CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Estetyka i zieleń na osiedlu

Agnieszka  Górska  |  Administrator 4/2019  |  07.05.2019
W  obecnych czasach brakuje nam zieleni w  przestrzeni miejskiej. Warto o  nią zadbać...
W obecnych czasach brakuje nam zieleni w przestrzeni miejskiej. Warto o nią zadbać...
Fot. pixabay.com

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości nieruchomości.

Ciąg dalszy artykułu...

Estetyczna elewacja

Na estetyczny wygląd osiedla składają się także budynki. Niektóre przed termomodernizacją, niektóre już po. Warto przed przystąpieniem do prac zaplanować kolorystkę elewacji spójną na całym osiedlu, aby uniknąć pstrokatego efektu „klocków lego”, zwłaszcza że coraz częściej wybór koloru elewacji pozostawia się mieszkańcom. Przed podjęciem ostatecznej decyzji pamiętajmy, by sprawdzić właściwości charakteryzujące poszczególne rodzaje tynków, aby dokonać optymalnego wyboru dla danej inwestycji.

Na wygląd elewacji wpływają kolor i struktura tynku oraz jej czystość (odporność na zanieczyszczenia oraz porastanie mchem). Wciąż najpopularniejszy jest tzw. baranek ponieważ taką elewację łatwiej utrzymać w czystości, a także usuwać z niej zabrudzenia. Sprzyja temu jego struktura – gładka, bez dużych zagłębień, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia.

Ściany porośnięte nieestetycznymi glonami należy zabezpieczyć przed rozwojem mikroorganizmów specjalnymi produktami, np. tynkiem hydrofilowym. Jeśli budynek stoi w pobliżu ruchliwej ulicy, jego elewacja powinna być odporna na zabrudzenia, aby uniknąć mycia i częstego odnawiania elewacji. Na rynku są też dostępne powłoki zabezpieczające budynek przed aktami wandalizmu, takimi jak graffiti, ale w tym przypadku przydatny będzie także monitoring, aby schwytać wandala. A jak już niestety zdarzy się taki niechciany „malunek”, do dyspozycji mamy środki zmywające nawet takie farby, przywracające pierwotną powłokę. Jeśli wyzwanie okaże się zbyt duże, warto wezwać profesjonalistów – firmę specjalizującą się w myciu i zabezpieczaniu ścian budynków.

Czytaj też: Właściciel czy najemca odpowiedzialny za porządek wokół lokalu? >>>

Inaczej sprawa się ma w przypadku popularnych ostatnio murali. Tego rodzaju wielkoformatowa „sztuka na murze”, swoiste obrazy, wykonywane często przez artystów, często zdobią zrewitalizowane budynki, stanowiąc charakterystyczną dla danego osiedla ozdobę. Murale ciekawie urozmaicają przestrzeń betonowych (najczęściej ślepych) ścian budynku i cieszą się dużym poparciem mieszkańców.

Ale pamiętajmy, że ładne osiedle to nie tylko fasady i elewacja, lecz także atrakcyjne i funkcjonalne przestrzenie wspólne.

Integracyjna przestrzeń wspólna 

Rozwiązania estetyczne na współczesnych osiedlach coraz częściej łączone są z funkcjonalnością przestrzeni wspólnych. Standardem stały się atrakcyjne wizualnie fragmenty zieleni i miejsca przeznaczone do relaksu. Przemyślany układ i umiejscowienie małej architektury, zadaszeń, placów zabaw czy podświetlanych alejek stwarza mieszkańcom możliwość odpoczynku w atrakcyjnej wizualnie przestrzeni i rekreacji. Ale nie tylko. To także miejsce sąsiedzkich spotkań sprzyjające budowaniu więzi społecznych i przynależności do danej społeczności i miejsca. Niektóre zarządy osiedli, by zaktywizować i zintegrować mieszkańców, organizują często także konkursy na najpiękniej ukwiecony balkon, najatrakcyjniej zaaranżowany ogródek. Dzięki temu otoczenie budynku jest kolorowe, przyjemne dla oka, a niewielka sąsiedzka rywalizacja pozytywnie wpływa na mieszkańców osiedla.

Gdy nie ma miejsca na zieleń... 

Na nowych osiedlach, często wkompomowanych między inne budynki na zasadzie plomby, brakuje miejsca na rozległe tereny zielone, z ławeczkami i ukwieconymi klombami. Wokół budynku mieszkańcy mają do dyspozycji tylko wąski trawnik i chodnik. Szczęśliwcy mieszkający na parterze zamiast balkonu mają kilkanaście metrów ogródka. I to wszystko. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są ogrody na dachach. Z takich nowoczesnych zabiegów korzystają najczęściej deweloperzy, zwiększając tym samym przestrzeń wspólną i rekompensując mieszkańcom ograniczony dostęp do natury.

Alternatywą są miniaturowe parki, których idea narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a zyskują na popularności w Europie, coraz częściej można je również spotkać w Polsce. 

Kieszonkowe parki powstają w miejscach po wyburzonych budynkach lub na niewielkich nieużytkach – wystarczy niewielka przestrzeń między budynkami czy placyk przed kamienicą. Wielkość takiego parku nie przekracza 5000 m2.

Celem tego typu miejsc jest stworzenie warunków do odpoczynku, przyjemnego spędzenia czasu blisko natury, w kojącej zielonej przestrzeni. Kilka ławek, stolik do gry w szachy czy huśtawki dla dzieci sprawią, że małe oazy zieleni będą chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych bloków czy przechodniów.

Estetyka a prawo

Użyte w art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane sformułowanie „oszpecenie obiektu” jest zwrotem niedookreślonym, co oznacza, że organ stosujący prawo ma pewien zakres swobody w ocenie, czy stan estetyczny obiektu budowlanego faktycznie powoduje oszpecenie otoczenia. Zgodnie z tezą wyrażoną w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2002 roku (sygn. SA/Rz 77/02) przez należyty stan estetyczny obiektu budowlanego należy rozumieć utrzymanie w dobrym stanie elewacji i wyglądu obiektu oraz innych jego elementów, jak też zapewnienie harmonii pomiędzy wyglądem obiektu a otoczeniem naturalnym i stworzonym przez człowieka.

W razie stwierdzenia, że estetyka budynku istotnie odbiega od obowiązujących w ocenie organu standardów i powoduje oszpecenie otoczenia, organ ten władny jest w oparciu o art. 66 ustawy PB wydać decyzję i nałożyć na właściciela lub zarządcę obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie natomiast z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2003 roku (sygn. SA/Sz 2255/01), przesłanka do wydania decyzji na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane odnosi się do skrajnych zaniedbań w estetyce obiektu przy uwzględnieniu otoczenia, a ciężar udowodnienia tej okoliczności spoczywa na organie administracji. W konsekwencji nie każda nieprawidłowość w utrzymaniu obiektu budowlanego wpływająca na jego estetykę będzie uzasadniała podjęcie działań przez organ nadzoru budowlanego – granicę będzie wyznaczała wykładnia celowościowa omawianego art. 66 PB.

Niewykonywanie przez właścicieli obiektów obowiązków nałożonych na podstawie art. 66 PB powinno spotkać się z reakcją organów nadzoru budowlanego, polegającą na wdrożeniu postępowania egzekucyjnego. W ramach tego postępowania możliwe jest m.in. zastosowanie wykonania zastępczego wobec zobowiązanego, jeżeli nie zamierza on dobrowolnie spełnić obowiązków nałożonych przez ten organ.

Wskazać również należy na brzmienie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania obiektu – w czasie jego użytkowania – okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna polegać na sprawdzeniu m.in. estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Ponadto kwestie odpowiedniego wyglądu budynków mogą występować w przypadku obiektów, które są objęte ochroną dziedzictwa narodowego. Regulacje te zawiera ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (u.o.z.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, które określają zasady i warunki ochrony stanu obiektów zabytkowych oraz wykonania prac konserwatorskich. Są to rygory ściśle skonkretyzowane i podlegające egzekwowaniu przez właściwe służby ochrony zabytków. Ochroną konserwatorską może być objęty m.in. wygląd zewnętrzny budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem. W tym zakresie wprowadza się ograniczenia co do kubatur budynków oraz ich wyglądu zewnętrznego, w tym np. elewacji, jak również stolarki okiennej stanowiącej integralną część elewacji, która wywiera znaczny wpływ na jej wyraz architektoniczny. Ponadto wszelkie ograniczenia mogą dotyczyć dachów czy koloru zabudowy.

W orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac wynika przede wszystkim z art. 36 ust. 1 pkt 11 u.o.z., który odnosi się do zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. W systemie ochrony wartości zabytkowych w zakresie urbanistyki funkcjonuje również inna forma prawnej ochrony wartości kulturowych określonych obszarów miast, które nie są wpisane do rejestru zabytków, lecz podlegają ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z art. 19 ust. 3 u.o.z. ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stref ochrony konserwatorskiej dotyczących obszarów, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mają na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Oznacza to, że celem ustalenia w planie miejscowym obszaru ochrony konserwatorskiej jest zapewnienie takiego kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu, aby nie zdeprecjonować wartości, jaką stanowią istniejące na tym obszarze obiekty wpisane do rejestru zabytków. W ten sposób ustawodawca zapewnia racjonalne współistnienie zabytków z nową zabudową, zapewniając utrzymanie właściwej formy urbanistyczno-architektonicznej na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18961|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12152|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11545|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl