CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Warto zwrócić uwagę na fakt, że monitoring wizyjny nie jest jedyną zindeksowaną formą monitoringu, opisanego w przepisach normujących problematykę ochrony prywatności
Warto zwrócić uwagę na fakt, że monitoring wizyjny nie jest jedyną zindeksowaną formą monitoringu, opisanego w przepisach normujących problematykę ochrony prywatności
fot. pixabay.com

Ostatnie dekady przyniosły lawinowy wzrost instalowanych w przestrzeni publicznej systemów monitoringu wizyjnego. I choć dzisiaj kamery towarzyszą nam niemal wszędzie, próżno szukać w kolejnych kodeksach kompleksowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie.

W artykule:

• Podstawa prawna stosowania monitoringu wizyjnego
• Podmiot przetwarzający
• Obowiązek informacyjny
• Bezpieczeństwo i retencja danych
• Inne formy monitorowania

Również w przepisach normujących problematykę ochrony danych osobowych brak jest kompleksowych rozwiązań prawnych. I nie jest to nic nowego. Tak było w czasie obowiązywania przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., tak jest i dzisiaj, pod reżimem wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym potocznie RODO). A przecież, to właśnie te rozwiązania prawne, mają na celu ochronę praw i wolności osób fizycznych.
Powyższe nie oznacza, że brak jest rozwiązań prawnych odnoszących się do procesu prowadzenia monitoringu wizyjnego w ogóle. Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. wprowadzono szczegółowe unormowania sektorowe, niemniej, nie znalazły się w nich praktyczne rozwiązania systemowe, adresowane do podmiotów prowadzących monitoring wizyjny, w tym do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. A w związku z faktem, że brak jest rozwiązań innych, niż wskazane powyżej, przyjmuje się je – na podstawie wskazówek Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego – za obowiązujące – dla wszystkich istniejących i przyszłych systemów monitoringu wizyjnego.

Podstawa prawna stosowania monitoringu wizyjnego

Uznaje się powszechnie, że stosowanie monitoringu wizyjnego jest inwazyjnym rodzajem przetwarzania danych osobowych, a w związku z tym powinno podlegać szczególnym działaniom analitycznym, zarówno na etapie operacyjnym, jak i planistycznym. Jednakże praktyka pokazuje, że decyzje o uruchomieniu monitoringu wizyjnego mają swoje źródło nie w analizie przepisów o ochronie danych osobowych, a w rekomendacjach opisujących potencjalne, i przeszłe (zmaterializowane) negatywne zdarzenia bezpośrednio oddziaływujących na bezpieczeństwo zasobów administratora. Dlatego też, najczęściej za podstawę prawną prowadzonego monitoringu wizyjnego określa się prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oparty o wymaganie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia porządku prawnego w miejscach monitorowanych, czy też utrwalania ewentualnych sprawców tych naruszeń. Warto przypomnieć, że w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, obligatoryjnym działaniem jest uprzednie przeprowadzenie testu równowagi.

Dopiero pozytywny wynik testu równowagi pozwoli przyjąć tę podstawę prawną za uprawnienie administratora do przetwarzania danych osobowych w stosowanym monitoringu wizyjnym. I choć systemy uproszczone monitoringu wizyjnego – najczęściej występujące w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, w których obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów bezpieczeństwa, nie znajdują się w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych, wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (DzUrz z 2019 r., poz. 666), to niezbędne jest wdrożenie wszelkich zasad, odnoszących się do tego rodzaju przetwarzania.

Podmiot przetwarzający

Podejmując decyzję o uruchomieniu systemu monitoringu wizyjnego, administrator musi zdecydować, czy jest w stanie samodzielnie prowadzić zaplanowane działania, czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy podmiotu zewnętrznego. Decydując się na podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym, administrator musi określić, czy nawiązana relacja wiąże się z wykonywaniem działań o charakterze czysto technicznym, czy też z możliwością dostępu do utrwalonych danych osobowych. Jeśli tak, niezależnie od zawartej umowy biznesowej, obowiązkowym działaniem równoległym jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Przy czym, administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi określone w RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO).

Obowiązek informacyjny

Jak już wspomniano, stosowanie monitoringu wizyjnego jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych. Nie bez znaczenia jest zatem konieczność wypełnienia przez administratora obowiązku poinformowania osób, znajdujących się w obszarze monitorowania wizyjnego o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, w tym o przysługujących im prawach. Niezbędne informacje, wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, muszą być dostępne przed wejściem w obszar monitorowania, przy czym akceptowalna jest realizacja obowiązku informacyjnego poprzez podanie informacji podstawowych, np. na tablicach informacyjnych oraz uzupełnienie ich w kolejnych warstwach informacyjnych, uzależnionych od specyfiki konkretnego administratora i prowadzonego przez niego procesu przetwarzania danych osobowych. Uwagę należy zwrócić także na proces planowania rozmieszczenia elementów monitoringu wizyjnego z takim wyliczeniem, by kamery nie były umieszczane w miejscach niedozwolonych, a także poza siedzibą administratora i zarządzanym przezniego terenem (obiektem).

Bezpieczeństwo i retencja danych

Planując uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego administrator zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka dla tej formy przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenia odpowiednich (skutecznych) środków organizacyjnych i technicznych, będących wynikiem przedmiotowej analizy. Środki te powinny obejmować w szczególności infrastrukturę IT zapewniającą bezpieczeństwo transferu danych, bezpieczeństwo przechowywanych zapisów, tworzenie kopii zapasowych, bezpieczeństwo fizyczne obiektów, w których rozmieszczone są elementy systemu, w tym serwery (rejestratory), bezpieczeństwo osobowe (gwarantujące dostęp do zapisów danych tylko dla osób upoważnionych przez administratora), procedury przeglądu i udostępniania zapisów, także inne elementy, uwzględniające potrzeby administratora.

Ważnym elementem prowadzonego procesu monitoringu wizyjnego jest spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust. 1 lit e RODO oraz zapisach Ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., odnoszących się do zasady ograniczonego przechowywania danych. Dane (zapisy) z monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli tak wynikać będzie z celu stosowania monitoringu, lub dłuższy, gdy fragmenty z zapisów monitoringu wizyjnego stanowić będą dowody, np. w toczących się postępowaniach wyjaśniających przed odpowiednimi organami.

Inne formy monitorowania

Warto zwrócić uwagę na fakt, że monitoring wizyjny nie jest jedyną zindeksowaną formą monitoringu, opisanego w przepisach normujących problematykę ochrony prywatności. Także i inne formy monitorowania osób fizycznych doczekały się rozwiązań prawnych. To sprawia – z pożytkiem dla osób objętych tego rodzaju przetwarzaniem, że podmioty prowadzące, np. monitoring poczty elektronicznej, monitoring rozmów telefonicznych, procesy lokalizowania w przestrzeni (np. GPS), procesy przetwarzania danych biometrycznych, zobowiązane są do bezwzględnego wypełniania wymagań określonych w przepisach prawa w tym zakresie. Także prawa międzynarodowego.

Zgodnie z zapisami Konwencji praw człowieka, każdy człowiek ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Dlatego też, nie tylko system monitoringu wizyjnego, ale także wspomniane powyżej inne formy monitorowania osób fizycznych mogą być stosowane tylko w sytuacji precyzyjnego określenia podstawy prawnej i celów sankcjonujących konieczność ingerencji w prywatność osoby fizycznej, a także po uprzednim poinformowaniu osoby fizycznej o rodzaju stosowanego monitoringu.

I to jest niezbędne minimum.

Czytaj też: Segregacja odpadów – nowe zasady >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[monitoring wizyjny, monitoring, ochrona danych osobowych, rodo, podstawa prawna, formy monitorowania]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18990|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12222|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11564|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl