• Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych
 • Sklep w spółdzielni
 • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?
 • Konstytutywność wpisu prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej
 • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (prawo)

Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

30.11.2019
Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r. spora część małych wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa zmieni się...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Sklep w spółdzielni

02.12.2019
Spółdzielnia sprawuje zarząd nad zespołem garażowo-usługowym składającym się od strony ulicy z 5 pawilonów usługowych (dwukondygnacyjnych) o powierzchni ok. 150 m2 każdy, posiadających odrębną własność. Oprócz pawilonów znajduje się w zabudowie szeregowej jeszcze 28...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

28.10.2019
W obecnych czasach polscy przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, czy podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT. Każdy z nich ma prawo do świadczenia usług na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Konstytutywność wpisu prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej

04.12.2019
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.04.2019 r. wyjaśnił, że co prawda konstytutywny wpis prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej nie stanowi elementu czynności prawnej, którą jest umowa ustanowienia albo przeniesienia tego prawa (np. umowa jego sprzedaży), ale dla oceny...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odsprzedaż mediów przez wspólnotę mieszkaniową

Jak stosować przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w warunkach odsprzedaży mediów przez wspólnotę właścicielom lokali?
Jak stosować przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w warunkach odsprzedaży mediów przez wspólnotę właścicielom lokali?
pixabay.com

Jak stosować przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w warunkach odsprzedaży mediów przez wspólnotę właścicielom lokali? – pyta Czytelnik.

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot i podatnik jest związana przepisami prawa podatkowego, w tym ustawy VAT, w związku z działalnością polegającą na sprzedaży towarów i usług i odsprzedaży mediów do lokali właścicieli. Zwykły podatnik, wykonujący czynności sprzedaży i osiągający z tego tytułu przychody jest zazwyczaj zwolniony podmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT, do czasu gdy nie wykona czynności, w wyniku której utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, tj. gdy przekroczy kwotę limitowanych przychodów ze sprzedaży – 200 000 zł. Jednak utrata tego prawa jest jednoznaczna z obowiązkiem zarejestrowania się jako podatnika VAT czynnego.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy także wspólnoty mieszkaniowej, która do czasu nieprzekroczenia kwoty limitowanej nie musi się rejestrować jako podatnik VAT czynny, chyba że chce. Podatnik zwolniony podmiotowo ma prawo jednak zarejestrować się jako podatnik VAT ale nie jest to jego obowiązek.

Jednocześnie wspólnota korzysta z innego zwolnienia, tzw. zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, udzielonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu, które nieprzerwanie obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2011 r. Według rozporządzenia MF z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług, dokonywana przez wspólnotę czynność odsprzedaży mediów do lokali mieszkalnych właścicieli korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, ale tylko wtedy, gdy takie lokale są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Czytaj też: Pełnomocnictwa udziela zarząd a nie właściciele lokali >>

Co było celem zwolnienia przedmiotowego określonego rozporządzeniem MF?

Chodzi o to, że na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT, wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo od VAT z zasady nie wpływa na wyczerpanie kwoty limitowanej, co oznacza, że tacy podatnicy nie muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni. Dzięki temu większość wspólnot mieszkaniowych korzystała ze zwolnienia podmiotowego, nie rejestrowała się i nadal działała jako zwykły podatnik.

Tak było przez wiele lat, jednakże po zmianie ustawy VAT i wprowadzeniu do ustawy wyjątku określonego w art. 113 ust. 2 pkt 2a) ustawy VAT, który obejmuje także tzw. transakcje związane z nieruchomościami, o ile czynności te (tj. te transakcje) nie mają charakteru transakcji pomocniczych, organy interpretujące zaczęły niekorzystnie dla wspólnot interpretować przepisy o wprowadzonym wyjątku dot. transakcji związanych z nieruchomościami.

Organy te stały na stanowisku, że wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo przez MF z tytułu usługi odsprzedaży mediów do lokali mieszkalnych właścicieli – wlicza się do wartości limitowanej (kwoty 200 000 zł), co de facto oznaczało konieczność rejestracji podatkowej VAT większości wspólnot mieszkaniowych.

Stanowisko organów interpretujących zostało obalone orzeczeniami sądów administracyjnych, które uchylały takie interpretacje podatkowe. Dla przykładu:

 • „Przedmiotem transakcji odsprzedaży mediów nie jest nieruchomość, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, ponieważ takim podstawowym elementem świadczenia są: woda, ciepło i odprowadzanie ścieków. Z tych względów tego rodzaju odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust.
  1 u.p.t.u.”  (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1546/16).
 • Per analogiam orzeczono w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 248/16). Od wyroku wniósł organ podatkowy kasację do NSA, który w orzeczeniu z dnia 23 października 2018 r. (I FSK 1880/16) podtrzymał wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy VAT.

NSA przywołał w tej sprawie orzecznictwo TSUE, według którego związek transakcji z nieruchomością musi mieć charakter bezpośredni. W wyroku NSA wyjaśniono, że w przeciwnym razie każde świadczenie mogłoby być zaliczane do kwoty limitu zwolnienia, a nie taki jest sens tej regulacji. Ponadto przedmiotem świadczenia takich usług musi być sama nieruchomość jako jego centralny element.

Podobne brzmienie miały inne orzeczenia NSA:

 • „Przedmiotem transakcji odsprzedaży ciepła nie jest nieruchomość, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, ponieważ takim podstawowym elementem świadczenia jest ciepło. Z tych względów tego rodzaju odsprzedaż ciepła nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u.” (wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019 r. sygn. akt I FSK 141/17).
 • „Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. W skardze kasacyjnej sformułowano zarzut naruszenia art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dokonywane przez Wspólnotę czynności związane z dostawą mediów od zewnętrznego dostawcy do poszczególnych lokali nie mogą być traktowane jako transakcje związane z nieruchomościami, a w konsekwencji przyjęcie, że ich wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży stanowiącej podstawę do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT” (wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. akt I FSK 869/17).

Odpowiadała Eugenia Śleszyńska

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wspólnota mieszkaniowa, opłaty za media, media, odsprzedaż mediów, przepisy prawa podatkowego, podatki]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17721|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11067|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10648|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl