bezpieczny i optymalny. Ich jakość decyduje w dużej mierze o jakości całej instalacji (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Co zrobić, by nie wymieniać rur ?

Wymiana rur w budynkuKażdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień ... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Jak powstają awarie pomp i instalacji wodociągowych»
czyszcenie i renowacja elewacji Monitoring pomp i instalacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Udowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym przeglądom. Usterki są rozpoznawane odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze dojdzie do zakłócenia produkcji, dostaw ciepła lub wody i większych uszkodzeń... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Jak bezinwazyjnie i skutecznie osuszyć mury budynku?
Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego? »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Jest kilka sposobów zwalczania wilgoci. Metoda osuszania zawilgoconych murów musi m.in. uwzględniać ich grubość oraz rodzaj materiału, z którego powstały.... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Dlaczego nie warto wymieniać starej i zniszczonej posadzki w budynku?

Jak naprawić zniszczoną podłogę na klatce schodowej

Koszty wymiany starej i zniszczonej posadzki w budynku mogą przyprawić o zawrót głowy. Nie każdą wspólnotę czy spółdzielnie stać na taki nie planowany wydatek. A czy są jakieś inne sposoby na  (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
3/2019

Aktualny numer:

Administrator 3/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Zaskarżanie uchwał
  • - RODO w mieszkalnictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16173|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9799|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl