Artykuł sponsorowany

Jak oszczędzać na ogrzewaniu?

Na przykładzie zaworów grzejnikowych oraz głowic termostatycznych.
 IMI Hydronic Engineering  |  08.07.2020
Jak oszczędzać na ogrzewaniu, na przykładzie zaworów grzejnikowych oraz głowic termostatycznych
Jak oszczędzać na ogrzewaniu, na przykładzie zaworów grzejnikowych oraz głowic termostatycznych
IMI International Sp. z o.o.

Rok 2020 pod względem zapotrzebowania na energię grzewczą jest rokiem wyjątkowym. Zarówno ze względu na niskie temperatury powietrza zewnętrznego w okresie przejściowym, jak również zalecenia przebywania w domach, wynikające z wybuchu pandemii Covid-19. Okres grzewczy 2019/2020 to jeden z najdłuższych w skali ostatnich lat i wymaga on szczególnej uwagi, zwłaszcza pod względem kosztów eksploatacyjnych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę Tauron Ciepło w czerwcu 2020 r. zapotrzebowanie na ogrzewanie sieciowe zgłosiła połowa spółdzielni mieszkaniowych. Zestawiając dane zamówienie z wynikami z poprzednich lat uzyskujemy średnio dwa dodatkowe miesiące zwiększonych kosztów za dostarczane medium. Dotychczas zakończenie sezonu grzewczego następowało maksymalnie z końcem kwietnia.

W związku z tą niecodzienną sytuacją może nasuwać się pytanie:

Jak oszczędzać na ogrzewaniu w budynku mieszkalnym?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielimy w oparciu o urządzenia wchodzące w skład instalacji grzewczej: zawory grzejnikowe oraz głowice termostatyczne.

Krok 1. Efektywna energetycznie instalacja grzewcza

W obecnych czasach energia cieplna, stosowana do ogrzewania pomieszczeń przybrała charakter towaru. W związku z tym wymaga ona zastosowania rozwiązań hydraulicznych, umożliwiających korzystanie z niej w sposób dostosowany do potrzeb i zdolności finansowych mieszkańców. Efektywna energetycznie instalacja pozwala osiągnąć taki właśnie efekt.

Efektywność energetyczna

Wysoka efektywność energetyczna systemu zapewnia optimum kosztowe, w którym wydatki ponoszone na ogrzewanie (tj. na energię cieplną, elektryczną oraz utrzymanie systemu) są minimalne przy maksymalnych efektach pracy instalacji (w formie komfortu cieplnego).

Synonimem kosztowego optimum jest instalacja grzewcza zrównoważona hydraulicznie. Dzięki zastosowanej armaturze umożliwia ona automatyczną regulację przepływu czynnika grzewczego, w zależności od zmiennego zapotrzebowania użytkowników budynku. Rozwiązaniem technologicznym, które zapewnia wysoką efektywność energetyczną instalacji grzewczej są zawory grzejnikowe Eclipse marki IMI Heimeier.

Eclipse jest automatycznym zaworem termostatycznym, który dzięki technologii AFC (ang. Automatic Flow Control) dopasowuje przepływ przez grzejnik do wartości ustalonej.

Zawory grzejnikowe Eclipse

 

Jego działanie polega na dynamicznych zmianach przepustowości, w zależności od zmieniającego się ciśnienia dyspozycyjnego. Ze względu na zastosowany ogranicznik przepływu zawór Eclipse kontroluje przepływ przez odbiornik w taki sposób, aby nie doszło do przekroczenia wartości zadanej.

Elementem współpracującym z zaworem grzejnikowym typu Eclipse, który odpowiada za efektywną regulację temperatury w pomieszczeniu, jest głowica termostatyczna. Głowica jest regulatorem typu proporcjonalnego, który w zależności od różnicy temperatury pomiędzy wartością zadaną na regulatorze, a wartością temperatury w pomieszczeniu proporcjonalnie otwiera bądź przymyka zawór. W wyniku współpracy głowicy z zaworem przez grzejnik przepływa więcej bądź mniej czynnika, w celu osiągnięcia oczekiwanej temperatury powietrza.

 

Głowice termostatyczne - znaczenia

RYS. 1. Wyjaśnienie oznaczeń na głowicy termostatycznej, na przykładzie głowicy K marki IMI Heimeier.

Krok 2. Trwała i niezawodna armatura

Koszty napraw oraz wymiany niedziałającej w instalacji armatury mogą być utożsamiane ze „skarbonką bez dna”. W związku z tym, dobór trwałych i niezawodnych komponentów to jedyna droga dająca gwarancję bezawaryjnej pracy, jak również brak lub sporadyczne prace remontowe. Przed zakupem i instalacją poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z ich budową, materiałem z którego są wykonane oraz zabezpieczeniami wydłużającymi ich żywotność.

Zawór Eclipse jest rozwiązaniem grzejnikowym, który cechuje wysoka trwałość i niezawodność. Dzięki odpowiedniej konstrukcji dany zawór jest odporny na znacznie wyższe ciśnienie dyspozycyjne (w porównaniu do standardowych modeli), dzięki czemu eliminuje konieczność równoczesnego montażu armatury podpionowej. Po drugie jest wykonany z brązu, który jest materiałem odpornym na odcynkowanie oraz korozję naprężeniową, co w efekcie daje gwarancję długoletniej i bezawaryjnej pracy instalacji grzejnikowej.

Eclipse oferowany w standardowych długościach łatwo zastępuje wcześniej zainstalowane zawory grzejnikowe, dzięki zastosowaniu narzędzia montażowego marki HEIMEIER. Wymiana wkładki zaworowej na Eclipse przebiega szybko i bezpiecznie, ponieważ instalacja nie wymaga opróżniania.

Głowice IMI Heimeier

 

W odniesieniu do głowic marki IMI Heimeier typu HALO, K oraz DX – są to produkty spełniające zarówno wymagania odpowiadające komfortowi cieplnemu, jak również ultimata wynikające z technicznych uwarunkowań montażu grzejnika. Dzięki trwałej konstrukcji, zastosowaniu podwójnego o-ringu i sprężynie o dużej sile nastawczej zapewniają niezawodną eksploatację przy jednoczesnej minimalizacji rachunków za ogrzewanie.

Krok 3. Właściwa eksploatacja

Poza zastosowaniem trwałej i niezawodnej armatury grzejnikowej marki IMI Heimeier istotnym elementem wpływającym na efektywność oraz koszty ogrzewania jest jej właściwe eksploatowanie.

W przypadku zaworów grzejnikowych Eclipse właściwa eksploatacja sprowadza się do ustawienia wymaganego przepływu, z zakresu 10 do 150 l/h. Maksymalne ciśnienie różnicowe, które gwarantuje cichy przepływ czynnika grzewczego, wynosi 60 kPa. Przy zachowaniu danych parametrów podpionowa armatura równoważąca jest zbędna.

W odniesieniu do głowic termostatycznych, np. K i DX poprawne ich działanie jest zależne między innymi od usytuowania oraz osłonięcia grzejnika, stąd przy ich instalowaniu warto rozważyć następujące warianty wykonania:

a)    dla grzejnika nieosłoniętego: głowica z czujnikiem wbudowanym do montażu na zaworze grzejnikowym,

b)    dla grzejnika osłoniętego: głowica zamontowana na zaworze, z czujnikiem wyniesionym, zdalnym. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje dostęp do nastawy przy grzejniku, ale sam czujnik umieszczony jest na ścianie w takim miejscu,
w którym następuje przepływ powietrza cyrkulującego w pomieszczeniu,

c)    dla grzejnika trwale osłoniętego: głowica z wbudowanym czujnikiem są przeznaczone do montażu na ścianie.

Instrukcja montażu głowic

Pokrętło regulacyjne

 

Oszczędnościom eksploatacyjnym w odniesieniu do głowic termostatycznych sprzyja znajomość nastaw, dzięki którym mamy możliwość świadomego utrzymywania komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Temperaturę, którą chcemy osiągnąć w pomieszczeniu, zadajemy na głowicy, zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na jej korpusie (skala od I-IIIII, 1-5 lub skala temperaturowa). Zmiany dokonujemy poprzez obrót głowicy.

W przypadku skali od 1 do 5 ustawienie głowicy w położeniu 1 oznacza temperaturę dyżurną, która zabezpiecza instalację przed nadmiernym wychłodzeniem oraz intensyfikowaniem wymiany ciepła przez powierzchnię ścian, tj. z sąsiadującymi lokatorami. Dla mieszkań jest to temperatura równa 16˚C, dla innych pomieszczeń np. 6˚C, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego. Położenie 5 jest równoznaczne z pełnym otwarciem zaworu i maksymalnym przepływem czynnika grzewczego przez grzejnik.

W celu uzyskania w pomieszczeniu temperatury projektowej równej 20-21˚C wykorzystujemy pozycję 3 na skali ustawień głowicy.

Poza symbolami dla nastaw podstawowych na głowicach może być również umieszczony symbol odpowiadający obniżeniu nocnemu, dzięki któremu na czas snu redukujemy ilość ciepła przepływającego przez grzejniki.

 

Zalecane temperatury pomieszczeń

RYS. 2. Zalecane temperatury pomieszczeń na przykładzie głowic: po lewej stronie – z nastawą w zakresie od 6°C do 28°C; po prawej stronie – z nastawą w zakresie od 16°C do 28°C.

Głowica termostatyczna może zostać dostarczona z dwoma klipsami, które są fabrycznie zamontowane (po prawej i po lewej stronie instrukcji nadrukowanej na głowicy). Umożliwiają one oznaczenie, ograniczenie lub zablokowanie optymalnych nastaw temperatury np. zakresu 20-22˚C, które także sprzyjają bardziej oszczędnej eksploatacji.

Podsumowanie

Równoważenie instalacji grzewczej pozwala ograniczyć zużycie energii aż o 35%.

Różnicowanie strumienia czynnika grzewczego, za pomocą automatycznych zaworów Eclipse z głowicami termostatycznymi: K lub DX, umożliwia najemcom efektywną regulację temperatury w pomieszczeniach, a co za tym idzie kontrolę ilości wykorzystywanego ciepła, która stanowi o wysokości kosztów eksploatacyjnych w sezonie grzewczym.

Zwiększenie wysokości podnoszenia pompy w celu skompensowania 20%-ego podprzepływu, powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej do napędu pomp aż o 95%.

Dzięki zastosowaniu zaworów grzejnikowych typu Eclipse marki IMI Heimeier instalacja pracuje w sposób efektywny, zapewniając kontrolowany przepływ czynnika grzewczego. Automatyczna regulacja strumienia zapobiega powstawaniu dolegliwości „chorej instalacji”, na przykład nad- i podprzepływów, które skutkują wyższymi rachunkami za ciepło oraz energię elektryczną (do napędu pomp).

Zalety danego zaworu w sposób szczególny można docenić w przypadku termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Więcej informacji na temat Termomodernizacji w czasie pandemii COVID-19 znajdziemy w artykule >>

W wyniku prac remontowych (ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, zaizolowanie przewodów dystrybuujących czynnik grzewczy) dochodzi do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, co przy braku zmian w instalacji grzewczej oznacza przewymiarowanie. W takim przypadku zastosowanie automatycznych zaworów grzejnikowych Eclipse umożliwia skompensowanie powstałego przewymiarowania i zoptymalizowanie pracy zbyt dużych grzejników. Bez dodatkowej armatury podpionowej (do 60 kPa ciśnienia różnicowego) osiągamy efektywnie pracującą instalację, która pozwala na redukcję kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym.

Poza stosowaną technologią niemniej ważne jest edukowanie mieszkańców w zakresie przemyślanego korzystania z urządzeń zainstalowanych w mieszkaniach. Świadomość, iż w systemach grzewczych podniesienie temperatury powietrza w pomieszczeniu o 1°C, powoduje wzrost rocznych kosztów eksploatacyjnych od 6 do 11% może spowodować bardziej racjonalne korzystanie z energii cieplnej, przekładające się bezpośrednio na miesięczne rachunki lokatorów.

Więcej: Jak nasze zachowania wpływają na efektywne ogrzewanie mieszkania? >>

Zachęcamy do kształtowania większej świadomości konsumenckiej z pomocą naszych inżynierów, którzy codziennie dzielą się niezbędną i użyteczną wiedzą w danym zakresie.

 

Autor:

Paulina Krystianik

Inżynier Sprzedaży

IMI Hydronic Engineering

 

IMI Hydronic

IMI International Sp. z o.o.

32-300 Olkusz, Olewin 50A

tel. 32 75 88 200, fax 32 75 88 200

www.imi-hydronic.com

Godziny pracy Biura​ Obsługi Klienta 8.00 - 16.00

 

Literatura

Pozycje książkowe:

B.Babiarz, W. Szymański, Ogrzewnictwo, Rzeszów 2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

K.Kargul, Energy Insights. Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną instalacji Część 1: Równoważenie i regulacja hydrauliczna

S.Świątecki, K.Kargul, Zawory regulacyjne w instalacjach chłodniczych i grzewczych. Cz. 1-7. „Ch&K”.

K.Mizielińska, J.Olszak, Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

R.Petitjean, Total Hydronic Balancing, IMI Hydronic Engineering, Belgium 2012

T.Cholewa, A. Siuta-Olcha, Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, Warszawa 2016, Wydawnictwo Instal

 

Strony internetowe:

https://www.energetyka24.com/oze/dobiega-konca-najdluzszy-od-lat-sezon-grzewczy

https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-grzewcza/komfortowe-ogrzewanie-domu-jak-zawory-termostatyczne-reguluja-ilosc-ciepla-aa-5NiU-ZwN7-jbUm.html

 

[imi hydronic engineering,ogrzewanie,zawory grzejnikowe,głowice termostatyczne,termomodernizacja,energooszczędność]

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
12/2020

Aktualny numer:

Administrator 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zima a nieruchomości
  • - Bez windy ani rusz
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20622|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 19926|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12630|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl