CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Roszczenia do dewelopera po okresie rękojmi

 Redakcja  |  04.10.2019
Powszechnie wiadomo, że deweloper, podobnie jak sprzedawca innych towarów, ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
Powszechnie wiadomo, że deweloper, podobnie jak sprzedawca innych towarów, ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fot. Pixabay

Od zakupu mieszkania minęło pięć lat, a nieustannie pojawiają się kolejne usterki w lokalu. Po ostatnim przeglądzie okazało się, że budynek zawiera wady konstrukcyjne, o których nie wiedziałeś wcześniej. A może przegapiłeś termin zgłoszenia wady i zastanawiasz się co dalej z nią zrobić? 

Powszechnie wiadomo, że deweloper, podobnie jak sprzedawca innych towarów, ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. W omawianym przypadku okres tejże odpowiedzialności wynosi 5 lat od dnia wydania przedmiotu umowy nabywcy. Po tym czasie rękojmia wygasa. Nie oznacza to jednak, iż nabywca pozbawiony jest wszelkich roszczeń względem dewelopera (sprzedawcy).

Może Cię zainteresuje: Z czym się wiąże rezygnacja z zakupu mieszkania?

Warto dopowiedzieć, kim jest nabywca. Mianowcie jest to konsument, a więc osoba nabywająca nieruchomość poza działalnością gospodarczą bądź zawodową. Zasady odpowiedzialności dewelopera względem przedsiębiorcy kształtują się odmiennie, uwzględniono w nich bowiem profesjonalny charakter działalności obu stron.

Po pierwsze: gwarancja

Udzielenie gwarancji nie jest obligatoryjne, jednak coraz częściej stanowi dodatek do oferty zakupu mieszkania. Standardowy okres gwarancji wynosi obecnie dwa lata. Niemniej, gwarant (w tym przypadku deweloper) może okres ten wydłużyć. Warto zatem zweryfikować, czy udzielono nam gwarancji, co ona obejmuje oraz przez jaki czas możemy z niej korzystać. Pamiętać bowiem należy, że inaczej niż w przypadku rękojmi za wady, zakres gwarancji zależny jest przede wszystkim od jej treści.

Co więcej, nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zaś wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wynika to z faktu, że w razie wykonywania przez nabywcę uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Zatem, jeżeli korzystaliśmy między czasie z uprawnień wynikających z gwarancji, to na czas postępowania reklamacyjnego zawieszony zostaje bieg 5-letniego okresu rękojmi. W konsekwencji zatem rękojmia trwać będzie dłużej aniżeli pięć lat od wydania lokalu.

Oznacza to, że udzielona przez dewelopera gwarancja może być przydatna na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z uprawnień z niej wynikających, drugim zawieszenie okresu rękojmi.

Może Ci się spodoba: Umowa z architektem – na co zwrócić uwagę?

Po drugie: wady ukryte

Zgodnie z przepisem art. 568 §6 kodeksu cywilnego upływ 5-letniego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca (w naszym przypadku deweloper) wadę podstępnie zataił.

Terminem „podstępne zatajanie” obejmuje się jednakże nie tylko przypadki, gdy sprzedawca wiedział o wadzie i nie poinformował o tym nabywcy, lecz także wtedy, gdy zapewnił nabywcę, że wady nie istnieją. W tego typu sytuacjach, gdy wady dodatkowo nie mogą zostać dostrzeżone przy należytym sprawdzeniu lokalu (np. podczas odbioru), mamy do czynienia z tzw. wadami ukrytymi. Istotą wad ukrytych jest zatem to, że ujawniają się one w pewien czas po odbiorze rzeczy (lokalu).

W omawianych przypadkach termin przedawnienia roszczeń z rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą wykrycia wady ukrytej, nie zaś w dniu odbioru lokalu. Jeżeli zatem wada ukryta została ujawniona dopiero po kilku latach, to nabywcy przysługiwać będzie pełny 5-letni termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi.

Po trzecie: odpowiedzialność kontraktowa

Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, gdy nabywca mając świadomość istnienia wady, nie zgłosił jej deweloperowi przed wygaśnięciem rękojmi. W takim przypadku możliwe jest dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. Oznacza to, że nabywca zobowiązany byłby do wykazania:

  • szkody (może być nią koszt usunięcia wady nieruchomości),
  • winy dewelopera w doprowadzeniu do powstania wady nieruchomości – musi ona wynikać co najmniej z niedbalstwa w toku procesu budowlanego,
  • związku przyczynowego pomiędzy zawinionym zachowaniem dewelopera a powstałą szkodą.

Jeżeli deweloper mając świadomość, że grunt na którym stawiany jest blok, może być niestabilny, nie zlecił szczegółowych badań geodezyjnych i w konsekwencji budynek znacząco osiadł powodując pękanie ścian wywołujące szkody w poszczególnych mieszkaniach, to deweloperowi można zarzucić rażące niedbalstwo.

Korzystając z omawianego sposobu musimy się zatem liczyć z koniecznością wykazania wszystkich ze ww. okoliczności. W przypadku dochodzenia roszczeń z rękojmi wystarczające jest wykazanie istnienia wady.

Obecnie korzystanie z odpowiedzialności kontraktowej dewelopera straciło na znaczeniu. Wynika to z faktu skrócenia ogólnych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych z 10 lat do 6 lat liczonych od końca roku, w którym powstała szkoda. Może ona mieć nieco większe znaczenie w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, o ile nie będzie możliwe skorzystanie z przepisów o wadach ukrytych.

Źródło: RynekPierwotny.pl

[deweloper, rękojmia, gwarancja, wady ukryte, odpowiedzialność kontraktowa]

Umowa z architektem najczęściej obejmuje stworzenie projektu architektonicznego lub dokumentacji budowlanej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Architektom coraz częściej zleca się również... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11301|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10869|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl