CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Egzekucja z nieruchomości wobec zadłużonego właściciela lokalu

Bartłomiej Żukowski  |  Administrator 1-2/2010  |  02.02.2010  |  1

Jaki jest najprostszy sposób pozbycia się zadłużonego właściciela mieszkania, który od kilku lat nie płaci za wszystkie media i na fundusz remontowy, a to obciąża pozostałych właścicieli wspólnoty. W ubiegłym roku komornik przeprowadził dwie licytacje bez skutku i sprawę umorzono. W tym roku komornik ponownie wszczął procedurę ale bezskutecznie ponieważ osoba zadłużona nie odbiera korespondencji. Co w tej sytuacji wspólnota może zrobić?

Członek wspólnoty mieszkaniowej

 Niezależnie od tego czy wspólnota mieszkaniowa - dochodząc należnych jej świadczeń od właściciela lokalu - korzysta z uprawnienia określonego w treści art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali (uwl) z dnia 24 czerwca 1994 r. (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.), a więc żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu, czy też prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest nakaz zapłaty lub wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chcąc uzyskać zaspokojenie z lokalu dłużnika musi stosować się do reguł kodeksu postępowania cywilnego (kpc) dotyczących egzekucji z nieruchomości.

Charakterystyczną cechą egzekucji z nieruchomości jest natomiast to, że wszelkie czynności są w jej toku dokonywane przez komornika na wniosek wierzyciela.

Z treści pytania wynika więc, że komornik prawidłowo prowadził postępowanie egzekucyjne, albowiem doprowadził do dwóch licytacji, jednak nie ma on wpływu na zainteresowanie konkretną nieruchomością. Kierowanie zaś egzekucji wyłącznie do majątku dłużnika składającego się z nieruchomości zawsze obciążone jest ryzykiem braku nabywcy takiego mienia.

Stosownie do treści art. 984 § 1 kpc, jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje m.in. wierzycielowi egzekwującemu, którym w opisanym przypadku jest wspólnota mieszkaniowa. Wobec więc braku zainteresowania przeprowadzonymi licytacjami wspólnota mieszkaniowa może rozważyć ewentualne przejęcie licytowanego lokalu na poczet dochodzonych należności.

W sytuacji opisanej w pytaniu warto jednak zastanowić się, czy dla wspólnoty nie byłoby korzystniejsze prowadzenie egzekucji z innych składników majątku zadłużonego właściciela (np. rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy ruchomości).

Taka droga będzie jednak dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa dysponuje tytułem wykonawczym w postaci prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku wobec zadłużonego właściciela.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Nie będzie natomiast możliwe wszczęcie takiej egzekucji jedynie na podstawie orzeczenia sądu wydanego na podstawie wspomnianego art. 16 ust. 1 uwl, albowiem orzeczenie to może być jedynie podstawą do sprzedaży lokalu. Jeżeli więc podstawą opisanego postępowania egzekucyjnego jest jeden z wymienionych wyżej tytułów wykonawczych można sformułować żądanie prowadzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego z innych składników majątku dłużnika.

Samo nieodbieranie przez dłużnika korespondencji - pomimo możliwości jej odebrania - nie powinno co do zasady uniemożliwić prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W takiej bowiem sytuacji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kpc oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (DzU z 1999 r. nr 62, poz. 697 ze zm.) regulujące tzw. doręczenie zastępcze.

Natomiast w przypadku gdy dłużnik faktycznie nie może odebrać kierowanej do niego korespondencji bowiem nie zamieszkuje pod wskazanym przez wierzyciela adresem, a wierzyciel nie może wskazać miejsca zamieszkania dłużnika należy ustanowić dla dłużnika kuratora, który będzie go zastępował w toku postępowania egzekucyjnego.

Stosownie do treści art. 144 § 1 kpc przesłanką do ustanowienia kuratora jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę, że miejsce pobytu osoby, dla której kurator ma być ustanowiony nie jest mu znane. Po ustanowieniu kuratora postępowanie egzekucyjne będzie mogło toczyć się bez przeszkód bowiem wszelka korespondencja, którą organ prowadzący egzekucję ma obowiązek doręczyć dłużnikowi, będzie kierowana na adres kuratora.

Czytaj też:

Objęcie w posiadanie lokalu nabytego w drodze licytacji

Bartłomiej Żukowski | Administrator nr 4/2010
W publikacji rozważa się położenie prawne nabywcy lokalu licytowanego w sytuacji, w której nabywca uzyskał już prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności. więcej »

 

Zarządca uprawniony do wytoczenia powództwa o eksmisję

Paweł Puch | Administrator nr 3/2010Zarządca uprawniony do wytoczenia powództwa o eksmisję
Sąd Najwyższy uznał, że nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby zakazywać współwłaścicielom takiego ukształtowania zarządu, aby zarządca bez zwracania się do zarządu mógł we własnym imieniu występować z powództwem o eksmisję osób, które utraciły... więcej »

 

Odszkodowanie od gminy a lokale wojskowe

Paweł Puch | Administrator nr 10/2009
Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie o przyznanie lokalu socjalnego eksmitowanym z lokali Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i wskazał przesłankę braku przez gminę tzw. legitymacji biernej, która sprawia, że jest to żądanie przedwczesne, a jako takie wyklucza... więcej »

 

Praktyczne aspekty roszczenia o sprzedaż lokalu jednego z właścicieli

Bartłomiej Żukowski | Administrator nr 1-2/2010
Jednym z poważniejszych problemów, z jakim na co dzień spotykają się właściciele lokali jest problem uciążliwego sąsiedztwa. Publikacja dotyczy możliwości żądania sprzedaży w drodze licytacji... więcej »

 

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Paweł Puch | Administrator nr 5/2010
Liczba osób z wyrokami eksmisyjnymi rośnie bardzo szybko, dla gmin oznacza to konieczność przygotowania coraz większej liczby lokali socjalnych. A jeśli nie mogą ich zapewnić, zobowiązane są do zapłaty odszkodowań właścicielom mieszkań czekającym na wykonanie... więcej »

Komentarze

(1)
maam23 | 19.08.2017, 19:49

W kontekście powyższego artykułu polecam także przeczytać artykuł "Mieszkanie z licytacji komorniczej-na co uważać"  myślę, że bedzie fajnym uzupełnieniem tego wątku.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Osuszanie murów. Chcesz wygrać z wilgocią? Zobacz rozwiązanie »

pożar w budynku zawilgocony budynek
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wilgoć w budynkach to duży problem dla ich właścicieli. Najczęstszą przyczyną występowania zawilgoceń na ścianach jest zła ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18033|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11305|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10874|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl