• Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Cała prawda o właścicielach lokali we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Od kiedy spadkobierca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej?
  • Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

02.08.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Cała prawda o właścicielach lokali we wspólnocie mieszkaniowej

23.07.2019
Minął okres podsumowań i planów dokonywanych w I kwartale roku na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Zarządy wspólnot i zarządcy nieruchomości w imieniu tych pierwszych – pełniących administracyjne, często ważne decyzyjne funkcje, mają teraz chwilę oddechu, jeśli...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Od kiedy spadkobierca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej?

22.07.2019
Spadkobierca nabywa mieszkanie w momencie otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy, staje się jego właścicielem i ma obowiązek uiszczać koszty zarządu i opłaty eksploatacyjne za mieszkanie. Późniejsze postanowienie o stwierdzeniu spadku jest tylko potwierdzeniem...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca

31.07.2019
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało raport, z którego wynika, że polskie mieszkania cieszą się zainteresowaniem cudzoziemców. W minionym roku aż o 41% wzrosła powierzchnia lokali mieszkalnych nabywanych przez obcokrajowców. Ten rekordowy wzrost jest...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Żeby wiedzieć, że się nie wie, trzeba mieć wiedzę

 Redakcja  |  Administrator 1-2/2019  |  18.03.2019
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan –  wiceprezes KBiN
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan – wiceprezes KBiN

O rynku zarządzania nieruchomościami, jego potrzebach, problemach z kadrami i edukacją adeptów sztuki zarządzania oraz roli organizacji w tym procesie dyskutują: Jacek Janas – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości; Jolanta Janasik – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C., firmie badawczej i doradzającej głównie jednostkom samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania najmem, tworzącej rozwiązania wspierające proces windykacji należności; Waldemar Mazan – lider projektu „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie”, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz wiceprzewodniczący Rady do Spraw Kompetencji Zawodowych w Budownictwie oraz przedstawiciele redakcji „Administratora i Menedżera Nieruchomości”.

Ciąg dalszy artykułu...

Redakcja: Pani Jolanta Janasik wspomniała o braku narzędzi do oceny aplikujących pracowników i w konsekwencji podejmowaniu nie zawsze trafionych decyzji. One chyba jednak są.

B. Ledzion: Owszem są takie narzędzia, w miarę uniwersalne, mające zastosowanie nie tylko do oceny pracowników, ale także przydatne podczas rekrutacji. Pani Janasik szuka talentów, które może ukształtować, ale żeby je wyłowić, konieczna jest intuicja, która czasami zawodzi. Dlatego też potrzebne są narzędzia, które taki wybór ułatwiają. Nasza firma pracuje głównie dla organizacji publicznych zajmujących się miejskim zasobem komunalnym, w którym poważnym problemem – obok kwestii technicznych i prawnych – są relacje z najemcami i windykacja zobowiązań. Zajmując się tymi projektami, wyszliśmy z założenia, że najpierw musimy skodyfikować model kompetencji pracowników, i przygotowaliśmy trzystopniową procedurę. Zorganizowaliśmy warsztaty z doświadczonymi administratorami, podczas których zidentyfikowaliśmy kilka kompetencji miękkich i twardych zdaniem administratorów najistotniejszych w ich pracy.

Na drugim etapie zaprosiliśmy kilku administratorów do wzięcia udziału w grze kompetencji, stworzonej przed trzema laty przy udziale środków unijnych. W tę grę zagrały tysiące osób z wielu korporacji. Gra polega na tym, że uczestnik przez 3–4 godziny wciela się w rolę zarządcy na wyspie Archipelag i musi sobie poradzić z rozmaitymi zadaniami. Na początku wydaje się to śmieszne, ale potem gracz zaczyna zauważać realne zadania, reagować, gdy np. klient rezygnuje z najmu, pojawi się  awaria itd. Każda porażka jest wyjaśniana i punktowana. W ten sposób badane są trzy podstawowe cechy: myślenie systemowe, orientacja na klienta i orientacja na realizację celów. Są to obszary, na podstawie których weryfikujemy posiadanie kompetencji i identyfikujemy, jakich szkoleń potrzebują zarządcy. Oczywiście, nie zbadamy w ten sposób wiedzy na temat prawa czy techniki, ale zweryfikujemy wiele aspektów miękkich, które trudno zdefiniować. Po grze generowany jest raport indywidualny dla uczestników oraz raport dla całej firmy – jest on ważną informacją na temat braków wiedzy.

Na trzecim etapie – we współpracy z ekspertami – stworzyliśmy model kompetencji, który stał się podstawą do powstania narzędzi oceny pracowników. Tu do każdej kompetencji przypisano wskaźniki. Warto zwrócić uwagę na kompetencje, które zdefiniowaliśmy podczas „burzy mózgów”. Pierwsza – to rozwiązywanie problemów przede wszystkim poprzez słuchanie. Tę umiejętność niby każdy ma, ale… nie każdy potrafi z niej korzystać. A słuchanie ułatwia motywowanie własnych decyzji podczas umiejętnie przeprowadzanych rozmów, których efektem jest rozwiązanie problemu.

Druga kompetencja to profesjonalizm administratora, który nie tylko musi się wykazać np. znajomością prawa, ale także umiejętnością przekazywania wiedzy prawniczej.

Uczestnicy warsztatów zwrócili także uwagę na właściwą postawę w pracy, rzutującą na budowę wizerunku wśród klientów. Za równie ważną uznali komunikatywność, dociekliwość, umiejętność analizowania sytuacji i podejmowania decyzji, no i asertywności, czyli uleganie naciskom, ale przy zachowaniu pewnego poziomu empatii.

Warsztaty trwały dwa dni i umożliwiły zdefiniowanie niezbędnych w pracy administratora cech oraz zbudowanie na tej podstawie modelu kompetencji, który rozszerzyliśmy o informacje pozyskane w czasie gry, czyli orientację na cele i planowanie realizacji działań w oparciu o cele, które sami sobie wytyczamy. Co ciekawe, z gry wynikało, że wyznaczamy sobie cele nie do zrealizowania, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb klienta. Ostatecznym wynikiem warsztatów było narzędzie, którego można używać wobec pracowników do oceny ich wiedzy, poziomu kompetencji podczas rekrutacji, jak i ocen pracowniczych.

W. Mazan: Dyskutujemy o bardzo ważnym problemie społecznym i gospodarczym. Nie możemy mówić tylko o „mieszkaniówce”. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest edukacja i jak wielka jest odpowiedzialność osób gospodarujących nieruchomościami, czy jaka jest wartość tego majątku narodowego. To 1,8 biliona dolarów, czyli ponad 5,7 biliona złotych. Wydaje mi się, że ta świadomość jest znikoma, zresztą nie tylko wśród zarządców, ale także polityków i decydentów. I to mnie najbardziej martwi, zwłaszcza że rozmawiamy o tym, jak edukować i kogo. A środowisko nie bierze udziału w pracach, które już się toczą, ale bez udziału zarządców, bo nie było wśród nich zainteresowania.

Powstały np. opisy zawodów nieruchomościowych praktycznie bez udziału zarządców. MEN chce wprowadzać od września szkoły zawodowe I i II stopnia w tym obszarze, a istnieje tylko jedna jedyna kwalifikacja – konserwatora budynków, która została uwzględniona w programie nauczania. Mówili Państwo o tym, że osoby zainteresowane zawodem nie mają gdzie zdobywać wiedzy. Fakt, nie mają. Różne uczelnie zgłosiły 11 studiów podyplomowych dla zawodów rynkowych, w tym trzy dotyczące gospodarki nieruchomościami. Rada Interesariuszy wszystkie odrzuciła, gdyż nie zapewniały jakości edukacji, w tym procesu walidacji nabytych kwalifikacji, sprowadzały się do handlowania godzinami edukacyjnymi przez uczelnie. Środowisko musi się zastanowić, jak się zintegrować, żeby wygrać w polityce przyszłościowej.

Czytaj też: Jak nieruchomość zagrożoną wyprowadzić na prostą? >>>

Redakcja: W polityce edukacyjnej?

W. Mazan: Nie, chodzi o podejście do gospodarki nieruchomościami. Jest zmiana ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. W związku z tym pewne prace się toczą, bo są na to jeszcze pieniądze unijne, a PARP powołał sektorowe rady do spraw kompetencji. Jest Instytut Badań Edukacyjnych, który ma z kolei środki na opracowanie sektorowych ram kwalifikacji. I ja po prostu boleję nad tym, że nie ma tam obecnych, aktywnie działających przedstawicieli środowiska.

J. Janasik: A jakie mielibyśmy z tego korzyści?

W. Mazan: Są na to pieniądze.

J. Janasik: Mnie nie chodzi o pieniądze, które bym dostała za opracowanie ram kwalifikacyjnych. Chodzi o korzyści zawodowe, co to rzeczywiście da. Przyglądałam się temu i nie jest nam po drodze, bo organizacje nie miałyby nic do powiedzenia.

J. Janas: Ja się nie znam na sektorowych ramach kwalifikacji, ale wydaje mi się, że pszczoła, gdyby znała zasady fizyki, to by się od ziemi nie oderwała. Jeżeli zakłada się jakieś ramy kompetencyjne dla określonych zawodów, to z punktu widzenia nas – zarządców tak naprawdę chodzi o większy prestiż naszego zawodu.

W. Mazan: Oczywiście, im prestiż jest większy, tym większe zaufanie.

Redakcja: Ale na prestiż pracuje się wiedzą.

J. Janas: Niektóre zawody w Polsce mają prestiż mniej lub bardziej wydumany. Dlaczego jedne mają niski, a inne wysoki? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale moim zdaniem przy wyborze zarządcy zakłada się jednak, że ma on kompetencje i nie doprowadzi do złego rozporządzenia majątkiem. Niestety prawdę poznajemy dopiero w praktyce, bo tych kompetencji nie weryfikujemy w trakcie procesu wyboru.

W. Mazan: Dlatego w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zasady walidacji i certyfikacji osiąganych kwalifikacji są bardzo mocno osadzone w przepisach. Zostały oparte na europejskim systemie ram kwalifikacyjnych, uznawanym m.in. na terenie Unii Europejskiej i wszystkich innych krajów, które wdrożyły tego rodzaju systemy. Jest to wejście na większy obszar.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16925|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10105|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl