CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Instalacja centralnego ogrzewania - jak ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zminimalizować ryzyko awarii? ‎
http://a001.administrator24.info/caleffi-separator-dirtmagr/▲
Czy wiesz, że możesz usunąć zanieczyszczenia z wody instalacyjnej dzięki czemu Twoje urządzenia jak i cała instalacja będą pracowały dłużej i lepiej? Ryzyko uszkodzenia urządzeń jak i samej instalacji jest ...
Kategorie: instalacje co, separator, usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, separator magnetyczny,filtry,

Śmieci – to brzydko pachnie

Jacek Frydryszak  |  Administrator 3/2020  |  24.03.2020
W grudniu 2019 roku rada m.st. Warszawy podjęła uchwały, dotyczące zasad i wysokości opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych, domów jednorodzinnych, domków letniskowych, hoteli i innych nieruchomości
W grudniu 2019 roku rada m.st. Warszawy podjęła uchwały, dotyczące zasad i wysokości opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych, domów jednorodzinnych, domków letniskowych, hoteli i innych nieruchomości
fot. pixabay

Ten metaforyczny tytuł oddaje aktualny stan dotyczący zasad odbioru odpadów komunalnych oraz związanych z tym opłat. Zastanówmy się wspólnie, czy wytyczne dotyczące segregacji odpadów, zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów są optymalne?1)

Podstawę prawną ustalenia sposobu segregacji odpadów komunalnych stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 2017 r. poz. 19). Zgodnie z zapisami § 3 tego przepisu, selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W § 4 wskazano natomiast kolory pojemników, obowiązujące dla poszczególnych frakcji.

Pytanie pierwsze:
Czy przyjęte rozwiązanie jest merytorycznie optymalne?

Z rozmów ze specjalistami w tej branży i artykułów prezentowanych w mediach wynika, że nie – wystarczający byłby podział na odpady mokre (zmieszane), suche oraz bioodpady.

Zasady i wysokość wnoszenia opłat

W grudniu 2019 roku rada m.st. Warszawy podjęła uchwały, dotyczące zasad i wysokości opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych, domów jednorodzinnych, domków letniskowych, hoteli i innych nieruchomości (zmieniono je na skutek błędów rachunkowych w styczniu 2020 roku). Nowe opłaty mają obowiązywać w Warszawie od dnia 01.03.2020. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielolokalowych ustalono, że opłata będzie wynosiła: 65 zł od gospodarstwa domowego dla lokali mieszkalnych i 1,35 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali użytkowych znajdujących się w tych budynkach. Opłata podwyższona w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.

Pytanie drugie:
Dlaczego wybrano dla lokali mieszkalnych sposób obciążania w przeliczeniu na gospodarstwo domowe?

Taka metoda powoduje, że tyle samo zapłaci jednoosobowe gospodarstwo w 20-metrowej kawalerce i pięcioosobowe w lokalu 100 m2. Wydaje się, że dopuszczona prawem np. metoda obliczania opłat w zależności od metrażu mieszkania byłaby bardziej sprawiedliwa (z reguły jednak, w dużych mieszkaniach mieszka więcej osób i produkuje się więcej śmieci) i stosunkowo stabilna (obecnie obowiązująca metoda „od osoby” też nie jest doskonała, ponieważ wymaga ciągłej aktualizacji liczby zamieszkałych osób). Lepsza, chociaż znacznie bardziej pracochłonna byłaby również metoda oparta na ilości zużytej wody w danej nieruchomości.

Pytanie trzecie:
Czy zastanowiono się nad relacją opłaty dla lokali mieszkalnych i użytkowych?

Skutkiem będzie sytuacja, w której na przykład pięćdziesięciometrowy sklep (produkujący olbrzymie ilości odpadów) zapłaci tyle samo, co jednoosobowe gospodarstwo domowe w dwudziestometrowym mieszkaniu.

Kolejnym zagadnieniem jest ustalanie wysokości opłat dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z postanowieniami art. 6j, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków i stawki określonej w uchwale rady gminy. Zgodnie z postanowieniami art. 6k, ust. 2a wskazanej wyżej ustawy, maksymalna miesięczna stawka opłat jaką rada gminy może ustalić dla tego typu nieruchomości nie może być wyższa niż 3,2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (za 2018 rok to wynagrodzenie, zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS wynosiło 1 693 zł) za pojemnik 1 100 litrów lub 1% takiego dochodu za worek 120 litrów. Pokuśmy się zatem o symulację na przykładzie opłat, które będą obowiązywały w Warszawie: nieruchomością jest restauracja, właściciele zadeklarowali po jednym pojemniku 110 litrów na każdą frakcję, tj. 5 pojemników łącznie; w przypadku stawek warszawskich zapłacą po 5,90 zł/pojemnik czyli 29,50 zł miesięcznie, to jest ponad 2 razy mniej niż użytkownik lokalu mieszkalnego – takie relacje budzą poważne wątpliwości i kontrowersje.

Należy również zwrócić uwagę na postanowienia art. 6c, ust. 2c wskazanej wyżej ustawy, mówiący o tym, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne. Taki zapis tworzy pokusę do omijania systemu, a na jaką skalę, czas pokaże.

Podwyższone stawki za odpady a odpowiedzialność zbiorowa

Następne zagadnienie budzące kontrowersje, to wprowadzenie stawek podwyższonych (minimum dwukrotność, maksimum czterokrotność stawki podstawowej – patrz art. 6k, ust. 3 ustawy) dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami art. 2, ust. 3, cytuję: 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Tak sformułowany przepis sprawia, że mamy do czynienia z tzw. odpowiedzialnością zbiorową – ta kwestia była bardzo mocno krytykowana przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP już na etapie procesu legislacyjnego, niestety bez rezultatu. Według mojej opinii ten przepis będzie z czasem nabierał coraz większego znaczenia i będzie powodował coraz większe kłopoty zarówno spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak i władz samorządowych. Zgodnie z art. 3b i 3C ustawy, gminy są zobowiązane do osiągania w wymienionych okresach określonego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków, zgodnie z postanowieniami art. 9z gmina podlega karze pieniężnej, którą zgodnie z art. 9zb nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska – zapis, według mnie, nie budzi wątpliwości – kara musi, a nie może być nałożona. Gmina będzie musiała zatem egzekwować właściwą segregację od właścicieli nieruchomości, korzystając w tym celu z uprawnień do obciążania podwyższonymi opłatami, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą musiały z kolei egzekwować te podwyższone opłaty od mieszkańców. Taka sytuacja spowodować może (i z pewnością spowoduje) wzrost zadłużeń w opłatach za używanie lokali i w konsekwencji znaczne pogorszenie płynności finansowej części spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. W tym miejscu należy wskazać, że w jednej z największych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, w której 40% to gospodarstwa domowe jednoosobowe (często emeryci), a 37% dwuosobowe, wprowadzenie opłaty podwyższonej może wręcz stanowić zagrożenie ich bytu (wzrost dla gospodarstwa jednoosobowego z obecnych 10 zł do 130 zł miesięcznie).

Zarządcy odpowiedzialni za selektywną zbiórkę odpadów?

Przepisy prawa, zarówno te ustawowe, jak i samorządowe, zostały wprowadzone w życie bez należytej konsultacji ze środowiskiem zarządców nieruchomości. Tymczasem to właśnie na zarządców spada w dużej mierze odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu gospodarki odpadami, na nich również spadnie niezasłużenie całe odium niezadowolenia mieszkańców z licznych ułomności przepisów. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej przykłady niedoskonałości tego systemu, jest dla mnie oczywiste, że zmiana przepisów jest niezbędna na obu wskazanych poziomach. Przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych podjęli już działania, zmierzające do poprawienia najbardziej kontrowersyjnych rozstrzygnięć; mam nadzieję, że będą to działania skuteczne.

Zapraszam kolegów zarządców z innych miast do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Czytaj też: Czy spółdzielnie budują coraz mniej? >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[segregacja odpadów, spółdzielnia mieszkaniowa, opłata za niesegregowanie odpadów, ekologia, śmieci, niesegregowanie odpadów]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej »

Śmietniki na osiedluŚmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi... Czytam więcej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami (...) Czytam więcej »


Place zabaw na terenach osiedlowych -czy to czas na modernizację?

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi  »

Place zabaw zarzadzanie kompleksowe
Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie... Dowiedz się więcej »

Fachowe doradztwo i korzystne warunki współpracy wpływają na pełne zadowolenie Klientów – a to ich satysfakcja jest najlepszym wyznacznikiem jakości świadczonych... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Co zrobić by nie wymieniać rur i zabezpieczyć instalację CO?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

Zabezpieczenie instalacji co Otwieranie bramy telefonem
Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury i urządzenia instalacji ogrzewania, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama... czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Przeczytaj to ważne!

węzeł cieplnyJeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie
...
zobacz więcej »


Domofony i wideodomofony na co zwrócić uwagę przy wyborze »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Domofony i wideodomofony odczyt liczników wody

System wideodomofonowy i domofonowy to optymalne rozwiązania dla nowej lub modernizowanej instalacji, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych osiedlach mieszkaniowych. Głównymi zaletami na jakie należałoby zwrócić uwagę jest prostota i ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody - czy lepiej wybrać energooszczędne?
Mamy rozwiązanie: jak zapewnić dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Windy schodowe
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów... czytam więcej » W Polsce w budynkach wielorodzinnych mieszka ponad połowa z nas - z tego znaczna część w starych blokach z wielkiej płyty. Życie i mieszkanie w takim miejscu dla osoby starszej lub niepełnosprawnej nie jest łatwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
gaz jak może być tani Jaki styropian zastosować
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? » »

Uszkodzona posadzka lastryko

Remont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

3/2020

Aktualny numer:

Administrator 3/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Mechanizm podzielonej płatności
  • - Przegląd materiałów ociepleniowych
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18529|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11667|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11227|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl