CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Czy spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie podatnikiem i poborcą podatkowym?

Krzysztof Cichowski  |  Administrator 3/2019  |  10.04.2019
Wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie nadal zarówno podatnikiem, jak i poborcą podatkowym
Wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie nadal zarówno podatnikiem, jak i poborcą podatkowym
Fot. pixabay.com

Szanowna Redakcjo, nasze środowisko z zadowoleniem przyjęło wiadomość, iż projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2018 roku (w wykazie prac RCL pod nr UD332) ma ulec znacznej modyfikacji.

Z zadowoleniem, bo proponowane zmiany w przepisach regulują także zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a więc zagadnieniem dotyczącym właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, w których zamieszkuje ponad 10 mln osób. Wobec tego nie powinien budzić wątpliwości fakt, że cytowana na wstępie ustawa (i każda jej nowelizacja) będzie istotna dla każdej spółdzielni mieszkaniowej, będącej zarówno zarządcą budownictwa wielorodzinnego stanowiącego jej własność lub współwłasność, jak i będącej zarządcą zasobów mieszkaniowych.

Niestety, mimo zapowiedzi zmian w projekcie ustawy, czyli przed wniesieniem pod obrady Sejmu, spółdzielnie mieszkaniowe najprawdopodobniej pozostaną w objęciach obecnych przepisów prawa, jakże dziwnie traktujących tego rodzaju podmioty. Gwoli przypomnienia, jako podmioty zaistniałe w takiej formule prawnej już pod koniec XIX wieku na dzisiejszych terenach naszego kraju. Otóż niestety wszystko wskazuje na to, że spółdzielnia mieszkaniowa pozostanie nadal zarówno podatnikiem, jak i poborcą podatkowym, zbierającym w imieniu gminy opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalone przez radę gminy/ radę miasta. Nic bowiem nie zapowiada, by miało dojść do zmiany przepisów komentowanej ustawy, w tym przypadku przepisów art. 2 ust. 3 oraz art. 6q.

Czytaj też: Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w spółdzielni mieszkaniowej >>>

Warto zatem Czytelnikom przypomnieć, że obecny stan prawny powoduje przypisywanie wszystkim mieszkańcom – tak spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych – kar nakładanych przez organ gminny, w przypadku niewłaściwego postępowania pojedynczych osób. Ponadto nałożony na spółdzielnię obowiązek wnoszenia opłat do gminy (za gospodarowanie odpadami) oznacza, że pomimo braku środków wskutek niewniesienia opłat przez wszystkich mieszkańców (na przykład tzw. zaległości czynszowe nie tylko osób oczekujących na eksmisję) spółdzielnia jest zmuszona wnieść opłatę w pełnej wysokości. Wobec tego należy uznać za niewłaściwe pozostawienie stanu prawnego powodującego kontynuację przypisania tak spółdzielniom mieszkaniowym, jak i innym podmiotom zarządzającym budynkami wielolokalowymi, roli poborcy opłat od osób fizycznych i prawnych (na pokrycie kosztów usuwania odpadów komunalnych), a jednocześnie nadal pozbawienia ich uprawnień do zaznajamiania się z kalkulacją finansowanych przez nich kosztów.

Pozostaje więc przykra konstatacja, iż utrzymywanie obowiązku poborcy podatkowego podmiotom zarządzającym budownictwem wielorodzinnym (bez wynagrodzenia za te czynności) dla przypadków wyżej opisanych oznacza sankcjonowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej w tym budownictwie. A to przecież stoi w sprzeczności z przepisem art. 42 Konstytucji RP, stanowiącym wprost i jednoznacznie, iż odpowiedzialności podlega wyłącznie sprawca czynu.

Inny problem, którego zniweczenia nie zapowiadają prace nad nowelizacją projektu ustawy, to wynikająca m.in. z art. 2 ust. 3 ustawy odpowiedzialność podmiotów zarządzających budownictwem wielorodzinnym za treść oświadczeń użytkowników poszczególnych lokali, która to treść stanowi podstawę wymiaru opłat przez gminę. Uściślając to zagadnienie zwracam uwagę, że obecnie obowiązujący i utrzymany nowelizacją przepis art. 6m ust. 2, w nawiązaniu do art. 2 ust. 3a ustawy – nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek zgłaszania zmian w formie nowych deklaracji, mających wpływ na wymiar opłat za usuwanie odpadów komunalnych. Jednocześnie – tak dotychczasowe przepisy, jak i nowelizacja przedmiotowej ustawy – nie dają uprawnień, a więc i możliwości jakiejkolwiek weryfikacji oświadczeń użytkowników lokali spółdzielni mieszkaniowych.

Natomiast pozostaje tylko wyrazić duży niepokój wobec braku należytej edukacji w środkach masowego przekazu na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wobec tego należy podkreślić, że nowe zasady segregowania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady ulegając biodegradacji, popiół oraz pozostałości po segregacji powodują bardzo poważne wyzwania dla podmiotów zarządzających budownictwem wielolokalowym. Przede wszystkim zachodzi konieczność dostosowania altan i innych obiektów przeznaczonych do gromadzenia odpadów poprzez ich powiększenie lub zastąpienie nowymi. Zrozumiałe, iż wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców. A najbardziej dolegliwym jest fakt nierzadkiego braku możliwości (nie tylko w przypadku budynków wielolokalowych w zwartej zabudowie miejskiej) urządzenia dodatkowych miejsc na gromadzenie segregowanych odpadów komunalnych wobec zwiększenia ilości frakcji tych odpadów, na co z niepokojem chciałbym zwrócić uwagę Czytelników.

 

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[spółdzielnie mieszkaniowe, opłaty, podatki, nowelizacja ustawy, listy]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Osuszanie murów. Chcesz wygrać z wilgocią? Zobacz rozwiązanie »

pożar w budynku zawilgocony budynek
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wilgoć w budynkach to duży problem dla ich właścicieli. Najczęstszą przyczyną występowania zawilgoceń na ścianach jest zła ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18033|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11308|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10876|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl