CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Polemiki i dyskusje

dr Kazimierz Dudziński  |  Administrator 1-2/2010  |  17.02.2010  |  1

W numerze 10/2009 „Administratora", na tej kolumnie zamieściliśmy między innymi krótki artykuł Jerzego Gajewskiego pt. Bezpieczna zamiana na podzielniki elektroniczne. Poniżej tekstu znalazła się reklama firmy oferującej podzielniki kosztów. Do obu materiałów odniósł się dr Kazimierz Dudziński, prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, który polemizuje z Autorem artykułu i krytycznie ocenia reklamę.
Uznaliśmy, że Czytelnicy powinni się zapoznać z uwagami, które dr Dudziński przesłał do naszej Redakcji, więc zamieszczamy je poniżej.

Redakcja

Treść artykułu pana Jerzego Gajewskiego pt. "Bezpieczna zamiana na podzielniki elektroniczne" jest trudna do zrozumienia. Autor wiąże zmianę rodzaju podzielnika kosztów, ze zmianą podziału opłatyza ciepło, ponoszonej przez zarządcę budynku na rzecz dostawcy, na część rozliczaną według wskazań podzielników kosztów i część rozliczaną według powierzchni lub kubatury lokalu, niesłusznie nazywaną „częścią stałą".

Sugeruje przy tym, że po zastąpieniu podzielników cieczowych podzielnikami elektronicznymi, należy tę część, rozliczaną według kryterium innego niż wskazania podzielników, powiększyć. Cytujemy: należy zwiększyć regulaminowy udział kosztów stałych przyjmowanych do rozliczenia. Pozostaje przy tym w sprzeczności z własnym zdaniem zapisanym w poprzednim akapicie tego samego artykułu, które brzmi: Wprowadzenie do zasobów spółdzielni podzielników elektronicznych, w których nie występuje zjawisko zimnego parowania, powoduje zmniejszenie rzeczywistego kosztu stałego...

Autor powołuje się na procentowe różnice rozpiętości kosztów ogrzewania w różnych lokalach tego samego budynku i podaje ich wartości bez wyjaśnienia, skąd się wzięły i co tak naprawdę oznaczają, ani do czego się odnoszą (czy są to koszty jednostkowe na metr kwadratowy, czy może całkowite opłaty za ogrzewanie lokalu?).

Co do zasady, wiązanie podziału opłaty za ciepło na część rozliczaną według powierzchni lokali i część rozliczaną według wskazań podzielników z rodzajem podzielników zastosowanych w budynku nie ma podstaw. Zarządca budynku, w regulaminie rozliczeń, kształtuje podział procentowy opłaty za ciepło tak, aby zabezpieczyć w pełni pokrycie kosztów stałych przewidzianych w umowie o dostawę ciepła (te koszty mają rzeczywiście charakter stały w ramach danej umowy), następnie pokryć koszty ogrzewania pomieszczeń użytkowanych wspólnie i dodatkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba, spłaszczyć różnice jednostkowych kosztów ogrzewania, aby zniechęcić lokatorów do nadmiernego, szkodliwego obniżania temperatury w lokalach.

Jakie stosuje się przy tym podzielniki jest sprawą drugorzędną. W poszczególnych przypadkach, przy zamianie podzielników cieczowych w budynku, w którym były one dotychczas stosowane, na podzielniki  elektroniczne, operatorzy systemów rozliczeń zaobserwowali zwiększenie się różnic pomiędzy poszczególnymi lokalami, w wykazywanym przez podzielniki zużyciu ciepła. Przyczyna tego zjawiska leży w stosowanym w podzielnikach cieczowych naddatku na zimne parowanie.

Niedoskonałość podzielnika cieczowego powoduje, że po zużyciu naddatku na zimne parowanie, który nie jest nigdy w wysokości wystarczającej na cały rok zimnego parowania, na podzielnikach, nawet przy grzejnikach nieczynnych przez cały rok występują niewielkie wskazania. One powodują, że jednostki rozliczeniowe naliczane są dla większej liczby grzejników, przez co w części kosztów rozliczanej w zależności od zużycia, naliczenie obejmuje więcej grzejników, a koszty rozkładają się równomierniej. Następuje spłaszczenie różnic w opłatach ponoszonych przez poszczególnych użytkowników.

Przy podzielnikach elektronicznych, na nieczynnych grzejnikach notujemy odczyty zerowe (dotyczy to większej liczby grzejników, niż przy podzielnikach cieczowych), co skutkuje wzrostem rozpiętości naliczanych kosztów. Może to wywołać protesty użytkowników. Dla zachowania spokoju, niektóre firmy rozliczające zalecają zarządcom budynków podwyższenie udziału kosztów ogrzewania, rozliczanych według kryterium innego niż zużycie, wskazywane przez podzielniki. Nie poprawia to dokładności systemu rozliczeń, jedynie kamufluje jego dotychczasowe niedociągnięcia. Autor artykułu nie był jednak uprzejmy wyraźnie tego napisać.

Na tej samej stronie, co omówiony wyżej artykuł, znajduje się reklama jednej z firm zajmujących się dostawą podzielników kosztów i świadczeniem usługi rozliczania kosztów na rzecz zarządców budynków. Nie możemy pozostać obojętni wobec tej reklamy. Odwołuje się ona bowiem do czarnej legendy (lub inaczej czarnego PR), jaka powstała wokół systemów rozliczeń kosztów ogrzewania opartych o wskazania nagrzejnikowych podzielników kosztów. W myśl tej legendy wyposażenie grzejników w lokalach mieszkalnych w zawory termostatyczne i umieszczenie na nich podzielników kosztów pozwala użytkownikom mieszkań, kraść ciepło od sąsiadów i wręcz skłania ich do takich niecnych praktyk. Wyjaśnijmy, o co chodzi.

W budynkach mieszkalnych (i nie tylko) wymagania izolacyjności cieplnej przegród wewnętrznych, oddzielających poszczególne lokale, są kilkakrotnie niższe od wymagań w stosunku do przegród zewnętrznych. Jest zjawiskiem naturalnym, że w przypadku obniżenia temperatury w jednym lokalu, przez ściany wewnętrzne przenika strumień ciepła z lokali sąsiednich. Lokal o obniżonej temperaturze jest okresowo dogrzewany ciepłem pochodzącym od sąsiadów.

Nazywanie tego kradzieżą, jest nadużyciem. Żeby mówić o kradzieży musimy mieć do czynienia ze świadomym zamiarem pozbawienia kogoś jego własności, a przedmiot kradzieży musi być wymierny. W większości przypadków obniżanie temperatury w mieszkaniu, przez zakręcenie zaworu termostatycznego, nie wiąże się ze świadomością lokatora, że dopływa do niego ciepło od sąsiada, ponadto nie ma technicznych możliwości „zmierzenia" ile tego ciepła zostało pobrane. Ponadto lokator może obniżać temperaturę w swoim lokalu nie ze względu na chęć zaoszczędzenia, ale także ze względów higienicznozdrowotnych i nie można mu tego zabronić.

Analogiczna sytuacja występuje w lokalach, w których jest ogrzewanie piecowe lub indywidualne systemy grzewcze (ogrzewanie etażowe). Jeden lokator lepiej ogrzewa swoje mieszkanie, inny gorzej, ciepło przenika przez ściany, z pomieszczeń o wyższej temperaturze do pomieszczeń o temperaturze niższej, ale nikt nie mówi o kradzieży.

W budynkach z instalacją centralnego ogrzewania, w których zarządca budynku dzieli koszty ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów, zgodnie z regulaminem, do opracowania którego zobowiązują go przepisy ustawy Prawo energetyczne, właśnie regulamin jest narzędziem, przy pomocy którego można radykalnie ograniczyć zapędy nadmiernie oszczędzających i ewentualne związane z tym nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów przez poszczególnych lokatorów.

Przypominamy, że cytowane rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje stosować zawory termostatyczne z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C. Ma to zapobiegać nadmiernym strumieniom ciepła przez przegrody wewnętrzne, a także ograniczyć zapędy „nadmiernie oszczędnych" użytkowników.

Uważamy, że umieszczenie w reklamie firmy rozliczającej hasła „kradzież energii" jest przywoływaniem ponownie czarnej legendy i szkodzi idei rozliczeń na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów. Rozumiemy, że firma chce przekonać, że oferowane przez nią podzielniki kosztów i system rozliczeń wyeliminują tę kradzież. Czarna legenda ma jednak to do siebie, że szkodzi wszystkim, również tym, którzy ją z zapomnienia wydobywają.

Chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że nasze środowisko niesłychanie ceni sobie publikacje „Administratora" na tematy związane z racjonalnym gospodarowaniem ciepłem w budynkach, w tym zagadnienia dotyczące rozliczania kosztów ciepła i wody. Wyrażamy wdzięczność za to, że Redakcja tak wiele uwagi poświęca tej problematyce. Niniejszy list jest jedynie wyrazem troski o poprawność treści, przekazywanych w artykułach.

Komentarze

(1)
bogna | 10.07.2013, 11:50
Prosze po pomoc jaki system rozliczenia za co będzie najlepszy w budynku wielorodzinnym z własną kotłownią i licznikami dla kazdego lokalu z góry dziękuję za rady B
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16494|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10164|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl