CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Polemiki i dyskusje

dr Kazimierz Dudziński  |  Administrator 1-2/2010  |  17.02.2010  |  1

W numerze 10/2009 „Administratora", na tej kolumnie zamieściliśmy między innymi krótki artykuł Jerzego Gajewskiego pt. Bezpieczna zamiana na podzielniki elektroniczne. Poniżej tekstu znalazła się reklama firmy oferującej podzielniki kosztów. Do obu materiałów odniósł się dr Kazimierz Dudziński, prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, który polemizuje z Autorem artykułu i krytycznie ocenia reklamę.
Uznaliśmy, że Czytelnicy powinni się zapoznać z uwagami, które dr Dudziński przesłał do naszej Redakcji, więc zamieszczamy je poniżej.

Redakcja

Treść artykułu pana Jerzego Gajewskiego pt. "Bezpieczna zamiana na podzielniki elektroniczne" jest trudna do zrozumienia. Autor wiąże zmianę rodzaju podzielnika kosztów, ze zmianą podziału opłatyza ciepło, ponoszonej przez zarządcę budynku na rzecz dostawcy, na część rozliczaną według wskazań podzielników kosztów i część rozliczaną według powierzchni lub kubatury lokalu, niesłusznie nazywaną „częścią stałą".

Sugeruje przy tym, że po zastąpieniu podzielników cieczowych podzielnikami elektronicznymi, należy tę część, rozliczaną według kryterium innego niż wskazania podzielników, powiększyć. Cytujemy: należy zwiększyć regulaminowy udział kosztów stałych przyjmowanych do rozliczenia. Pozostaje przy tym w sprzeczności z własnym zdaniem zapisanym w poprzednim akapicie tego samego artykułu, które brzmi: Wprowadzenie do zasobów spółdzielni podzielników elektronicznych, w których nie występuje zjawisko zimnego parowania, powoduje zmniejszenie rzeczywistego kosztu stałego...

Autor powołuje się na procentowe różnice rozpiętości kosztów ogrzewania w różnych lokalach tego samego budynku i podaje ich wartości bez wyjaśnienia, skąd się wzięły i co tak naprawdę oznaczają, ani do czego się odnoszą (czy są to koszty jednostkowe na metr kwadratowy, czy może całkowite opłaty za ogrzewanie lokalu?).

Co do zasady, wiązanie podziału opłaty za ciepło na część rozliczaną według powierzchni lokali i część rozliczaną według wskazań podzielników z rodzajem podzielników zastosowanych w budynku nie ma podstaw. Zarządca budynku, w regulaminie rozliczeń, kształtuje podział procentowy opłaty za ciepło tak, aby zabezpieczyć w pełni pokrycie kosztów stałych przewidzianych w umowie o dostawę ciepła (te koszty mają rzeczywiście charakter stały w ramach danej umowy), następnie pokryć koszty ogrzewania pomieszczeń użytkowanych wspólnie i dodatkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba, spłaszczyć różnice jednostkowych kosztów ogrzewania, aby zniechęcić lokatorów do nadmiernego, szkodliwego obniżania temperatury w lokalach.

Jakie stosuje się przy tym podzielniki jest sprawą drugorzędną. W poszczególnych przypadkach, przy zamianie podzielników cieczowych w budynku, w którym były one dotychczas stosowane, na podzielniki  elektroniczne, operatorzy systemów rozliczeń zaobserwowali zwiększenie się różnic pomiędzy poszczególnymi lokalami, w wykazywanym przez podzielniki zużyciu ciepła. Przyczyna tego zjawiska leży w stosowanym w podzielnikach cieczowych naddatku na zimne parowanie.

Niedoskonałość podzielnika cieczowego powoduje, że po zużyciu naddatku na zimne parowanie, który nie jest nigdy w wysokości wystarczającej na cały rok zimnego parowania, na podzielnikach, nawet przy grzejnikach nieczynnych przez cały rok występują niewielkie wskazania. One powodują, że jednostki rozliczeniowe naliczane są dla większej liczby grzejników, przez co w części kosztów rozliczanej w zależności od zużycia, naliczenie obejmuje więcej grzejników, a koszty rozkładają się równomierniej. Następuje spłaszczenie różnic w opłatach ponoszonych przez poszczególnych użytkowników.

Przy podzielnikach elektronicznych, na nieczynnych grzejnikach notujemy odczyty zerowe (dotyczy to większej liczby grzejników, niż przy podzielnikach cieczowych), co skutkuje wzrostem rozpiętości naliczanych kosztów. Może to wywołać protesty użytkowników. Dla zachowania spokoju, niektóre firmy rozliczające zalecają zarządcom budynków podwyższenie udziału kosztów ogrzewania, rozliczanych według kryterium innego niż zużycie, wskazywane przez podzielniki. Nie poprawia to dokładności systemu rozliczeń, jedynie kamufluje jego dotychczasowe niedociągnięcia. Autor artykułu nie był jednak uprzejmy wyraźnie tego napisać.

Na tej samej stronie, co omówiony wyżej artykuł, znajduje się reklama jednej z firm zajmujących się dostawą podzielników kosztów i świadczeniem usługi rozliczania kosztów na rzecz zarządców budynków. Nie możemy pozostać obojętni wobec tej reklamy. Odwołuje się ona bowiem do czarnej legendy (lub inaczej czarnego PR), jaka powstała wokół systemów rozliczeń kosztów ogrzewania opartych o wskazania nagrzejnikowych podzielników kosztów. W myśl tej legendy wyposażenie grzejników w lokalach mieszkalnych w zawory termostatyczne i umieszczenie na nich podzielników kosztów pozwala użytkownikom mieszkań, kraść ciepło od sąsiadów i wręcz skłania ich do takich niecnych praktyk. Wyjaśnijmy, o co chodzi.

W budynkach mieszkalnych (i nie tylko) wymagania izolacyjności cieplnej przegród wewnętrznych, oddzielających poszczególne lokale, są kilkakrotnie niższe od wymagań w stosunku do przegród zewnętrznych. Jest zjawiskiem naturalnym, że w przypadku obniżenia temperatury w jednym lokalu, przez ściany wewnętrzne przenika strumień ciepła z lokali sąsiednich. Lokal o obniżonej temperaturze jest okresowo dogrzewany ciepłem pochodzącym od sąsiadów.

Nazywanie tego kradzieżą, jest nadużyciem. Żeby mówić o kradzieży musimy mieć do czynienia ze świadomym zamiarem pozbawienia kogoś jego własności, a przedmiot kradzieży musi być wymierny. W większości przypadków obniżanie temperatury w mieszkaniu, przez zakręcenie zaworu termostatycznego, nie wiąże się ze świadomością lokatora, że dopływa do niego ciepło od sąsiada, ponadto nie ma technicznych możliwości „zmierzenia" ile tego ciepła zostało pobrane. Ponadto lokator może obniżać temperaturę w swoim lokalu nie ze względu na chęć zaoszczędzenia, ale także ze względów higienicznozdrowotnych i nie można mu tego zabronić.

Analogiczna sytuacja występuje w lokalach, w których jest ogrzewanie piecowe lub indywidualne systemy grzewcze (ogrzewanie etażowe). Jeden lokator lepiej ogrzewa swoje mieszkanie, inny gorzej, ciepło przenika przez ściany, z pomieszczeń o wyższej temperaturze do pomieszczeń o temperaturze niższej, ale nikt nie mówi o kradzieży.

W budynkach z instalacją centralnego ogrzewania, w których zarządca budynku dzieli koszty ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów, zgodnie z regulaminem, do opracowania którego zobowiązują go przepisy ustawy Prawo energetyczne, właśnie regulamin jest narzędziem, przy pomocy którego można radykalnie ograniczyć zapędy nadmiernie oszczędzających i ewentualne związane z tym nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów przez poszczególnych lokatorów.

Przypominamy, że cytowane rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje stosować zawory termostatyczne z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C. Ma to zapobiegać nadmiernym strumieniom ciepła przez przegrody wewnętrzne, a także ograniczyć zapędy „nadmiernie oszczędnych" użytkowników.

Uważamy, że umieszczenie w reklamie firmy rozliczającej hasła „kradzież energii" jest przywoływaniem ponownie czarnej legendy i szkodzi idei rozliczeń na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów. Rozumiemy, że firma chce przekonać, że oferowane przez nią podzielniki kosztów i system rozliczeń wyeliminują tę kradzież. Czarna legenda ma jednak to do siebie, że szkodzi wszystkim, również tym, którzy ją z zapomnienia wydobywają.

Chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że nasze środowisko niesłychanie ceni sobie publikacje „Administratora" na tematy związane z racjonalnym gospodarowaniem ciepłem w budynkach, w tym zagadnienia dotyczące rozliczania kosztów ciepła i wody. Wyrażamy wdzięczność za to, że Redakcja tak wiele uwagi poświęca tej problematyce. Niniejszy list jest jedynie wyrazem troski o poprawność treści, przekazywanych w artykułach.

Komentarze

(1)
bogna | 10.07.2013, 11:50
Prosze po pomoc jaki system rozliczenia za co będzie najlepszy w budynku wielorodzinnym z własną kotłownią i licznikami dla kazdego lokalu z góry dziękuję za rady B
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17315|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10803|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10378|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl