CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Roszczenia do dewelopera po okresie rękojmi

 Redakcja  |  04.10.2019
Powszechnie wiadomo, że deweloper, podobnie jak sprzedawca innych towarów, ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
Powszechnie wiadomo, że deweloper, podobnie jak sprzedawca innych towarów, ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fot. Pixabay

Od zakupu mieszkania minęło pięć lat, a nieustannie pojawiają się kolejne usterki w lokalu. Po ostatnim przeglądzie okazało się, że budynek zawiera wady konstrukcyjne, o których nie wiedziałeś wcześniej. A może przegapiłeś termin zgłoszenia wady i zastanawiasz się co dalej z nią zrobić? 

Powszechnie wiadomo, że deweloper, podobnie jak sprzedawca innych towarów, ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. W omawianym przypadku okres tejże odpowiedzialności wynosi 5 lat od dnia wydania przedmiotu umowy nabywcy. Po tym czasie rękojmia wygasa. Nie oznacza to jednak, iż nabywca pozbawiony jest wszelkich roszczeń względem dewelopera (sprzedawcy).

Może Cię zainteresuje: Z czym się wiąże rezygnacja z zakupu mieszkania?

Warto dopowiedzieć, kim jest nabywca. Mianowcie jest to konsument, a więc osoba nabywająca nieruchomość poza działalnością gospodarczą bądź zawodową. Zasady odpowiedzialności dewelopera względem przedsiębiorcy kształtują się odmiennie, uwzględniono w nich bowiem profesjonalny charakter działalności obu stron.

Po pierwsze: gwarancja

Udzielenie gwarancji nie jest obligatoryjne, jednak coraz częściej stanowi dodatek do oferty zakupu mieszkania. Standardowy okres gwarancji wynosi obecnie dwa lata. Niemniej, gwarant (w tym przypadku deweloper) może okres ten wydłużyć. Warto zatem zweryfikować, czy udzielono nam gwarancji, co ona obejmuje oraz przez jaki czas możemy z niej korzystać. Pamiętać bowiem należy, że inaczej niż w przypadku rękojmi za wady, zakres gwarancji zależny jest przede wszystkim od jej treści.

Co więcej, nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zaś wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wynika to z faktu, że w razie wykonywania przez nabywcę uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Zatem, jeżeli korzystaliśmy między czasie z uprawnień wynikających z gwarancji, to na czas postępowania reklamacyjnego zawieszony zostaje bieg 5-letniego okresu rękojmi. W konsekwencji zatem rękojmia trwać będzie dłużej aniżeli pięć lat od wydania lokalu.

Oznacza to, że udzielona przez dewelopera gwarancja może być przydatna na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z uprawnień z niej wynikających, drugim zawieszenie okresu rękojmi.

Może Ci się spodoba: Umowa z architektem – na co zwrócić uwagę?

Po drugie: wady ukryte

Zgodnie z przepisem art. 568 §6 kodeksu cywilnego upływ 5-letniego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca (w naszym przypadku deweloper) wadę podstępnie zataił.

Terminem „podstępne zatajanie” obejmuje się jednakże nie tylko przypadki, gdy sprzedawca wiedział o wadzie i nie poinformował o tym nabywcy, lecz także wtedy, gdy zapewnił nabywcę, że wady nie istnieją. W tego typu sytuacjach, gdy wady dodatkowo nie mogą zostać dostrzeżone przy należytym sprawdzeniu lokalu (np. podczas odbioru), mamy do czynienia z tzw. wadami ukrytymi. Istotą wad ukrytych jest zatem to, że ujawniają się one w pewien czas po odbiorze rzeczy (lokalu).

W omawianych przypadkach termin przedawnienia roszczeń z rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą wykrycia wady ukrytej, nie zaś w dniu odbioru lokalu. Jeżeli zatem wada ukryta została ujawniona dopiero po kilku latach, to nabywcy przysługiwać będzie pełny 5-letni termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi.

Po trzecie: odpowiedzialność kontraktowa

Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, gdy nabywca mając świadomość istnienia wady, nie zgłosił jej deweloperowi przed wygaśnięciem rękojmi. W takim przypadku możliwe jest dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. Oznacza to, że nabywca zobowiązany byłby do wykazania:

  • szkody (może być nią koszt usunięcia wady nieruchomości),
  • winy dewelopera w doprowadzeniu do powstania wady nieruchomości – musi ona wynikać co najmniej z niedbalstwa w toku procesu budowlanego,
  • związku przyczynowego pomiędzy zawinionym zachowaniem dewelopera a powstałą szkodą.

Jeżeli deweloper mając świadomość, że grunt na którym stawiany jest blok, może być niestabilny, nie zlecił szczegółowych badań geodezyjnych i w konsekwencji budynek znacząco osiadł powodując pękanie ścian wywołujące szkody w poszczególnych mieszkaniach, to deweloperowi można zarzucić rażące niedbalstwo.

Korzystając z omawianego sposobu musimy się zatem liczyć z koniecznością wykazania wszystkich ze ww. okoliczności. W przypadku dochodzenia roszczeń z rękojmi wystarczające jest wykazanie istnienia wady.

Obecnie korzystanie z odpowiedzialności kontraktowej dewelopera straciło na znaczeniu. Wynika to z faktu skrócenia ogólnych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych z 10 lat do 6 lat liczonych od końca roku, w którym powstała szkoda. Może ona mieć nieco większe znaczenie w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, o ile nie będzie możliwe skorzystanie z przepisów o wadach ukrytych.

Źródło: RynekPierwotny.pl

[deweloper, rękojmia, gwarancja, wady ukryte, odpowiedzialność kontraktowa]

Umowa z architektem najczęściej obejmuje stworzenie projektu architektonicznego lub dokumentacji budowlanej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Architektom coraz częściej zleca się również... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10792|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl