Artykuł sponsorowany

Wielogazowe stacjonarne detektory

do garaży i nie tylko...
 Pro-Service Sp. z o.o.  |  23.09.2020
Wielogazowe stacjonarne detektory - do garaży i nie tylko...
Wielogazowe stacjonarne detektory - do garaży i nie tylko...
Pro-Service Sp. z o.o.

W związku z potrzebą
unowocześnienia systemów zabezpieczeń garaży zamkniętych i rozbudowy ich funkcjonalności w latach 2007–2009 uruchomiono produkcję stacjonarnych dwumodułowych detektorów wielogazowych.Podstawowy detektor tej grupy, dwugazowy garażowy detektor DUOmaster CO/LPG, był początkowo przeznaczony wyłącznie do obowiązkowego zabezpieczenia garaży podziemnych i miał wykrywać mogące pojawiać się tam gazy składowe spalin lub gazy powstające na skutek rozszczelnień samochodowych zbiorników propanu-butanu. Nieco później powstał  trzygazowy detektor Tmaster CO/LPG/NO2, który równie szybkozainteresował świadomych  zapotrzebowania projektantów i inwestorów. Dziś kilkadziesiąt tysięcy takich urządzeń zabezpiecza kilkatysięcy wielostanowiskowych garaży i podobnych obiektów w wielu miastach Polski, a także w Holandii, Belgii i Słowacji. Nasze know-how zabezpieczyliśmy już w 2009 r. i ponownie w 2015 r. obowiązującym w całej Unii Europejskiej wzorem przemysłowym nr RCD 002830479.

Największe na terenie  Polski instalacje znajdują się w następujących miejscach: Sky Tower, plac Nowy Targ, osiedle Promenady Wrocławskie, West Gate i West  Link we Wrocławiu, Centrum Kongresowe ICE Kraków i Tauron Arena Kraków, Konstruktorska Business Center, Gdański Business Center, Łopuszańska Business Park, Nimbus, West Station, Rondo Wiatraczna, budynki przy ulicach Nocznickiego i Jana Kazimierza w Warszawie, Nowa Łódź Fabryczna, Millenium Hall i Sky Res w Rzeszowie, Galeria Trzy Korony w Nowym Sączu, centra  handlowe Gemini i Tarnovia w Tarnowie, ABC, Pixel i Malta House w Poznaniu, Galeria Neptun w Starogardzie Gdańskim i Forum Gdańskie w Gdańsku, osiedle Sonata Park w Białymstoku, Centrum Handlowe  Ogrody w Elblągu, Brama Mazur w Ełku, biurowce  na ul. Pogodnej, Spokojnej i Kryształowej, Galeria Olimp w Lublinie i in. Zobacz realizacje >>

Parametry detektorów

Nasi klienci i partnerzy docenili przede wszystkim dwumodułową budowę urządzeń (oddzielne moduły CO i LPG w przypadku detektorów DUOmaster lub CO i LPG/NO2 w przypadku detektorów Tmaster), pojedyncze podłączenie kablowe oraz proste  i estetyczne połączenie obu modułów.

Co ważniejsze, detekcję tlenku węgla realizują selektywne sensory elektrochemiczne, odporne na przetężenia, o długiej żywotności  (7–10 lat), co chroni system przed fatalnymi w skutkach fałszywymi alarmami. Różnorodne rodzaje wyjść (przekaźnikowe NC/NO, prądowe 4–20 mA, RS485 z protokołem Modbus  RTU) umożliwiają współpracę z wieloma typami central i sterowni- ków przemysłowych. Produkujemy także zasilane sieciowo (~230V) detektory z wyjściami przekaźnikowymi (detektory z serii K, L i M) umożliwiające budowanie systemów bez central i sterowników (są to detektory samodzielne  – ang. stand-alone).

garaże podziemne

Podstawowe i zalecane do systemów alarmowych detektory z serii G i H są zasilane napięciem stałym w szerokim zakresie – nominalnie 12 V (zakres 8–15 V) lub nominalnie 24 V (zakres 12–28 V). Detektory z serii H są przeznaczone do okablowań podtynkowych i powstały na życzenie naszych holenderskich partnerów. Okablowanie podtynkowe jest już realizowane w ekskluzywnych biurach i apartamentach w Polsce. Warto podkreślić, że detektory CO i NOx są zgodne z normą PN-EN 50545 obowiązującą  także w Polsce. Oprócz detektorów podstawowych typów (detek- tory CO, CO/LPG, CO/LPG/NO2) produkujemy także detektory wykrywające inne zestawy gazów (CO/CO2, CO/NO2, O2/CO2, O2/NO2, CO/ LPG/Cl2), które znalazły zastosowanie w wielu obiektach przemysłowych i laboratoriach.

Jednostki centralne

Ważną częścią systemów detekcji gazów i wszelkich innych systemów alarmowych są jednostki centralne (centrale, sterowniki, kontrolery detekcji i wentylacji) ułatwiające współpracę z systemami BMS czy innymi systemami nadrzędnymi.  Produkujemy obecnie centrale detekcyjne, naścienne, samodzielne i przeznaczone do obsługi 2, 4, 8, 16 lub 32 detektorów – w zależności od typu mające różne rodzaje wejść (wejścia NC/NO, prądowe 4–20 mA, RS485 z protokołem Modbus  RTU) i wyjść (wyjścia przekaźnikowe, napięciowe i RS485). Od kilku lat produkujemy także centralę 32-kanałową do montażu  na szynie DIN TS35 – z wejściem RS485 (protokół Modbus RTU) i różnymi rodzajami wyjść (wyjścia przekaźnikowe, napięciowe i RS485). Największą i najbardziej elastyczną jest wielodetektorowa centrala modularPAG (od 30 do 500  kanałów) z wejściami 4–20 mA lub RS485 (protokół Modbus  RTU), mająca różnorodne wyjścia, skalowalna, zbudowana w postaci szafy automatyki. Dowiedz się więcej >>

Centrala Modular Pag

Istotną cechą naszych systemów detekcji gazów jest sprzętowa („otwarta”) kalibracja detektorów, która umożliwia wykonywanie przeglądów przez przeszkolonych pracowników  innych firm, a inwestorowi gwarantuje elastyczność w przy zawieraniu umów dotyczących serwisowania systemów. Na cały system i wszystkie jego składowe udzielamy standardowej 60-miesięcznej gwarancji uwarunkowanej obowiązkowymi dorocznymi przeglądami, których mogą dokonać nasze lub autoryzowane ekipy serwisowe. Nie wykonujemy gotowych  instalacji, natomiast chętnie  uczestni- czymy w uruchomieniach, przeglądach zerowych oraz odbiorach końcowych, co szczególnie doceniają firmy zaczynające współpracę z nami.

Wdrożenia, produkcję, dokumentację, a przede wszystkim codzienną sprzedaż i wsparcie techniczne zapewnia 22-osobowy zespół, w tym 13 inżynierów elektroników i elektryków. Firma utrzymuje cztery mobilne zespoły serwisowe, które dokonują przeglądów i rekalibracji systemów detekcji gazów na terenie całej Polski i są wspierane przez wiele autoryzowanych firm serwisowych. Projektanci branż elektrycznej i sanitarnej zawsze mogą liczyć na nieodpłatne szkolenia i konsultacje, które pozawalają uniknąć wielu zakłócających późniejszą instalację błędów i dodatkowych kosztów poprawek. W 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie naszej firmy. Nasze stacjonarne detektory wielogazowe i inne produkty zostały docenione na wielu międzynarodowych targach innowacji, zdobywając różnego koloru medale (2010 – Innowator Małopolski, 2014 – Innova w Brukseli, 2016 – Innova w Zagrzebiu i KIDE na Tajwanie, 2017 – Intarg w Katowicach (sześć medali) oraz iENA w Norymberdze).

Więcej na temat detektorów >>

DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 - dwugazowy detektor

  • Detektor DUOmaster CO/LPG G/RS485 jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO) oraz propanu-butanu (LPG) poza strefami, w których występuje zagrożenie wybuchem.
  • Pomiar stężenia gazu jest wykonywany z użyciem czujników elektrochemicznych i półprzewodnikowych.
  • Typowe zastosowania detektora DUOmaster CO/LPG G/RS485 to garaże i parkingi podziemne.
  • Detektor DUOmaster CO/LPG G/RS485 jest przystosowany do współdziałania z typowymi centralami alarmowymi lub sterownikami o wejściach zgodnych ze standardem RS485 i protokołem transmisji Modbus  RTU (np. EXter4z/RS485, uniSTER8z/RS485, uniSTER16z, uniSTER32z, DINster3xRS, modularPAG, itp.), systemami sterowania wentylacją i sterownikami przemysłowymi.

Wersje:

DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU.

Charakterystyka

Zasilanie/pobór prądu

12 V (8-15 V)DC, maks. pobór prądu – 120  mA

Rodzaj czujnika

tlenek węgla CO: elektrochemiczny, selektywny

propan-butan LPG: półprzewodnikowy, nieselektywny

Czas życia czujników

elektrochemiczne CO - 7-10  lat półprzewodnikowe LPG - powyżej 5 lat

Zakres pomiarowy

tlenek węgla CO - 500ppm propan-butan LPG - 50%DGW

Rodzaj pomiaru

ciągły, dyfuzyjny

Czas odpowiedzi T90

≤ 60sek. (sensor CO elektrochemiczny)

≤ 60sek. (sensor LPG – półprzewodnikowy)

Progi alarmowe (A1/A2) (typowe)

tlenek węgla CO: 1. próg alarmowy – 40ppm/2. próg alarmowy - 100ppm

propan-butan LPG: 1. próg alarmowy – 10% DGW/2. próg alarmowy - 30 %DGW

Rodzaje wyjść

RS485, protokół  Modbus  RTU

Sygnalizacja stanów  alarmowych

tlenek węgla CO – czerwona  dioda LED „Alarm CO” na płycie czołowej propan/butan LPG – czerwona  dioda LED „Alarm LPG” na płycie czołowej

Sygnalizacja stanów  awaryjnych

uszkodzenie  detektora lub zbyt niskie (poniżej 8 VDC) napięcie jego zasilania - czerwona  dioda LED „Awaria” na płycie czołowej

Przyłączenie

moduł główny: dławice PG11 + PG9 (zasilanie, wyjście RS485), dławica PG16 - (przyłączenie modułu LPG)

moduł LPG: dławica PG16 - (do połączenia  z modułem  głównym)

Temperatura pracy

- 20 do + 50°C

Wilgotność względna

do 95%, bez kondensacji  pary

Obudowa

materiał PS, stopień  ochrony IP-33

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

moduł główny: 132  mm x 118  mm x 56 mm (z dławicami)

moduł LPG: 128  mm x 82 mm x 58 mm (z dławicą i komorą pomiarową)

Masa

moduł główny – 220  g moduł LPG – 155  g

DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 - dwugazowy detektor

 

Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 - trzygazowy detektor

  • Trzygazowy detektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG) oraz dwutlenku azotu (NO2) poza strefami, w których występuje zagrożenie wybuchem.
  • Pomiar stężenia gazu jest wykonywany z użyciem selektywnych sensorów elektrochemicznych (CO i NO2) i nieselektywnych sensorów półprzewodnikowych (LPG).
  • Typowe zastosowania detektora Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 to systemy detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych.
  • Detektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 jest przeznaczony do współdziałania z typowymi centralami alarmowymi lub sterownikami o wejściach zgodnych ze standardem RS485 i protokołem transmisji Modbus  RTU (np. EXter4z/RS485, uniSTER8z/RS485, uniSTER16z, uniSTER32z, DINster3xRS, modularPAG, itp.), systemami sterowania wentylacją i sterownikami przemysłowymi.

Wersje:

Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 – sensor CO elektrochemiczny, sensor LPG półprzewodnikowy, sensor NO2 elektrochemiczny, wyjście RS485 z protokołem Modbus  RTU.

Charakterystyka

Zasilanie/pobór prądu

12 V (8-15 V)DC, maks. pobór prądu – 150 mA

Rodzaj czujnika

tlenek węgla CO: elektrochemiczny, selektywny propan-butan LPG: półprzewodnikowy, nieselektywny dwutlenek azotu NO2: elektrochemiczny, selektywny

Czas życia czujników

elektrochemiczne CO – 7-10  lat półprzewodnikowe LPG – powyżej 5 lat elektrochemiczne NO2  – 2-3 lata

Zakres pomiarowy

tlenek węgla CO – 500ppm propan-butan LPG – 50%DGW dwutlenek  azotu NO2  – 20ppm

Rodzaj pomiaru

ciągły, dyfuzyjny

Czas odpowiedzi T90

≤ 60sek. (sensor CO elektrochemiczny, sensor LPG półprzewodnikowy)

≤ 30 s (sensor NO2 elektrochemiczny)

 

Progi alarmowe (A1/A2) (typowe)

tlenek węgla CO: 1. próg alarmowy – 40ppm/2. próg alarmowy – 100ppm

propan-butan LPG: 1. próg alarmowy – 10% DGW/2. próg alarmowy – 30 %DGW

dwutlenek  azotu NO2: 1. próg alarmowy – 3 ppm/2. próg alarmowy – 6 ppm

Rodzaje wyjść

RS485, protokół  Modbus  RTU

Sygnalizacja stanów alarmowych

tlenek węgla CO – czerwona  dioda LED „Alarm CO” na płycie czołowej propan/butan LPG – czerwona  dioda LED „Alarm LPG” na płycie czołowej

Sygnalizacja stanów awaryjnych

uszkodzenie detektora lub zbyt niskie (poniżej 8 VDC) napięcie jego zasilania – czerwona  dioda LED „Awaria” na płycie czołowej detektora

 

Przyłączenie

moduł główny: dławice PG11-1 szt. (zasilanie) i PG9 – 1 szt. (wyj. RS485), dławica PG16 – 1szt (przyłącze- nie modułu LPG/NO2)

moduł LPG/NO2: dławica PG16 (do połączenia  z modułem głównym)

Temperatura pracy

- 20 do + 50°C

Wilgotność względna

do 90%, bez kondensacji pary

Obudowa

materiał PS, stopień ochrony IP-33

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

moduł główny: 132 mm x 118  mm x 56 mm (z dławicami)

moduł LPG/NO2: 124 mm x 118  mm x 56 mm (z dławicą i komorą pomiarową)

Masa

moduł główny – 220 g moduł LPG/NO2  – 235 g

Tmaster CO/LPG/NO2 G/EPE/RS485 - trzygazowy detektor

 

 Pro-Service

Pro-Service Sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków

tel. 12 425 90 90, faks 12 686 07 10

e-mail:

www.pro-service.com.pl

 

[Pro-Service Sp. z o.o.,detektory gazów,wielogazowe detektory,detekcja w garażach,oddymianie]

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
12/2020

Aktualny numer:

Administrator 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zima a nieruchomości
  • - Bez windy ani rusz
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20635|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 20000|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12640|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl