• Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

13.11.2019
Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu

20.11.2019
Aby Polska w 2030 r. osiągnęła poziom średniej unijnej ws. dostępności mieszkań, musi powstać prawie 1 mln lokali ponad to, co buduje rynek – ocenił szef PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Wskazał, że jest to koszt ok. 300 mld zł, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Żeby wiedzieć, że się nie wie, trzeba mieć wiedzę

 Redakcja  |  Administrator 1-2/2019  |  18.03.2019
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan –  wiceprezes KBiN
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan – wiceprezes KBiN

O rynku zarządzania nieruchomościami, jego potrzebach, problemach z kadrami i edukacją adeptów sztuki zarządzania oraz roli organizacji w tym procesie dyskutują: Jacek Janas – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości; Jolanta Janasik – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C., firmie badawczej i doradzającej głównie jednostkom samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania najmem, tworzącej rozwiązania wspierające proces windykacji należności; Waldemar Mazan – lider projektu „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie”, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz wiceprzewodniczący Rady do Spraw Kompetencji Zawodowych w Budownictwie oraz przedstawiciele redakcji „Administratora i Menedżera Nieruchomości”.

Ciąg dalszy artykułu...

Redakcja: Pani Jolanta Janasik wspomniała o braku narzędzi do oceny aplikujących pracowników i w konsekwencji podejmowaniu nie zawsze trafionych decyzji. One chyba jednak są.

B. Ledzion: Owszem są takie narzędzia, w miarę uniwersalne, mające zastosowanie nie tylko do oceny pracowników, ale także przydatne podczas rekrutacji. Pani Janasik szuka talentów, które może ukształtować, ale żeby je wyłowić, konieczna jest intuicja, która czasami zawodzi. Dlatego też potrzebne są narzędzia, które taki wybór ułatwiają. Nasza firma pracuje głównie dla organizacji publicznych zajmujących się miejskim zasobem komunalnym, w którym poważnym problemem – obok kwestii technicznych i prawnych – są relacje z najemcami i windykacja zobowiązań. Zajmując się tymi projektami, wyszliśmy z założenia, że najpierw musimy skodyfikować model kompetencji pracowników, i przygotowaliśmy trzystopniową procedurę. Zorganizowaliśmy warsztaty z doświadczonymi administratorami, podczas których zidentyfikowaliśmy kilka kompetencji miękkich i twardych zdaniem administratorów najistotniejszych w ich pracy.

Na drugim etapie zaprosiliśmy kilku administratorów do wzięcia udziału w grze kompetencji, stworzonej przed trzema laty przy udziale środków unijnych. W tę grę zagrały tysiące osób z wielu korporacji. Gra polega na tym, że uczestnik przez 3–4 godziny wciela się w rolę zarządcy na wyspie Archipelag i musi sobie poradzić z rozmaitymi zadaniami. Na początku wydaje się to śmieszne, ale potem gracz zaczyna zauważać realne zadania, reagować, gdy np. klient rezygnuje z najmu, pojawi się  awaria itd. Każda porażka jest wyjaśniana i punktowana. W ten sposób badane są trzy podstawowe cechy: myślenie systemowe, orientacja na klienta i orientacja na realizację celów. Są to obszary, na podstawie których weryfikujemy posiadanie kompetencji i identyfikujemy, jakich szkoleń potrzebują zarządcy. Oczywiście, nie zbadamy w ten sposób wiedzy na temat prawa czy techniki, ale zweryfikujemy wiele aspektów miękkich, które trudno zdefiniować. Po grze generowany jest raport indywidualny dla uczestników oraz raport dla całej firmy – jest on ważną informacją na temat braków wiedzy.

Na trzecim etapie – we współpracy z ekspertami – stworzyliśmy model kompetencji, który stał się podstawą do powstania narzędzi oceny pracowników. Tu do każdej kompetencji przypisano wskaźniki. Warto zwrócić uwagę na kompetencje, które zdefiniowaliśmy podczas „burzy mózgów”. Pierwsza – to rozwiązywanie problemów przede wszystkim poprzez słuchanie. Tę umiejętność niby każdy ma, ale… nie każdy potrafi z niej korzystać. A słuchanie ułatwia motywowanie własnych decyzji podczas umiejętnie przeprowadzanych rozmów, których efektem jest rozwiązanie problemu.

Druga kompetencja to profesjonalizm administratora, który nie tylko musi się wykazać np. znajomością prawa, ale także umiejętnością przekazywania wiedzy prawniczej.

Uczestnicy warsztatów zwrócili także uwagę na właściwą postawę w pracy, rzutującą na budowę wizerunku wśród klientów. Za równie ważną uznali komunikatywność, dociekliwość, umiejętność analizowania sytuacji i podejmowania decyzji, no i asertywności, czyli uleganie naciskom, ale przy zachowaniu pewnego poziomu empatii.

Warsztaty trwały dwa dni i umożliwiły zdefiniowanie niezbędnych w pracy administratora cech oraz zbudowanie na tej podstawie modelu kompetencji, który rozszerzyliśmy o informacje pozyskane w czasie gry, czyli orientację na cele i planowanie realizacji działań w oparciu o cele, które sami sobie wytyczamy. Co ciekawe, z gry wynikało, że wyznaczamy sobie cele nie do zrealizowania, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb klienta. Ostatecznym wynikiem warsztatów było narzędzie, którego można używać wobec pracowników do oceny ich wiedzy, poziomu kompetencji podczas rekrutacji, jak i ocen pracowniczych.

W. Mazan: Dyskutujemy o bardzo ważnym problemie społecznym i gospodarczym. Nie możemy mówić tylko o „mieszkaniówce”. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest edukacja i jak wielka jest odpowiedzialność osób gospodarujących nieruchomościami, czy jaka jest wartość tego majątku narodowego. To 1,8 biliona dolarów, czyli ponad 5,7 biliona złotych. Wydaje mi się, że ta świadomość jest znikoma, zresztą nie tylko wśród zarządców, ale także polityków i decydentów. I to mnie najbardziej martwi, zwłaszcza że rozmawiamy o tym, jak edukować i kogo. A środowisko nie bierze udziału w pracach, które już się toczą, ale bez udziału zarządców, bo nie było wśród nich zainteresowania.

Powstały np. opisy zawodów nieruchomościowych praktycznie bez udziału zarządców. MEN chce wprowadzać od września szkoły zawodowe I i II stopnia w tym obszarze, a istnieje tylko jedna jedyna kwalifikacja – konserwatora budynków, która została uwzględniona w programie nauczania. Mówili Państwo o tym, że osoby zainteresowane zawodem nie mają gdzie zdobywać wiedzy. Fakt, nie mają. Różne uczelnie zgłosiły 11 studiów podyplomowych dla zawodów rynkowych, w tym trzy dotyczące gospodarki nieruchomościami. Rada Interesariuszy wszystkie odrzuciła, gdyż nie zapewniały jakości edukacji, w tym procesu walidacji nabytych kwalifikacji, sprowadzały się do handlowania godzinami edukacyjnymi przez uczelnie. Środowisko musi się zastanowić, jak się zintegrować, żeby wygrać w polityce przyszłościowej.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Redakcja: W polityce edukacyjnej?

W. Mazan: Nie, chodzi o podejście do gospodarki nieruchomościami. Jest zmiana ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. W związku z tym pewne prace się toczą, bo są na to jeszcze pieniądze unijne, a PARP powołał sektorowe rady do spraw kompetencji. Jest Instytut Badań Edukacyjnych, który ma z kolei środki na opracowanie sektorowych ram kwalifikacji. I ja po prostu boleję nad tym, że nie ma tam obecnych, aktywnie działających przedstawicieli środowiska.

J. Janasik: A jakie mielibyśmy z tego korzyści?

W. Mazan: Są na to pieniądze.

J. Janasik: Mnie nie chodzi o pieniądze, które bym dostała za opracowanie ram kwalifikacyjnych. Chodzi o korzyści zawodowe, co to rzeczywiście da. Przyglądałam się temu i nie jest nam po drodze, bo organizacje nie miałyby nic do powiedzenia.

J. Janas: Ja się nie znam na sektorowych ramach kwalifikacji, ale wydaje mi się, że pszczoła, gdyby znała zasady fizyki, to by się od ziemi nie oderwała. Jeżeli zakłada się jakieś ramy kompetencyjne dla określonych zawodów, to z punktu widzenia nas – zarządców tak naprawdę chodzi o większy prestiż naszego zawodu.

W. Mazan: Oczywiście, im prestiż jest większy, tym większe zaufanie.

Redakcja: Ale na prestiż pracuje się wiedzą.

J. Janas: Niektóre zawody w Polsce mają prestiż mniej lub bardziej wydumany. Dlaczego jedne mają niski, a inne wysoki? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale moim zdaniem przy wyborze zarządcy zakłada się jednak, że ma on kompetencje i nie doprowadzi do złego rozporządzenia majątkiem. Niestety prawdę poznajemy dopiero w praktyce, bo tych kompetencji nie weryfikujemy w trakcie procesu wyboru.

W. Mazan: Dlatego w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zasady walidacji i certyfikacji osiąganych kwalifikacji są bardzo mocno osadzone w przepisach. Zostały oparte na europejskim systemie ram kwalifikacyjnych, uznawanym m.in. na terenie Unii Europejskiej i wszystkich innych krajów, które wdrożyły tego rodzaju systemy. Jest to wejście na większy obszar.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11050|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10630|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl