• Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”
  • Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych...

30.11.2019
W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

03.12.2019
Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Każdy ma swoje 5 minut!

Helena Śpiewak  |  Administrator 9/2019  |  24.09.2019  |  2
Marian Banacki – prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Marian Banacki – prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
fot. archiwum MB

Z Marianem Banackim – prezydentem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami rozmawia Helena Śpiewak.

Helena Śpiewak: Zacznę od zdziwienia. Aleksandra Kurzyk, która była współzałożycielką najpierw OIGN, a później PFOZAiWN, długo szefowała obydwu tym organizacjom równocześnie. Obecnie każda organizacja ma swojego szefa. W Izbie od czerwca br. prezesem jest Pan! Dlaczego nastąpił rozdział funkcji?

Marian Banacki: Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć innym pytaniem: a dlaczego powstały dwie organizacje, jedna zrzeszająca podmioty gospodarcze, druga zrzeszająca stowarzyszenia, przy czym cel jednej i drugiej był bardzo podobny? Obszar działania, a również często członkostwo w jednej i drugiej zadeklarowały te same podmioty, a już na pewno i w jednej, i w drugiej organizacji bardzo często pojawiały się te same osoby. Rozdział funkcji nastąpił samoczynnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami wyboru władz w każdej z organizacji. Z jednej strony to dobre, gdyż im więcej ludzi aktywnych, tym więcej twórczego myślenia i działania na rzecz skuteczniejszego organizowania obsługi nieruchomości po zmianach, które w tym obszarze następują. Trzeba się jednak zastanowić, czy tak duże rozdrobnienie organizacyjne, jakie mamy w Polsce, dobrze służy budowie odpowiedniego systemu zarządzania i gospodarowania nieruchomościami. Zasadą nadrzędną powinno być takie działanie, które wpisuje się w oczekiwania mieszkańców i właścicieli nieruchomości, którymi zarządzamy. To bardzo obszerny i skomplikowany problem, dlatego potrzebne jest współdziałanie mieszkańców i użytkowników nieruchomości z właścicielami i zarządcami.

HŚ: Ile w OIGN jest obecnie zrzeszonych firm zarządzających? Jakie sprawy musicie najpilniej rozwiązać? Jakie problemy uważa Pan za najważniejsze?

MB: Aktualnie OIGN zrzesza ponad 140 firm zarządzających, które można pogrupować w trzech segmentach: przedsiębiorstwa komunalne, prywatne organizacje działające na rynku zarządzania nieruchomościami oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Każdy z tych segmentów podlega innym przepisom prawa i ma wpływ na zarządzanie nieruchomościami. Jednak przynajmniej połowa problemów (szczególnie te, które dotyczą użytkowników lokali mieszkalnych lub użytkowych) jest w nich taka sama. Zdarzające się próby różnicowania kosztów, sposobów zarządzania i praw użytkowników nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza w odniesieniu do lokali mieszkalnych. Do najważniejszych zadań Izby należą sprawy dotyczące zasad eksploatacji i ich kosztów w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz problemy związane z zawodem zarządcy nieruchomości, jego pozycją na rynku i koniecznością doskonalenia zawodowego.

Deregulacja zawodu zarządcy spowodowała obniżenie jakości obsługi i skutecznej obrony interesów mieszkańców i użytkowników lokali przez osoby nieposiadające przygotowania zawodowego oraz nierozumiejące praw i zasad eksploatacji nieruchomości i potrzeb mieszkańców.

Czytaj też: Na deregulację… Piórecki! >>

HŚ: Jest teraz moda na styl wodzowski. Tak jest w rządzie, w partii. Jak będzie u Pana, w OIGN?

MB: Styl wodzowski, uprawiany na wielu szczeblach władzy i zarządzania, osłabia wrażliwość ludzką, zabija aktywność i twórcze myślenie ludzi. Sprowadza ich do roli przedmiotów. Wszyscy mówią o wolności, a jednocześnie czekają na polecenie „wodza”, zrzucając na niego całą odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia. A wolność w sensie ogólnym i w sprawach szczególnych to przyjmowanie rozstrzygnięć wolą większości, to wypracowywanie wspólnych propozycji korzystnych lub możliwych do przyjęcia przez wszystkich lub przynajmniej przez większość. To uwzględnianie (w działaniu!) propozycji mniejszości, jeśli to rozwiązanie nie koliduje z wolą większości, a może rozwiązać problemy grup mniejszościowych i wyzwolić ich dalszą chęć działania. Trzeba zdać sobie sprawę, że społeczność zarządców i zarządzanych przez nich podmiotów jest również zróżnicowana. Są osoby i organizacje, które oczekują informacji i wsparcia, ale są również tacy, którzy kreują propozycje i uwagi oczekiwane lub wymagane do rozstrzygnięć, przy wsparciu doświadczonych członków Izby. Moim zdaniem, wspólne działanie zawsze daje lepsze wyniki.

HŚ: Jak trafił Pan na rynek nieruchomości? Czy był to przypadek, czy świadomy wybór? Czy i co robił Pan wcześniej?

MB: Wszyscy trafiamy na rynek nieruchomości, gdy samodzielnie zamieszkujemy w lokalu, a jego utrzymanie staje się obowiązkiem właściciela lub użytkownika. Wtedy powstają pierwsze pytania: ile co kosztuje i dlaczego właśnie tyle? Ile kosztuje woda, ciepło, sprzątanie, remonty, konserwacje itd. Wówczas rodzi się kolejne pytanie, czy koszty są „właściwe”, czy możemy na czymś zaoszczędzić i ile. Już wtedy, czyli 45 lat temu, zaczęliśmy eksperymentować: czy lepiej jak klatkę schodową sprzątają sami mieszkańcy, według harmonogramu, czy zlecić to sprzątaczce? W Niemczech forma sprzątania klatek przez właścicieli (użytkowników) się sprawdza, w Polsce raczej nie. Wybór powinien należeć do mieszkańców. Liczenie kosztów poszczególnych prac, zakres obsługi mieszkańców i budynków był następnym etapem, najpierw w ramach organów przedstawicielskich spółdzielni mieszkaniowych, potem w różnych komisjach powoływanych przez członków spółdzielni i rady nadzorcze. To było dla mnie „mega” doświadczenie w zderzeniu z realiami życia codziennego. Powołanie mnie na wiceprezesa spółdzielni ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych spowodowało konieczność poświęcenia całego czasu w zupełnie nowym zawodzie. Wcześniej, od ukończenia studiów na UMK w Toruniu na kierunku fizyka, pracowałem w przemyśle okrętowym w dziedzinie hydromechaniki, przechodząc wszystkie szczeble kariery – od stażysty do kierownika ośrodka badawczego. Zajmowałem się pracami projektowymi i projektowo-badawczymi. Miałem możliwość prezentować wyniki badań na spotkaniach i konferencjach badawczo-projektowych praktycznie na całym świecie. Szkoda, że nasz przemysł okrętowy zaczął upadać od połowy lat osiemdziesiątych, by ulec zupełnej marginalizacji w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pozycja polskiego przemysłu okrętowego, wykształcone kadry i potencjał produkcyjny mógłby konkurować z powodzeniem w zmieniających się warunkach gospodarczych i politycznych.

Z chwilą powierzenia mi funkcji wiceprezesa spółdzielni postanowiłem zmienić priorytety i poświęciłem się rozwiązywaniu problemów związanych z nieruchomościami. W tym czasie właśnie weszła w życie Ustawa o własności lokali oraz Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, przemodelowano działalność spółdzielni mieszkaniowych, powstawały lokale użytkowe wymagające profesjonalnej obsługi, a oczekiwania i zakres obsługi mieszkańców zmieniły się diametralnie. Rosły też, i to znacznie, koszty obsługi nieruchomości. Wprowadzone licencje zarządców nieruchomości spowodowały zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie zarządzania. I tak przez 15 lat prowadziłem szkolenia i praktyki zawodowe dla zarządców nieruchomości, starając się przekazywać zdobyte doświadczenie i zasady zarządzania. Od ponad 20 lat pracuję jako prezes spółdzielni mieszkaniowej, kierując jednocześnie Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych.

HŚ: Największe Pana dotychczasowe sukcesy i... porażki (zawodowe/i nie tylko) to…?

MB: Sukces i porażka to pojęcia względne i nigdy wyników swojej pracy nie starałem się mierzyć. Przecież każda porażka może być sukcesem, a sukces, w mojej ocenie, może być przez innych oceniony jako porażka. Dlatego wolałbym się na ten temat nie wypowiadać. Ocenę naszej pracy oddajmy innym. Krytykę naszego działania również zostawmy innym – zrobią to lepiej.

HŚ: Jakie miał Pan plany i marzenia zawodowe w młodości? Czy kieruje się Pan jakąś zasadą w życiu?

MB: W swoim działaniu zawsze starałem się i staram do maksimum wykorzystać jak najlepiej dane mi możliwości. Oczywiście zawsze może być lepiej. Może osiągając lepsze wyniki w nauce i działaniu mogłem osiągnąć więcej. Ale z faktami się nie dyskutuje. Najważniejsze, aby realizować postawione przez siebie i innych zadania, aby nie szkodzić innym i nie zamartwiać się tym, co było, a dążyć do tego, co może być.

HŚ: Jakie cechy ceni Pan u innych? Z jakimi ludźmi najlepiej się Panu pracuje? Jakie cechy u innych przeszkadzają Panu w kontaktach najbardziej?

MB: Wiele osób nie lubi, jeżeli dokonuje się ich oceny niezgodnie z ich oczekiwaniami. Jeżeli wprost mówi się, że „to do niczego nie prowadzi”, że wyrządzi być może więcej szkody niż pożytku, ludzie często obrażają się, zamiast bronić swoich racji argumentami. Dokonywanie ocen wprost, nie zawsze przychylnych, na ogół nie znajduje aplauzu. Nie przysparza to przyjaciół, a nawet przychylności w codziennym działaniu. Dlatego najlepiej współpracuje mi się z ludźmi, którzy chcą i starają się coś zrobić, którzy wynikami swojej pracy udowadniają swoją wartość i przydatność w działaniu. Stracony czas to współdziałanie z malkontentami lub z ludźmi mówiącymi co trzeba zrobić, ale nie wykonującymi żadnych działań. Doradzają innym, co mają zrobić, ale sami niczego nie robią. Są i tacy, którzy wszystko krytykują, nie dając nawet ustnej propozycji, jak i co zrobić, żeby nie było źle. Obraz takiego postępowania obserwujemy również w internecie, gdzie rzadko można spotkać rozsądne i uargumentowane oceny.

HŚ: Czy ma Pan jakieś pasje pozazawodowe? Hobby?

MB: Tak, mam. Zbieram stare zegary, które u mnie chodzą – nie stoją! Czas to wyrafinowana wielkość fizyczna. Od dziecka starałem się zrozumieć istotę czasu, którego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Zbieram zegary, które muszą chodzić. Naprawiam je, bo zegar niechodzący, to… co? Zresztą istnieje powiedzenie, że „każdy ma swoje 5 minut”, które może trwać dłużej lub krócej. A zegary mają ładne skrzynki, wydają piękne dźwięki, spieszą się lub spóźniają... jak ludzie. Ale można je naprawiać, aby służyły ludziom pokazując dokładny czas. Ludzi też czasami udaje się naprawić i zmotywować do działania. Każdy zegar ma swoją historię. Stanowią historię przeszłości i będą odmierzać czas w przyszłości. A historia to też moja pasja. Gdybyśmy dobrze przyjrzeli się historii, nie popełnialibyśmy tylu błędów.

HŚ: Czy funkcja prezesa OIGN to w Pana karierze kropka nad i?

MB: Nie wiem.

HŚ: Dziękuję za rozmowę.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[wywiad, zarządca, zarządzanie, Marian Banacki, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami, nieruchomości, OIGN, rynek nieruchomości]

Komentarze

(2)
Wojciech Szymanek | 03.10.2019, 10:28
Czytając wypowiedzi Pana Prezydenta odnoszę wrażenie, jakby ten człowiek chciał zrobić porządek w tym sektorze w którym zarządza i z jednej strony bardzo dobrze a z drugiej strony wydaje mi się, że jest wiele firm, które wystawiają swoje opinie nt warunków danej nieruchomości tylko na zasadzie aby jedna i druga strona były zadowolone.wg mnie aby jakakolwiek firma wystawiła swoją wiążącą opinię o danej nieruchomości musi sama pojechać, zobaczyć, wycenić ale tak nie jest. wiele firm wystawia takie dokumenty na podstawie informacji osoby zainteresowanej, biorą za to pieniądze a pózniej wychodzi problem.
chemart | 04.10.2019, 19:27
Już na wstępie zauważam, że nie deregulacja przyczyniła się do obniżenia jakości wykonywanego zawodu prze obecnych zarządców nieruchomości. Moim zdaniem przyczyniły się do tego przede wszystkim federacje i inne organizacje przeprowadzające szkolenia proponując uzyskanie tzw. licencji zarządcy nieruchomości wystawianej przez danego organizatora szkoleń. To te organizacje mając na uwadze wyłącznie przychody ze szkoleń rozpoczęły niezdrową konkurencję proponując przeciętnie 50 godzin edukacyjnych kursu zakończonego iluzorycznym egzaminem. Uważam, że dopóki nie zostanie wypracowany ujednolicony standard edukacji, to rynek po naturalnym odejściu zarządców z państwową licencją, zostanie opanowany przez ludzi nieprzygotowanych do administrowania nieruchomościami. Udział w nowej miernej jakości mają wszyscy z nas zauważających problem, a mimo wszystko przyczyniający się do dalszego niszczenia pięknego zawodu zarządcy nieruchomości. Mam nadzieję, że kiedy spojrzymy perspektywicznie i odpowiedzialnie, to przeważy idea profesjonalizacji zawodu nad bieżącymi korzyściami z przeprowadzanych szkoleń i wydawania tzw. licencji pomimo należytego nieprzygotowania uczestnikom 50 czy 80 godzinnych kursów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17745|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11094|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10672|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl