CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Doświadczenia krajowe w zakresie rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

Wybór metody rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym jest uzależniony od rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania
Wybór metody rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym jest uzależniony od rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania
Fot. pixabay.com

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej [1] nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek stosowania właściwie działających i akceptowalnych społecznie systemów rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania. Wiąże się to z koniecznością opomiarowania wszystkich budynków wielolokalowych (w tym wielorodzinnych) oraz wyposażenia lokali w tych budynkach w urządzenia pozwalające na rozliczanie indywidualnych kosztów ogrzewania według rzeczywistego zużycia, a także zapewnieniem odpowiedniej dokładności rozliczeń.

Systemy rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania funkcjonują w Polsce od ponad 20 lat w znacznej części budynków wielorodzinnych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zamontowanie urządzeń umożliwiających rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali mieszkalnych stymuluje energooszczędne zachowania lokatorów, czego efektem jest zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku szacowane na ok. 10–20% zużycia dotychczasowego. Nie zawsze oznacza to jednak adekwatne do energooszczędnych zachowań lokatorów zmniejszenie kosztu ogrzewania poszczególnych lokali, czyli odpowiednio do zmniejszonego zużycia energii. W dużej mierze ma to związek z wprowadzaniem systemów rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania do budynków, których właściciel lub zarządca nie zapewnił właściwych warunków funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj też: Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej? >>>

Wymagania prawne

Ogólne zasady rozliczeń kosztów zakupu ciepła pomiędzy zarządcami lub właścicielami budynków i przedsiębiorstwem energetycznym, a także pomiędzy właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego a jego lokatorami określono w przepisach prawnych. Są to: ustawa Prawo energetyczne [2] oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], będące aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane [4]. Zgodnie z ww. przepisami, w budynkach wielorodzinnych zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz z własnej kotłowni konieczne jest stosowanie pomiaru zużycia energii w budynku i w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne [2], podstawą rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym powinny być:

 • dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  • wskazania ciepłomierzy,
  • wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,
  • powierzchnia lub kubatura tych lokali,
 • dla wspólnych części budynku wielorodzinnego – powierzchnia lub kubatura tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

Zgodnie z rozporządzeniem [3], w budynku mającym więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy, należy zastosować urządzenia umożliwiające rozliczanie indywidualnych kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku. W rozporządzeniu nie określono rodzaju urządzeń i nie jest wymagane, aby były to urządzenia pomiarowe.

Ustawa [2] zobowiązuje również właściciela lub zarządcę budynku do stosowania takiej metody rozliczeniowej, która spełnia następujące wymagania:

 • zapewnia prawidłowe warunki eksploatacji budynku,
 • uwzględnia współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w bryle budynku,
 • stymuluje energooszczędne zachowania użytkowników lokali,
 • zapewnia ponoszenie opłat za ciepło na ogrzewanie odpowiednio do jego zużycia,
 • uwzględnia ilość ciepła dostarczanego do lokali z pionów grzewczych,
 • uwzględnia ilość ciepła związanego z przenikaniem między lokalami.

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315/1 z 14.11.2012) ze zmianami: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę w sprawie efektywności (Dz. Urz. UE L 328/210 z 21.12.2018)
 2. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348, tekst jednolity zmieniony)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami)
 4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414, tekst jednolity zmieniony)
 5. Ciuman H., Specjał A.; Rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017
 6. PN-EN 834:2013 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną
 7. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego
 8. Ciuman H., Kolasa C., Specjał A.; Problematyka rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w aspekcie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym. „Rynek Energii”, Nr 5, 2011
 9. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
 10. VDI 2077 Beiblatt 2009: Verbrauchskostenabrechnung für die Technische Gebäudeausrüstung - Verfahren zur Berücksichtigung des Rohrwärmeabgabe
 11. COBRTI INSTAL: Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania. Zalecane współczynniki redukcyjne Rm dla jednostki użytkowej (np. mieszkania), ze względu na jej położenie w bryle budynku. Informacja INSTAL nr 6, 1996

W artykule:

• Metoda rozliczeń kosztów ogrzewania a instalacja c.o.
• Podział kosztów ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów
• Jakie mogą wystąpić problemy?
• Międzymieszkaniowe przepływy ciepła

[koszty ogrzewania, ogrzewanie, rozliczenia, instalacje centralnego ogrzewania]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16466|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10144|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl