CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O windach i „siwej fali” bez owijania w bawełnę

Sabina Augustynowicz  |  Administrator 9/2019  |  03.10.2019
Zrealizowana inwestycja budowy windy w duszy
klatki w SM „Szaserów” w Warszawie
Zrealizowana inwestycja budowy windy w duszy klatki w SM „Szaserów” w Warszawie
Fot. SA

Problemem wielu budynków wielorodzinnych na starych osiedlach, powstałych w latach 60., 70., gdy królowała wielka płyta, jest brak wind. Zamieszkiwane obecnie przez osoby głównie 60+ bloki, stanowią nie lada wyzwanie dla starzejących się społeczności, odczuwających trudności w pokonywaniu kilku pięter. Część starych budynków ma co prawda windy, ale wymagają one z kolei poważnej modernizacji, na którą „stypendyści” ZUS nie mają funduszy.

Szymon Rosiak – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie przed kilku laty, podczas jednej z konferencji zwrócił uwagę na fakt, że koszt modernizacji wind tylko w budynkach spółdzielczych szacuje się na ok. 7 mld złotych.

Prezes Rosiak policzył: jeżeli w budynkach z windą mieszka 60–70% osób utrzymujących się ze świadczeń emerytalnych, to problem dotyczyć może od 1,3 do 1,5 mln rodzin mieszkających w spółdzielczych budynkach. Tymczasem, nowelizacja ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, nakazująca rozliczanie kosztów i przychodów funduszu remontowego na poszczególne budynki, utrudniła lub uniemożliwiła stosowanie różnego rodzaju dźwigni finansowych pomagających bezpiecznie przeprowadzać trudne operacje finansowe. Ma to – w jego opinii – niebagatelne skutki i jest realnym utrudnieniem w bezproblemowym przeprowadzeniu modernizacji. Zwłaszcza że ceny dźwigów osobowych rosną. W 2008 roku w przetargach na wymianę dźwigów uzyskiwano ceny od 137 do 145 tysięcy złotych. W 2009 roku oscylowały one wokół 130 tysięcy złotych, a obecnie jest to koszt minimum 150 tysięcy złotych. Na jakiekolwiek dofinansowanie takich modernizacji raczej nie ma szans.

Czytaj też: Resurs o windzie prawdę ci powie >>

Spółdzielnie więc jako przewidywany czas zakończenia wymiany dźwigów podają w większości termin późniejszy niż rok 2030. Wiele mówi się o potrzebie modernizacji dźwigów osobowych, ale propozycji współfinansowania tych przedsięwzięć brak. Pojawiają się jedynie rady typu: nadbudujcie piętro na istniejącym budynku, zyskacie dodatkowe fundusze. Trudno w tej radzie doszukać się związku z programem „Dostępność+”. Nic więc dziwnego, że wymiana wind obliczona jest na lata.

Podobne doświadczenia mają również wspólnoty mieszkaniowe, zwłaszcza te wyodrębnione z zasobów komunalnych już po zakręcie historycznym. Najczęściej zbierają pieniądze na funduszu remontowym i sukcesywnie wymieniają dźwigi w poszczególnych klatkach. Czasami zarządcom udaje się namówić mieszkańców na zaciągnięcie kredytu komercyjnego, bo inny na ten cel nie przysługuje. Namówić, bo struktura wiekowa mieszkańców bloków po komunalnych jest podobna do tej w spółdzielczych budynkach z wielkiej płyty. A taka inwestycja jest koniecznością. Windy starszej generacji to prawdziwe wyzwanie dla osób niepełnosprawnych i starszych, które stanowią duży odsetek społeczności zamieszkującej budowane w latach 70. i 80. bloki. Drzwi otwierane ręcznie są ciężkie, więc przy ich obsłudze potrzebna bywa pomoc sąsiadów, co nie jest komfortowym rozwiązaniem. Także sterowanie bywa trudne.

Ratuj się, kto może

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” w Warszawie, w której na 7,5 ha jest posadowione 28 budynków, dużym problemem są budynki bez wind. W niektórych z tych domów większość stanowią mieszkańcy w wieku senioralnym. W 1959 roku, gdy się wprowadzali, byli młodzi, obecnie trudno im wnosić zakupy na czwarte piętro. Krzysztof Jurewicz – prezes zarządu SM „Szaserów” i Ewa Łukszo – wiceprezes wyjaśniają, że w najstarszych dwóch budynkach pochodzących z lat 50., w związku ze zmianą struktury demograficznej mieszkańców, pojawiła się potrzeba budowy wind w duszy klatki schodowej.

– W tych dwóch budynkach, od których zaczęliśmy, 80% mieszkańców stanowią seniorzy w wieku raczej już sędziwym, z dysfunkcjami układu ruchu – mówią. W tym roku jednak dopiero oddano do użytku dźwig w jednym budynku i rozpoczęto budowę szybu w drugim (Fot. 1 i 2).

Na pytanie dlaczego teraz zdecydowano się na wykorzystanie duszy klatki i budowę dźwigu, Ewa Łukszo odpowiada: – W 2012 roku zaczęliśmy w ogóle rewitalizację nieruchomości, które były w skandalicznym stanie technicznym – palące się instalacje elektryczne, brak izolacji termicznej, generującej wysokie koszty ciepła. Pojawiła się wówczas możliwość uzyskania kredytu termomodernizacyjnego na wyjątkowo preferencyjnych warunkach na ocieplenie budynków, powstałych przed 1961 rokiem. Samo ocieplenie niewiele by dało. Potrzebna była wymiana wszystkich instalacji. Kredyt pod fundusz remontowy nie wystarczyłby. Podjęliśmy więc decyzję o zbyciu dwóch działek, z tytułu utrzymania, których ponosiliśmy tylko koszty. Chodziło o to, żeby nie podnosić mieszkańcom funduszu remontowego. Ok. 3 mln złotych z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przeznaczyliśmy na doposażenie wszystkich budynków w ciągu dwóch sezonów grzewczych w ciepłą wodę. Zlikwidowaliśmy w 28 budynkach piecyki gazowe. Całą sieć na własny koszt wymieniła nam Veolia (wcześniej Dalkia) kosztem 4,3 mln złotych. Każdy budynek zyskał swój węzeł cieplny. Naszym zadaniem i naszym kosztem było doprowadzenie ciepłej wody. W przeciwnym razie każdy lokal musiałby wyłożyć z własnej kieszeni na ten cel ponad 4000 zł. Walne zgromadzenie wyraziło więc zgodę na zbycie działek i przeznaczenie tych pieniędzy na doposażenie w ciepłą wodę.

Gdy ostatecznie wyremontowane zostały wszystkie budynki, przyszedł czas na inne inwestycje, poprawiające komfort życia, w tym w otoczenie budynków. Zainwestowano m.in. w zieleń, którą konserwator zieleni uznał za parkową. Rada Nadzorcza natomiast w 2016 roku uznała, że przyszedł też czas na decyzję o wdrożeniu w SM „Szaserów” programu senioralnego, w ramach którego – oprócz działalności kulturalnej, sportowej – punktowce zostaną doposażone w urządzenia umożliwiające transport ludzi (platformy pionowe).

– Notabene, dofinansowania z zewnątrz tego programu nie ma. Banki mogą udzielić kredytu, ale na ogólnych zasadach i nie ma żadnej instytucji, która uczestniczy w dofinansowaniu takich przedsięwzięć – twierdzi Krzysztof Jurewicz.

– W związku z tym, uchwalono regulamin i zdecydowano o montażu tych urządzeń. Realizacja przedsięwzięcia wymagała zgody wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych. Uzyskaniem zgód zajęli się sami seniorzy. Procedurami zajęliśmy się my, jako spółdzielnia. A łatwo nie było. Nasi mieszkańcy wpisali zasoby spółdzielni do gminnego rejestru zabytków. Kiedy więc została podjęta decyzja o montażu wind, musieliśmy na to uzyskać zgodę konserwatora zabytków, a potem wystąpić do ministra infrastruktury o zgodę na odstępstwa od projektu, ponieważ nasze budynki spełniały inne warunki, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle, niż obecnie obowiązujące. Przede wszystkim dusza klatki schodowej, w której chcieliśmy dobudować windy jest nieduża (Fot. 2).SM „Szaserów” realizuje więc program senioralny. Montuje już drugą platformę, starając się nie obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Do zebranych na funduszu pieniędzy spółdzielnia dokłada brakujące kwoty – w przypadku pierwszego budynku ok. 100 tys. złotych, a w przypadku drugiego ok. 140 tys.

– Generalnie jest osiem takich budynków, w których seniorzy chcą zamontować platformy w duszy klatki schodowej. Koszt jednej takiej platformy – to ponad 180 tys., wliczając w to koszty towarzyszące, jak chociażby projekt – mówi Ewa Łukszo. I dodaje: – Windami jednak zajęliśmy się, dopiero gdy poprawiliśmy stan techniczny wszystkich budynków.Z

arząd SM „Szaserów” zapewnia, że program montażu wind będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach: spółdzielnia angażuje własne, wypracowane na majątku spółdzielni środki (np. uzyskane z wynajmu dawnych pomieszczeń pralni, miejsc postojowych na wybudowanych przez spółdzielnię parkingach, udostępniania miejsc na paczkomaty), a mieszkańcy przeznaczają na ten cel to, co zgromadzili na funduszu remontowym. Dzięki takim inwestycjom, jak zapewniają, rośnie wartość mieszkań w budynkach nawet tych z 1959 i 1960 roku. Właściciele uzyskują przy sprzedaży nawet do 10 tys. zł/m².

Winda droższa niż mieszkanie

Szymon Rosiak – prezes SMLW w Legionowie przyznaje, że nie realizuje inwestycji na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– Jeszcze kilka lat temu, jeśli ktoś zgłaszał problem pomagaliśmy w ten sposób, że szukaliśmy mieszkania na zamianę. I to działało. Osoba z ograniczeniami ruchowymi wprowadzała się na parter. Po uwłaszczeniu mieszkań spółdzielczych nie jesteśmy stroną postępowania i każdy o zamianę musi starać się sam. Mieliśmy jednak kuriozalny przypadek: ktoś zgłosił potrzebę wybudowania windy dostawnej. Okazało się, że koszt jej dobudowy był wyższy niż koszt mieszkania osoby z niepełnosprawnością.Prezes Rosiak przyznaje, że kiedyś spółdzielnia organizowała ludziom pochylnie zjazdowe z balkonów mieszkań, położonych na parterze. Koszt jednej takiej pochylni to od 40 do 60 tys. złotych.

– Teraz nie mamy takich uprawnień, bo lokale są wyodrębnione – mówi Szymon Rosiak. Możemy tylko pomóc w załatwianiu formalności, przygotować wniosek o dofinansowanie do PFRON, ale po śmierci takiej osoby pojawia się inny problem. Nowy właściciel wycina platformę i sprzedaje ją na złom. A my proponowaliśmy, żeby platformy były własnością spółdzielni, która przenosiłaby je w miejsca, w których pojawiłaby się potrzeba. Koszty samego przeniesienia i zamontowania w innym miejscu byłyby nieporównywalnie niższe niż zakup i montaż nowej platformy.

– Mieliśmy też lokatorskie mieszkania dla inwalidów, dostosowane do ich potrzeb, ze specjalną szerokością drzwi, z dostosowanymi łazienkami, szerokim wjazdem na taras – dodaje.

– Władze publiczne swego czasu narzuciły nam ich budowę. Blokowaliśmy przez wiele lat wykup tych mieszkań, ale problemy pojawiały się po śmierci osoby z niepełnosprawnością, gdy rodzina wkraczała do mieszkania i walczyła o jego sprzedaż. Machnęliśmy wówczas ręką i zrezygnowaliśmy z blokowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu we własność – konkluduje.A problem istnieje i będzie narastał. W latach 60. i 70. wprowadziło się do Legionowa kilka tysięcy rodzin, w podobnym wieku. Byli młodzi i mieli małe dzieci. Obecnie na ok. 20 tysięcy mieszkańców spółdzielni w Legionowie, 7 tysięcy to osoby po sześćdziesiątce. Część tych osób nie ma nawet w pobliżu żadnej rodziny.

– Planowaliśmy w związku z tym wybudowanie spółdzielczego domu opieki, z podstawową opieką zdrowotną na parterze, ale okazało się, że koszt utrzymania jednej osoby w domu senioralnym kosztowałby od 3500 do 7000 złotych.

Najprostszym rozwiązaniem wydawałaby się zamiana mieszkania położonego wyżej na takie na parterze. Znalezienie takiego lokum może być jednak wyzwaniem.Jak twierdzi Szymon Rosiak, ruch na legionowskim rynku mieszkaniowym jest duży. Niezależnie od tego, czy pojawi się mieszkanie w spółdzielni, czy u dewelopera, na rynku wtórnym czy pierwotnym idzie na pniu, ponieważ Legionowo ma świetną komunikację z Warszawą.– Jako że jest popyt na mieszkania, SMLW Legionowo inwestuje w nowe budynki, które cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi prezes Rosiak. Jeśli zaczynamy mówić o nowej inwestycji, natychmiast zaczynają spływać podania od zainteresowanych kupnem mieszkania. Paradoks – budujemy osiedle 18 domów jednorodzinnych, a ponad 70 osób zgłosiło chęć ich kupienia – konkluduje prezes.

Za projekt podobnego osiedla domków jednorodzinnych SM Legionowo otrzymała nagrodę Polskiego Związku Firm Deweloperskich.Na pytanie, w czym tkwi tajemnica powodzenia spółdzielczych inwestycji, prezes Rosiak odpowiada: Budujemy taniej niż deweloperzy, bo u nas  – 1 mkw. kosztuje od 5300 do 5700 zł.

***

Program „Dostępność+”, „Senior+”, przetargi na programy profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych, edukacji osób starszych, promocji integracji wewnątrz i międzypokoleniowej – to tylko przykłady inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To wszystko jest potrzebne, tylko czy ten senior z nich skorzysta, jeśli ma ograniczenia ruchowe i nie wyjdzie z domu bez windy? Na razie w zawierusze wojennej o resursy, o dotacje unijne na realizację senioralnych programów kulturalnych, rekreacyjnych ginie „bohater” tych inicjatyw, który przecież włącza się chętnie we wszystkie akcje, które umożliwią mu uczestnictwo chociażby w zajęciach integracyjnych.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[winda, budynek wielorodzinny, wielka płyta, spółdzielnia mieszkaniowa, mieszkanie, prace budowlane, budynek]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17608|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10982|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10554|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl