CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Polemiki i dyskusje

dr Kazimierz Dudziński  |  Administrator 1-2/2010  |  17.02.2010  |  1

W numerze 10/2009 „Administratora", na tej kolumnie zamieściliśmy między innymi krótki artykuł Jerzego Gajewskiego pt. Bezpieczna zamiana na podzielniki elektroniczne. Poniżej tekstu znalazła się reklama firmy oferującej podzielniki kosztów. Do obu materiałów odniósł się dr Kazimierz Dudziński, prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, który polemizuje z Autorem artykułu i krytycznie ocenia reklamę.
Uznaliśmy, że Czytelnicy powinni się zapoznać z uwagami, które dr Dudziński przesłał do naszej Redakcji, więc zamieszczamy je poniżej.

Redakcja

Treść artykułu pana Jerzego Gajewskiego pt. "Bezpieczna zamiana na podzielniki elektroniczne" jest trudna do zrozumienia. Autor wiąże zmianę rodzaju podzielnika kosztów, ze zmianą podziału opłatyza ciepło, ponoszonej przez zarządcę budynku na rzecz dostawcy, na część rozliczaną według wskazań podzielników kosztów i część rozliczaną według powierzchni lub kubatury lokalu, niesłusznie nazywaną „częścią stałą".

Sugeruje przy tym, że po zastąpieniu podzielników cieczowych podzielnikami elektronicznymi, należy tę część, rozliczaną według kryterium innego niż wskazania podzielników, powiększyć. Cytujemy: należy zwiększyć regulaminowy udział kosztów stałych przyjmowanych do rozliczenia. Pozostaje przy tym w sprzeczności z własnym zdaniem zapisanym w poprzednim akapicie tego samego artykułu, które brzmi: Wprowadzenie do zasobów spółdzielni podzielników elektronicznych, w których nie występuje zjawisko zimnego parowania, powoduje zmniejszenie rzeczywistego kosztu stałego...

Autor powołuje się na procentowe różnice rozpiętości kosztów ogrzewania w różnych lokalach tego samego budynku i podaje ich wartości bez wyjaśnienia, skąd się wzięły i co tak naprawdę oznaczają, ani do czego się odnoszą (czy są to koszty jednostkowe na metr kwadratowy, czy może całkowite opłaty za ogrzewanie lokalu?).

Co do zasady, wiązanie podziału opłaty za ciepło na część rozliczaną według powierzchni lokali i część rozliczaną według wskazań podzielników z rodzajem podzielników zastosowanych w budynku nie ma podstaw. Zarządca budynku, w regulaminie rozliczeń, kształtuje podział procentowy opłaty za ciepło tak, aby zabezpieczyć w pełni pokrycie kosztów stałych przewidzianych w umowie o dostawę ciepła (te koszty mają rzeczywiście charakter stały w ramach danej umowy), następnie pokryć koszty ogrzewania pomieszczeń użytkowanych wspólnie i dodatkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba, spłaszczyć różnice jednostkowych kosztów ogrzewania, aby zniechęcić lokatorów do nadmiernego, szkodliwego obniżania temperatury w lokalach.

Jakie stosuje się przy tym podzielniki jest sprawą drugorzędną. W poszczególnych przypadkach, przy zamianie podzielników cieczowych w budynku, w którym były one dotychczas stosowane, na podzielniki  elektroniczne, operatorzy systemów rozliczeń zaobserwowali zwiększenie się różnic pomiędzy poszczególnymi lokalami, w wykazywanym przez podzielniki zużyciu ciepła. Przyczyna tego zjawiska leży w stosowanym w podzielnikach cieczowych naddatku na zimne parowanie.

Niedoskonałość podzielnika cieczowego powoduje, że po zużyciu naddatku na zimne parowanie, który nie jest nigdy w wysokości wystarczającej na cały rok zimnego parowania, na podzielnikach, nawet przy grzejnikach nieczynnych przez cały rok występują niewielkie wskazania. One powodują, że jednostki rozliczeniowe naliczane są dla większej liczby grzejników, przez co w części kosztów rozliczanej w zależności od zużycia, naliczenie obejmuje więcej grzejników, a koszty rozkładają się równomierniej. Następuje spłaszczenie różnic w opłatach ponoszonych przez poszczególnych użytkowników.

Przy podzielnikach elektronicznych, na nieczynnych grzejnikach notujemy odczyty zerowe (dotyczy to większej liczby grzejników, niż przy podzielnikach cieczowych), co skutkuje wzrostem rozpiętości naliczanych kosztów. Może to wywołać protesty użytkowników. Dla zachowania spokoju, niektóre firmy rozliczające zalecają zarządcom budynków podwyższenie udziału kosztów ogrzewania, rozliczanych według kryterium innego niż zużycie, wskazywane przez podzielniki. Nie poprawia to dokładności systemu rozliczeń, jedynie kamufluje jego dotychczasowe niedociągnięcia. Autor artykułu nie był jednak uprzejmy wyraźnie tego napisać.

Na tej samej stronie, co omówiony wyżej artykuł, znajduje się reklama jednej z firm zajmujących się dostawą podzielników kosztów i świadczeniem usługi rozliczania kosztów na rzecz zarządców budynków. Nie możemy pozostać obojętni wobec tej reklamy. Odwołuje się ona bowiem do czarnej legendy (lub inaczej czarnego PR), jaka powstała wokół systemów rozliczeń kosztów ogrzewania opartych o wskazania nagrzejnikowych podzielników kosztów. W myśl tej legendy wyposażenie grzejników w lokalach mieszkalnych w zawory termostatyczne i umieszczenie na nich podzielników kosztów pozwala użytkownikom mieszkań, kraść ciepło od sąsiadów i wręcz skłania ich do takich niecnych praktyk. Wyjaśnijmy, o co chodzi.

W budynkach mieszkalnych (i nie tylko) wymagania izolacyjności cieplnej przegród wewnętrznych, oddzielających poszczególne lokale, są kilkakrotnie niższe od wymagań w stosunku do przegród zewnętrznych. Jest zjawiskiem naturalnym, że w przypadku obniżenia temperatury w jednym lokalu, przez ściany wewnętrzne przenika strumień ciepła z lokali sąsiednich. Lokal o obniżonej temperaturze jest okresowo dogrzewany ciepłem pochodzącym od sąsiadów.

Nazywanie tego kradzieżą, jest nadużyciem. Żeby mówić o kradzieży musimy mieć do czynienia ze świadomym zamiarem pozbawienia kogoś jego własności, a przedmiot kradzieży musi być wymierny. W większości przypadków obniżanie temperatury w mieszkaniu, przez zakręcenie zaworu termostatycznego, nie wiąże się ze świadomością lokatora, że dopływa do niego ciepło od sąsiada, ponadto nie ma technicznych możliwości „zmierzenia" ile tego ciepła zostało pobrane. Ponadto lokator może obniżać temperaturę w swoim lokalu nie ze względu na chęć zaoszczędzenia, ale także ze względów higienicznozdrowotnych i nie można mu tego zabronić.

Analogiczna sytuacja występuje w lokalach, w których jest ogrzewanie piecowe lub indywidualne systemy grzewcze (ogrzewanie etażowe). Jeden lokator lepiej ogrzewa swoje mieszkanie, inny gorzej, ciepło przenika przez ściany, z pomieszczeń o wyższej temperaturze do pomieszczeń o temperaturze niższej, ale nikt nie mówi o kradzieży.

W budynkach z instalacją centralnego ogrzewania, w których zarządca budynku dzieli koszty ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów, zgodnie z regulaminem, do opracowania którego zobowiązują go przepisy ustawy Prawo energetyczne, właśnie regulamin jest narzędziem, przy pomocy którego można radykalnie ograniczyć zapędy nadmiernie oszczędzających i ewentualne związane z tym nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów przez poszczególnych lokatorów.

Przypominamy, że cytowane rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje stosować zawory termostatyczne z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C. Ma to zapobiegać nadmiernym strumieniom ciepła przez przegrody wewnętrzne, a także ograniczyć zapędy „nadmiernie oszczędnych" użytkowników.

Uważamy, że umieszczenie w reklamie firmy rozliczającej hasła „kradzież energii" jest przywoływaniem ponownie czarnej legendy i szkodzi idei rozliczeń na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów. Rozumiemy, że firma chce przekonać, że oferowane przez nią podzielniki kosztów i system rozliczeń wyeliminują tę kradzież. Czarna legenda ma jednak to do siebie, że szkodzi wszystkim, również tym, którzy ją z zapomnienia wydobywają.

Chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że nasze środowisko niesłychanie ceni sobie publikacje „Administratora" na tematy związane z racjonalnym gospodarowaniem ciepłem w budynkach, w tym zagadnienia dotyczące rozliczania kosztów ciepła i wody. Wyrażamy wdzięczność za to, że Redakcja tak wiele uwagi poświęca tej problematyce. Niniejszy list jest jedynie wyrazem troski o poprawność treści, przekazywanych w artykułach.

Komentarze

(1)
bogna | 10.07.2013, 11:50
Prosze po pomoc jaki system rozliczenia za co będzie najlepszy w budynku wielorodzinnym z własną kotłownią i licznikami dla kazdego lokalu z góry dziękuję za rady B
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19206|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12561|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11716|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl