• Szkolenie: Zarządzanie najmem lokali  – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości
  • Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości
  • Kaucja pieniężna jako depozyt zabezpieczający wierzyciela

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców...

30.06.2019
Od podstaw prawnych w działalności zawodowej zarządcy najmem, poprzez obowiązki i wymogi formalne w zarządzaniu najmem, formę i treść umowy o zarządzanie lokalem oraz umowy najmu lokalu, rozliczenia, aż po utrzymanie techniczne, marketing, zasady opodatkowania najmu i usług...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości

Wśród zawartych w Kodeksie cywilnym ograniczeń ustawowych wymienić należy przede wszystkim przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego. W jego skład wchodzi także cisza nocna i mir domowy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kaucja pieniężna jako depozyt zabezpieczający wierzyciela

Podstawą praw wierzyciela co do dłużnika jest istnienie określonej wierzytelności, jako warunku dopuszczalności jej egzekucji. Oznacza to, że wierzyciel nie może mieć praw do bezprawnej wierzytelności, np. gdy ona nie powstała. W dochodzeniu wierzytelności istotny jest termin...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Jestem pasjonatką gospodarowania nieruchomościami!

Helena Śpiewak  |  Administrator 1-2/2019  |  26.02.2019
Irena Matyka, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
Irena Matyka, prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
/ fot. arch. IM/

Z Ireną Matyką – prezydent Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości – rozmawia Helena Śpiewak

W rozmowie m.in.:

• O planowanych zmianach w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
• O problemie jakości zarządzania nieruchomościami

Helena Śpiewak: Zacznę od refleksji. Przejęła Pani schedę po Aleksandrze Kurzyk, która była, jak wiemy, postacią prawdziwie charyzmatyczną, znaną w całym środowisku. Właśnie rozmowa z panią prezes A. Kurzyk zainaugurowała na łamach „Administratora” cykl wywiadów „Liderzy rynku nieruchomości… o sobie”. Spytałam wtedy, czy czuje się liderką rynku nieruchomości? Odparła, że tak. A następczyni, czy też się czuje liderką?

Irena Matyka: Na pewno nie, mam za duży dystans do siebie, aby się za taką uważać.

HŚ: Nowym prezydentem Federacji jest Pani od czerwca ubiegłego roku. Wcześniej była Pani wice. Jak zamierza Pani rządzić Federacją? Rewolucyjnie, czy zachowawczo? Czy i jakie zmiany chciałaby Pani wprowadzić?


IM: Na prezydenta Federacji zostałam wybrana na zebraniu Rady Krajowej 5 czerwca 2018 r. Przedstawiłam program działalności Polskiej Federacji Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, który został przyjęty. Za priorytetowe uznałam działania w zakresie certyfikacji kompetencji osób zarządzających nieruchomościami. W porozumieniu z innymi Federacjami chciałabym doprowadzić do włączenia kwalifikacji zarządzanie nieruchomościami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W celu ujednolicenia zasad zdobywania kwalifikacji, konieczny jest, moim zdaniem, wybór określonej ścieżki i formy kształcenia. Należałoby przede wszystkim ustalić: poziom koniecznej wiedzy, minimum programowe dla praktyk zawodowych oraz tryb dobrowolnego nabywania i potwierdzania kwalifikacji. Uważam też za niezbędne propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych u zarządców nieruchomości. Brak zapisu podnoszenia kwalifikacji w znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodował wyraźne zmniejszenie zainteresowania zarządców szkoleniami, konferencjami czy seminariami. Uważam, że jak najszybciej należy opracować i wdrożyć ogólne, akceptowane formy uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania nieruchomościami! A potwierdzenie kwalifikacji proponuję uzależnić od udokumentowanego udziału w szkoleniach. W sferze zarządzania nieruchomościami nie obowiązują dziś żadne standardy zawodowe, dlatego też potrzebne, a wręcz konieczne staje się przyjęcie kodeksu etyki zawodowej czy kodeksu dobrych praktyk oraz powołanie komisji etyki zawodowej. Celowe jest kontynuowanie działań zmierzających do utworzenia centralnego rejestru zarządców nieruchomości, działających na rynku. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jedna federacja, nawet tak duża jak nasza, nie jest w stanie sama sprostać tym wszystkim wyzwaniom, dlatego chcemy i musimy współdziałać z innymi organizacjami.

Czytaj też: Jak to robią na Zachodzie? Z Jarosławem Zielińskim rozmawia Irena Schol >>>

HŚ: W rubryce zawód wpisuje Pani…


IM: Prawnik. Studia skończyłam (z wyróżnieniem!) na kierunku administracyjno-prawnym UW Filia w Białymstoku, gdzie przez krótki czas pracowałam jako asystent. Mam też ukończone studia podyplomowe: przygotowanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej.

HŚ: Od kiedy zajmuje się Pani rynkiem nieruchomości? Jaka droga wiodła do obecnego stanowiska?

IM: W obszarze nieruchomości funkcjonuję już od ponad 30 lat, jestem pasjonatką gospodarowania nieruchomościami! Posiadam licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przez 16 lat pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, a od 2009 r. jestem dyrektorem w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Białymstoku. Od 25 lat jestem też wiceprezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a od 20 lat prezesem Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Do czerwca 2018 r., przez 3 lata byłam wiceprezydentem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Byłam też opiekunem terenowym i audytorem Izby ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – sekcja zarządców nieruchomości.

HŚ: Co Pani uznaje za swoje największe sukcesy zawodowe i nie tylko?

IM: Lubię pracę ze studentami. Przez 20 lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki nieruchomościami na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych na uczelniach w Białymstoku oraz na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W związku z koniecznością opieki nad chorymi rodzicami zrezygnowałam z niektórych zajęć. Obecnie mam wykłady z gospodarki nieruchomościami na studiach podyplomowych na Politechnice Białostockiej. Organizuję i prowadzę praktyki z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zależy mi, aby zainteresować studentów problematyką gospodarowania nieruchomościami. Moim sukcesem jest to, że wielu z nich, prowadząc już własną działalność w sferze zarządzania nieruchomościami, zwraca się do mnie ze swoimi problemami. Jestem autorką i współautorką opracowań dotyczących własności lokali, przekształceń w sferze zarządzania nieruchomościami gmin, polityki czynszowej gmin, zakładu budżetowego jako jednej z form organizacyjnych w sferze zarządzania nieruchomościami gmin, metodologii tworzenia świadectw energetycznych dla budynków mieszkalnych nie poddanych termomodernizacji, a także kodeksu dobrych praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami.

HŚ: Ależ imponująca lista aktywności! Rzeczywiście prawdziwa z Pani pasjonatka gospodarowania nieruchomościami! I jako praktyk, i jako dydaktyk! A co uważa Pani za swoją największą porażkę (zawodową/i nie tylko)?

IM: Największą porażką zawodową, którą nie tylko ja uznaję za porażkę, bo wiele osób z naszego środowiska też tak uważa, była wprowadzona ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., deregulacja zawodu zarządcy nieruchomości i zniesienie licencji zawodowych jako warunku wykonywania tego zawodu! Obecnie do wykonywania zawodu zarządcy nie jest wymagane ani wyższe wykształcenie, ani ukończenie studiów podyplomowych, ani odbycie praktyki zawodowej. Zarządca nieruchomości nie musi obecnie działać zgodnie ze standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla charakteru tych czynności oraz kierować się zasadami etyki zawodowej, gdyż takowe nie obowiązują! Zarządca nie ma też obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Po wejściu w życie tej ustawy około 20 tysięcy osób posiadających licencję zawodową zostało pozbawionych prawa posługiwania się tytułem zawodowym zarządca nieruchomości!Z przykrością obserwuję obniżenie jakości zarządzania nieruchomościami. Bardzo często sprowadza się ono wyłącznie do administrowania. Prawdziwą porażką jest też to, że coraz mniej firm zarządzających nieruchomościami legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością i chce go doskonalić. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami kilkanaście lat temu zaczęła wprowadzać ten system w ponad 100 firmach, w tej chwili zostało ich niewiele ponad 30! Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że licencja zarządcy i certyfikat systemu zarządzania jakością były oczkiem w głowie pani prezydent Aleksandry Kurzyk. Walczyła o ich utworzenie i doskonalenie! Pracowałyśmy razem ponad 20 lat. Kontynuowanie pracy w tym zakresie traktuję jako swój obowiązek.

HŚ: Co jest dla Pani w życiu ważne? Jaką zasadą kieruje się Pani w życiu? Czy ma Pani jakieś życiowe motto?

IM: Moje motto życiowe? Wzrastamy dzięki wyzwaniom! Myślę, że to dużo mówi o mojej osobowości. Moje zawodowe credo wynika z zasady kompleksowego zarządzania przez jakość/TQM/. Japończycy wychodzą ze słusznego, moim zdaniem, założenia, że żadne przedsiębiorstwo nie może być lepsze niż pracujący w nim ludzie. Całkowicie się z tym zgadzam.

HŚ: Największe Pani wady w kontaktach z ludźmi i największe zalety…

IM: O zaletach niech mówią inni, a moją wadą jest brak cierpliwości.

HŚ: A jakie cechy ceni Pani u innych? Z jakimi ludźmi lubi Pani pracować?

IM: U innych najbardziej cenię chęć uczenia się i szacunek dla ludzi.

HŚ: Co Panią u ludzi drażni i denerwuje? Co przeszkadza w pracy?

IM: Denerwuje mnie lenistwo fizyczne i umysłowe, a drażni arogancja.

HŚ: Jakie ma Pani pasje pozazawodowe? Hobby? Jak Pani spędza wolny czas?

IM: Bardzo się muszę starać, aby przy tylu obowiązkach wygospodarować jeszcze czas na swoje pasje. Moim ulubionym zajęciem w chwilach wolnych od pracy zawodowej, społecznej i dydaktycznej jest hodowla i pielęgnacja roślin oraz grzybobranie. W 9 ha gospodarstwie pod Białymstokiem posadziłam około 3 tys. drzew, krzewów i bylin, mam tam w tej chwili ok. 90 gatunków roślin w kilkuset odmianach.

HŚ: To ogromna różnorodność! Widzę, że jest Pani nie tylko pasjonatką gospodarowania nieruchomościami, ale także roślinami!

IM: Interesuję się też sportem. Moje ulubione dyscypliny to: skoki narciarskie, biathlon i snooker. Jestem też zagorzałym kibicem Jagiellonii Białystok. Poza tym ciekawią mnie style w modzie i architekturze.

HŚ: Co Pani lubi najbardziej? Czytać dzienniki ustaw? Może podróże, pogaduchy?

IM: Czytam dzienniki ustaw, ponieważ chcę być na bieżąco w sprawach gospodarki nieruchomościami. I nie uważam tego za nudne zajęcie. Ubolewam natomiast bardzo nad jakością i przejrzystością tworzonego prawa. Nie cierpię pogaduch. Lubię ruch na świeżym powietrzu, na przykład prace w ogrodzie, spacery z psem. Kocham psy, ponieważ tak niewiele oczekują, a tak dużo dają.

HŚ: Na koniec pytanie techniczne: z czego korzysta Pani najczęściej w internecie?

IM: Najczęściej zaglądam do internetowego systemu aktów prawnych oraz do sportowej aplikacji: wynikinazywo.pl

HŚ: Dziękuję za rozmowę.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[wywiad, nieruchomości, Polska Federacja Organizacji Zarządców Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, zarządcy nieruchomości]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16708|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10356|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl