CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Każdy ma swoje 5 minut!

Helena Śpiewak  |  Administrator 9/2019  |  24.09.2019  |  2
Marian Banacki – prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Marian Banacki – prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
fot. archiwum MB

Z Marianem Banackim – prezydentem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami rozmawia Helena Śpiewak.

Helena Śpiewak: Zacznę od zdziwienia. Aleksandra Kurzyk, która była współzałożycielką najpierw OIGN, a później PFOZAiWN, długo szefowała obydwu tym organizacjom równocześnie. Obecnie każda organizacja ma swojego szefa. W Izbie od czerwca br. prezesem jest Pan! Dlaczego nastąpił rozdział funkcji?

Marian Banacki: Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć innym pytaniem: a dlaczego powstały dwie organizacje, jedna zrzeszająca podmioty gospodarcze, druga zrzeszająca stowarzyszenia, przy czym cel jednej i drugiej był bardzo podobny? Obszar działania, a również często członkostwo w jednej i drugiej zadeklarowały te same podmioty, a już na pewno i w jednej, i w drugiej organizacji bardzo często pojawiały się te same osoby. Rozdział funkcji nastąpił samoczynnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami wyboru władz w każdej z organizacji. Z jednej strony to dobre, gdyż im więcej ludzi aktywnych, tym więcej twórczego myślenia i działania na rzecz skuteczniejszego organizowania obsługi nieruchomości po zmianach, które w tym obszarze następują. Trzeba się jednak zastanowić, czy tak duże rozdrobnienie organizacyjne, jakie mamy w Polsce, dobrze służy budowie odpowiedniego systemu zarządzania i gospodarowania nieruchomościami. Zasadą nadrzędną powinno być takie działanie, które wpisuje się w oczekiwania mieszkańców i właścicieli nieruchomości, którymi zarządzamy. To bardzo obszerny i skomplikowany problem, dlatego potrzebne jest współdziałanie mieszkańców i użytkowników nieruchomości z właścicielami i zarządcami.

HŚ: Ile w OIGN jest obecnie zrzeszonych firm zarządzających? Jakie sprawy musicie najpilniej rozwiązać? Jakie problemy uważa Pan za najważniejsze?

MB: Aktualnie OIGN zrzesza ponad 140 firm zarządzających, które można pogrupować w trzech segmentach: przedsiębiorstwa komunalne, prywatne organizacje działające na rynku zarządzania nieruchomościami oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Każdy z tych segmentów podlega innym przepisom prawa i ma wpływ na zarządzanie nieruchomościami. Jednak przynajmniej połowa problemów (szczególnie te, które dotyczą użytkowników lokali mieszkalnych lub użytkowych) jest w nich taka sama. Zdarzające się próby różnicowania kosztów, sposobów zarządzania i praw użytkowników nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza w odniesieniu do lokali mieszkalnych. Do najważniejszych zadań Izby należą sprawy dotyczące zasad eksploatacji i ich kosztów w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz problemy związane z zawodem zarządcy nieruchomości, jego pozycją na rynku i koniecznością doskonalenia zawodowego.

Deregulacja zawodu zarządcy spowodowała obniżenie jakości obsługi i skutecznej obrony interesów mieszkańców i użytkowników lokali przez osoby nieposiadające przygotowania zawodowego oraz nierozumiejące praw i zasad eksploatacji nieruchomości i potrzeb mieszkańców.

Czytaj też: Na deregulację… Piórecki! >>

HŚ: Jest teraz moda na styl wodzowski. Tak jest w rządzie, w partii. Jak będzie u Pana, w OIGN?

MB: Styl wodzowski, uprawiany na wielu szczeblach władzy i zarządzania, osłabia wrażliwość ludzką, zabija aktywność i twórcze myślenie ludzi. Sprowadza ich do roli przedmiotów. Wszyscy mówią o wolności, a jednocześnie czekają na polecenie „wodza”, zrzucając na niego całą odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia. A wolność w sensie ogólnym i w sprawach szczególnych to przyjmowanie rozstrzygnięć wolą większości, to wypracowywanie wspólnych propozycji korzystnych lub możliwych do przyjęcia przez wszystkich lub przynajmniej przez większość. To uwzględnianie (w działaniu!) propozycji mniejszości, jeśli to rozwiązanie nie koliduje z wolą większości, a może rozwiązać problemy grup mniejszościowych i wyzwolić ich dalszą chęć działania. Trzeba zdać sobie sprawę, że społeczność zarządców i zarządzanych przez nich podmiotów jest również zróżnicowana. Są osoby i organizacje, które oczekują informacji i wsparcia, ale są również tacy, którzy kreują propozycje i uwagi oczekiwane lub wymagane do rozstrzygnięć, przy wsparciu doświadczonych członków Izby. Moim zdaniem, wspólne działanie zawsze daje lepsze wyniki.

HŚ: Jak trafił Pan na rynek nieruchomości? Czy był to przypadek, czy świadomy wybór? Czy i co robił Pan wcześniej?

MB: Wszyscy trafiamy na rynek nieruchomości, gdy samodzielnie zamieszkujemy w lokalu, a jego utrzymanie staje się obowiązkiem właściciela lub użytkownika. Wtedy powstają pierwsze pytania: ile co kosztuje i dlaczego właśnie tyle? Ile kosztuje woda, ciepło, sprzątanie, remonty, konserwacje itd. Wówczas rodzi się kolejne pytanie, czy koszty są „właściwe”, czy możemy na czymś zaoszczędzić i ile. Już wtedy, czyli 45 lat temu, zaczęliśmy eksperymentować: czy lepiej jak klatkę schodową sprzątają sami mieszkańcy, według harmonogramu, czy zlecić to sprzątaczce? W Niemczech forma sprzątania klatek przez właścicieli (użytkowników) się sprawdza, w Polsce raczej nie. Wybór powinien należeć do mieszkańców. Liczenie kosztów poszczególnych prac, zakres obsługi mieszkańców i budynków był następnym etapem, najpierw w ramach organów przedstawicielskich spółdzielni mieszkaniowych, potem w różnych komisjach powoływanych przez członków spółdzielni i rady nadzorcze. To było dla mnie „mega” doświadczenie w zderzeniu z realiami życia codziennego. Powołanie mnie na wiceprezesa spółdzielni ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych spowodowało konieczność poświęcenia całego czasu w zupełnie nowym zawodzie. Wcześniej, od ukończenia studiów na UMK w Toruniu na kierunku fizyka, pracowałem w przemyśle okrętowym w dziedzinie hydromechaniki, przechodząc wszystkie szczeble kariery – od stażysty do kierownika ośrodka badawczego. Zajmowałem się pracami projektowymi i projektowo-badawczymi. Miałem możliwość prezentować wyniki badań na spotkaniach i konferencjach badawczo-projektowych praktycznie na całym świecie. Szkoda, że nasz przemysł okrętowy zaczął upadać od połowy lat osiemdziesiątych, by ulec zupełnej marginalizacji w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pozycja polskiego przemysłu okrętowego, wykształcone kadry i potencjał produkcyjny mógłby konkurować z powodzeniem w zmieniających się warunkach gospodarczych i politycznych.

Z chwilą powierzenia mi funkcji wiceprezesa spółdzielni postanowiłem zmienić priorytety i poświęciłem się rozwiązywaniu problemów związanych z nieruchomościami. W tym czasie właśnie weszła w życie Ustawa o własności lokali oraz Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, przemodelowano działalność spółdzielni mieszkaniowych, powstawały lokale użytkowe wymagające profesjonalnej obsługi, a oczekiwania i zakres obsługi mieszkańców zmieniły się diametralnie. Rosły też, i to znacznie, koszty obsługi nieruchomości. Wprowadzone licencje zarządców nieruchomości spowodowały zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie zarządzania. I tak przez 15 lat prowadziłem szkolenia i praktyki zawodowe dla zarządców nieruchomości, starając się przekazywać zdobyte doświadczenie i zasady zarządzania. Od ponad 20 lat pracuję jako prezes spółdzielni mieszkaniowej, kierując jednocześnie Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych.

HŚ: Największe Pana dotychczasowe sukcesy i... porażki (zawodowe/i nie tylko) to…?

MB: Sukces i porażka to pojęcia względne i nigdy wyników swojej pracy nie starałem się mierzyć. Przecież każda porażka może być sukcesem, a sukces, w mojej ocenie, może być przez innych oceniony jako porażka. Dlatego wolałbym się na ten temat nie wypowiadać. Ocenę naszej pracy oddajmy innym. Krytykę naszego działania również zostawmy innym – zrobią to lepiej.

HŚ: Jakie miał Pan plany i marzenia zawodowe w młodości? Czy kieruje się Pan jakąś zasadą w życiu?

MB: W swoim działaniu zawsze starałem się i staram do maksimum wykorzystać jak najlepiej dane mi możliwości. Oczywiście zawsze może być lepiej. Może osiągając lepsze wyniki w nauce i działaniu mogłem osiągnąć więcej. Ale z faktami się nie dyskutuje. Najważniejsze, aby realizować postawione przez siebie i innych zadania, aby nie szkodzić innym i nie zamartwiać się tym, co było, a dążyć do tego, co może być.

HŚ: Jakie cechy ceni Pan u innych? Z jakimi ludźmi najlepiej się Panu pracuje? Jakie cechy u innych przeszkadzają Panu w kontaktach najbardziej?

MB: Wiele osób nie lubi, jeżeli dokonuje się ich oceny niezgodnie z ich oczekiwaniami. Jeżeli wprost mówi się, że „to do niczego nie prowadzi”, że wyrządzi być może więcej szkody niż pożytku, ludzie często obrażają się, zamiast bronić swoich racji argumentami. Dokonywanie ocen wprost, nie zawsze przychylnych, na ogół nie znajduje aplauzu. Nie przysparza to przyjaciół, a nawet przychylności w codziennym działaniu. Dlatego najlepiej współpracuje mi się z ludźmi, którzy chcą i starają się coś zrobić, którzy wynikami swojej pracy udowadniają swoją wartość i przydatność w działaniu. Stracony czas to współdziałanie z malkontentami lub z ludźmi mówiącymi co trzeba zrobić, ale nie wykonującymi żadnych działań. Doradzają innym, co mają zrobić, ale sami niczego nie robią. Są i tacy, którzy wszystko krytykują, nie dając nawet ustnej propozycji, jak i co zrobić, żeby nie było źle. Obraz takiego postępowania obserwujemy również w internecie, gdzie rzadko można spotkać rozsądne i uargumentowane oceny.

HŚ: Czy ma Pan jakieś pasje pozazawodowe? Hobby?

MB: Tak, mam. Zbieram stare zegary, które u mnie chodzą – nie stoją! Czas to wyrafinowana wielkość fizyczna. Od dziecka starałem się zrozumieć istotę czasu, którego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Zbieram zegary, które muszą chodzić. Naprawiam je, bo zegar niechodzący, to… co? Zresztą istnieje powiedzenie, że „każdy ma swoje 5 minut”, które może trwać dłużej lub krócej. A zegary mają ładne skrzynki, wydają piękne dźwięki, spieszą się lub spóźniają... jak ludzie. Ale można je naprawiać, aby służyły ludziom pokazując dokładny czas. Ludzi też czasami udaje się naprawić i zmotywować do działania. Każdy zegar ma swoją historię. Stanowią historię przeszłości i będą odmierzać czas w przyszłości. A historia to też moja pasja. Gdybyśmy dobrze przyjrzeli się historii, nie popełnialibyśmy tylu błędów.

HŚ: Czy funkcja prezesa OIGN to w Pana karierze kropka nad i?

MB: Nie wiem.

HŚ: Dziękuję za rozmowę.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[wywiad, zarządca, zarządzanie, Marian Banacki, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami, nieruchomości, OIGN, rynek nieruchomości]

Komentarze

(2)
Wojciech Szymanek | 03.10.2019, 10:28
Czytając wypowiedzi Pana Prezydenta odnoszę wrażenie, jakby ten człowiek chciał zrobić porządek w tym sektorze w którym zarządza i z jednej strony bardzo dobrze a z drugiej strony wydaje mi się, że jest wiele firm, które wystawiają swoje opinie nt warunków danej nieruchomości tylko na zasadzie aby jedna i druga strona były zadowolone.wg mnie aby jakakolwiek firma wystawiła swoją wiążącą opinię o danej nieruchomości musi sama pojechać, zobaczyć, wycenić ale tak nie jest. wiele firm wystawia takie dokumenty na podstawie informacji osoby zainteresowanej, biorą za to pieniądze a pózniej wychodzi problem.
chemart | 04.10.2019, 19:27
Już na wstępie zauważam, że nie deregulacja przyczyniła się do obniżenia jakości wykonywanego zawodu prze obecnych zarządców nieruchomości. Moim zdaniem przyczyniły się do tego przede wszystkim federacje i inne organizacje przeprowadzające szkolenia proponując uzyskanie tzw. licencji zarządcy nieruchomości wystawianej przez danego organizatora szkoleń. To te organizacje mając na uwadze wyłącznie przychody ze szkoleń rozpoczęły niezdrową konkurencję proponując przeciętnie 50 godzin edukacyjnych kursu zakończonego iluzorycznym egzaminem. Uważam, że dopóki nie zostanie wypracowany ujednolicony standard edukacji, to rynek po naturalnym odejściu zarządców z państwową licencją, zostanie opanowany przez ludzi nieprzygotowanych do administrowania nieruchomościami. Udział w nowej miernej jakości mają wszyscy z nas zauważających problem, a mimo wszystko przyczyniający się do dalszego niszczenia pięknego zawodu zarządcy nieruchomości. Mam nadzieję, że kiedy spojrzymy perspektywicznie i odpowiedzialnie, to przeważy idea profesjonalizacji zawodu nad bieżącymi korzyściami z przeprowadzanych szkoleń i wydawania tzw. licencji pomimo należytego nieprzygotowania uczestnikom 50 czy 80 godzinnych kursów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19462|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16600|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11868|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl