• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
 • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
 • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
 • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Odsprzedaż mediów przez wspólnotę mieszkaniową

Jak stosować przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w warunkach odsprzedaży mediów przez wspólnotę właścicielom lokali?
Jak stosować przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w warunkach odsprzedaży mediów przez wspólnotę właścicielom lokali?
pixabay.com

Jak stosować przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w warunkach odsprzedaży mediów przez wspólnotę właścicielom lokali? – pyta Czytelnik.

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot i podatnik jest związana przepisami prawa podatkowego, w tym ustawy VAT, w związku z działalnością polegającą na sprzedaży towarów i usług i odsprzedaży mediów do lokali właścicieli. Zwykły podatnik, wykonujący czynności sprzedaży i osiągający z tego tytułu przychody jest zazwyczaj zwolniony podmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT, do czasu gdy nie wykona czynności, w wyniku której utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, tj. gdy przekroczy kwotę limitowanych przychodów ze sprzedaży – 200 000 zł. Jednak utrata tego prawa jest jednoznaczna z obowiązkiem zarejestrowania się jako podatnika VAT czynnego.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy także wspólnoty mieszkaniowej, która do czasu nieprzekroczenia kwoty limitowanej nie musi się rejestrować jako podatnik VAT czynny, chyba że chce. Podatnik zwolniony podmiotowo ma prawo jednak zarejestrować się jako podatnik VAT ale nie jest to jego obowiązek.

Jednocześnie wspólnota korzysta z innego zwolnienia, tzw. zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, udzielonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu, które nieprzerwanie obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2011 r. Według rozporządzenia MF z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług, dokonywana przez wspólnotę czynność odsprzedaży mediów do lokali mieszkalnych właścicieli korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, ale tylko wtedy, gdy takie lokale są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Czytaj też: Pełnomocnictwa udziela zarząd a nie właściciele lokali >>

Co było celem zwolnienia przedmiotowego określonego rozporządzeniem MF?

Chodzi o to, że na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT, wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo od VAT z zasady nie wpływa na wyczerpanie kwoty limitowanej, co oznacza, że tacy podatnicy nie muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni. Dzięki temu większość wspólnot mieszkaniowych korzystała ze zwolnienia podmiotowego, nie rejestrowała się i nadal działała jako zwykły podatnik.

Tak było przez wiele lat, jednakże po zmianie ustawy VAT i wprowadzeniu do ustawy wyjątku określonego w art. 113 ust. 2 pkt 2a) ustawy VAT, który obejmuje także tzw. transakcje związane z nieruchomościami, o ile czynności te (tj. te transakcje) nie mają charakteru transakcji pomocniczych, organy interpretujące zaczęły niekorzystnie dla wspólnot interpretować przepisy o wprowadzonym wyjątku dot. transakcji związanych z nieruchomościami.

Organy te stały na stanowisku, że wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo przez MF z tytułu usługi odsprzedaży mediów do lokali mieszkalnych właścicieli – wlicza się do wartości limitowanej (kwoty 200 000 zł), co de facto oznaczało konieczność rejestracji podatkowej VAT większości wspólnot mieszkaniowych.

Stanowisko organów interpretujących zostało obalone orzeczeniami sądów administracyjnych, które uchylały takie interpretacje podatkowe. Dla przykładu:

 • „Przedmiotem transakcji odsprzedaży mediów nie jest nieruchomość, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, ponieważ takim podstawowym elementem świadczenia są: woda, ciepło i odprowadzanie ścieków. Z tych względów tego rodzaju odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust.
  1 u.p.t.u.”  (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1546/16).
 • Per analogiam orzeczono w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 248/16). Od wyroku wniósł organ podatkowy kasację do NSA, który w orzeczeniu z dnia 23 października 2018 r. (I FSK 1880/16) podtrzymał wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy VAT.

NSA przywołał w tej sprawie orzecznictwo TSUE, według którego związek transakcji z nieruchomością musi mieć charakter bezpośredni. W wyroku NSA wyjaśniono, że w przeciwnym razie każde świadczenie mogłoby być zaliczane do kwoty limitu zwolnienia, a nie taki jest sens tej regulacji. Ponadto przedmiotem świadczenia takich usług musi być sama nieruchomość jako jego centralny element.

Podobne brzmienie miały inne orzeczenia NSA:

 • „Przedmiotem transakcji odsprzedaży ciepła nie jest nieruchomość, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, ponieważ takim podstawowym elementem świadczenia jest ciepło. Z tych względów tego rodzaju odsprzedaż ciepła nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u.” (wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019 r. sygn. akt I FSK 141/17).
 • „Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. W skardze kasacyjnej sformułowano zarzut naruszenia art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dokonywane przez Wspólnotę czynności związane z dostawą mediów od zewnętrznego dostawcy do poszczególnych lokali nie mogą być traktowane jako transakcje związane z nieruchomościami, a w konsekwencji przyjęcie, że ich wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży stanowiącej podstawę do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT” (wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. akt I FSK 869/17).

Odpowiadała Eugenia Śleszyńska

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wspólnota mieszkaniowa, opłaty za media, media, odsprzedaż mediów, przepisy prawa podatkowego, podatki]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19177|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12542|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11697|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl