• MR: roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone
  • Czy wspólnota mieszkaniowa może decydować o sprzedaży alkoholu w budynku w trybie obiegowym?
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • Sposób prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (zarządzanie)

MR: roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju informuje, że roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone. Nie będzie to rodziło sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Czy wspólnota mieszkaniowa może decydować o sprzedaży alkoholu...

31.03.2020
Pojawiają się wątpliwości, czy wspólnota mieszkaniowa może wydać zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym na podstawie uchwały podjętej w trybie obiegowym. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich może, jeżeli wszyscy członkowie wspólnoty będą mieli szansę wziąć...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Sposób prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

Mimo, ze prowadzenie KOB-u było już wielokrotnie szeroko opisywane, praktyka wskazuje jednak, że pozostawia ono jeszcze wiele do życzenia i wskazuje częstokroć na jedynie formalną poprawność.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Instalacja centralnego ogrzewania - jak ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zminimalizować ryzyko awarii? ‎
http://a001.administrator24.info/caleffi-separator-dirtmagr/▲
Czy wiesz, że możesz usunąć zanieczyszczenia z wody instalacyjnej dzięki czemu Twoje urządzenia jak i cała instalacja będą pracowały dłużej i lepiej? Ryzyko uszkodzenia urządzeń jak i samej instalacji jest ...
Kategorie: instalacje co, separator, usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, separator magnetyczny,filtry,

Wizerunek spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

Jacek Frydryszak  |  Administrator 12/2019  |  18.01.2020  |  3
Jednym z ulubionych zarzutów stawianych zarządom spółdzielni są ich zarobki
Jednym z ulubionych zarzutów stawianych zarządom spółdzielni są ich zarobki
fot. pixabay.com

Zapowiedzi ponownych zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, prezentowane przez przedstawicieli Senatu Rzeczpospolitej skłoniły mnie do zastanowienia się nad różnicami w postrzeganiu zarządów spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Mimo, że wykonujemy podobną pracę, spółdzielcy częściej narażeni są na ocenę i krytykę.

Zapowiedzi te dodatkowo są wzmacniane przez artykuły w prasie i audycje radiowe, zatem widać, że sprawa wygląda poważnie. Z tego, co można się zorientować, podstawowa zmiana ma polegać na sposobie wyboru członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Wprowadzona ma być podobno kadencyjność dla członków zarządu wraz z ograniczeniem ich liczby. Wybory mają odbywać się w dni wolne od pracy, na wzór wyborów powszechnych. Powodem takich pomysłów jest powtarzana od lat teza o klikach, układach i manipulacjach przy wyborze organów statutowych.

Nie muszę chyba podkreślać, że teza jest w stosunku do znakomitej większości spółdzielni mieszkaniowych nieprawdziwa i krzywdząca, chociaż oczywiście, jak w każdym środowisku, takie przypadki mogą się zdarzać. Ten kolejny etap dyskredytowania spółdzielczej formy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi (należy podkreślić, że spółdzielczość mieszkaniowa liczy sobie ponad sto lat) skłonił mnie do zastanowienia się nad tym, dlaczego podobny los nie spotyka zarządców nieruchomości. Wykonujemy przecież bardzo podobną pracę, a tylko my – jako spółdzielcy – jesteśmy „ulubieńcami” legislatorów i mediów.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych od samego początku była, najdelikatniej mówiąc, niedopracowana, a kolejne jej nowelizacje (było ich chyba kilkanaście) stan ten jedynie pogłębiały. Ustawa o własności lokali jest natomiast oceniana jako jedna z lepiej napisanych ustaw, a jej niewielkie zmiany wynikały głównie ze zmian w innych przepisach prawa. Popatrzmy zatem na te dwie formy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi z perspektywy mieszkańców i ich bezpieczeństwa prawnego oraz wpływu na gospodarowanie nieruchomością.

Zarządzanie we wspólnocie i w spółdzielni – skąd biorą się różnice?

Zarządzanie nieruchomościami we wspólnocie mieszkaniowej jest realizowane w znakomitej większości przez podmioty gospodarcze (osoby nie będące pracownikami), zajmujące się zawodowo tego typu działalnością i wykonujące te czynności w oparciu o art. 18, ust. 1 Ustawy o własności lokali (zarząd powierzony) lub na podstawie umowy zawartej z zarządem wspólnoty wybranym na podstawie art. 20. ust. 1 tej ustawy (zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną).

Mogą również występować przypadki samodzielnego zarządzania nieruchomością wspólną przez zarząd wybrany na podstawie art. 20. ust. 1 (zarząd właścicielski), ale dotyczy to głównie małych, jednobudynkowych wspólnot mieszkaniowych. Podsumowując – organem zarządzającym jest zarząd, a ustawa nie przewiduje żadnego pośredniego organu przedstawicielskiego, składającego się z właścicieli lokali, który mógłby sprawować bieżący nadzór nad pracą zarządu. A jak to wygląda w spółdzielni mieszkaniowej?

W spółdzielni mieszkaniowej nieruchomościami stanowiącymi jej własność lub współwłasność zarządza, w zależności od zapisów statutu, zarząd wybierany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie (członkowie zarządu są z reguły pracownikami). W art. 35 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, jako organ spółdzielni, wskazana jest rada nadzorcza. Jest to zatem organ „obowiązkowy” w każdej spółdzielni, w tym mieszkaniowej.

W zależności od struktury organizacyjnej spółdzielni oraz zapisów statutu, mogą być powoływane – w oparciu o postanowienia art. 35 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze – również inne organy, w skład których wchodzą przedstawiciele mieszkańców. Do takich organów można zaliczyć: rady osiedli, komitety domowe, komitety kolonii, itp. Widzimy zatem, że bieżąca możliwość sprawowania bezpośredniego nadzoru i kontroli przez mieszkańców nad działaniami zarządu jest znacznie większa w spółdzielni mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali w ogóle nie wskazuje (nie daje delegacji) na tworzenie dodatkowych organów i chociaż czasami one występują (np. tzw. rada właścicieli), to mają charakter wyłącznie doradczy i opiniotwórczy.

Przepisy art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych gwarantują wprost członkom spółdzielni prawo dostępu do uchwał i protokołów organów, sprawozdań finansowych, protokołów lustracji, a nawet umów z kontrahentami i faktur – UWL w ogóle nie zajmuje się tymi sprawami. Może skłaniać zarządy wspólnot mieszkaniowych do ograniczania dostępu do informacji.

Kolejna różnica – zgodnie z postanowieniami art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze – polega na tym, że każda spółdzielnia (w tym mieszkaniowa) ma obowiązek przynajmniej raz na trzy lata poddać się prowadzonemu przez związek rewizyjny lub Krajową Radę Spółdzielczą, lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działania.

Co więcej, na podstawie art. 93a ustawy Prawo spółdzielcze, właściwy minister może żądać od spółdzielni mieszkaniowej (tylko od spółdzielni mieszkaniowej, co ciekawe inne spółdzielnie zostały wyłączone z działania tego przepisu) informacji, danych i dokumentów niezbędnych do dokonania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. Przepisy Ustawy o własności lokali nie przewidują żadnej formy zewnętrznej kontroli (poza sądową) bieżącej działalności wspólnoty mieszkaniowej.

Wskazałem wyżej tylko trzy z wielu różnic w działaniu tych dwóch różnych form gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Wszystkie wskazują na to, że forma spółdzielcza daje mieszkańcom (członkom spółdzielni) znacznie większe możliwości prowadzenia bieżącej kontroli nad osobami zarządzającymi jej wspólnym majątkiem. Dlaczego zatem spółdzielczość mieszkaniowa jest od lat wskazywana jako siedlisko wszelkiego zła, a zarządy i rady nadzorcze pomawiane są o malwersacje i nieuczciwość?

Bo prezes spółdzielni za dużo zarabia…

Jednym z ulubionych zarzutów stawianych zarządom spółdzielni są ich zarobki. Ostatnio ten temat znowu został „odgrzany”. Czy ktoś kiedyś zapytał o zarobki prezesa spółki zarządzającej nieruchomościami „wspólnotowymi”? Przy okazji ostatniego wzmożenia aktywności „obrońców” spółdzielczości zgłaszany jest pomysł wprowadzenia limitu zarobków członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych. Pytam – jakim prawem, ktoś chce regulować wysokość wynagrodzeń pracowników w prywatnym podmiocie? Stawiam również dodatkowe, bardziej ogólne pytanie – dlaczego wszyscy martwią się o losy członków spółdzielni, a obojętne są im losy mieszkańców we wspólnotach mieszkaniowych? Na to pytanie nie mam żadnej merytorycznej odpowiedzi – być może przyczyna tkwi w personalnych uprzedzeniach i fobiach osób inicjujących kolejne nowelizacje USM.

Koronnym argumentem przyświecającym takim działaniom jest teza o braku wpływu członków spółdzielni na wewnątrzspółdzielcze decyzje. Taka teza w zakresie skutków może być nawet częściowo prawdziwa, ale wskazywana przyczyna jest z reguły błędnie zdefiniowana. Wpływ jest ograniczony nie z powodu blokowania przez „kliki” zarządów i rad nadzorczych, ale z powodu małej aktywność członków (średnio na walne zgromadzenia przychodzi 3–5% uprawnionych).

Bardzo podobną sytuację mamy również we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie podobno patologie nie występują. Powszechne są przecież przypadki braku możliwości podjęcia (np. przez kilka lat) uchwały właścicieli nawet w drodze indywidualnego zbierania podpisów.

Korzystajmy z wzajemnych doświadczeń!

Dokonując powyższych porównań nie mam na celu zantagonizowania zarządców „spółdzielczych” i „wspólnotowych”. Uważam, że możemy uczyć się od siebie nawzajem i wspierać w różnych inicjatywach, w tym legislacyjnych, które ułatwiłyby wykonywanie naszego zawodu. Należy dodać, że spółdzielnie mieszkaniowe coraz częściej zarządzają w trybie art. 18, ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w wyniku prowadzonych przez nie inwestycji, ale również wspólnotami pozyskanymi „z rynku”.

Wydaje mi się, że kolejna próba obrony mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych przed rzekomą patologią odbywa się w dużym stopniu bez wiedzy i zgody samych zainteresowanych. Wiedzeni osobistymi aspiracjami reformatorzy, doprowadzają do kolejnych zmian w przepisach prawa, a konsekwencje ponoszą głównie członkowie, którym podobno te zmiany mają służyć.

PS Jestem prezesem zarządu spółdzielni, wybieranym przez walne zgromadzenie na trzyletnią kadencję i walne zgromadzenia odbywają się zawsze w sobotę.

Czytaj też: Jakie „razem” w mieście? >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, prezes spółdzielni, organy zarządu]

Komentarze

(3)
wald13 | 06.02.2020, 12:08
SZANOWNY PREZESIE SM - autorze artykułu - !!! Kogo Pan broni? Pisze Pan " Wydaje mi się, że kolejna próba obrony mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych przed rzekomą patologią odbywa się w dużym stopniu bez wiedzy i zgody samych zainteresowanych. Wiedzeni osobistymi aspiracjami reformatorzy, doprowadzają do kolejnych zmian w przepisach prawa, a konsekwencje ponoszą głównie członkowie, którym podobno te zmiany mają służyć." Może jednak rozejrzy się Pan i nie tylko w "Fakcie" znajdzie wiele bulwersujących przykładów patologii w SM. Jeżeli rzeczywiście zależy Panu na naprawie wizerunku SM, proszę podać adres mailowy na który prześlę Panu liczne przykłady patologii w SM. Mój adres: wald13@gazeta.pl a nazywam się Waldemar Humel jestem członkiem KSM Przylesie w Koszalinie. Ciekaw jestem w jaki sposób Pan może włączyć się w naprawę patologii w SM. Publikowane w "administratorze24" artykuły to "plasterek na raka". Pozdrawiam
Marek | 18.02.2020, 15:25
Czemu wizerunek spółdzielni jest zły - raczy Pan żartować z tym pytaniem.
"Nie muszę chyba podkreślać, że teza jest w stosunku do znakomitej większości spółdzielni mieszkaniowych nieprawdziwa i krzywdząca, chociaż oczywiście, jak w każdym środowisku, takie przypadki mogą się zdarzać."

To ma być pocieszające dla członków i niewolników patologicznych spółdzielni mieszkaniowych.

Zapomniał Pan dodać że współczesna spółdzielczość mieszkaniowa w naszym kraju niewiele ma wspólnego ze spółdzielczością przedwojenną, a znakomita większość tych 100 lat historii to PRL i jego spuścizna która trwa w tym środowisko do tej pory.
Elwira | 19.02.2020, 07:42
Mam mieszkanie w spółdzielni i we wspólnocie i niestety muszę przyznać, ze poziom kompetencji zarządcy wspólnoty jest "porażający", oni nic nie muszą za wszystko odpowiada zarząd wspólnoty. Zebrania odbywają się w dzień roboczy na klatce schodowej, co godzinę w kolejnym zarządzanym budynku. Siadamy na schodach, sprawozdanie to 1 kartka cyferek. Zebranie prowadzi administrator, bo właściciel firmy zarządzającej nic nie wie o nieruchomości. Na zebranie z 18 lokali przychodzi 4-5 osób, w tym 3 z zarządu wspólnoty. Wszystkie uchwały załatwiane są obiegiem zbierania podpisów. Nie mówię że w spółdzielni jest idealnie bo na WZ przychodzi ok. 5% mieszkańców, ale po materiałach, które są dostępne dla każdego, wynikach bilansu, sposobie referowania i odpowiadania na pytania wiem, ze mają pojęcie co robią i za wszystko odpowiadają. Zarządcę się zmienia jak nie odpowiada, co się dzieje bardzo często, tylko się o tym nie mówi, spółdzielni nie można i to niektórych boli
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz webinar "Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym."

webinarW materiałe poruszono następujące zagadnienia:

- Aspekty prawne będące podstawą do modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

- Na co zwrócić szczególną uwagę przed i podczas modernizacji instalacji c.w.u.

- Jakość wody w instalacji c.w.u., czyli jak długo instalacja po modernizacji będzie pracowała energooszczędnie i poprawnie

- Ile wynosi czas zwrotu z inwestycji w przypadku modernizacji instalacji c.w.u....
Czytam więcej »


Zobacz, jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej »

Śmietniki na osiedluŚmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi... Czytam więcej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami (...) Czytam więcej »


Place zabaw na terenach osiedlowych -czy to czas na modernizację?

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi  »

Place zabaw zarzadzanie kompleksowe
Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie... Dowiedz się więcej »

Fachowe doradztwo i korzystne warunki współpracy wpływają na pełne zadowolenie Klientów – a to ich satysfakcja jest najlepszym wyznacznikiem jakości świadczonych... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Co zrobić by nie wymieniać rur i zabezpieczyć instalację CO?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

Zabezpieczenie instalacji co Otwieranie bramy telefonem
Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury i urządzenia instalacji ogrzewania, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama... czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Przeczytaj to ważne!

węzeł cieplnyJeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie
...
zobacz więcej »


Domofony i wideodomofony na co zwrócić uwagę przy wyborze »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Domofony i wideodomofony odczyt liczników wody

System wideodomofonowy i domofonowy to optymalne rozwiązania dla nowej lub modernizowanej instalacji, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych osiedlach mieszkaniowych. Głównymi zaletami na jakie należałoby zwrócić uwagę jest prostota i ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody - czy lepiej wybrać energooszczędne?
Mamy rozwiązanie: jak zapewnić dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Windy schodowe
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów... czytam więcej » W Polsce w budynkach wielorodzinnych mieszka ponad połowa z nas - z tego znaczna część w starych blokach z wielkiej płyty. Życie i mieszkanie w takim miejscu dla osoby starszej lub niepełnosprawnej nie jest łatwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
gaz jak może być tani Jaki styropian zastosować
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? » »

Uszkodzona posadzka lastryko

Remont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

3/2020

Aktualny numer:

Administrator 3/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Mechanizm podzielonej płatności
  • - Przegląd materiałów ociepleniowych
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18535|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11668|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11228|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl