Oznacza to, że uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, których usunięcie nie będzie wiązało się z ich dalszą sprzedażą, jak np. to się odbywa na prywatnych zalesionych terenach.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia będzie również konieczne w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

• 80 cm – dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – dotyczy pozostałych gatunków drzew.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy. Można też napisać samodzielnie, wówczas należy pamiętać o zawarciu następująych danych:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Może Ci się spodobać: Usuwanie drzew i krzewów z posesji

Co następne po zgłoszeniu?

Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd powinien wysłać wyznaczoną osobę do oględzin, podczas których urzednik ustala:

1. nazwę gatunku drzewa;
2. obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

Sprzeciw gminy

Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw. Z zasady wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wnosi taki sprzeciw, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wówczas organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni.

Warto pamiętać, że przed upływem 14-dniowego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można usunąć drzewo.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zgłoszenie a zezwolenie na wycinkę – różnice

Zgłaszać należy samemu drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia. Zezwoleniem objęta jest wycinka, np. wycinka drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Autor: Paweł Sikora / Źródło: gazetaprawna.pl

[wycinka drzew i krzewów, posesja, zezwolenie na wycinkę, zgłoszenie usunięcia drzewa, gmina]