• Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

13.11.2019
Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu

20.11.2019
Aby Polska w 2030 r. osiągnęła poziom średniej unijnej ws. dostępności mieszkań, musi powstać prawie 1 mln lokali ponad to, co buduje rynek – ocenił szef PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Wskazał, że jest to koszt ok. 300 mld zł, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Żeby wiedzieć, że się nie wie, trzeba mieć wiedzę

 Redakcja  |  Administrator 1-2/2019  |  18.03.2019
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan –  wiceprezes KBiN
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan – wiceprezes KBiN

O rynku zarządzania nieruchomościami, jego potrzebach, problemach z kadrami i edukacją adeptów sztuki zarządzania oraz roli organizacji w tym procesie dyskutują: Jacek Janas – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości; Jolanta Janasik – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C., firmie badawczej i doradzającej głównie jednostkom samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania najmem, tworzącej rozwiązania wspierające proces windykacji należności; Waldemar Mazan – lider projektu „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie”, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz wiceprzewodniczący Rady do Spraw Kompetencji Zawodowych w Budownictwie oraz przedstawiciele redakcji „Administratora i Menedżera Nieruchomości”.

Ciąg dalszy artykułu...

W. Mazan: A dlaczego nie spełniają standardów? Bo się nie uczą, nie poszerzają wiedzy. A nie uczą się, bo brakuje na to pieniędzy, chociaż od każdego zatrudnionego pracownika odprowadza się składki na Fundusz Pracy, który rocznie dysponuje kwotą ok. 7 mld złotych. W Polsce tymi pieniędzmi zarządzają minister finansów i minister pracy i rozdzielają na różne cele. Tymczasem część tych pieniędzy powinna być przeznaczana – tak jak w innych krajach starej Unii Europejskiej – na odnawianie kwalifikacji, na naukę przez całe życie. Tak się dzieje m.in. w Hiszpanii i Włoszech, gdzie praktycznie każdy co pięć lat z tego funduszu może odnowić czy poszerzyć kwalifikacje.

Redakcja: Dyskusja o edukacji prowadzi do konkluzji, że rynek zarządzania powinien postawić na specjalizacje. Ale ten rynek chyba już się samoistnie specjalizuje…

J. Janas: Jeżeli właściciel budynku biurowego poszukuje zarządcy i zgłosi się chętny, który 20 lat zarządzał spółdzielnią mieszkaniową, to trzeba mieć świadomość, że nie będzie on miał kompetencji do zarządzania biurem. Z drugiej strony, jeżeli zarządzam centrum magazynowo-biurowym, to nie mam pojęcia o zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową. Tworzą się więc specjalizacje, co wymaga jednak jakiejkolwiek certyfikacji.

J. Janasik: Jest to też ważna kwestia, bo odnosi się do roli federacji w promowaniu standardów.

Redakcja: A standardy muszą się zmieniać, by zarządcy nadążali za zmianami na rynku – demograficznymi, oczekiwań klientów etc.

J. Janas: W naszej federacji toczą się rozmowy na temat promowania standardów organizacji, ale w polskiej mentalności nie ma jednak tego, co mają np. Amerykanie, dla których tytuł CPM (Certified Property Manager) jest jasnym potwierdzeniem jakości zarządzania i to John Smith z tytułem CPM zostanie zatrudniony przez inwestora, a nie Jan Kowalski bez takiego certyfikatu. W Polsce muszą zajść pewne zmiany, bo przez lata, kiedy zawód był licencjonowany, powstało zbyt wiele stowarzyszeń, które obecnie nie mają racji bytu, gdyż nie ma obowiązku przynależności, a ludzie nie odczuwają takiej potrzeby.

Czytaj też: Jak to robią na Zachodzie? Z Jarosławem Zielińskim rozmawia Irena Scholl >>>

Redakcja: Czyli rynek jednak nie wymusza jakości.

J. Janas: Każdy pyta o korzyści, a gdyby w federacji warunkiem członkostwa było odbycie przynajmniej 12 godzin szkolenia w roku, to można by zacząć mówić o nacisku na jakość.

J. Janasik: Odnosząc się do sytuacji na rynku amerykańskim czy na innych rynkach, gdzie przynależność do organizacji jest pewną nobilitacją, chciałam zauważyć, że u nas też tak będzie. Organizacje będą skupiały coraz mniej osób, pozostaną ci, którzy będą rozumieli, że warto utrzymać federację, która będzie stała w pewnym sensie na straży zmieniającego się prawa, będzie mogła interweniować, brać udział w pracach nad ustawami itd.

Redakcja: Podsumowując: co można zrobić, by poprawić sytuację na rynku?

W. Mazan: Poruszamy się w obrębie pewnych przepisów, które warto wykorzystać w jak najlepiej pojętym interesie środowiska. Dlatego Zespół Trójstronny do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej 9 stycznia zaproponował, żeby minister do spraw przedsiębiorczości i technologii rozpisał konkurs na sektorową radę do spraw kompetencji w zasobie gospodarki nieruchomościami, a minister edukacji narodowej Anna Zalewska spowodowała, by Instytut Badań Edukacyjnych rozpisał konkurs na sektorową ramę kwalifikacji w zakresie gospodarki nieruchomościami. I to teraz, dopóki jeszcze są środki z Unii Europejskiej. Stworzy to środowisku możliwość uczestniczenia w tych pracach. I jeszcze jedna ważna sprawa. Stykam się ze środowiskiem zarządców i ze środowiskiem budowlanych. Dzisiaj przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest obligatoryjna, nie można bez niej wykonywać zawodu. Środowisko zarządców musi jednak mieć świadomość, że tego nie osiągnie. Warto też pamiętać, opisując kwalifikacje, że budynek żyje dłużej niż my.

B. Ledzion: Myślę, że warto podkreślić, iż obecnie nowe technologie, które obok standardów, ram kwalifikacji, o których Państwo dyskutują, niewątpliwie przyszły w sukurs zarządcom i mogą ułatwiać im zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Mogą też być pomocne i odciążyć zarządców w często pracochłonnych codziennych czynnościach. Oczywiście, wszystko zależy od specyfiki mieszkańców i poziomu ich kompetencji cyfrowych. Przykładowo, aplikacje ułatwiające zarządzanie są nie tylko dla zarządcy, muszą być także zrozumiałe dla mieszkańca i trafiać także w jego potrzeby (np.: aplikacja umożliwia zgłaszanie uwag mieszkańcom dot. działania osiedla). Tkwi w tym jednak pułapka. Z jednej strony ułatwia to pracę zarządcy, bo ma listę rzeczy do poprawienia, ale z drugiej strony nakłada pewien reżim, gdyż mieszkańcy mają podgląd tego, co zostało zrobione. Na razie w Polsce rynek takich aplikacji dopiero się tworzy.

J. Janas: Oczywiście, ważny jest poziom cyfryzacji, ale zarządzając wieloma nieruchomościami, mamy do czynienia z różnym poziomem świadomości i zarządca musi być przygotowany na ciągłą zmianę – otoczenia, klienta, bo jeśli nawet dzisiaj jego klientem jest właściciel o niskim poziomie cyfryzacji, to za miesiąc może się on zmienić. Żeby takie aplikacje się sprawdziły, muszą także być częścią większego systemu, bo w naszej pracy liczy się czas. Taka prozaiczna rzecz – brak żarówki, a ile czasu potrzeba i energii, żeby ją wymienić. A tak naprawdę dzisiaj nowe technologie mogą dawać sygnał do systemu, że żarówka jest przepalona. Ile czasu to oszczędza? Takie systemy już funkcjonują na rynku.

Technologie będą się nadal rozwijały, czy nam się to podoba, czy nie. Pytanie, czy nie zatracimy się w tym jako ludzie. Nie wiem, może kiedyś pojawi się sztuczna inteligencja pod nazwą zarządca nieruchomości, która będzie sama wymieniać te lampy...

Drugą rzeczą, nad którą ubolewam i uważam, że wymaga szczególnej uwagi, jest prestiż zarządcy. Nie chodzi o to, by miał to być taki prestiż, jak ma np. lekarz czy inżynier budowlany, ale żeby zawód ten był rozpoznawalny w społeczeństwie. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że ma on krótką historię. Przed wojną był cieć, którego później nazwano gospodarzem bloku, potem długo nie było nic i nagle pojawił się zarządca nieruchomości.

J. Janasik: Trzeba budować prestiż zawodu i jest tu wiele do zrobienia. Bez nacisku na jakość, prestiżu nie zbudujemy. Zwłaszcza że zmieniają się potrzeby klientów i jeśli zarządca nie będzie tego zauważał, wypadnie z rynku. Niewątpliwie będą musiały się też zmienić formy edukacji – na bardziej warsztatowe.

Redakcja: Dziękujemy za udział w debacie.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17713|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11061|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10639|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl