CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Instalacja centralnego ogrzewania - jak ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zminimalizować ryzyko awarii? ‎
http://a001.administrator24.info/caleffi-separator-dirtmagr/▲
Czy wiesz, że możesz usunąć zanieczyszczenia z wody instalacyjnej dzięki czemu Twoje urządzenia jak i cała instalacja będą pracowały dłużej i lepiej? Ryzyko uszkodzenia urządzeń jak i samej instalacji jest ...
Kategorie: instalacje co, separator, usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, separator magnetyczny,filtry,

Na czym polega zarząd powierzony?

Zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ust. 1 UWL nie działa jako organ, ale jako podmiot umocowany do działania w imieniu wspólnoty
Zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ust. 1 UWL nie działa jako organ, ale jako podmiot umocowany do działania w imieniu wspólnoty
fot. pixabay.com

Jakie umocowanie do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej ma zarządca, któremu powierzono zarząd w trybie art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali? – pyta Czytelnik.

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego pod pojęciem zarządcy nieruchomości wspólnej należy rozumieć wspólnotę mieszkaniową jako osobę ustawową, natomiast zarząd wspólnoty w rozumieniu art. 21 UWL jest organem wspólnoty, który kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz. Podmioty prawne typu korporacyjnego, a takim jest wspólnota, składają oświadczenia woli poprzez swoje organy.
Zakres kompetencji zarządu jako organu wspólnoty obejmuje:

 • wykonywanie samodzielnie czynności (i decyzji) związanych z bieżącym zarządem (administrowaniem) nieruchomością wspólną, mieszczących się w pojęciu zwykłego zarządu (art. 22 ust. 1 UWL);
 • działanie w granicach udzielonych zarządowi pełnomocnictw według przepisów prawa (art. 21 ust. 3 UWL);
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz, w tym w sądzie i w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1 UWL);
 • działanie na rzecz utrzymania stanu technicznego, sanitarnego nieruchomości wspólnej (art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 UWL);
 • prowadzenie spraw finansowych wspólnoty, w tym w stosunkach zewnętrznych, wobec organów podatkowych i wobec dostawców towarów i usług i wobec właścicieli (art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 UWL);
 • zawieranie w imieniu umów z dostawcami towarów i usług, dotyczących zarządu nieruchomością wspólną, w tym dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej (art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 UWL);
 • wykonywanie wobec właścicieli lokali obciążeń i rozrachunków z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu i innych opłat (art. 15 ust. 1 UWL, a w stosunku do innych opłat na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego);
 • wykonywanie za wspólnotę funkcji wierzyciela, żądającego od właścicieli lokali uiszczenia należnych opłat i podjęcie czynności zmierzających do egzekucji kwot należności od właścicieli lokali, także wnioskowanie o wyrażenie przez właścicieli lokali zgody na wystąpienie do sądu z pozwem o orzeczenie przymusowej sprzedaży lokalu, a po wyrażeniu przez nich takiej zgody – prawo i obowiązek podjęcia czynności zmierzających do pozbawienia własności lokalu (art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 22 ust. 3 pkt 7 UWL);
 • żądanie zezwolenia na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje (gdyby właściciel odmawiał takiego zezwolenia, wspólnocie przysługuje roszczenie o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu w celu wykonania w nim określonych prac) – art. 13 ust. 2 UWL;
 • żądanie rozstrzygnięcia przez sąd w razie braku zgody większości właścicieli lokali na podjęcie uchwały, która w opinii zarządu jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości (art. 24 UWL);
 • organizacja zebrań z właścicielami lokali;
 • indywidualne zbieranie głosów w celu podjęcia uchwały przez właścicieli lokali (art. 23 UWL);
 • żądanie okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali (art. 29 ust. 1e UWL);
 • wykonywanie wielu innych czynności według kompetencji, o ile tak wynika z innych przepisów prawa, np. z prawa podatkowego, z ustawy o rachunkowości.

Zakres obowiązków zarządu jako organu wspólnoty obejmuje obowiązki z Ustawy o własności lokali, organizacyjne, proceduralne, faktyczne dotyczące utrzymania nieruchomości. Warto tu wyjaśnić, że pozycja zarządu wspólnoty jako organu jest zupełnie inna niż zarządcy (osoby fizycznej lub prawnej), któremu powierzono zarząd w trybie art. 18 ust. 1 UWL, ponieważ umocowanie zarządu wspólnoty ma swą podstawę w art. 21 UWL – zarząd wspólnoty działa za wspólnotę mieszkaniową.

Z kolei zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ust. 1 UWL nie działa jako organ, ale jako podmiot umocowany do działania w imieniu wspólnoty, na jej rzecz i ze skutkiem dla niej. Kwestie te wyjaśnia orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Według uchwały SN z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. III CZP 129/08), „reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem przez zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy”. Ponadto „nie ma podstaw do stosowania art. 21 ust. 1 UWL do określenia kompetencji zarządcy, któremu powierzono zarząd na podstawie art. 18 ustawy.

Uprawnienie zarządu w znaczeniu podmiotowym do reprezentowania wspólnoty płynie z samej uchwały powołującej ten organ i znajduje uzasadnienie w teorii organów osoby prawnej (art. 38 w związku z art. 331 KC), podczas gdy zarządca w rozumieniu art. 18 UWL jest tylko przedstawicielem wspólnoty i dla umocowania do działania w jej imieniu potrzebuje pełnomocnictwa (art. 96 KC oraz art. 86 i 87 KPC). Ponadto w art. 33 UWL, zawierającym odesłanie do przepisów regulujących zarząd nieruchomością wspólną, w tym do art. 21 ust. 1, mowa jest o reprezentacji wspólnoty przy dokonywaniu czynności materialno-prawnych, nie dotyczy on natomiast przedstawicielstwa procesowego.

Niezależnie od tego, z przepisu wynika jedynie, że zakres upoważnienia zarządcy do działania w imieniu wspólnoty obejmuje tylko sprawy zwykłego zarządu, samo jednak upoważnienie musi wynikać z umowy lub uchwały. Oznacza to, że w braku stosownych postanowień umowy lub uchwały nie można przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 i art. 33 określić zakresu umocowania zarządcy”.

Odpowiadała Eugenia Śleszyńska

Czytaj też: Lustracja w spółdzielni mieszkaniowej >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[zarząd wspólnoty, zarządca wspólnoty, wspólnota mieszkaniowa, osoba ustawowa, upoważnienie zarządcy, zarząd powierzony]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz webinar "Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym."

webinarW materiałe poruszono następujące zagadnienia:

- Aspekty prawne będące podstawą do modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

- Na co zwrócić szczególną uwagę przed i podczas modernizacji instalacji c.w.u.

- Jakość wody w instalacji c.w.u., czyli jak długo instalacja po modernizacji będzie pracowała energooszczędnie i poprawnie

- Ile wynosi czas zwrotu z inwestycji w przypadku modernizacji instalacji c.w.u....
Czytam więcej »


Zobacz, jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej »

Śmietniki na osiedluŚmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi... Czytam więcej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami (...) Czytam więcej »


Place zabaw na terenach osiedlowych -czy to czas na modernizację?

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi  »

Place zabaw zarzadzanie kompleksowe
Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie... Dowiedz się więcej »

Fachowe doradztwo i korzystne warunki współpracy wpływają na pełne zadowolenie Klientów – a to ich satysfakcja jest najlepszym wyznacznikiem jakości świadczonych... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Co zrobić by nie wymieniać rur i zabezpieczyć instalację CO?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

Zabezpieczenie instalacji co Otwieranie bramy telefonem
Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury i urządzenia instalacji ogrzewania, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama... czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Przeczytaj to ważne!

węzeł cieplnyJeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie
...
zobacz więcej »


Domofony i wideodomofony na co zwrócić uwagę przy wyborze »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Domofony i wideodomofony odczyt liczników wody

System wideodomofonowy i domofonowy to optymalne rozwiązania dla nowej lub modernizowanej instalacji, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych osiedlach mieszkaniowych. Głównymi zaletami na jakie należałoby zwrócić uwagę jest prostota i ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody - czy lepiej wybrać energooszczędne?
Mamy rozwiązanie: jak zapewnić dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Windy schodowe
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów... czytam więcej » W Polsce w budynkach wielorodzinnych mieszka ponad połowa z nas - z tego znaczna część w starych blokach z wielkiej płyty. Życie i mieszkanie w takim miejscu dla osoby starszej lub niepełnosprawnej nie jest łatwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
gaz jak może być tani Jaki styropian zastosować
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? » »

Uszkodzona posadzka lastryko

Remont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

3/2020

Aktualny numer:

Administrator 3/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Mechanizm podzielonej płatności
 • - Przegląd materiałów ociepleniowych
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18535|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11668|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11228|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl