Artykuł sponsorowany

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie z tytułem Zarządcy Roku 2019

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie działa na rynku od ponad 67 lat. Jako spółka miejska specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Rzeszów wraz z otoczeniem budynków.

MZBM zarządza ponadto 354 wspólnotami mieszkaniowymi. Szczególnym obiektem będącym w administrowaniu MZBM-u jest Podziemna Trasa Turystyczna, która przebiega pod zabytkowymi kamienicami i płytą Rynku. 

Podziemna Trasa Turystyczna

Obiekt ten jest nierozerwalnie związany z historią Rzeszowa, a jako atrakcja turystyczna ma również istotne znaczenie dla jego promocji. W latach 2004 i 2006 Spółka wybudowała 2 budynki mieszkalne przy ul. Strzelniczej, w których znajduje się 120 lokali. MZBM Rzeszów - budynki

MZBM zarządza i administruje 416 nieruchomościami o łącznej powierzchni 679,6 tys. m²., w których znajduje się 13316 lokali mieszkalnych i 1191 lokali użytkowych. 

Spółka zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz specjalistów z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie są przestrzegane przepisy prawa oraz stosowane standardy zawodowe.

Za swoją pracę MZBM otrzymał wiele nagród i wyróżnień, szczególnie ważne – przyznane głosami mieszkańców w latach 2005 i 2009 – Brylantowe Klucze.

W 2006 r. za propagowanie i wdrażanie w życie termomodernizacji budynków MZBM otrzymał statuetkę Złotego termorenowatora, przyznaną przez Polską Korporację Termomodernizacji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej >>

W 2019 r. MZBM otrzymał  tytuł „Zarządcy roku” przyznawany przez redakcję ADMINISTRATORA) – to już drugi rok z rzędu.

Również w 2018 r. MZBM otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu i Złoty Laur przyznawany firmom, które nieprzerwanie przez osiem kolejnych lat Zarządca Roku brały udział w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wyróżnienie za Specjalną Działalność Proekologiczną przyznawane firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne. Ponadto w konkursie organizowanym przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” Spółka otrzymała Statuetkę i tytuł laureata w kategorii „Najlepsza Usługa – administrowanie i zarządzanie nieruchomościami i zasobami Publicznymi”.

MZBM Rzeszów - budynki

MZBM Sp. z  o.o. jest liderem w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Od wielu lat realizuje zadania mające na celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2 oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną.

Program zmniejszenia niskiej emisji obejmuje likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Począwszy od roku 2013 w zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZBM zlikwidowanych zostało 1.125 pieców, z tego w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii  KAWKA I i KAWKA II” zlikwidowano 201 pieców w 17 budynkach, wprowadzając do mieszkań ciepło systemowe. Poza programem KAWKA zlikwidowano 924 piece. Efekty ekologiczne to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: pyłu PM10 o 24,5 ton/rok, pyłu PM2,5 o 23,2 ton/rok oraz CO2 o 4.153,8 ton/rok.

MZBM Rzeszów - budynki

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i wyprowadzenie spalin poza obszar miasta, MZBM sukcesywnie likwiduje w swoich zasobach piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, wykonując instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W okresie od 2002 do października 2019 roku zlikwidowano 7.785 piecyków gazowych i wykonano instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej w 198 budynkach. W porównaniu z rokiem 2002 liczba budynków wyposażonych w c.c.w. wzrosła prawie 5-krotnie. Dowiedz się więcej >>

Od wielu lat budynki zarządzane i  administrowane przez MZBM poddawane są gruntownej termomodernizacji (m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych oraz modernizacji wewnętrznych sieci c.o. i c.c.w. ), która w znaczący sposób przyczynia się nie tylko do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania, lecz także wpływa na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości. Dzięki termomodernizacji budynków zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze zmniejszyło się o ponad 32%. W okresie od 2004 roku do października 2019 roku wykonano termomodernizację 340 budynków.

MZBM Rzeszów - budynki

Należy dodać, że MZBM jest jednym z sygnatariuszy Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka, w trosce o ochronę środowiska naturalnego oraz mając na uwadze względy ekonomiczne, stawia na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym montaż instalacji fotowoltaicznych. Obecnie MZBM jest liderem projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap III”, w ramach którego wykonane zostaną minielektrownie fotowoltaiczne w 13 budynkach 3 spółek miejskich, w tym 5 instalacji w budynkach administracyjnych MZBM. Łączna moc 13 instalacji to 127,1 kW. Projekt jest zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach „Działania 3.4 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii”.

MZBM Rzeszów - budynki

Nieodłącznym elementem funkcjonowania Spółki jest podejmowanie działań na rzecz integracji lokalnej społeczności, m.in. poprzez sponsorowanie i uczestnictwo w różnych imprezach i wydarzeniach osiedlowych. Ponadto MZBM realizuje inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców: buduje place zabaw dla dzieci, miejsca postojowe, podjazdy dla niepełnosprawnych.

Równolegle do tych przedsięwzięć MZBM podejmuje szereg działań na rzecz poprawy powierzchni terenów zielonych poprzez rewitalizację podwórek i terenów w otoczeniu administrowanych budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych, które stanowią łączną powierzchnię 95 hektarów. We współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Spółka uczestniczy w kształtowaniu terenów zielonych poprzez opracowywanie corocznych planów nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

MZBM Rzeszów - budynki

Na przestrzeni lat 2002-2018 Spółka nasadziła ponad 3 300 drzew i ponad 51 300 krzewów.

MZBM uczestniczy w projekcie „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, opiewającym na sumę 106,9 mln zł z dofinansowaniem 64,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej / w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W projekcie bierze udział 12 gmin z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), w tym Gmina Miasto Rzeszów z zadaniami na wartość 27,3 mln zł i dofinansowaniem 21,2 mln zł.

MZBM Rzeszów - budynki

Znaczącą część tych zadań w kwocie 22,8 mln zł z dofinansowaniem 16,4 mln zł stanowi rewitalizacja 45 podwórek i przestrzeni międzyblokowych na terenach administrowanych i zarządzanych przez MZBM na 3 osiedlach, a mianowicie: 23 podwórka na osiedlu Andersa, 12 podwórek na osiedlu Grota Roweckiego oraz 10 podwórek na osiedlu Śródmieście.

Zakres robót przewiduje między innymi:

  • odnowienie zieleni (uporządkowanie istniejącej oraz nowe nasadzenia), w tym wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań np. "ogrody deszczowe";
  • budowę placów zabaw o nawierzchniach bezpiecznych oraz innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych (siłownie na świeżym powietrzu, ścianki wspinaczkowe itp.);
  • wprowadzenie elementów małej architektury, tj. altany, ławki o ergonomicznym kształcie, kosze na śmieci, karmniki i poidełka dla ptaków, stojaki na rowery, oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED;
  • instalację monitoringu.

MZBM Rzeszów - budynki

Planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2020 r.

Ponadto MZBM ściśle współpracuje z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy Gminy Miasto Rzeszów w zakresie przygotowania i realizacji projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, w tym między innymi projektu dotyczącego Trasy Podziemnej pn. „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29.12.2017 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt całkowity projektu: 19.257,5 tys. zł, dofinansowanie: 12.893,5 tys.zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. L. Lisa-Kuli 13A
35-025 Rzeszów
Telefon: 17 85 36 021,
Sekretariat: 17 85 32 604,
Faks: 17 85 21 471
e-mail:

(zarządca nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządca roku 2019, mzbm rzeszów, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.)

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11303|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10872|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl