• Komunikacja w pracy zarządcy
  • Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Komunikacja w pracy zarządcy

Gwarancją sukcesu w zarządzaniu nieruchomościami są nie tylko – choć najważniejsze – wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Niezbędnym uzupełnieniem jest umiejętność komunikacji, argumentacji i prowadzenia dialogu przydatna w codziennej pracy zarządcy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany

10.09.2019
Nowy budynek jest gotowy do zamieszkania, deweloper oddaje lokale przyszłym właścicielom. Do czasu podpisania aktów notarialnych ktoś musi naliczać koszty, rozliczać media, zorganizować całą pozostałą obsługę – sprzątanie, przeglądy, konserwator. To tzw. okres deweloperski,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

09.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Jestem pasjonatką gospodarowania nieruchomościami!

Helena Śpiewak  |  Administrator 1-2/2019  |  26.02.2019
Irena Matyka, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
Irena Matyka, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
/ fot. arch. IM/

Z Ireną Matyką – prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości – rozmawia Helena Śpiewak

W rozmowie m.in.:

• O planowanych zmianach w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
• O problemie jakości zarządzania nieruchomościami

Helena Śpiewak: Zacznę od refleksji. Przejęła Pani schedę po Aleksandrze Kurzyk, która była, jak wiemy, postacią prawdziwie charyzmatyczną, znaną w całym środowisku. Właśnie rozmowa z panią prezes A. Kurzyk zainaugurowała na łamach „Administratora” cykl wywiadów „Liderzy rynku nieruchomości… o sobie”. Spytałam wtedy, czy czuje się liderką rynku nieruchomości? Odparła, że tak. A następczyni, czy też się czuje liderką?

Irena Matyka: Na pewno nie, mam za duży dystans do siebie, aby się za taką uważać.

HŚ: Nowym prezydentem Federacji jest Pani od czerwca ubiegłego roku. Wcześniej była Pani wice. Jak zamierza Pani rządzić Federacją? Rewolucyjnie, czy zachowawczo? Czy i jakie zmiany chciałaby Pani wprowadzić?


IM: Na prezydenta Federacji zostałam wybrana na zebraniu Rady Krajowej 5 czerwca 2018 r. Przedstawiłam program działalności Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, który został przyjęty. Za priorytetowe uznałam działania w zakresie certyfikacji kompetencji osób zarządzających nieruchomościami. W porozumieniu z innymi Federacjami chciałabym doprowadzić do włączenia kwalifikacji zarządzanie nieruchomościami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W celu ujednolicenia zasad zdobywania kwalifikacji, konieczny jest, moim zdaniem, wybór określonej ścieżki i formy kształcenia. Należałoby przede wszystkim ustalić: poziom koniecznej wiedzy, minimum programowe dla praktyk zawodowych oraz tryb dobrowolnego nabywania i potwierdzania kwalifikacji. Uważam też za niezbędne propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych u zarządców nieruchomości. Brak zapisu podnoszenia kwalifikacji w znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodował wyraźne zmniejszenie zainteresowania zarządców szkoleniami, konferencjami czy seminariami. Uważam, że jak najszybciej należy opracować i wdrożyć ogólne, akceptowane formy uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania nieruchomościami! A potwierdzenie kwalifikacji proponuję uzależnić od udokumentowanego udziału w szkoleniach. W sferze zarządzania nieruchomościami nie obowiązują dziś żadne standardy zawodowe, dlatego też potrzebne, a wręcz konieczne staje się przyjęcie kodeksu etyki zawodowej czy kodeksu dobrych praktyk oraz powołanie komisji etyki zawodowej. Celowe jest kontynuowanie działań zmierzających do utworzenia centralnego rejestru zarządców nieruchomości, działających na rynku. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jedna federacja, nawet tak duża jak nasza, nie jest w stanie sama sprostać tym wszystkim wyzwaniom, dlatego chcemy i musimy współdziałać z innymi organizacjami.

Czytaj też: Jak to robią na Zachodzie? Z Jarosławem Zielińskim rozmawia Irena Schol >>>

HŚ: W rubryce zawód wpisuje Pani…


IM: Prawnik. Studia skończyłam (z wyróżnieniem!) na kierunku administracyjno-prawnym UW Filia w Białymstoku, gdzie przez krótki czas pracowałam jako asystent. Mam też ukończone studia podyplomowe: przygotowanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej.

HŚ: Od kiedy zajmuje się Pani rynkiem nieruchomości? Jaka droga wiodła do obecnego stanowiska?

IM: W obszarze nieruchomości funkcjonuję już od ponad 30 lat, jestem pasjonatką gospodarowania nieruchomościami! Posiadam licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przez 16 lat pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, a od 2009 r. jestem dyrektorem w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Białymstoku. Od 25 lat jestem też wiceprezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a od 20 lat prezesem Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Do czerwca 2018 r., przez 3 lata byłam wiceprezydentem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Byłam też opiekunem terenowym i audytorem Izby ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – sekcja zarządców nieruchomości.

HŚ: Co Pani uznaje za swoje największe sukcesy zawodowe i nie tylko?

IM: Lubię pracę ze studentami. Przez 20 lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki nieruchomościami na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych na uczelniach w Białymstoku oraz na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W związku z koniecznością opieki nad chorymi rodzicami zrezygnowałam z niektórych zajęć. Obecnie mam wykłady z gospodarki nieruchomościami na studiach podyplomowych na Politechnice Białostockiej. Organizuję i prowadzę praktyki z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zależy mi, aby zainteresować studentów problematyką gospodarowania nieruchomościami. Moim sukcesem jest to, że wielu z nich, prowadząc już własną działalność w sferze zarządzania nieruchomościami, zwraca się do mnie ze swoimi problemami. Jestem autorką i współautorką opracowań dotyczących własności lokali, przekształceń w sferze zarządzania nieruchomościami gmin, polityki czynszowej gmin, zakładu budżetowego jako jednej z form organizacyjnych w sferze zarządzania nieruchomościami gmin, metodologii tworzenia świadectw energetycznych dla budynków mieszkalnych nie poddanych termomodernizacji, a także kodeksu dobrych praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami.

HŚ: Ależ imponująca lista aktywności! Rzeczywiście prawdziwa z Pani pasjonatka gospodarowania nieruchomościami! I jako praktyk, i jako dydaktyk! A co uważa Pani za swoją największą porażkę (zawodową/i nie tylko)?

IM: Największą porażką zawodową, którą nie tylko ja uznaję za porażkę, bo wiele osób z naszego środowiska też tak uważa, była wprowadzona ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., deregulacja zawodu zarządcy nieruchomości i zniesienie licencji zawodowych jako warunku wykonywania tego zawodu! Obecnie do wykonywania zawodu zarządcy nie jest wymagane ani wyższe wykształcenie, ani ukończenie studiów podyplomowych, ani odbycie praktyki zawodowej. Zarządca nieruchomości nie musi obecnie działać zgodnie ze standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla charakteru tych czynności oraz kierować się zasadami etyki zawodowej, gdyż takowe nie obowiązują! Zarządca nie ma też obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Po wejściu w życie tej ustawy około 20 tysięcy osób posiadających licencję zawodową zostało pozbawionych prawa posługiwania się tytułem zawodowym zarządca nieruchomości!Z przykrością obserwuję obniżenie jakości zarządzania nieruchomościami. Bardzo często sprowadza się ono wyłącznie do administrowania. Prawdziwą porażką jest też to, że coraz mniej firm zarządzających nieruchomościami legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością i chce go doskonalić. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami kilkanaście lat temu zaczęła wprowadzać ten system w ponad 100 firmach, w tej chwili zostało ich niewiele ponad 30! Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że licencja zarządcy i certyfikat systemu zarządzania jakością były oczkiem w głowie pani prezydent Aleksandry Kurzyk. Walczyła o ich utworzenie i doskonalenie! Pracowałyśmy razem ponad 20 lat. Kontynuowanie pracy w tym zakresie traktuję jako swój obowiązek.

HŚ: Co jest dla Pani w życiu ważne? Jaką zasadą kieruje się Pani w życiu? Czy ma Pani jakieś życiowe motto?

IM: Moje motto życiowe? Wzrastamy dzięki wyzwaniom! Myślę, że to dużo mówi o mojej osobowości. Moje zawodowe credo wynika z zasady kompleksowego zarządzania przez jakość/TQM/. Japończycy wychodzą ze słusznego, moim zdaniem, założenia, że żadne przedsiębiorstwo nie może być lepsze niż pracujący w nim ludzie. Całkowicie się z tym zgadzam.

HŚ: Największe Pani wady w kontaktach z ludźmi i największe zalety…

IM: O zaletach niech mówią inni, a moją wadą jest brak cierpliwości.

HŚ: A jakie cechy ceni Pani u innych? Z jakimi ludźmi lubi Pani pracować?

IM: U innych najbardziej cenię chęć uczenia się i szacunek dla ludzi.

HŚ: Co Panią u ludzi drażni i denerwuje? Co przeszkadza w pracy?

IM: Denerwuje mnie lenistwo fizyczne i umysłowe, a drażni arogancja.

HŚ: Jakie ma Pani pasje pozazawodowe? Hobby? Jak Pani spędza wolny czas?

IM: Bardzo się muszę starać, aby przy tylu obowiązkach wygospodarować jeszcze czas na swoje pasje. Moim ulubionym zajęciem w chwilach wolnych od pracy zawodowej, społecznej i dydaktycznej jest hodowla i pielęgnacja roślin oraz grzybobranie. W 9 ha gospodarstwie pod Białymstokiem posadziłam około 3 tys. drzew, krzewów i bylin, mam tam w tej chwili ok. 90 gatunków roślin w kilkuset odmianach.

HŚ: To ogromna różnorodność! Widzę, że jest Pani nie tylko pasjonatką gospodarowania nieruchomościami, ale także roślinami!

IM: Interesuję się też sportem. Moje ulubione dyscypliny to: skoki narciarskie, biathlon i snooker. Jestem też zagorzałym kibicem Jagiellonii Białystok. Poza tym ciekawią mnie style w modzie i architekturze.

HŚ: Co Pani lubi najbardziej? Czytać dzienniki ustaw? Może podróże, pogaduchy?

IM: Czytam dzienniki ustaw, ponieważ chcę być na bieżąco w sprawach gospodarki nieruchomościami. I nie uważam tego za nudne zajęcie. Ubolewam natomiast bardzo nad jakością i przejrzystością tworzonego prawa. Nie cierpię pogaduch. Lubię ruch na świeżym powietrzu, na przykład prace w ogrodzie, spacery z psem. Kocham psy, ponieważ tak niewiele oczekują, a tak dużo dają.

HŚ: Na koniec pytanie techniczne: z czego korzysta Pani najczęściej w internecie?

IM: Najczęściej zaglądam do internetowego systemu aktów prawnych oraz do sportowej aplikacji: wynikinazywo.pl

HŚ: Dziękuję za rozmowę.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[wywiad, nieruchomości, Polska Federacja Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, zarządcy nieruchomości]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17122|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl