CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Regionalne dysparytety budownictwa i sytuacji mieszkaniowej ludności

Artykuł omawia tendencje na rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
Artykuł omawia tendencje na rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
Fot. pixabay.com

Zwiększenie intensywności budowania mieszkań – dla podniesienia standardu mieszkaniowego Polaków oraz zmniejszenia dystansu w tym zakresie w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej – to zadanie na wiele dziesięcioleci. W kontekście wyrównywania znaczących dysparytetów regionalnych, także w tym zakresie – przedstawiono w artykule zróżnicowanie w 2017 r. wojewódzkich efektów budownictwa oraz standardu mieszkaniowego ludności[1].

W artykule:

• Regionalne efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 r.
• Zasoby i warunki mieszkaniowe
• Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych

W 2017 r. oddano do użytku 178,3 tys. mieszkań o 16 540 tys. m2 powierzchni użytkowej (por. tab. 1). Efekty finalne budownictwa mieszkaniowego, wyrażone liczbą oddanych do użytku mieszkań rosły – na ogół – z roku na rok. Począwszy od ich perigeum (62,1 tys. w 1996 r.) liczba zbudowanych w 2017 r. mieszkań była o 187,1% większa, jednak zdecydowanie niższa od efektów z 1978 r., kiedy wystąpiło apogeum liczby zbudowanych mieszkań (283,6 tys. [4]). Owa kulminacja efektów budownictwa mieszkaniowego miała zdecydowanie mniej korzystną relację, jeśli wyrazimy ją powierzchnią użytkową mieszkań (pum = 17.737 tys. m2 w 1978 r., wobec 16.540 tys. m2 w 2017 r.)[2].

Tabela 1
Tabela 1. Budownictwo mieszkaniowe w latach 1950–2017. Źródło: obliczenia na podstawie: 1–6

W latach 1950–2017 nastąpiły radykalne przesunięcia w strukturze inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego. Jeśli w najlepszych latach 70. budownictwo indywidualne stanowiło około 1/4 liczby oddanych do użytku mieszkań, to od II pentady lat 90. już cá 1/2 tej liczby. Jeszcze korzystniej dla niego kształtował się udział efektów wyrażonych powierzchnią użytkową (od niespełna 4/10 do ponad 7/10). Relacje te wynikały z rosnącej – na ogół – średniej wielkości budowanych mieszkań (z niespełna 50 m2 pum w latach 70. do około 100 m2 w ostatnich kilkunastu latach).

Tabela 2
Tabela 2. Budownictwo mieszkaniowe w 2017 r. – według województw. Źródło: 1–6

W 2017 r. wydano zezwolenia na budowę 250,9 tys. mieszkań, co stanowiło znaczący wzrost w stosunku do stanu z 2010 r. (175,0 tys.), 2015 i 2016 (188,8 i 211,5 tys. [5]).

Czytaj też: Istotne zmiany dot. programu "Mieszkanie Plus" i uwłaszczenia>>>

W 2017 r. znacznie – w porównaniu z 2016 r. – wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Było ich o 32,1 tys. (czyli 18,4%) więcej. Największy udział mieli w nich deweloperzy – 105,4 tys. mieszkań, co stanowiło o 19,9 tys. więcej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni reprezentowali wzrost liczby mieszkań o 10,9 tys., do 94,5 tys. [1]. Mniej (o 0,4 tys.) rozpoczęto budowę mieszkań komunalnych, w liczbie 1,5 tys. [1].

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 r. wystąpił we wszystkich województwach, w tym o: 8,2 tys. w wielkopolskim, 4,7 tys. w mazowieckim i 4,0 tys. w małopolskim.

Przytoczone wyżej dane o ruchu w budownictwie mieszkaniowym świadczą o pewnym ożywieniu w nim, którego poziom i dynamika są w dalszym ciągu wysoce niezadowalające.

Regionalne efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. 

Faktograficzne spektrum regionalnych efektów budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. (por. tab. 2) wyraziście świadczy o znaczącym ich zróżnicowaniu. Najwłaściwszymi dla jego zilustrowania są wskaźniki w ujęciu względnym (w przeliczeniu na 1 tys. ludności, czy nowo zawartych związków małżeńskich) eliminujące wpływ wielkości województw wyrażonych liczbą ludności.

Niekwestionowanym, od lat niezmiennym liderem intensywności budowania mieszkań jest województwo mazowieckie, w tym głównie Warszawa, z liczbą 6,9 mieszkań na 1 tys. ludności i 1373 na 1 tys. nowo zawartych związków małżeńskich. Niewiele za nim jest województwo pomorskie (6,8 i 1256 mieszkań). Z kolei również stałym outsiderem tego rankingu jest województwo opolskie (odpowiednio: 2,0 i 420 mieszkań na 1 tys. ludności i nowo zawartych związków małżeńskich).

Fakt, że w województwie mazowieckim w efektach budownictwa mieszkaniowego ważą głównie deweloperzy sprawia, że średnia wielkość mieszkań kształtuje się – podobnie jak w szeregu innych „deweloperskich” województwach, gdzie znacząco ważą one, na relatywnie niższym poziomie, nieco powyżej 80 m2 pum, gdy w województwach z dominacją budownictwa indywidualnego nawet powyżej 120 m2 pum (świętokrzyskie).

Zestawione w tabeli 3 dane o liczbie wydanych zezwoleń na budowę oraz liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 r. wykazują dość zbliżony poziom wydanych zezwoleń oraz rozpoczętych budów mieszkań.

Tabela 3
Tabela 3. Pozwolenia na budowę oraz mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2017 r. – według województw. Źródło: [1].

Zasoby i warunki mieszkaniowe

Jak wynika z danych tabeli 4, w końcu 2017 r. było w kraju prawie 14.440 tys. mieszkań z blisko 55.206 tys. izb o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1068,6 mln m2 (por. tab. 4). Substancja mieszkaniowa znacząco zwiększyła swój stan, jako że według Narodowego Spisu Powszechnego z 20.05.2002 r. było to 12.524 tys. mieszkań, a w czasie NSP z 31.03.2011 r. 13.495 tys. mieszkań [4].

Tabela 4
Tabela 4. Tabela 4. Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności w 2017 r. Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. GUS, Warszawa 2018 oraz obliczenia na jego podstawie.

Zwiększenie stanu substancji mieszkaniowej – liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań – wykreowało standard mieszkaniowy przedstawiony według województw w tabeli 4.

[1] Zaprezentowane w artykule dane oparto na wydawnictwach GUS (poz. 1-6 wykazu literatury, w tym w szczególności 1, 3 i 5 dla 2017 r.) oraz opracowaniach autora, których ważniejsze pozycje zamieszczono w wykazie literatury (7–9)

[2] Sytuację w budownictwie mieszkaniowym w roku 2017 poprzedzono obszerną sekwencją faktografii dotyczącej ruchu w budownictwie mieszkaniowym w okresie referencyjnym od 1970 r. Podobnego zabiegu dokonano w odniesieniu do zmian sytuacji mieszkaniowej ludności.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[rynek mieszkaniowy, mieszkania, budownictwo]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18008|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11287|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10857|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl