CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru?

Tłumaczy Ekspert Bolix Paweł Gaciek
 BOLIX  |  27.02.2019
Przykład oderwanej warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX
Przykład oderwanej warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX
Bolix S.A.

Do ekstremalnych wypadków, podczas których silne wichury odrywają fragmenty ocieplenia z elewacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie są to przypadki całkowicie abstrakcyjne, nierealne, które nigdy nie miały miejsca. Poniżej wyjaśniamy, jakie założenia muszą zostać spełnione, aby ocieplona elewacja była trwała i odporna na działanie nawet najsilniejszych odziaływań środowiskowych w szczególności wiatru.

 

 

 

 

 

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Zdjęcie 2: Przykład ściany szczytowej z oderwaną warstwą ocieplenia, archiwum BOLIX

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Zdjęcie 3: Przykład oderwanej warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX

 

Technologia ETICS jest technologią trwałą

System ociepleń, prawidłowo zamocowany bezpośrednio do ściany, może przenosić niewyobrażalne siły ssące wynikające z obciążenia elewacji wiatrem. Dotyczy to również krótkotrwałych, silnych podmuchów, które coraz się częściej pojawiają, a wynikają z zachodzących zmian klimatycznych.

Przy założeniu, że w systemie ociepleń wykonanym w technologii ETICS, zostaną spełnione poniższe warunki:

  • Podłoże czyli powierzchnia ściany jest dobrze przygotowana to znaczy oczyszczona dokładnie ze słabo związanych cząstek, pozbawiona kurzu, pyłu brudu. Taki cel można uzyskać zarówno na sucho, jak i poprzez mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Rodzaj tych prac zależy od pory roku i możliwości, jakie stwarza konkretna realizacja. W celu wzmocnienia lub wytworzenia wyższej przyczepności zapraw klejących, podłoże może być zagruntowane odpowiednim dla rodzaju podłoża preparatem gruntującym. Zawsze tzw. nośność podłoża na rozrywanie powinna być sprawdzona i precyzyjnie określona.
  • Powinien być zastosowany styropian o odporności na rozrywanie siłą prostopadłą 100 kPa (TR100), oczywiście najlepiej nie gorszą nośność powinno mieć i podłoże.
  • Płyty styropianu powinny być przyklejone zgodnie z wymaganiami – tzw. metodą pasmowo-punktową („ramka” kleju po obwodzie i placki równomiernie rozmieszczone w środkowej części płyty w liczbie nie mniej niż 3 szt. na płytę o wymiarach 100 x 50 cm).
  • Minimalna powierzchnia efektywnego sklejenia płyt do prawidłowo przygotowanego podłoża) wyniesie min. 40%.
  • Ocieplenie zostanie zamontowane zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi przez producenta, przy zachowaniu warunków aplikacji oraz czasów przerw technologicznych.

Tak przyklejona płyta styropianu w warunkach rzeczywistych może przeciwstawić się sile odrywającej równomiernie rozłożonej i prostopadle działającej do powierzchni płyty nawet znacznie powyżej 1 tony na 0,5 m2. Obliczenia teoretyczne dają jeszcze wyższe wyniki, ale warunki idealne do testu zrywania prostopadłego w rzeczywistości nie wystąpią, stąd w podanym oszacowaniu wielkości przyjęto pewne poprawki.

Zgodnie z dokumentacją dopuszczającą do obrotu i zastosowania istnieje też możliwość wykorzystania w ociepleniu ETICS styropianu o niższej wytrzymałości na rozrywanie siłą prostopadłą – 80 kPa (TR 80). Wytrzymałość ta pokrywa się z minimalną wymaganą odpornością podłoża na rozrywanie, która wynosi 0,08 MPa. Więcej o produktach BOLIX >>

Podsumowując: dobrze dobrane i wykonane ocieplenie przetrzyma  nawet największą wichurę!

 

Na wytrzymałość systemu ociepleniowego ma wpływ wiele czynników

Oczywiście każda elewacja, zależnie od lokalizacji budynku, wysokości i stopnia ekspozycji, w tym również sąsiedztwa innych budynków, jest obciążona różnymi siłami ciśnienia wiatru. Te niszczące, najbardziej niebezpieczne dla elewacji to tzw. ssanie wiatru. Dodatkowo, różne bywają kierunki oddziaływania wiatru, jego szybkość, gwałtowność podmuchów – to dość skomplikowany model oddziaływań i dlatego  przyjmuje się  na etapie analiz oraz projektowania zamocowania ocieplenia duży zapas bezpieczeństwa. To dotyczy zarówno mocowania wyłącznie klejowego ocieplenia czego dotyczy przykład powyżej oraz tzw. mocowania mechanicznego z dodatkowym klejeniem. 

W technologii ETICS przewidujemy różne sposoby mocowania termoizolacji, zależnie od rzeczywistych warunków, w jakich przyjdzie „pracować” elewacji w długim przedziale czasu – o metodzie mocowania decyduje oczywiście projektant ocieplenia. Sprawdź >>

Mocowanie izolacji termicznej w przypadku instalacji systemu ociepleń ETICS do podłoży nośnych (ściana zewnętrzna budynku) jest wykonywane w oparciu o kilka sposobów:

Pierwszy z nich przewiduje klejenie płyt izolacji termicznej wyłącznie przy użyciu zapraw klejących do pewnego (sprawdzonego) podłoża i jest rekomendowany w przypadku budynków/ścian raczej nowo wzniesionych i dotyczy styropianu oraz wełny fasadowej lamelowej. Można w literaturze znaleźć też przy tej metodzie ograniczenia co do wysokości ściany oraz grubości termoizolacji. Z oczywistych względów przy tym sposobie mocowania zakłada się, że wszelkie oddziaływania środowiskowe (w tym ssanie wiatru), ciężar własny ocieplania przenosi na podłoże spoina klejowa.

Kolejny sposób zamocowania ocieplenia, jaki najczęściej jest obserwowany w naszym kraju, to mocowanie płyt izolacji termicznej klejowe z dodatkowym użyciem łączników mechanicznych (popularnie zwanych „kołkami”, „dyblami”). W wariancie tym przyjmuje się nadal, że wszystkie obciążenia działające na zewnętrzny system izolacji cieplnej są przenoszone na konstrukcję ścian zewnętrznych za pomocą spoiny klejowej, a ewentualne mocowanie mechaniczne (łączniki) spełnia funkcje dodatkowego mocowania np. w miejscach szczególnie narażonych na ssanie wiatru.  

Istnieje także trzecia możliwość zamocowania ocieplenia – mocowanie mechaniczne z dodatkowym klejeniem płyt izolacji termicznej przy użyciu łączników mechanicznych. W tym przypadku przyjmuje się, że wszystkie obciążenia działające na warstwę izolacji termicznej przenoszone są na konstrukcje ściany zewnętrznej przez łączniki mechaniczne, a zaprawa klejąca pełni funkcje dodatkowego mocowania i stanowi wypełnienie pomiędzy płytami i podłożem. Tutaj przywołano definicje zawarte w instrukcji ITB 447/2009.

W efekcie ciągłego zwiększania trwałości i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowania systemów ociepleń BOLIX opracowano sposób zamocowania zwiększający odporność na odrywanie ocieplenia od ścian nawet kilkakrotnie, zależnie od grubości i rodzaju termoizolacji – BOLIX KWM, czyli Krzyżowy Węzeł Mocujący. Zastosowanie tego rozwiązania zamocowania jest opcjonalne, a celem nie jest zmniejszanie ilości łączników, ale zwiększenie pewności zamocowania. BOLIX KWM rekomendowany jest szczególnie do mocowania ocieplenia do ścian narażonych na silne oddziaływanie wiatru np. ścian pełnych, wysokich, ocieplonych wełną fasadową wełną mineralną typu płyta, mocowanie "ocieplenia na ociepleniu" . Poniższe rysunki prezentują etapy montażu łączników w sposób nazwany BOLIX KWM. Dowiedz sie więcej o BOLIX KWM >>

 

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 1: Wywiercenie otworu do osadzenia łącznika.

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 2: Osadzenie kompletnego BOLIX KWM w otworze.

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 3: Wkręcenie stalowego trzpienia (śróba) łącznika.

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 4: zatopienie pasów siatki w zaprawie klejącej

Trwałość systemu ociepleniowego - BOLIX KWM

Krok 5: wygląd BOLIX KWM po zainstalowaniu.

 

Proszę więc zauważyć, że na etapie projektowania można kształtować sposób zamocowania płyt izolacji termicznej systemu ociepleń w szerokim zakresie, w zależności od indywidualnych uwarunkowań związanych z podłożem ściennym, rodzajem termoizolacji, warunkami wynikającymi z geometrii i ekspozycji budynku. Łączniki mechaniczne służące do mocowania płyt izolacji termicznej są stosowane w zależności od wielkości i umiejscowienia obciążeń od minimum 4 sztuk na m2 w skrajnych przypadkach nawet do kilkunastu. Każdy standardowy łącznik mechanicznych dopuszczony w technologii ETICS do mocowania izolacji termicznej jest w stanie przenosić siłę ssącą przeliczoną na ciężar o wielkości kilkudziesięciu kilogramów, a nawet znacznie przekraczającą 100 kg, zależnie od sposobu zamocowania, grubości i wytrzymałości materiału izolacyjnego oraz oczywiście wytrzymałości łączników. Aby prawidłowo zabezpieczyć elewację budynku, należy każdorazowo przed przystąpieniem do prac przeprowadzić ocenę techniczną istniejącego ocieplenia i na jej podstawie decydować o wyborze rozwiązań.

Mgr inż. Paweł Gaciek, Dyrektor Technicznej Obsługi Klienta BOLIX

Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą ociepleń związany zawodowo od ponad 20 lat. Wchodzi w skład komisji technicznej Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Autor wielu publikacji technicznych, artykułów, instrukcji, opinii technicznych z dziedziny ociepleń ścian zewnętrznych i stropów.

 

 

 

Bolix

BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.

BOLIX KWM to opatentowane rozwiązanie, które zwiększa nawet kilkakrotnie, w stosunku do standardowego mocowania mechanicznego, odporność na odrywanie ocieplenia od ścian przez oddziaływanie wiatru.

 

Bolix S.A.

ul. Stolarska 8

34-300 Żywiec

tel na infolinię: + 48 801 650 222

e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta:

 

[bolix, elewacja budynku, docieplanie budynków, docieplanie budynków, BOLIX KWM]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17093|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10659|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10233|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl