CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Regionalne dysparytety budownictwa i sytuacji mieszkaniowej ludności

Artykuł omawia tendencje na rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
Artykuł omawia tendencje na rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
Fot. pixabay.com

Zwiększenie intensywności budowania mieszkań – dla podniesienia standardu mieszkaniowego Polaków oraz zmniejszenia dystansu w tym zakresie w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej – to zadanie na wiele dziesięcioleci. W kontekście wyrównywania znaczących dysparytetów regionalnych, także w tym zakresie – przedstawiono w artykule zróżnicowanie w 2017 r. wojewódzkich efektów budownictwa oraz standardu mieszkaniowego ludności[1].

W artykule:

• Regionalne efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 r.
• Zasoby i warunki mieszkaniowe
• Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych

W 2017 r. oddano do użytku 178,3 tys. mieszkań o 16 540 tys. m2 powierzchni użytkowej (por. tab. 1). Efekty finalne budownictwa mieszkaniowego, wyrażone liczbą oddanych do użytku mieszkań rosły – na ogół – z roku na rok. Począwszy od ich perigeum (62,1 tys. w 1996 r.) liczba zbudowanych w 2017 r. mieszkań była o 187,1% większa, jednak zdecydowanie niższa od efektów z 1978 r., kiedy wystąpiło apogeum liczby zbudowanych mieszkań (283,6 tys. [4]). Owa kulminacja efektów budownictwa mieszkaniowego miała zdecydowanie mniej korzystną relację, jeśli wyrazimy ją powierzchnią użytkową mieszkań (pum = 17.737 tys. m2 w 1978 r., wobec 16.540 tys. m2 w 2017 r.)[2].

Tabela 1
Tabela 1. Budownictwo mieszkaniowe w latach 1950–2017. Źródło: obliczenia na podstawie: 1–6

W latach 1950–2017 nastąpiły radykalne przesunięcia w strukturze inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego. Jeśli w najlepszych latach 70. budownictwo indywidualne stanowiło około 1/4 liczby oddanych do użytku mieszkań, to od II pentady lat 90. już cá 1/2 tej liczby. Jeszcze korzystniej dla niego kształtował się udział efektów wyrażonych powierzchnią użytkową (od niespełna 4/10 do ponad 7/10). Relacje te wynikały z rosnącej – na ogół – średniej wielkości budowanych mieszkań (z niespełna 50 m2 pum w latach 70. do około 100 m2 w ostatnich kilkunastu latach).

Tabela 2
Tabela 2. Budownictwo mieszkaniowe w 2017 r. – według województw. Źródło: 1–6

W 2017 r. wydano zezwolenia na budowę 250,9 tys. mieszkań, co stanowiło znaczący wzrost w stosunku do stanu z 2010 r. (175,0 tys.), 2015 i 2016 (188,8 i 211,5 tys. [5]).

Czytaj też: Istotne zmiany dot. programu "Mieszkanie Plus" i uwłaszczenia>>>

W 2017 r. znacznie – w porównaniu z 2016 r. – wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Było ich o 32,1 tys. (czyli 18,4%) więcej. Największy udział mieli w nich deweloperzy – 105,4 tys. mieszkań, co stanowiło o 19,9 tys. więcej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni reprezentowali wzrost liczby mieszkań o 10,9 tys., do 94,5 tys. [1]. Mniej (o 0,4 tys.) rozpoczęto budowę mieszkań komunalnych, w liczbie 1,5 tys. [1].

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 r. wystąpił we wszystkich województwach, w tym o: 8,2 tys. w wielkopolskim, 4,7 tys. w mazowieckim i 4,0 tys. w małopolskim.

Przytoczone wyżej dane o ruchu w budownictwie mieszkaniowym świadczą o pewnym ożywieniu w nim, którego poziom i dynamika są w dalszym ciągu wysoce niezadowalające.

Regionalne efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. 

Faktograficzne spektrum regionalnych efektów budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. (por. tab. 2) wyraziście świadczy o znaczącym ich zróżnicowaniu. Najwłaściwszymi dla jego zilustrowania są wskaźniki w ujęciu względnym (w przeliczeniu na 1 tys. ludności, czy nowo zawartych związków małżeńskich) eliminujące wpływ wielkości województw wyrażonych liczbą ludności.

Niekwestionowanym, od lat niezmiennym liderem intensywności budowania mieszkań jest województwo mazowieckie, w tym głównie Warszawa, z liczbą 6,9 mieszkań na 1 tys. ludności i 1373 na 1 tys. nowo zawartych związków małżeńskich. Niewiele za nim jest województwo pomorskie (6,8 i 1256 mieszkań). Z kolei również stałym outsiderem tego rankingu jest województwo opolskie (odpowiednio: 2,0 i 420 mieszkań na 1 tys. ludności i nowo zawartych związków małżeńskich).

Fakt, że w województwie mazowieckim w efektach budownictwa mieszkaniowego ważą głównie deweloperzy sprawia, że średnia wielkość mieszkań kształtuje się – podobnie jak w szeregu innych „deweloperskich” województwach, gdzie znacząco ważą one, na relatywnie niższym poziomie, nieco powyżej 80 m2 pum, gdy w województwach z dominacją budownictwa indywidualnego nawet powyżej 120 m2 pum (świętokrzyskie).

Zestawione w tabeli 3 dane o liczbie wydanych zezwoleń na budowę oraz liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 r. wykazują dość zbliżony poziom wydanych zezwoleń oraz rozpoczętych budów mieszkań.

Tabela 3
Tabela 3. Pozwolenia na budowę oraz mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2017 r. – według województw. Źródło: [1].

Zasoby i warunki mieszkaniowe

Jak wynika z danych tabeli 4, w końcu 2017 r. było w kraju prawie 14.440 tys. mieszkań z blisko 55.206 tys. izb o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1068,6 mln m2 (por. tab. 4). Substancja mieszkaniowa znacząco zwiększyła swój stan, jako że według Narodowego Spisu Powszechnego z 20.05.2002 r. było to 12.524 tys. mieszkań, a w czasie NSP z 31.03.2011 r. 13.495 tys. mieszkań [4].

Tabela 4
Tabela 4. Tabela 4. Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności w 2017 r. Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. GUS, Warszawa 2018 oraz obliczenia na jego podstawie.

Zwiększenie stanu substancji mieszkaniowej – liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań – wykreowało standard mieszkaniowy przedstawiony według województw w tabeli 4.

[1] Zaprezentowane w artykule dane oparto na wydawnictwach GUS (poz. 1-6 wykazu literatury, w tym w szczególności 1, 3 i 5 dla 2017 r.) oraz opracowaniach autora, których ważniejsze pozycje zamieszczono w wykazie literatury (7–9)

[2] Sytuację w budownictwie mieszkaniowym w roku 2017 poprzedzono obszerną sekwencją faktografii dotyczącej ruchu w budownictwie mieszkaniowym w okresie referencyjnym od 1970 r. Podobnego zabiegu dokonano w odniesieniu do zmian sytuacji mieszkaniowej ludności.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[rynek mieszkaniowy, mieszkania, budownictwo]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17093|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10659|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10233|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl