CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Estetyka i zieleń na osiedlu

Agnieszka  Górska  |  Administrator 4/2019  |  07.05.2019
W  obecnych czasach brakuje nam zieleni w  przestrzeni miejskiej. Warto o  nią zadbać...
W obecnych czasach brakuje nam zieleni w przestrzeni miejskiej. Warto o nią zadbać...
Fot. pixabay.com

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości nieruchomości.

Ciąg dalszy artykułu...

Estetyczna elewacja

Na estetyczny wygląd osiedla składają się także budynki. Niektóre przed termomodernizacją, niektóre już po. Warto przed przystąpieniem do prac zaplanować kolorystkę elewacji spójną na całym osiedlu, aby uniknąć pstrokatego efektu „klocków lego”, zwłaszcza że coraz częściej wybór koloru elewacji pozostawia się mieszkańcom. Przed podjęciem ostatecznej decyzji pamiętajmy, by sprawdzić właściwości charakteryzujące poszczególne rodzaje tynków, aby dokonać optymalnego wyboru dla danej inwestycji.

Na wygląd elewacji wpływają kolor i struktura tynku oraz jej czystość (odporność na zanieczyszczenia oraz porastanie mchem). Wciąż najpopularniejszy jest tzw. baranek ponieważ taką elewację łatwiej utrzymać w czystości, a także usuwać z niej zabrudzenia. Sprzyja temu jego struktura – gładka, bez dużych zagłębień, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia.

Ściany porośnięte nieestetycznymi glonami należy zabezpieczyć przed rozwojem mikroorganizmów specjalnymi produktami, np. tynkiem hydrofilowym. Jeśli budynek stoi w pobliżu ruchliwej ulicy, jego elewacja powinna być odporna na zabrudzenia, aby uniknąć mycia i częstego odnawiania elewacji. Na rynku są też dostępne powłoki zabezpieczające budynek przed aktami wandalizmu, takimi jak graffiti, ale w tym przypadku przydatny będzie także monitoring, aby schwytać wandala. A jak już niestety zdarzy się taki niechciany „malunek”, do dyspozycji mamy środki zmywające nawet takie farby, przywracające pierwotną powłokę. Jeśli wyzwanie okaże się zbyt duże, warto wezwać profesjonalistów – firmę specjalizującą się w myciu i zabezpieczaniu ścian budynków.

Czytaj też: Właściciel czy najemca odpowiedzialny za porządek wokół lokalu? >>>

Inaczej sprawa się ma w przypadku popularnych ostatnio murali. Tego rodzaju wielkoformatowa „sztuka na murze”, swoiste obrazy, wykonywane często przez artystów, często zdobią zrewitalizowane budynki, stanowiąc charakterystyczną dla danego osiedla ozdobę. Murale ciekawie urozmaicają przestrzeń betonowych (najczęściej ślepych) ścian budynku i cieszą się dużym poparciem mieszkańców.

Ale pamiętajmy, że ładne osiedle to nie tylko fasady i elewacja, lecz także atrakcyjne i funkcjonalne przestrzenie wspólne.

Integracyjna przestrzeń wspólna 

Rozwiązania estetyczne na współczesnych osiedlach coraz częściej łączone są z funkcjonalnością przestrzeni wspólnych. Standardem stały się atrakcyjne wizualnie fragmenty zieleni i miejsca przeznaczone do relaksu. Przemyślany układ i umiejscowienie małej architektury, zadaszeń, placów zabaw czy podświetlanych alejek stwarza mieszkańcom możliwość odpoczynku w atrakcyjnej wizualnie przestrzeni i rekreacji. Ale nie tylko. To także miejsce sąsiedzkich spotkań sprzyjające budowaniu więzi społecznych i przynależności do danej społeczności i miejsca. Niektóre zarządy osiedli, by zaktywizować i zintegrować mieszkańców, organizują często także konkursy na najpiękniej ukwiecony balkon, najatrakcyjniej zaaranżowany ogródek. Dzięki temu otoczenie budynku jest kolorowe, przyjemne dla oka, a niewielka sąsiedzka rywalizacja pozytywnie wpływa na mieszkańców osiedla.

Gdy nie ma miejsca na zieleń... 

Na nowych osiedlach, często wkompomowanych między inne budynki na zasadzie plomby, brakuje miejsca na rozległe tereny zielone, z ławeczkami i ukwieconymi klombami. Wokół budynku mieszkańcy mają do dyspozycji tylko wąski trawnik i chodnik. Szczęśliwcy mieszkający na parterze zamiast balkonu mają kilkanaście metrów ogródka. I to wszystko. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są ogrody na dachach. Z takich nowoczesnych zabiegów korzystają najczęściej deweloperzy, zwiększając tym samym przestrzeń wspólną i rekompensując mieszkańcom ograniczony dostęp do natury.

Alternatywą są miniaturowe parki, których idea narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a zyskują na popularności w Europie, coraz częściej można je również spotkać w Polsce. 

Kieszonkowe parki powstają w miejscach po wyburzonych budynkach lub na niewielkich nieużytkach – wystarczy niewielka przestrzeń między budynkami czy placyk przed kamienicą. Wielkość takiego parku nie przekracza 5000 m2.

Celem tego typu miejsc jest stworzenie warunków do odpoczynku, przyjemnego spędzenia czasu blisko natury, w kojącej zielonej przestrzeni. Kilka ławek, stolik do gry w szachy czy huśtawki dla dzieci sprawią, że małe oazy zieleni będą chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych bloków czy przechodniów.

Estetyka a prawo

Użyte w art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane sformułowanie „oszpecenie obiektu” jest zwrotem niedookreślonym, co oznacza, że organ stosujący prawo ma pewien zakres swobody w ocenie, czy stan estetyczny obiektu budowlanego faktycznie powoduje oszpecenie otoczenia. Zgodnie z tezą wyrażoną w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2002 roku (sygn. SA/Rz 77/02) przez należyty stan estetyczny obiektu budowlanego należy rozumieć utrzymanie w dobrym stanie elewacji i wyglądu obiektu oraz innych jego elementów, jak też zapewnienie harmonii pomiędzy wyglądem obiektu a otoczeniem naturalnym i stworzonym przez człowieka.

W razie stwierdzenia, że estetyka budynku istotnie odbiega od obowiązujących w ocenie organu standardów i powoduje oszpecenie otoczenia, organ ten władny jest w oparciu o art. 66 ustawy PB wydać decyzję i nałożyć na właściciela lub zarządcę obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie natomiast z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2003 roku (sygn. SA/Sz 2255/01), przesłanka do wydania decyzji na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane odnosi się do skrajnych zaniedbań w estetyce obiektu przy uwzględnieniu otoczenia, a ciężar udowodnienia tej okoliczności spoczywa na organie administracji. W konsekwencji nie każda nieprawidłowość w utrzymaniu obiektu budowlanego wpływająca na jego estetykę będzie uzasadniała podjęcie działań przez organ nadzoru budowlanego – granicę będzie wyznaczała wykładnia celowościowa omawianego art. 66 PB.

Niewykonywanie przez właścicieli obiektów obowiązków nałożonych na podstawie art. 66 PB powinno spotkać się z reakcją organów nadzoru budowlanego, polegającą na wdrożeniu postępowania egzekucyjnego. W ramach tego postępowania możliwe jest m.in. zastosowanie wykonania zastępczego wobec zobowiązanego, jeżeli nie zamierza on dobrowolnie spełnić obowiązków nałożonych przez ten organ.

Wskazać również należy na brzmienie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania obiektu – w czasie jego użytkowania – okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna polegać na sprawdzeniu m.in. estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Ponadto kwestie odpowiedniego wyglądu budynków mogą występować w przypadku obiektów, które są objęte ochroną dziedzictwa narodowego. Regulacje te zawiera ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (u.o.z.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, które określają zasady i warunki ochrony stanu obiektów zabytkowych oraz wykonania prac konserwatorskich. Są to rygory ściśle skonkretyzowane i podlegające egzekwowaniu przez właściwe służby ochrony zabytków. Ochroną konserwatorską może być objęty m.in. wygląd zewnętrzny budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem. W tym zakresie wprowadza się ograniczenia co do kubatur budynków oraz ich wyglądu zewnętrznego, w tym np. elewacji, jak również stolarki okiennej stanowiącej integralną część elewacji, która wywiera znaczny wpływ na jej wyraz architektoniczny. Ponadto wszelkie ograniczenia mogą dotyczyć dachów czy koloru zabudowy.

W orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac wynika przede wszystkim z art. 36 ust. 1 pkt 11 u.o.z., który odnosi się do zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. W systemie ochrony wartości zabytkowych w zakresie urbanistyki funkcjonuje również inna forma prawnej ochrony wartości kulturowych określonych obszarów miast, które nie są wpisane do rejestru zabytków, lecz podlegają ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z art. 19 ust. 3 u.o.z. ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stref ochrony konserwatorskiej dotyczących obszarów, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mają na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Oznacza to, że celem ustalenia w planie miejscowym obszaru ochrony konserwatorskiej jest zapewnienie takiego kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu, aby nie zdeprecjonować wartości, jaką stanowią istniejące na tym obszarze obiekty wpisane do rejestru zabytków. W ten sposób ustawodawca zapewnia racjonalne współistnienie zabytków z nową zabudową, zapewniając utrzymanie właściwej formy urbanistyczno-architektonicznej na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17329|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10818|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10391|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl