CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Czy można domagać się usunięcia śmietnika spod okna?

Aneta Mościcka  |  Administrator 4/2020  |  05.05.2020
Przewidziane w pozwoleniu na budowę pomieszczenie jest zbyt małe i wyklucza możliwość ustawienia kontenerów
Przewidziane w pozwoleniu na budowę pomieszczenie jest zbyt małe i wyklucza możliwość ustawienia kontenerów
fot. pixabay

Miejsca składowania odpadów – w myśl przepisów – powinny być oddalone od okien mieszkalnych o 10 metrów i o 3 metry od granicy działki. Gdy ta odległość nie jest zachowana, wspólnota mieszkaniowa musi usunąć pojemnik na odpady – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał wspólnocie mieszkaniowej doprowadzenie do stanu poprzedniego zagospodarowanie terenu w bloku poprzez likwidację pojemników na śmieci. Przed wydaniem decyzji PINB przeprowadził na miejscu kontrolę, podczas której stwierdzono, że miejsce o wymiarach 9,60 x 2,85 m, przeznaczone na odpady, ogrodzone siatką metalową, częściowo utwardzone kostką betonową, znajduje się w odległości ok. 7 m od parapetu okna mieszkania na trzeciej kondygnacji. Niżej znajdują się lokale użytkowe. Miejsce to przygotowano w 2015 r., a utwardzenie terenu wcześniej.

Zdaniem PINB, usytuowanie na zewnątrz budynku miejsca do składowania odpadów jest sprzeczne z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm., dalej: rozporządzenie). Nie zachowano bowiem wymaganej dziesięciometrowej odległości od okien mieszkalnych oraz trzymetrowej odległości od granicy działki, przy czym na działce sąsiedniej nie ma takich urządzeń. Tymczasem w pozwoleniu na budowę tego budynku, miejsce do składowania odpadów przewidziano w wyodrębnionym pomieszczeniu na poziomie 1 budynku, zaś faktycznym miejscem składowania odpadów stał się chodnik i dojazd.

Brak miejsca na składowanie surowców wtórnych

W odwołaniu od decyzji wspólnota wyjaśniła, iż w budynku znajdują się 32 mieszkania i 13 lokali użytkowych. Przewidziane w pozwoleniu na budowę pomieszczenie jest zbyt małe i wyklucza możliwość ustawienia kontenerów do zbiórki surowców wtórnych zgodnie z uchwałą rady miasta. Już w dacie wydania pozwolenia na budowę nie były spełnione wymogi § 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na terenie budynku oraz działki przynależnej nie ma też innego miejsca na składowanie surowców wtórnych. Kontenery ustawiono w tym miejscu już w 2011 r., a następnie wykonano jedynie ogrodzenie. Na sąsiedniej działce znajduje się zaś trawnik, a dalej osiedlowy parking samochodowy, a władający terenem nie zgłaszał sprzeciwu. Na tej podstawie wspólnota wniosła o usankcjonowanie istniejącego stanu, który zapewnia właściwe gospodarowanie odpadami.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji. Jego zdaniem, wskazane miejsce należy kwalifikować jako utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi (§ 22 ust. 2 rozporządzenia). Jego lokalizacja narusza jednak wymogi § 23 ust. 1. Odległość od budynku przeznaczonego na pobyt ludzi (do ściany tego budynku) wynosi bowiem 2,68 m i usytuowany jest przy granicy z sąsiednią działką. Brak zatem możliwości doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem.

Skarga wspólnoty mieszkaniowej

W skardze do Sądu Administracyjnego wspólnota mieszkaniowa domagała się stwierdzenia nieważności lub uchylenia decyzji. WSA w Gliwicach uznał skargę za bezzasadną i ją oddalił. W uzasadnieniu sąd wskazał, że na podstawie § 2 ust. 23 rozporządzenia dopuszczalne jest pomniejszenie odległości, ale nie więcej niż o połowę i to dopiero po uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dopuszczalność pomniejszenia odległości nie obejmuje zatem możliwości usytuowania miejsc do gromadzenia odpadów w granicy z działką sąsiednią, nawet jeżeli jej właściciel wyraził zgodę na taką lokalizację, a teren przyległy stanowi trawnik, za którym znajdują się miejsca parkingowe. Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych władny jest udzielić wyłącznie minister infrastruktury w trybie art. 9 ustawy Prawo budowlane (PB). W tej sprawie więc organy nadzoru budowlanego nie były uprawnione do zastosowania trybu odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i usankcjonowania istniejącego stanu rzeczy.

Zdaniem sądu, w tej sprawie prawidłowo przyjęto, że niezależnie od tego czy realizacja placu do gromadzenia odpadów jako urządzenia budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 9 PB, wymagała pozwolenia na budowę (przebudowę), czy też zgłoszenia właściwemu organowi według stanu prawnego z daty zmiany sposobu zagospodarowania terenu, wobec naruszenia wymogów w zakresie odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz odległości od działki sąsiedniej, sprawa podlegała rozpatrzeniu w trybie art. 51 ust. 7 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 PB. Organy nadzoru budowlanego zobligowane były do podjęcia działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem – poprzez wydanie nakazu likwidacji tych miejsc, czyli przywrócenia stanu poprzedniego, wynikającego z udzielonego pozwolenia na budowę. W decyzji o pozwoleniu na budowę z 2004 r. omawiany teren zaprojektowano jako chodnik, utwardzony kostką betonową dojazd.

Wymogi dotyczące usytuowania śmietnika

Sprawa na skutek skargi kasacyjnej wspólnoty mieszkaniowej trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił skargę i w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że omawianą decyzję wydano zgodnie z prawem. Usytuowanie na zewnątrz budynku miejsca do składowania odpadów segregowanych jest sprzeczne z § 23 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, że odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych powinna wynosić co najmniej: 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (pkt 1); 3 m – od granicy działki budowlanej (pkt 2); 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40 (pkt 3).

W tym przypadku nie zachowano wymaganej dziesięciometrowej odległości od okien mieszkalnych oraz trzymetrowej odległości od granicy działki. Dopuszczalność pomniejszenia odległości nie obejmuje możliwości usytuowania miejsc do gromadzenia odpadów w granicy z działką sąsiednią, nawet jeżeli jej właściciel lub zarządca wyraził zgodę na taką lokalizację, a teren przyległy, jak w tej sprawie, stanowi trawnik, za którym znajdują się miejsca parkingowe. Zatem w tej sprawie nie było możliwe doprowadzenie ujawnionego naruszenia przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do stanu zgodnego z prawem, dlatego też zastosowano tu konstrukcję prawną z art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 PB, nakazując likwidację spornego miejsca do gromadzenia odpadów stałych, co zostało właściwie ocenione w zaskarżonym wyroku, jako działanie zgodne z prawem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.01.2020 r. (sygn. akt II OSK 171/18)

Czytaj też: Czy wspólnota mieszkaniowa może decydować o sprzedaży alkoholu w budynku w trybie obiegowym? >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[orzecznictwo, odpady, nieczystości, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (pinb), składowanie odpadów, wywóz nieczystości]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19409|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16540|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11835|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl