CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czy spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie podatnikiem i poborcą podatkowym?

Krzysztof Cichowski  |  Administrator 3/2019  |  10.04.2019
Wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie nadal zarówno podatnikiem, jak i poborcą podatkowym
Wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie nadal zarówno podatnikiem, jak i poborcą podatkowym
Fot. pixabay.com

Szanowna Redakcjo, nasze środowisko z zadowoleniem przyjęło wiadomość, iż projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2018 roku (w wykazie prac RCL pod nr UD332) ma ulec znacznej modyfikacji.

Z zadowoleniem, bo proponowane zmiany w przepisach regulują także zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a więc zagadnieniem dotyczącym właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, w których zamieszkuje ponad 10 mln osób. Wobec tego nie powinien budzić wątpliwości fakt, że cytowana na wstępie ustawa (i każda jej nowelizacja) będzie istotna dla każdej spółdzielni mieszkaniowej, będącej zarówno zarządcą budownictwa wielorodzinnego stanowiącego jej własność lub współwłasność, jak i będącej zarządcą zasobów mieszkaniowych.

Niestety, mimo zapowiedzi zmian w projekcie ustawy, czyli przed wniesieniem pod obrady Sejmu, spółdzielnie mieszkaniowe najprawdopodobniej pozostaną w objęciach obecnych przepisów prawa, jakże dziwnie traktujących tego rodzaju podmioty. Gwoli przypomnienia, jako podmioty zaistniałe w takiej formule prawnej już pod koniec XIX wieku na dzisiejszych terenach naszego kraju. Otóż niestety wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie nadal zarówno podatnikiem, jak i poborcą podatkowym, zbierającym w imieniu gminy opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalone przez radę gminy/ radę miasta. Nic bowiem nie zapowiada, by miało dojść do zmiany przepisów komentowanej ustawy, w tym przypadku przepisów art. 2 ust. 3 oraz art. 6q.

Czytaj też: Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w spółdzielni mieszkaniowej >>>

Warto zatem Czytelnikom przypomnieć, że obecny stan prawny powoduje przypisywanie wszystkim mieszkańcom – tak spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych – kar nakładanych przez organ gminny, w przypadku niewłaściwego postępowania pojedynczych osób. Ponadto nałożony na spółdzielnię obowiązek wnoszenia opłat do gminy (za gospodarowanie odpadami) oznacza, że pomimo braku środków wskutek niewniesienia opłat przez wszystkich mieszkańców (na przykład tzw. zaległości czynszowe nie tylko osób oczekujących na eksmisję) spółdzielnia jest zmuszona wnieść opłatę w pełnej wysokości. Wobec tego należy uznać za niewłaściwe pozostawienie stanu prawnego powodującego kontynuację przypisania tak spółdzielniom mieszkaniowym, jak i innym podmiotom zarządzającym budynkami wielolokalowymi, roli poborcy opłat od osób fizycznych i prawnych (na pokrycie kosztów usuwania odpadów komunalnych), a jednocześnie nadal pozbawienia ich uprawnień do zaznajamiania się z kalkulacją finansowanych przez nich kosztów.

Pozostaje więc przykra konstatacja, iż utrzymywanie obowiązku poborcy podatkowego podmiotom zarządzającym budownictwem wielorodzinnym (bez wynagrodzenia za te czynności) dla przypadków wyżej opisanych oznacza sankcjonowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej w tym budownictwie. A to przecież stoi w sprzeczności z przepisem art. 42 Konstytucji RP, stanowiącym wprost i jednoznacznie, iż odpowiedzialności podlega wyłącznie sprawca czynu.

Inny problem, którego zniweczenia nie zapowiadają prace nad nowelizacją projektu ustawy, to wynikająca m.in. z art. 2 ust. 3 ustawy odpowiedzialność podmiotów zarządzających budownictwem wielorodzinnym za treść oświadczeń użytkowników poszczególnych lokali, która to treść stanowi podstawę wymiaru opłat przez gminę. Uściślając to zagadnienie zwracam uwagę, że obecnie obowiązujący i utrzymany nowelizacją przepis art. 6m ust. 2, w nawiązaniu do art. 2 ust. 3a ustawy – nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek zgłaszania zmian w formie nowych deklaracji, mających wpływ na wymiar opłat za usuwanie odpadów komunalnych. Jednocześnie – tak dotychczasowe przepisy, jak i nowelizacja przedmiotowej ustawy – nie dają uprawnień, a więc i możliwości jakiejkolwiek weryfikacji oświadczeń użytkowników lokali spółdzielni mieszkaniowych.

Natomiast pozostaje tylko wyrazić duży niepokój wobec braku należytej edukacji w środkach masowego przekazu na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wobec tego należy podkreślić, że nowe zasady segregowania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady ulegając biodegradacji, popiół oraz pozostałości po segregacji powodują bardzo poważne wyzwania dla podmiotów zarządzających budownictwem wielolokalowym. Przede wszystkim zachodzi konieczność dostosowania altan i innych obiektów przeznaczonych do gromadzenia odpadów poprzez ich powiększenie lub zastąpienie nowymi. Zrozumiałe, iż wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców. A najbardziej dolegliwym jest fakt nierzadkiego braku możliwości (nie tylko w przypadku budynków wielolokalowych w zwartej zabudowie miejskiej) urządzenia dodatkowych miejsc na gromadzenie segregowanych odpadów komunalnych wobec zwiększenia ilości frakcji tych odpadów, na co z niepokojem chciałbym zwrócić uwagę Czytelników.

 

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[spółdzielnie mieszkaniowe, opłaty, podatki, nowelizacja ustawy, listy]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17553|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10938|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10513|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl