• Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Cała prawda o właścicielach lokali we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Od kiedy spadkobierca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej?
  • Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

02.08.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Cała prawda o właścicielach lokali we wspólnocie mieszkaniowej

23.07.2019
Minął okres podsumowań i planów dokonywanych w I kwartale roku na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Zarządy wspólnot i zarządcy nieruchomości w imieniu tych pierwszych – pełniących administracyjne, często ważne decyzyjne funkcje, mają teraz chwilę oddechu, jeśli...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Od kiedy spadkobierca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej?

22.07.2019
Spadkobierca nabywa mieszkanie w momencie otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy, staje się jego właścicielem i ma obowiązek uiszczać koszty zarządu i opłaty eksploatacyjne za mieszkanie. Późniejsze postanowienie o stwierdzeniu spadku jest tylko potwierdzeniem...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca

31.07.2019
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało raport, z którego wynika, że polskie mieszkania cieszą się zainteresowaniem cudzoziemców. W minionym roku aż o 41% wzrosła powierzchnia lokali mieszkalnych nabywanych przez obcokrajowców. Ten rekordowy wzrost jest...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Żeby wiedzieć, że się nie wie, trzeba mieć wiedzę

 Redakcja  |  Administrator 1-2/2019  |  18.03.2019
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan –  wiceprezes KBiN
Jacek Janas – wiceprezes PSZN w Warszawie; Jolanta Janasik – prezydent PFSZN; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C.; Waldemar Mazan – wiceprezes KBiN

O rynku zarządzania nieruchomościami, jego potrzebach, problemach z kadrami i edukacją adeptów sztuki zarządzania oraz roli organizacji w tym procesie dyskutują: Jacek Janas – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości; Jolanta Janasik – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych; Bartosz Ledzion – dyrektor zarządzający w EGO S.C., firmie badawczej i doradzającej głównie jednostkom samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania najmem, tworzącej rozwiązania wspierające proces windykacji należności; Waldemar Mazan – lider projektu „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie”, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz wiceprzewodniczący Rady do Spraw Kompetencji Zawodowych w Budownictwie oraz przedstawiciele redakcji „Administratora i Menedżera Nieruchomości”.

Ciąg dalszy artykułu...

W. Mazan: A dlaczego nie spełniają standardów? Bo się nie uczą, nie poszerzają wiedzy. A nie uczą się, bo brakuje na to pieniędzy, chociaż od każdego zatrudnionego pracownika odprowadza się składki na Fundusz Pracy, który rocznie dysponuje kwotą ok. 7 mld złotych. W Polsce tymi pieniędzmi zarządzają minister finansów i minister pracy i rozdzielają na różne cele. Tymczasem część tych pieniędzy powinna być przeznaczana – tak jak w innych krajach starej Unii Europejskiej – na odnawianie kwalifikacji, na naukę przez całe życie. Tak się dzieje m.in. w Hiszpanii i Włoszech, gdzie praktycznie każdy co pięć lat z tego funduszu może odnowić czy poszerzyć kwalifikacje.

Redakcja: Dyskusja o edukacji prowadzi do konkluzji, że rynek zarządzania powinien postawić na specjalizacje. Ale ten rynek chyba już się samoistnie specjalizuje…

J. Janas: Jeżeli właściciel budynku biurowego poszukuje zarządcy i zgłosi się chętny, który 20 lat zarządzał spółdzielnią mieszkaniową, to trzeba mieć świadomość, że nie będzie on miał kompetencji do zarządzania biurem. Z drugiej strony, jeżeli zarządzam centrum magazynowo-biurowym, to nie mam pojęcia o zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową. Tworzą się więc specjalizacje, co wymaga jednak jakiejkolwiek certyfikacji.

J. Janasik: Jest to też ważna kwestia, bo odnosi się do roli federacji w promowaniu standardów.

Redakcja: A standardy muszą się zmieniać, by zarządcy nadążali za zmianami na rynku – demograficznymi, oczekiwań klientów etc.

J. Janas: W naszej federacji toczą się rozmowy na temat promowania standardów organizacji, ale w polskiej mentalności nie ma jednak tego, co mają np. Amerykanie, dla których tytuł CPM (Certified Property Manager) jest jasnym potwierdzeniem jakości zarządzania i to John Smith z tytułem CPM zostanie zatrudniony przez inwestora, a nie Jan Kowalski bez takiego certyfikatu. W Polsce muszą zajść pewne zmiany, bo przez lata, kiedy zawód był licencjonowany, powstało zbyt wiele stowarzyszeń, które obecnie nie mają racji bytu, gdyż nie ma obowiązku przynależności, a ludzie nie odczuwają takiej potrzeby.

Czytaj też: Jak to robią na Zachodzie? Z Jarosławem Zielińskim rozmawia Irena Scholl >>>

Redakcja: Czyli rynek jednak nie wymusza jakości.

J. Janas: Każdy pyta o korzyści, a gdyby w federacji warunkiem członkostwa było odbycie przynajmniej 12 godzin szkolenia w roku, to można by zacząć mówić o nacisku na jakość.

J. Janasik: Odnosząc się do sytuacji na rynku amerykańskim czy na innych rynkach, gdzie przynależność do organizacji jest pewną nobilitacją, chciałam zauważyć, że u nas też tak będzie. Organizacje będą skupiały coraz mniej osób, pozostaną ci, którzy będą rozumieli, że warto utrzymać federację, która będzie stała w pewnym sensie na straży zmieniającego się prawa, będzie mogła interweniować, brać udział w pracach nad ustawami itd.

Redakcja: Podsumowując: co można zrobić, by poprawić sytuację na rynku?

W. Mazan: Poruszamy się w obrębie pewnych przepisów, które warto wykorzystać w jak najlepiej pojętym interesie środowiska. Dlatego Zespół Trójstronny do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej 9 stycznia zaproponował, żeby minister do spraw przedsiębiorczości i technologii rozpisał konkurs na sektorową radę do spraw kompetencji w zasobie gospodarki nieruchomościami, a minister edukacji narodowej Anna Zalewska spowodowała, by Instytut Badań Edukacyjnych rozpisał konkurs na sektorową ramę kwalifikacji w zakresie gospodarki nieruchomościami. I to teraz, dopóki jeszcze są środki z Unii Europejskiej. Stworzy to środowisku możliwość uczestniczenia w tych pracach. I jeszcze jedna ważna sprawa. Stykam się ze środowiskiem zarządców i ze środowiskiem budowlanych. Dzisiaj przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest obligatoryjna, nie można bez niej wykonywać zawodu. Środowisko zarządców musi jednak mieć świadomość, że tego nie osiągnie. Warto też pamiętać, opisując kwalifikacje, że budynek żyje dłużej niż my.

B. Ledzion: Myślę, że warto podkreślić, iż obecnie nowe technologie, które obok standardów, ram kwalifikacji, o których Państwo dyskutują, niewątpliwie przyszły w sukurs zarządcom i mogą ułatwiać im zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Mogą też być pomocne i odciążyć zarządców w często pracochłonnych codziennych czynnościach. Oczywiście, wszystko zależy od specyfiki mieszkańców i poziomu ich kompetencji cyfrowych. Przykładowo, aplikacje ułatwiające zarządzanie są nie tylko dla zarządcy, muszą być także zrozumiałe dla mieszkańca i trafiać także w jego potrzeby (np.: aplikacja umożliwia zgłaszanie uwag mieszkańcom dot. działania osiedla). Tkwi w tym jednak pułapka. Z jednej strony ułatwia to pracę zarządcy, bo ma listę rzeczy do poprawienia, ale z drugiej strony nakłada pewien reżim, gdyż mieszkańcy mają podgląd tego, co zostało zrobione. Na razie w Polsce rynek takich aplikacji dopiero się tworzy.

J. Janas: Oczywiście, ważny jest poziom cyfryzacji, ale zarządzając wieloma nieruchomościami, mamy do czynienia z różnym poziomem świadomości i zarządca musi być przygotowany na ciągłą zmianę – otoczenia, klienta, bo jeśli nawet dzisiaj jego klientem jest właściciel o niskim poziomie cyfryzacji, to za miesiąc może się on zmienić. Żeby takie aplikacje się sprawdziły, muszą także być częścią większego systemu, bo w naszej pracy liczy się czas. Taka prozaiczna rzecz – brak żarówki, a ile czasu potrzeba i energii, żeby ją wymienić. A tak naprawdę dzisiaj nowe technologie mogą dawać sygnał do systemu, że żarówka jest przepalona. Ile czasu to oszczędza? Takie systemy już funkcjonują na rynku.

Technologie będą się nadal rozwijały, czy nam się to podoba, czy nie. Pytanie, czy nie zatracimy się w tym jako ludzie. Nie wiem, może kiedyś pojawi się sztuczna inteligencja pod nazwą zarządca nieruchomości, która będzie sama wymieniać te lampy...

Drugą rzeczą, nad którą ubolewam i uważam, że wymaga szczególnej uwagi, jest prestiż zarządcy. Nie chodzi o to, by miał to być taki prestiż, jak ma np. lekarz czy inżynier budowlany, ale żeby zawód ten był rozpoznawalny w społeczeństwie. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że ma on krótką historię. Przed wojną był cieć, którego później nazwano gospodarzem bloku, potem długo nie było nic i nagle pojawił się zarządca nieruchomości.

J. Janasik: Trzeba budować prestiż zawodu i jest tu wiele do zrobienia. Bez nacisku na jakość, prestiżu nie zbudujemy. Zwłaszcza że zmieniają się potrzeby klientów i jeśli zarządca nie będzie tego zauważał, wypadnie z rynku. Niewątpliwie będą musiały się też zmienić formy edukacji – na bardziej warsztatowe.

Redakcja: Dziękujemy za udział w debacie.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16926|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10105|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl