CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru?

Tłumaczy Ekspert Bolix Paweł Gaciek
 BOLIX  |  27.02.2019
Przykład oderwanej warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX
Przykład oderwanej warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX
Bolix S.A.

Do ekstremalnych wypadków, podczas których silne wichury odrywają fragmenty ocieplenia z elewacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie są to przypadki całkowicie abstrakcyjne, nierealne, które nigdy nie miały miejsca. Poniżej wyjaśniamy, jakie założenia muszą zostać spełnione, aby ocieplona elewacja była trwała i odporna na działanie nawet najsilniejszych odziaływań środowiskowych w szczególności wiatru.

 

 

 

 

 

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Zdjęcie 2: Przykład ściany szczytowej z oderwaną warstwą ocieplenia, archiwum BOLIX

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Zdjęcie 3: Przykład oderwanej warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX

 

Technologia ETICS jest technologią trwałą

System ociepleń, prawidłowo zamocowany bezpośrednio do ściany, może przenosić niewyobrażalne siły ssące wynikające z obciążenia elewacji wiatrem. Dotyczy to również krótkotrwałych, silnych podmuchów, które coraz się częściej pojawiają, a wynikają z zachodzących zmian klimatycznych.

Przy założeniu, że w systemie ociepleń wykonanym w technologii ETICS, zostaną spełnione poniższe warunki:

  • Podłoże czyli powierzchnia ściany jest dobrze przygotowana to znaczy oczyszczona dokładnie ze słabo związanych cząstek, pozbawiona kurzu, pyłu brudu. Taki cel można uzyskać zarówno na sucho, jak i poprzez mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Rodzaj tych prac zależy od pory roku i możliwości, jakie stwarza konkretna realizacja. W celu wzmocnienia lub wytworzenia wyższej przyczepności zapraw klejących, podłoże może być zagruntowane odpowiednim dla rodzaju podłoża preparatem gruntującym. Zawsze tzw. nośność podłoża na rozrywanie powinna być sprawdzona i precyzyjnie określona.
  • Powinien być zastosowany styropian o odporności na rozrywanie siłą prostopadłą 100 kPa (TR100), oczywiście najlepiej nie gorszą nośność powinno mieć i podłoże.
  • Płyty styropianu powinny być przyklejone zgodnie z wymaganiami – tzw. metodą pasmowo-punktową („ramka” kleju po obwodzie i placki równomiernie rozmieszczone w środkowej części płyty w liczbie nie mniej niż 3 szt. na płytę o wymiarach 100 x 50 cm).
  • Minimalna powierzchnia efektywnego sklejenia płyt do prawidłowo przygotowanego podłoża) wyniesie min. 40%.
  • Ocieplenie zostanie zamontowane zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi przez producenta, przy zachowaniu warunków aplikacji oraz czasów przerw technologicznych.

Tak przyklejona płyta styropianu w warunkach rzeczywistych może przeciwstawić się sile odrywającej równomiernie rozłożonej i prostopadle działającej do powierzchni płyty nawet znacznie powyżej 1 tony na 0,5 m2. Obliczenia teoretyczne dają jeszcze wyższe wyniki, ale warunki idealne do testu zrywania prostopadłego w rzeczywistości nie wystąpią, stąd w podanym oszacowaniu wielkości przyjęto pewne poprawki.

Zgodnie z dokumentacją dopuszczającą do obrotu i zastosowania istnieje też możliwość wykorzystania w ociepleniu ETICS styropianu o niższej wytrzymałości na rozrywanie siłą prostopadłą – 80 kPa (TR 80). Wytrzymałość ta pokrywa się z minimalną wymaganą odpornością podłoża na rozrywanie, która wynosi 0,08 MPa. Więcej o produktach BOLIX >>

Podsumowując: dobrze dobrane i wykonane ocieplenie przetrzyma  nawet największą wichurę!

 

Na wytrzymałość systemu ociepleniowego ma wpływ wiele czynników

Oczywiście każda elewacja, zależnie od lokalizacji budynku, wysokości i stopnia ekspozycji, w tym również sąsiedztwa innych budynków, jest obciążona różnymi siłami ciśnienia wiatru. Te niszczące, najbardziej niebezpieczne dla elewacji to tzw. ssanie wiatru. Dodatkowo, różne bywają kierunki oddziaływania wiatru, jego szybkość, gwałtowność podmuchów – to dość skomplikowany model oddziaływań i dlatego  przyjmuje się  na etapie analiz oraz projektowania zamocowania ocieplenia duży zapas bezpieczeństwa. To dotyczy zarówno mocowania wyłącznie klejowego ocieplenia czego dotyczy przykład powyżej oraz tzw. mocowania mechanicznego z dodatkowym klejeniem. 

W technologii ETICS przewidujemy różne sposoby mocowania termoizolacji, zależnie od rzeczywistych warunków, w jakich przyjdzie „pracować” elewacji w długim przedziale czasu – o metodzie mocowania decyduje oczywiście projektant ocieplenia. Sprawdź >>

Mocowanie izolacji termicznej w przypadku instalacji systemu ociepleń ETICS do podłoży nośnych (ściana zewnętrzna budynku) jest wykonywane w oparciu o kilka sposobów:

Pierwszy z nich przewiduje klejenie płyt izolacji termicznej wyłącznie przy użyciu zapraw klejących do pewnego (sprawdzonego) podłoża i jest rekomendowany w przypadku budynków/ścian raczej nowo wzniesionych i dotyczy styropianu oraz wełny fasadowej lamelowej. Można w literaturze znaleźć też przy tej metodzie ograniczenia co do wysokości ściany oraz grubości termoizolacji. Z oczywistych względów przy tym sposobie mocowania zakłada się, że wszelkie oddziaływania środowiskowe (w tym ssanie wiatru), ciężar własny ocieplania przenosi na podłoże spoina klejowa.

Kolejny sposób zamocowania ocieplenia, jaki najczęściej jest obserwowany w naszym kraju, to mocowanie płyt izolacji termicznej klejowe z dodatkowym użyciem łączników mechanicznych (popularnie zwanych „kołkami”, „dyblami”). W wariancie tym przyjmuje się nadal, że wszystkie obciążenia działające na zewnętrzny system izolacji cieplnej są przenoszone na konstrukcję ścian zewnętrznych za pomocą spoiny klejowej, a ewentualne mocowanie mechaniczne (łączniki) spełnia funkcje dodatkowego mocowania np. w miejscach szczególnie narażonych na ssanie wiatru.  

Istnieje także trzecia możliwość zamocowania ocieplenia – mocowanie mechaniczne z dodatkowym klejeniem płyt izolacji termicznej przy użyciu łączników mechanicznych. W tym przypadku przyjmuje się, że wszystkie obciążenia działające na warstwę izolacji termicznej przenoszone są na konstrukcje ściany zewnętrznej przez łączniki mechaniczne, a zaprawa klejąca pełni funkcje dodatkowego mocowania i stanowi wypełnienie pomiędzy płytami i podłożem. Tutaj przywołano definicje zawarte w instrukcji ITB 447/2009.

W efekcie ciągłego zwiększania trwałości i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowania systemów ociepleń BOLIX opracowano sposób zamocowania zwiększający odporność na odrywanie ocieplenia od ścian nawet kilkakrotnie, zależnie od grubości i rodzaju termoizolacji – BOLIX KWM, czyli Krzyżowy Węzeł Mocujący. Zastosowanie tego rozwiązania zamocowania jest opcjonalne, a celem nie jest zmniejszanie ilości łączników, ale zwiększenie pewności zamocowania. BOLIX KWM rekomendowany jest szczególnie do mocowania ocieplenia do ścian narażonych na silne oddziaływanie wiatru np. ścian pełnych, wysokich, ocieplonych wełną fasadową wełną mineralną typu płyta, mocowanie "ocieplenia na ociepleniu" . Poniższe rysunki prezentują etapy montażu łączników w sposób nazwany BOLIX KWM. Dowiedz sie więcej o BOLIX KWM >>

 

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 1: Wywiercenie otworu do osadzenia łącznika.

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 2: Osadzenie kompletnego BOLIX KWM w otworze.

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 3: Wkręcenie stalowego trzpienia (śróba) łącznika.

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 4: zatopienie pasów siatki w zaprawie klejącej

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 5: wygląd BOLIX KWM po zainstalowaniu.

 

Proszę więc zauważyć, że na etapie projektowania można kształtować sposób zamocowania płyt izolacji termicznej systemu ociepleń w szerokim zakresie, w zależności od indywidualnych uwarunkowań związanych z podłożem ściennym, rodzajem termoizolacji, warunkami wynikającymi z geometrii i ekspozycji budynku. Łączniki mechaniczne służące do mocowania płyt izolacji termicznej są stosowane w zależności od wielkości i umiejscowienia obciążeń od minimum 4 sztuk na m2 w skrajnych przypadkach nawet do kilkunastu. Każdy standardowy łącznik mechanicznych dopuszczony w technologii ETICS do mocowania izolacji termicznej jest w stanie przenosić siłę ssącą przeliczoną na ciężar o wielkości kilkudziesięciu kilogramów, a nawet znacznie przekraczającą 100 kg, zależnie od sposobu zamocowania, grubości i wytrzymałości materiału izolacyjnego oraz oczywiście wytrzymałości łączników. Aby prawidłowo zabezpieczyć elewację budynku, należy każdorazowo przed przystąpieniem do prac przeprowadzić ocenę techniczną istniejącego ocieplenia i na jej podstawie decydować o wyborze rozwiązań.

Mgr inż. Paweł Gaciek, Dyrektor Technicznej Obsługi Klienta BOLIX

Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą ociepleń związany zawodowo od ponad 20 lat. Wchodzi w skład komisji technicznej Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Autor wielu publikacji technicznych, artykułów, instrukcji, opinii technicznych z dziedziny ociepleń ścian zewnętrznych i stropów.

 

 

 

Bolix

BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.

BOLIX KWM to opatentowane rozwiązanie, które zwiększa nawet kilkakrotnie, w stosunku do standardowego mocowania mechanicznego, odporność na odrywanie ocieplenia od ścian przez oddziaływanie wiatru.

 

Bolix S.A.

ul. Stolarska 8

34-300 Żywiec

tel na infolinię: + 48 801 650 222

e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta:

 

[bolix, elewacja budynku, docieplanie budynków, docieplanie budynków, BOLIX KWM]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16488|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10158|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl