Artykuł sponsorowany

Wielogazowe stacjonarne detektory

do garaży i nie tylko...
 Pro-Service Sp. z o.o.  |  23.09.2020
Wielogazowe stacjonarne detektory - do garaży i nie tylko...
Wielogazowe stacjonarne detektory - do garaży i nie tylko...
Pro-Service Sp. z o.o.

W związku z potrzebą unowocześnienia systemów zabezpieczeń garaży zamkniętych i rozbudowy ich funkcjonalności w latach 2007–2009 uruchomiono produkcję stacjonarnych dwumodułowych detektorów wielogazowych.


Podstawowy detektor tej grupy, dwugazowy garażowy detektor DUOmaster CO/LPG, był początkowo przeznaczony wyłącznie do obowiązkowego zabezpieczenia garaży podziemnych i miał wykrywać mogące pojawiać się tam gazy składowe spalin lub gazy powstające na skutek rozszczelnień samochodowych zbiorników propanu-butanu. Nieco później powstał  trzygazowy detektor Tmaster CO/LPG/NO2, który równie szybkozainteresował świadomych  zapotrzebowania projektantów i inwestorów. Dziś kilkadziesiąt tysięcy takich urządzeń zabezpiecza kilkatysięcy wielostanowiskowych garaży i podobnych obiektów w wielu miastach Polski, a także w Holandii, Belgii i Słowacji. Nasze know-how zabezpieczyliśmy już w 2009 r. i ponownie w 2015 r. obowiązującym w całej Unii Europejskiej wzorem przemysłowym nr RCD 002830479.

Największe na terenie  Polski instalacje znajdują się w następujących miejscach: Sky Tower, plac Nowy Targ, osiedle Promenady Wrocławskie, West Gate i West  Link we Wrocławiu, Centrum Kongresowe ICE Kraków i Tauron Arena Kraków, Konstruktorska Business Center, Gdański Business Center, Łopuszańska Business Park, Nimbus, West Station, Rondo Wiatraczna, budynki przy ulicach Nocznickiego i Jana Kazimierza w Warszawie, Nowa Łódź Fabryczna, Millenium Hall i Sky Res w Rzeszowie, Galeria Trzy Korony w Nowym Sączu, centra  handlowe Gemini i Tarnovia w Tarnowie, ABC, Pixel i Malta House w Poznaniu, Galeria Neptun w Starogardzie Gdańskim i Forum Gdańskie w Gdańsku, osiedle Sonata Park w Białymstoku, Centrum Handlowe  Ogrody w Elblągu, Brama Mazur w Ełku, biurowce  na ul. Pogodnej, Spokojnej i Kryształowej, Galeria Olimp w Lublinie i in. Zobacz realizacje >>

Parametry detektorów

Nasi klienci i partnerzy docenili przede wszystkim dwumodułową budowę urządzeń (oddzielne moduły CO i LPG w przypadku detektorów DUOmaster lub CO i LPG/NO2 w przypadku detektorów Tmaster), pojedyncze podłączenie kablowe oraz proste  i estetyczne połączenie obu modułów.

Co ważniejsze, detekcję tlenku węgla realizują selektywne sensory elektrochemiczne, odporne na przetężenia, o długiej żywotności  (7–10 lat), co chroni system przed fatalnymi w skutkach fałszywymi alarmami. Różnorodne rodzaje wyjść (przekaźnikowe NC/NO, prądowe 4–20 mA, RS485 z protokołem Modbus  RTU) umożliwiają współpracę z wieloma typami central i sterowni- ków przemysłowych. Produkujemy także zasilane sieciowo (~230V) detektory z wyjściami przekaźnikowymi (detektory z serii K, L i M) umożliwiające budowanie systemów bez central i sterowników (są to detektory samodzielne  – ang. stand-alone).

garaże podziemne

Podstawowe i zalecane do systemów alarmowych detektory z serii G i H są zasilane napięciem stałym w szerokim zakresie – nominalnie 12 V (zakres 8–15 V) lub nominalnie 24 V (zakres 12–28 V). Detektory z serii H są przeznaczone do okablowań podtynkowych i powstały na życzenie naszych holenderskich partnerów. Okablowanie podtynkowe jest już realizowane w ekskluzywnych biurach i apartamentach w Polsce. Warto podkreślić, że detektory CO i NOx są zgodne z normą PN-EN 50545 obowiązującą  także w Polsce. Oprócz detektorów podstawowych typów (detek- tory CO, CO/LPG, CO/LPG/NO2) produkujemy także detektory wykrywające inne zestawy gazów (CO/CO2, CO/NO2, O2/CO2, O2/NO2, CO/ LPG/Cl2), które znalazły zastosowanie w wielu obiektach przemysłowych i laboratoriach.

Jednostki centralne

Ważną częścią systemów detekcji gazów i wszelkich innych systemów alarmowych są jednostki centralne (centrale, sterowniki, kontrolery detekcji i wentylacji) ułatwiające współpracę z systemami BMS czy innymi systemami nadrzędnymi.  Produkujemy obecnie centrale detekcyjne, naścienne, samodzielne i przeznaczone do obsługi 2, 4, 8, 16 lub 32 detektorów – w zależności od typu mające różne rodzaje wejść (wejścia NC/NO, prądowe 4–20 mA, RS485 z protokołem Modbus  RTU) i wyjść (wyjścia przekaźnikowe, napięciowe i RS485). Od kilku lat produkujemy także centralę 32-kanałową do montażu  na szynie DIN TS35 – z wejściem RS485 (protokół Modbus RTU) i różnymi rodzajami wyjść (wyjścia przekaźnikowe, napięciowe i RS485). Największą i najbardziej elastyczną jest wielodetektorowa centrala modularPAG (od 30 do 500  kanałów) z wejściami 4–20 mA lub RS485 (protokół Modbus  RTU), mająca różnorodne wyjścia, skalowalna, zbudowana w postaci szafy automatyki. Dowiedz się więcej >>

Centrala Modular Pag

Istotną cechą naszych systemów detekcji gazów jest sprzętowa („otwarta”) kalibracja detektorów, która umożliwia wykonywanie przeglądów przez przeszkolonych pracowników  innych firm, a inwestorowi gwarantuje elastyczność w przy zawieraniu umów dotyczących serwisowania systemów. Na cały system i wszystkie jego składowe udzielamy standardowej 60-miesięcznej gwarancji uwarunkowanej obowiązkowymi dorocznymi przeglądami, których mogą dokonać nasze lub autoryzowane ekipy serwisowe. Nie wykonujemy gotowych  instalacji, natomiast chętnie  uczestni- czymy w uruchomieniach, przeglądach zerowych oraz odbiorach końcowych, co szczególnie doceniają firmy zaczynające współpracę z nami.

Wdrożenia, produkcję, dokumentację, a przede wszystkim codzienną sprzedaż i wsparcie techniczne zapewnia 22-osobowy zespół, w tym 13 inżynierów elektroników i elektryków. Firma utrzymuje cztery mobilne zespoły serwisowe, które dokonują przeglądów i rekalibracji systemów detekcji gazów na terenie całej Polski i są wspierane przez wiele autoryzowanych firm serwisowych. Projektanci branż elektrycznej i sanitarnej zawsze mogą liczyć na nieodpłatne szkolenia i konsultacje, które pozawalają uniknąć wielu zakłócających późniejszą instalację błędów i dodatkowych kosztów poprawek. W 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie naszej firmy. Nasze stacjonarne detektory wielogazowe i inne produkty zostały docenione na wielu międzynarodowych targach innowacji, zdobywając różnego koloru medale (2010 – Innowator Małopolski, 2014 – Innova w Brukseli, 2016 – Innova w Zagrzebiu i KIDE na Tajwanie, 2017 – Intarg w Katowicach (sześć medali) oraz iENA w Norymberdze).

Więcej na temat detektorów >>

DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 - dwugazowy detektor

  • Detektor DUOmaster CO/LPG G/RS485 jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO) oraz propanu-butanu (LPG) poza strefami, w których występuje zagrożenie wybuchem.
  • Pomiar stężenia gazu jest wykonywany z użyciem czujników elektrochemicznych i półprzewodnikowych.
  • Typowe zastosowania detektora DUOmaster CO/LPG G/RS485 to garaże i parkingi podziemne.
  • Detektor DUOmaster CO/LPG G/RS485 jest przystosowany do współdziałania z typowymi centralami alarmowymi lub sterownikami o wejściach zgodnych ze standardem RS485 i protokołem transmisji Modbus  RTU (np. EXter4z/RS485, uniSTER8z/RS485, uniSTER16z, uniSTER32z, DINster3xRS, modularPAG, itp.), systemami sterowania wentylacją i sterownikami przemysłowymi.

Wersje:

DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU.

Charakterystyka

Zasilanie/pobór prądu

12 V (8-15 V)DC, maks. pobór prądu – 120  mA

Rodzaj czujnika

tlenek węgla CO: elektrochemiczny, selektywny

propan-butan LPG: półprzewodnikowy, nieselektywny

Czas życia czujników

elektrochemiczne CO - 7-10  lat półprzewodnikowe LPG - powyżej 5 lat

Zakres pomiarowy

tlenek węgla CO - 500ppm propan-butan LPG - 50%DGW

Rodzaj pomiaru

ciągły, dyfuzyjny

Czas odpowiedzi T90

≤ 60sek. (sensor CO elektrochemiczny)

≤ 60sek. (sensor LPG – półprzewodnikowy)

Progi alarmowe (A1/A2) (typowe)

tlenek węgla CO: 1. próg alarmowy – 40ppm/2. próg alarmowy - 100ppm

propan-butan LPG: 1. próg alarmowy – 10% DGW/2. próg alarmowy - 30 %DGW

Rodzaje wyjść

RS485, protokół  Modbus  RTU

Sygnalizacja stanów  alarmowych

tlenek węgla CO – czerwona  dioda LED „Alarm CO” na płycie czołowej propan/butan LPG – czerwona  dioda LED „Alarm LPG” na płycie czołowej

Sygnalizacja stanów  awaryjnych

uszkodzenie  detektora lub zbyt niskie (poniżej 8 VDC) napięcie jego zasilania - czerwona  dioda LED „Awaria” na płycie czołowej

Przyłączenie

moduł główny: dławice PG11 + PG9 (zasilanie, wyjście RS485), dławica PG16 - (przyłączenie modułu LPG)

moduł LPG: dławica PG16 - (do połączenia  z modułem  głównym)

Temperatura pracy

- 20 do + 50°C

Wilgotność względna

do 95%, bez kondensacji  pary

Obudowa

materiał PS, stopień  ochrony IP-33

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

moduł główny: 132  mm x 118  mm x 56 mm (z dławicami)

moduł LPG: 128  mm x 82 mm x 58 mm (z dławicą i komorą pomiarową)

Masa

moduł główny – 220  g moduł LPG – 155  g

DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 - dwugazowy detektor

 

Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 - trzygazowy detektor

  • Trzygazowy detektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG) oraz dwutlenku azotu (NO2) poza strefami, w których występuje zagrożenie wybuchem.
  • Pomiar stężenia gazu jest wykonywany z użyciem selektywnych sensorów elektrochemicznych (CO i NO2) i nieselektywnych sensorów półprzewodnikowych (LPG).
  • Typowe zastosowania detektora Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 to systemy detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych.
  • Detektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 jest przeznaczony do współdziałania z typowymi centralami alarmowymi lub sterownikami o wejściach zgodnych ze standardem RS485 i protokołem transmisji Modbus  RTU (np. EXter4z/RS485, uniSTER8z/RS485, uniSTER16z, uniSTER32z, DINster3xRS, modularPAG, itp.), systemami sterowania wentylacją i sterownikami przemysłowymi.

Wersje:

Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 – sensor CO elektrochemiczny, sensor LPG półprzewodnikowy, sensor NO2 elektrochemiczny, wyjście RS485 z protokołem Modbus  RTU.

Charakterystyka

Zasilanie/pobór prądu

12 V (8-15 V)DC, maks. pobór prądu – 150 mA

Rodzaj czujnika

tlenek węgla CO: elektrochemiczny, selektywny propan-butan LPG: półprzewodnikowy, nieselektywny dwutlenek azotu NO2: elektrochemiczny, selektywny

Czas życia czujników

elektrochemiczne CO – 7-10  lat półprzewodnikowe LPG – powyżej 5 lat elektrochemiczne NO2  – 2-3 lata

Zakres pomiarowy

tlenek węgla CO – 500ppm propan-butan LPG – 50%DGW dwutlenek  azotu NO2  – 20ppm

Rodzaj pomiaru

ciągły, dyfuzyjny

Czas odpowiedzi T90

≤ 60sek. (sensor CO elektrochemiczny, sensor LPG półprzewodnikowy)

≤ 30 s (sensor NO2 elektrochemiczny)

 

Progi alarmowe (A1/A2) (typowe)

tlenek węgla CO: 1. próg alarmowy – 40ppm/2. próg alarmowy – 100ppm

propan-butan LPG: 1. próg alarmowy – 10% DGW/2. próg alarmowy – 30 %DGW

dwutlenek  azotu NO2: 1. próg alarmowy – 3 ppm/2. próg alarmowy – 6 ppm

Rodzaje wyjść

RS485, protokół  Modbus  RTU

Sygnalizacja stanów alarmowych

tlenek węgla CO – czerwona  dioda LED „Alarm CO” na płycie czołowej propan/butan LPG – czerwona  dioda LED „Alarm LPG” na płycie czołowej

Sygnalizacja stanów awaryjnych

uszkodzenie detektora lub zbyt niskie (poniżej 8 VDC) napięcie jego zasilania – czerwona  dioda LED „Awaria” na płycie czołowej detektora

 

Przyłączenie

moduł główny: dławice PG11-1 szt. (zasilanie) i PG9 – 1 szt. (wyj. RS485), dławica PG16 – 1szt (przyłącze- nie modułu LPG/NO2)

moduł LPG/NO2: dławica PG16 (do połączenia  z modułem głównym)

Temperatura pracy

- 20 do + 50°C

Wilgotność względna

do 90%, bez kondensacji pary

Obudowa

materiał PS, stopień ochrony IP-33

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

moduł główny: 132 mm x 118  mm x 56 mm (z dławicami)

moduł LPG/NO2: 124 mm x 118  mm x 56 mm (z dławicą i komorą pomiarową)

Masa

moduł główny – 220 g moduł LPG/NO2  – 235 g

Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 - trzygazowy detektor

 

 Pro-Service

Pro-Service Sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków

tel. 12 425 90 90, faks 12 686 07 10

e-mail:

www.pro-service.com.pl

 

[Pro-Service Sp. z o.o.,detektory gazów,wielogazowe detektory,detekcja w garażach,oddymianie]

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19885|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17186|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12169|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl