• Szkolenie: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Odmowa przyjęcia lokalu komunalnego
  • Budynek dostępny dla wszystkich – możliwości modernizacyjne wind
  • Zapachy w praktyce administratora nieruchomości
  • Struktura własności mieszkań w Polsce

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w spółdzielniach...

02.01.2020
Praktyczne aspekty realizacji wymagań określonych w RODO, udostępnianie danych osobowych, dystrybucja korespondencji do członków spółdzielni mieszkaniowych, praktyczna realizacja wymagań RODO w procesie monitoringu wizyjnego, wymagania procesu ochrony danych osobowych w relacjach z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Odmowa przyjęcia lokalu komunalnego

05.01.2020
Przepis uchwały rady gminy, przewidujący skreślenie z listy oczekujących – w razie dwukrotnej odmowy przyjęcia wskazanego przez gminę mieszkania komunalnego – jest sprzeczny z celem Ustawy o ochronie praw lokatorów i stanowi nieuprawnione ograniczenie dostępu do mieszkań...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Budynek dostępny dla wszystkich – możliwości modernizacyjne wind

Niezależnie od wieku budynku istnieje wiele powodów, aby poprawić dostępność nieruchomości. Jednym z nich jest zapewnienie sprawnej komunikacji w budynku oraz dostępności do każdego piętra dla osób starszych czy niepełnosprawnych, których udział w społeczeństwie cały czas...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Zapachy w praktyce administratora nieruchomości

Badanie stopnia uciążliwości zapachów nie pozostaje poza kompetencjami organów, nawet nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe oraz brak jest metodyki pomiaru zapachu.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Struktura własności mieszkań w Polsce

20.11.2019
1
Z najnowszego raportu GUS wynika, że prawie 14 proc. zasobu mieszkaniowego w Polsce stanowią mieszkania komunalne. Zasób ten sukcesywnie się kurczy. Lokale, którymi zarządza gmina, są rzadko remontowane i charakteryzują się najwyższymi kosztami eksploatacji w porównaniu z lokalami...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Branża deweloperska w ciągu najbliższch 10 lat

 Redakcja  |  10.06.2019
Dziesięcioletnie prognozy dotyczące przyszłości jakiejś branży są obciążone sporą dozą niepewności. Na korzyść deweloperów z pewnością działa fakt, że około 2/3 ich działalności jest skoncentrowane w sześciu największych miastach Polski
Dziesięcioletnie prognozy dotyczące przyszłości jakiejś branży są obciążone sporą dozą niepewności. Na korzyść deweloperów z pewnością działa fakt, że około 2/3 ich działalności jest skoncentrowane w sześciu największych miastach Polski
fot. Pixabay

Portal RynekPierwotny.pl przeprowadził sondę wśród sprzedających mieszkania na rynku pierwotnym. Sonda dotyczyła tego, jak postrzegana jest przyszłość branży deweloperskiej w perspektywie najbliższej dekady.

Dziesięcioletnie prognozy dotyczące przyszłości jakiejś branży są obciążone sporą dozą niepewności. Na korzyść deweloperów z pewnością działa fakt, że około 2/3 ich działalności jest skoncentrowane w sześciu największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku. Te ośrodki miejskie będą w mniejszym stopniu dotknięte przez negatywne zmiany demograficzne. Całkiem możliwe, że integracja imigrantów zarobkowych (głównie Ukraińców) częściowo skompensuje wpływ niekorzystnych trendów demograficznych.

Jeżeli chodzi o perspektywę dziesięcioletnią, to deweloperzy na pewno muszą brać pod uwagę pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Trudno bowiem zakładać, że Polska do 2030 r. przez cały czas będzie się rozwijać w takim tempie jak obecnie. Długoterminowe spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego (spowodowane m.in. względami demograficznymi), przewidują prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD oraz Banku Światowego.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development

10 lat to bardzo długa perspektywa i w tym czasie wiele może się wydarzyć. Spodziewam się, że w kilku najbliższych latach sprzedaż mieszkań w największych polskich miastach utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego lub nieco niższym, z uwagi na wysokie koszty budowy i w konsekwencji również wysokie ceny lokali.

Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Trójmiasto – moim zdaniem – najłagodniej odczują ewentualne spowolnienie. Jako silne ośrodki akademickie, kulturowe i największe rynki pracy korzystają one z ciągłego napływu mieszkańców.

Myślę, że w perspektywie 2-3 kolejnych lat istotną grupę po stronie popytowej będzie stanowić generacja, która przed 5-7 latami kupiła swoje pierwsze mieszkanie. Mam na myśli m.in. młode rodziny, które być może zdążyły się już powiększyć, których sytuacja finansowa ustabilizowała się i które będą szukać sposobu na podwyższenie komfortu życia poprzez zakup mieszkania większego lub zlokalizowanego w lepszej dzielnicy. Można powiedzieć, że do tej pory przed takim zakupem powstrzymywał je gwałtowny wzrost cen mieszkań. A myślę, że pod względem cen zbliżyliśmy się już do maksymalnego pułapu i nie spodziewam się dalszych istotnych wzrostów.

W najbliższej dekadzie możemy się też spodziewać wzrostu znaczenia budownictwa ekologicznego. „Eko” nie będzie już tylko pewną modą czy chwytem marketingowym. Stanie się bardziej elementem postawy światopoglądowej wynikającej z konieczności ochrony środowiska naturalnego. Deweloperzy zaczną coraz większą wagę przykładać do rozwiązań oszczędzających energię elektryczną czy wodę. Niewykluczone, że w życie wejdą nowe przepisy, które wręcz wymuszą szersze stosowanie technologii i rozwiązań prośrodowiskowych.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Optymistycznie patrzę w przyszłość i myślę, że najbliższe lata będą owocnym czasem dla deweloperów, gdyż w Polsce nadal brakuje ok. 2-2,5 miliona mieszkań. Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi rynek będą z pewnością demografia oraz siła nabywcza konsumentów. Wraz z migracją ludności oraz zmianą profilu klienta, rosnącym odsetkiem osób starszych, może ulec zmianie struktura oferty mieszkaniowej, spowodowana koniecznością dopasowania jej do potrzeb seniorów. Z kolei wzrost zamożności społeczeństwa spowoduje podniesienie standardu mieszkań oraz ich dodatkowego wyposażenia, co zresztą widzimy już obecnie.

Deweloperzy projektując inwestycje mieszkaniowe będą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych, pozwalających reagować na związane z degradacją środowiska zmiany klimatyczne, smog czy konieczność oszczędzania energii. W inwestycjach Grupy Murapol już to robimy, dzięki wdrożonemu na początku roku systemowi Home Management System klienci mają możliwość zainstalowania w swoich mieszkaniach rozwiązań zdalnie regulujących temperaturę, ogrzewanie czy zawory wody. W najnowszych projektach będziemy montować również filtry antysmogowe oczyszczające powietrze. Od pewnego czasu testujemy także rozwiązania technologiczne z zastosowaniem nowoczesnych elementów prefabrykowanych wpływających na polepszenie parametrów technicznych i efektywność energetyczną wznoszonych budynków.

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

W Polsce nadal występują olbrzymie braki lokalowe. Średnia powierzchnia mieszkania przypadająca na statystycznego Polaka jest jedną z najniższych w UE. Ponadto znaczna część zasobów mieszkaniowych znajduje się w starym budownictwie. Dlatego niezmiennie chęć poprawy warunków lokalowych stymulować będzie sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym.

Patrząc na szeroką perspektywę makroekonomiczną, nie ma przesłanek, aby nadejść miała recesja. Spodziewamy się raczej łagodnie następującego przejścia do fazy równowagi i stabilizacji rynkowej, przy utrzymaniu wysokiego popytu na nieruchomości.

Czynnikami niezmiennie stymulującymi wzrost zainteresowania ofertą deweloperów są niskie stopy procentowe oraz poprawiająca się sytuacja materialna Polaków, a także perspektywa pozytywnej sytuacji na rynku pracy. Niska rentowność lokat i niepewność co do innych form inwestowania zachęcają Polaków do lokowania kapitału na rynku mieszkaniowym, co dodatkowo wspiera popyt.

Trendem zyskującym na sile jest wzbogacanie inwestycji deweloperskich o kolejne udogodnienia. W oczekiwania nabywców wpisują się inwestycje mieszkaniowe oferujące nową jakość życia. Kurczący się zasób gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach sprawia, że jedną ze wzrostowych tendencji na rynku nieruchomości jest również modernizacja i rewitalizacja zabytkowych budynków i przystosowanie ich do nowoczesnych standardów. Ponadto silnym trendem jest wykorzystywanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.

Cezary Grzebalski, dyrektor ds. rozwoju projektów w Skanska Residential Development Poland

W dalszym ciągu będziemy obserwować duże zainteresowanie po stronie popytu, zarówno inwestycyjnego, jak i prywatnego. Natomiast jego wielkość będzie regulowana zmieniającymi się cenami. W najbliższych latach możemy mówić o stabilizacji, a nawet redukcji kosztów w zakresie wykonawstwa. Prognozujemy jednak, że stawki gruntów utrzymają się na wysokim poziomie. Oba te czynniki tak naprawdę zależą od koniunktury gospodarczej i aktywności inwestorów. Postępującym zjawiskiem będzie jednak mała dostępność terenów pod inwestycje w dobrych lokalizacjach. Na ich powszechność wpływ mają m.in. procesy administracyjne i ilość wydawanych pozwoleń na budowę. To one w głównej mierze wpływają na liczbę wprowadzanych obecnie do sprzedaży mieszkań.

Krzysztof Foder, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

10 lat to naprawdę długi okres, zatem ciężko przewidzieć, jak potoczą się losy branży budowlanej.

W ciągu dekady może wiele się zmienić na rynku pracy, czy w kwestiach prawno-podatkowych. Na pewno spory wpływ na sytuację będzie mieć wzrost gospodarczy. Popyt na mieszkania nadal jest widoczny i nie przewiduję, by zmieniło się to z roku na rok. Hossa jest raczej za nami, jednak przejście do równowagi rynkowej jest płynne. Najprawdopodobniej nie dojdzie do nagłego spadku cen mieszkań, lecz spowolnienia tempa ich wzrostu oraz stabilizacji. Raczej nie grożą nam nieprzewidywalne zdarzenia na miarę kryzysu gospodarczego z 2008 roku.

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Stoimy w obliczu wielkich wyzwań: niż demograficzny będzie wpływał na zmniejszenie popytu na mieszkania, a rosnące koszty materiałów I robocizny mogą uniemożliwić reagowanie na zmniejszony popyt konkurencyjnymi cenami. Ciekawym problemem do rozwiązania dla deweloperów może być również stale kurcząca się pula gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, nieopodal centrów miast. Kredyty hipoteczne, dotąd najpopularniejsze narzędzie pozwalające kupić mieszkanie na własność, również drożeją i stają się coraz trudniej dostępne, a niemożność uzyskania kredytu dla wielu potencjalnych nabywców mieszkań stanowi przeszkodę nie do pokonania. Wierzymy jednak, że takie przeciwności to dla nas firmy szansa, by stawać się coraz lepszymi i skuteczniejszymi, by stale udoskonalać naszą ofertę i proponować naszym klientom rozwiązania dopasowane do ich zmieniających się potrzeb. Wygląda na to, że najbliższe 10 lat będzie dla rynku co najmniej równie skomplikowane, jak poprzednie – rynek będzie się dynamicznie zmieniać i my musimy zmieniać się wraz z nim.

Ewa Skibińska, dyrektor marketingu RED Development

Potencjał rozwojowy jest duży i na pewno zostanie wykorzystany. Deweloperzy jeszcze precyzyjniej będą dostosowywali ofertę do poszczególnych grup nabywców. Najsilniejszą staną się osoby w wieku od 40 do 50 lat, ponieważ nie oczekujemy nowych programów dla młodszych klientów. W perspektywie 10 lat możemy spodziewać się wyhamowania wzrostu cen i ich stabilizacji, ale na spadki nie mamy co liczyć, ponieważ koszty materiałów budowlanych i generalnego wykonawstwa będą utrzymywać się na stałym poziomie. Analitycy przewidują, że ceny mieszkań w Poznaniu mogą jeszcze wzrosnąć, szczególnie w przypadku inwestycji, które zostały wprowadzone na rynek w ostatnim kwartale 2018 i na początku 2019 r. W ciągu najbliższych 10 lat rozwinie się segment mikroapartamentów. Przez mniejszą dostępność gruntów, inwestycje przeniosą się z centrum na dalsze dzielnice. Osiedla będą bardziej kompleksowe. Czeka nas także dynamiczny rozwój systemów inteligentnego domu.

Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej Geo

Popyt (rozumiany jako siła nabywcza klientów) jest ściśle związany z warunkami makroekonomicznymi. Dopóki będą one korzystne, popyt nie będzie malał. Dodatkowo wśród polskich klientów nieruchomości jawią się jako jedna z najbezpieczniejszych form lokaty kapitału. Popularniejszy w krajach zachodnich model wynajmowania mieszkań, zamiast ich zakupu, raczej szybko się w Polsce nie przyjmie. Zagrożenia dla rynku to przede wszystkim  zwiększający się deficyt gruntów pod zabudowę w dobrych lokalizacjach, wysoka cena ziemi pod zabudowę, brak polityki przestrzennej, a także wzrastające koszty budowy. Te czynniki oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce, może doprowadzić do spadku popytu i nieznacznej (kilkuprocentowej) korekty cenowej, ale nie wcześniej niż za 2 lata.

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Inwestowanie w rynek nieruchomości stanie się jeszcze bardziej popularne. Większym zainteresowaniem będą cieszyły się mieszkania o podwyższonym standardzie z różnorodnymi udogodnieniami. Na popularności zyska wynajem mieszkań, zwłaszcza krótkoterminowy, a także zakup nieruchomości współdzielonych.

Michał Wawrzyniak, przedstawiciel DRN Concept Deweloper

Każdy kolejny rok to nowe wyzwania, często trudne do przewidzenia. Nadal z pewnością będziemy mierzyć się ze stale rosnącymi cenami wykonawstwa oraz materiałów budowlanych. Nadal ilość wolnych gruntów dostępnych w miastach będzie malała, choć obecnie dostępne zapewnią jeszcze rozwój rynku na blisko 5-10 lat.

Mateusz Glema z poznańskiego biura sprzedaży Grupy Inwest

Okres 10 lat jest spory, ale najbliższe miesiące, czy lata będą pełne wyzwań, między innymi ze względu na rosnące koszty materiałów i realizacji, czy malejącą podaż gruntów. Najlepiej będą radzić sobie deweloperzy z dużym portfolio realizacji i renomą. Łatwiej będzie im zmierzyć się z wymaganiami rynku, ale w przyszłość patrzymy optymistycznie.

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

Prognozujemy, że zainteresowanie nieruchomościami będzie spore przynajmniej w najbliższym czasie, ponieważ w Polsce, w porównaniu do Europy Zachodniej, można nadal dostrzec deficyt mieszkaniowy. Najbliższy czas będzie pełen wyzwań. Jedno z nich to nowelizacja ustawy deweloperskiej, tak ważna dla branży.

Kinga Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud Development

Zainteresowanie na rynku pierwotnym z pewnością nie zmaleje. Dane Głównego Urzędu Statystycznego są jednoznaczne - z roku na rok odnotowuje się coraz większą liczbę rozpoczętych budów oraz lokali oddanych do użytkowania. Warto nadmienić, że mimo tak dobrych statystyk, Polska nadal notuje deficyt mieszkaniowy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Dlatego najbliższe 10 lat będzie bardzo ważne dla rozwoju branży deweloperskiej.

Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Sky Investments

Możemy śmiało stwierdzić, że zainteresowanie branżą mieszkaniową nie zmaleje, ponieważ w porównaniu do krajów Europy Zachodniej w Polsce wciąż notujemy deficyt mieszkaniowy. Duży wpływ na branżę może mieć również nowelizacja ustawy deweloperskiej.  

Lidia Kostrzewska przedstawiciel Kos-Dom

W związku ze wzrostem poziomu skomplikowania przepisów regulujących funkcjonowanie branży deweloperskiej, zaostrzeniem norm techniczno-budowlanych oraz systematycznym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych branża deweloperska ulegnie ścisłej profesjonalizacji. Mniejsze firmy mogą być systematycznie eliminowane z rynku.

Izabela Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development

Ponieważ mieszkań na rynku ciągle brakuje sądzimy że w kolejnych latach popyt nadal będzie rósł z tendencją wzrostową. Lokale małe inwestycyjne będą sprzedawane najszybciej.

Źródło: RynekPierwotny.pl

[deweloper, rynek nieruchomości, rynek pierwotny]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18015|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11295|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10863|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl