CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Regionalne dysparytety budownictwa i sytuacji mieszkaniowej ludności

Artykuł omawia tendencje na rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
Artykuł omawia tendencje na rynku mieszkaniowym, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych.
Fot. pixabay.com

Zwiększenie intensywności budowania mieszkań – dla podniesienia standardu mieszkaniowego Polaków oraz zmniejszenia dystansu w tym zakresie w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej – to zadanie na wiele dziesięcioleci. W kontekście wyrównywania znaczących dysparytetów regionalnych, także w tym zakresie – przedstawiono w artykule zróżnicowanie w 2017 r. wojewódzkich efektów budownictwa oraz standardu mieszkaniowego ludności[1].

W artykule:

• Regionalne efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 r.
• Zasoby i warunki mieszkaniowe
• Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych

W 2017 r. oddano do użytku 178,3 tys. mieszkań o 16 540 tys. m2 powierzchni użytkowej (por. tab. 1). Efekty finalne budownictwa mieszkaniowego, wyrażone liczbą oddanych do użytku mieszkań rosły – na ogół – z roku na rok. Począwszy od ich perigeum (62,1 tys. w 1996 r.) liczba zbudowanych w 2017 r. mieszkań była o 187,1% większa, jednak zdecydowanie niższa od efektów z 1978 r., kiedy wystąpiło apogeum liczby zbudowanych mieszkań (283,6 tys. [4]). Owa kulminacja efektów budownictwa mieszkaniowego miała zdecydowanie mniej korzystną relację, jeśli wyrazimy ją powierzchnią użytkową mieszkań (pum = 17.737 tys. m2 w 1978 r., wobec 16.540 tys. m2 w 2017 r.)[2].

Tabela 1
Tabela 1. Budownictwo mieszkaniowe w latach 1950–2017. Źródło: obliczenia na podstawie: 1–6

W latach 1950–2017 nastąpiły radykalne przesunięcia w strukturze inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego. Jeśli w najlepszych latach 70. budownictwo indywidualne stanowiło około 1/4 liczby oddanych do użytku mieszkań, to od II pentady lat 90. już cá 1/2 tej liczby. Jeszcze korzystniej dla niego kształtował się udział efektów wyrażonych powierzchnią użytkową (od niespełna 4/10 do ponad 7/10). Relacje te wynikały z rosnącej – na ogół – średniej wielkości budowanych mieszkań (z niespełna 50 m2 pum w latach 70. do około 100 m2 w ostatnich kilkunastu latach).

Tabela 2
Tabela 2. Budownictwo mieszkaniowe w 2017 r. – według województw. Źródło: 1–6

W 2017 r. wydano zezwolenia na budowę 250,9 tys. mieszkań, co stanowiło znaczący wzrost w stosunku do stanu z 2010 r. (175,0 tys.), 2015 i 2016 (188,8 i 211,5 tys. [5]).

Czytaj też: Istotne zmiany dot. programu "Mieszkanie Plus" i uwłaszczenia>>>

W 2017 r. znacznie – w porównaniu z 2016 r. – wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Było ich o 32,1 tys. (czyli 18,4%) więcej. Największy udział mieli w nich deweloperzy – 105,4 tys. mieszkań, co stanowiło o 19,9 tys. więcej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni reprezentowali wzrost liczby mieszkań o 10,9 tys., do 94,5 tys. [1]. Mniej (o 0,4 tys.) rozpoczęto budowę mieszkań komunalnych, w liczbie 1,5 tys. [1].

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 r. wystąpił we wszystkich województwach, w tym o: 8,2 tys. w wielkopolskim, 4,7 tys. w mazowieckim i 4,0 tys. w małopolskim.

Przytoczone wyżej dane o ruchu w budownictwie mieszkaniowym świadczą o pewnym ożywieniu w nim, którego poziom i dynamika są w dalszym ciągu wysoce niezadowalające.

Regionalne efekty budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. 

Faktograficzne spektrum regionalnych efektów budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. (por. tab. 2) wyraziście świadczy o znaczącym ich zróżnicowaniu. Najwłaściwszymi dla jego zilustrowania są wskaźniki w ujęciu względnym (w przeliczeniu na 1 tys. ludności, czy nowo zawartych związków małżeńskich) eliminujące wpływ wielkości województw wyrażonych liczbą ludności.

Niekwestionowanym, od lat niezmiennym liderem intensywności budowania mieszkań jest województwo mazowieckie, w tym głównie Warszawa, z liczbą 6,9 mieszkań na 1 tys. ludności i 1373 na 1 tys. nowo zawartych związków małżeńskich. Niewiele za nim jest województwo pomorskie (6,8 i 1256 mieszkań). Z kolei również stałym outsiderem tego rankingu jest województwo opolskie (odpowiednio: 2,0 i 420 mieszkań na 1 tys. ludności i nowo zawartych związków małżeńskich).

Fakt, że w województwie mazowieckim w efektach budownictwa mieszkaniowego ważą głównie deweloperzy sprawia, że średnia wielkość mieszkań kształtuje się – podobnie jak w szeregu innych „deweloperskich” województwach, gdzie znacząco ważą one, na relatywnie niższym poziomie, nieco powyżej 80 m2 pum, gdy w województwach z dominacją budownictwa indywidualnego nawet powyżej 120 m2 pum (świętokrzyskie).

Zestawione w tabeli 3 dane o liczbie wydanych zezwoleń na budowę oraz liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 r. wykazują dość zbliżony poziom wydanych zezwoleń oraz rozpoczętych budów mieszkań.

Tabela 3
Tabela 3. Pozwolenia na budowę oraz mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2017 r. – według województw. Źródło: [1].

Zasoby i warunki mieszkaniowe

Jak wynika z danych tabeli 4, w końcu 2017 r. było w kraju prawie 14.440 tys. mieszkań z blisko 55.206 tys. izb o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1068,6 mln m2 (por. tab. 4). Substancja mieszkaniowa znacząco zwiększyła swój stan, jako że według Narodowego Spisu Powszechnego z 20.05.2002 r. było to 12.524 tys. mieszkań, a w czasie NSP z 31.03.2011 r. 13.495 tys. mieszkań [4].

Tabela 4
Tabela 4. Tabela 4. Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności w 2017 r. Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. GUS, Warszawa 2018 oraz obliczenia na jego podstawie.

Zwiększenie stanu substancji mieszkaniowej – liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań – wykreowało standard mieszkaniowy przedstawiony według województw w tabeli 4.

[1] Zaprezentowane w artykule dane oparto na wydawnictwach GUS (poz. 1-6 wykazu literatury, w tym w szczególności 1, 3 i 5 dla 2017 r.) oraz opracowaniach autora, których ważniejsze pozycje zamieszczono w wykazie literatury (7–9)

[2] Sytuację w budownictwie mieszkaniowym w roku 2017 poprzedzono obszerną sekwencją faktografii dotyczącej ruchu w budownictwie mieszkaniowym w okresie referencyjnym od 1970 r. Podobnego zabiegu dokonano w odniesieniu do zmian sytuacji mieszkaniowej ludności.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[rynek mieszkaniowy, mieszkania, budownictwo]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16707|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10353|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl