CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Umowa z architektem – na co zwrócić uwagę?

 Redakcja  |  13.09.2019
We współpracy z architektem najczęściej zawierana jest umowa o dzieło
We współpracy z architektem najczęściej zawierana jest umowa o dzieło
fot. Pixabay

Umowa z architektem najczęściej obejmuje stworzenie projektu architektonicznego lub dokumentacji budowlanej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Architektom coraz częściej zleca się również zaprojektowanie sposobu urządzenia wnętrz lokali mieszkalnych. Ze względu na wagę tych dokumentów, nawet drobne błędy lub niedomówienia mogą mieć istotne konsekwencje.

We współpracy z architektem najczęściej zawierana jest umowa o dzieło. Jej zawartość powinna obejmować:

 • przedmiot umowy – unikajmy tu ogólnikowych stwierdzeń, gdyż to utrudni nam wyegzekwowanie zamówionej pracy. Stwórzmy listę dokumentów, jakie architekt ma dla nas stworzyć. Dzięki temu nie zaskoczy nas również cena, jeżeli projektant przygotowałby więcej, aniżeli było to początkowo planowane. Pamiętajmy też, że często sam projekt architektoniczny wymagać będzie uzupełnienia o odpowiednie projekty branżowe i wizualizacje;
 • termin realizacji dzieła – brak jasnych terminów najczęściej prowadzi do odwlekania wykonania dzieła. Prócz terminu na oddanie dzieła, możemy uregulować terminy na usuwanie zgłoszonych błędów i uchybień. Bez tego może się okazać, że utkniemy z niepełną albo wadliwą dokumentacją projektową;
 • wynagrodzenie – tu najlepiej zastosować ryczałt za wykonanie całego przedmiotu umowy. Podwyższenie ryczałtu jest bardzo trudne i wymaga wykazania, że architekt bez swojej winy nie mógł przewidzieć szczególnych okoliczności, przez które jego wynagrodzenie umowne okazałoby się nieadekwatne do nakładu pracy.

Może Cię zainteresuje: Rachunek strat

Projekt architektoniczny to także najczęściej utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Wówczas należy rozważyć, czy wystarczy nam licencja na wykonanie budynku lub jego aranżację, czy też domagać się będziemy przeniesienia majątkowych praw autorskich. Ten drugi wariant z pewnością będzie droższy, ale gwarantuje niepowtarzalność projektu.

Architekt wyzbywając się praw autorskich do projektu, nie będzie mógł zaoferować go w przyszłości innej osobie. Przeniesienie praw autorskich może mieć sens także wtedy, gdy projekt zamierzamy wykorzystać więcej niż jeden raz albo gdy użyty zostanie on również do innych celów, np. reklamowych. To ostatnie dotyczyć może zwłaszcza różnego typu wizualizacji.

Może Ci się spodoba: Projektant wnętrz – warto korzystać z jego usług?

W zależności od określonego przedmiotu umowy oraz pozostałych obowiązków projektanta, może się okazać, że samo stworzenie projektu będzie niewielką częścią całej umowy. Może się zatem okazać niezbędne zawarcie w niej postanowień odnoszących się w szczególności do:

 • uprawnień architekta do kontaktów z deweloperem, gdy architekt wprowadza zmiany w projektach dostarczonych przez dewelopera (np. przesunięcie ścian, zmiany w układzie wewnętrznych instalacji, itp.). Jeżeli nie chcemy pośredniczyć w korespondencji pomiędzy architektem i deweloperem, to zadbajmy o odpowiednie upoważnienie;
 • występowania przez architekta w naszym imieniu przed organami architektoniczno-budowlanymi. W tym przypadku konieczne będzie udzielenie projektantowi stosownego pełnomocnictwa;
 • zakupu materiałów wykończeniowych – w tym przypadku warto zadbać także o kwestie finansowe. Ceny materiałów budowlanych są zmienne, więc pozostawienie swobody architektowi może nadszarpnąć budżet inwestycji.

Umowa może zawierać także inne ogólne postanowienia prawa cywilnego, które wzmacniać będą pozycję zamawiającego. Mowa tu o klauzulach:

 • kar umownych za: nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy, nieterminowe usunięcie wad dokumentacji, bądź niewykonanie umowy, czy też odstąpienia od niej z winy architekta. Zastrzegając kary umowne należy pamiętać o wskazaniu, że uprawniony do ich żądania może także dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości, ale na zasadach ogólnych. Bez takiego zapisu odpowiedzialność odszkodowawcza projektanta ograniczy się do zastrzeżonej kary umownej i to nawet, gdy faktyczna szkoda będzie większa;
 • odstąpienia od umowy z winy danej strony – niekiedy może się okazać, że współpraca stron nie układa się dobrze, a wykonywanie umowy nastręcza coraz to nowych problemów. Warto zatem zadbać o możliwość zakończenia jej przed wykonaniem zamówionego dzieła. Zwrócić jednakże należy uwagę na fakt, że jeżeli odstąpienie nie następuje z winy projektanta albo w wykonaniu umownego prawa odstąpienia, zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. Będzie mógł jedynie odjąć od niego to, co architekt zaoszczędził wobec przerwania realizacji umowy;
 • umowne prawo odstąpienia – to klauzula, która pozwala na odstąpienie od umowy w terminie wskazanym w jej treści;
 • odstępne – ta klauzula jest zbliżona do wcześniejszej. W tym jednak przypadku osoba rezygnująca z umowy musi zapłacić drugiej stronie określoną w umowie kwotę zwaną odstępnym.

To tylko niektóre postanowienia, o których warto pomyśleć, zawierając umowę z architektem. W razie trudności, z pomocą przyjdą nam przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło oraz wykonywaniu i skutkach niewykonania zobowiązań umownych.

Źródło: RynekPierwotny.pl

[architekt, deweloper, umowa z architektem, projekt architektoniczny, kodeks cywilny, umowa o dzieło, umowa]

Przygotowanie nieruchomości do zbycia to zwykle proces czasochłonny i skomplikowany. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości o złożonym charakterze, czyli składających się z wielu działek w znaczeniu... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11061|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10639|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl