CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad spółdzielni

Jerzy  Jankowski  |  Administrator 9/2020  |  28.09.2020
Sprawę uprawnienia do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad reguluje również ustawa Prawo spółdzielcze
Sprawę uprawnienia do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad reguluje również ustawa Prawo spółdzielcze
fot. pixabay

Stosowanie przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. (sygn. akt V ACa 452/19).

Komentowane rozstrzygnięcia sądów powszechnych usuwają wątpliwości związane z tym ile podpisów należy zebrać, aby żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia było skuteczne. Zgodnie z poniższymi orzeczeniami dla skutecznego zgłoszenia żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad należy zebrać 1/10 podpisów członków, a 10 podpisów jak dla projektu uchwały.

W wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 11 czerwca 2019 r. (sygn. akt I C 1684/18), którego wykładnia została potwierdzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. (sygn. akt V ACa 452/19) przesądzono, że dla skutecznego zgłoszenia żądania przez członków spółdzielni mieszkaniowej konieczne jest zebranie podpisów 1/10 członków spółdzielni, gdyż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje ilości osób, które mają złożyć podpis pod żądaniem.

W związku z tym, biorąc pod uwagę przepis art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 40 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych „stosuje” się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, tj. art. 40 § 2 tej ustawy, w świetle którego uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli), w myśl art. 39 § 2 i 3, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad.

Wenylator Vero 150

Zgodnie z art. 39 § 2 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze, zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

Sprawę uprawnienia do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad reguluje również ustawa Prawo spółdzielcze, które stanowi, że uprawnienie to przysługuje przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej niż trzech członków spółdzielni, jeżeli nie zastrzeżono w statucie inaczej. Skoro ustawodawca nie zawarł takich rozwiązań w ustawie szczegółowej o spółdzielniach mieszkaniowych, to tym samym przesądził, że w kwestii żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia należy stosować przepisy ustawy Prawo spółdzielcze. Wniosek więc nie jest skutecznie złożony, gdyż nie jest poparty przez co najmniej jedną dziesiątą ogółu członków spółdzielni. 

Czytaj też: Inwestycja celu publicznego w sąsiedztwie spółdzielni mieszkaniowej >>

Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, że z przedstawionego przez powodów żądania wynika, iż w istocie domagali się dokonania wykładni przepisów prawa, a mianowicie art. 83 ust. 10, 11, 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 39 i 40 ustawy Prawo spółdzielcze. Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że rola sądu w postępowaniu nie sprowadza się do tłumaczenia stronom znaczenia przepisów, ale do tego, by rozstrzygnąć spór zaistniały między stroną powodową, a stroną pozwaną. Ponadto – w ocenie Sądu Okręgowego – przepisy powoływane przez stronę powodową są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości.

Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r.: sąd I instancji przytoczył treść art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i uznał, że z powyższych przepisów wynika, iż 10 członków spółdzielni jest niezbędnych do poparcia projektu uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni i tylko w takim zakresie taka ilość członków jest niezbędna. Ten przepis nie wskazuje ilości członków potrzebnych do zgłoszenia żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części.

Sąd Okręgowy podkreślił, że w niniejszej sprawie chodziło właśnie o zgłoszenie żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części. Skoro tak, to zgodnie z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Art. 39 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, że walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 m-cy po upływie roku obrachunkowego. Zarząd także zwołuje walne zgromadzenie na żądanie przynajmniej 1/10, nie mniej jednak niż 3 członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

Zgodnie natomiast z art. 41 ww. ustawy walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. Natomiast zgodnie z art. 40 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia w myśl art. 39 § 2 i 3 mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie określonym przez statut. Sąd zwrócił uwagę, że statut pozwanej spółdzielni nie reguluje ilu członków jest uprawnionych do zgłoszenia żądania zwołania walnego zgromadzenia. W związku z tym, obowiązującym przepisem jest art. 39 ustawy Prawo spółdzielcze.

W ocenie Piotra Pałki – radcy prawnego i wspólnika DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, Kancelarii współpracującej ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP ww. orzeczenia potwierdzają właściwy kierunek wykładni przepisów prawa spółdzielczego. Nie można bowiem pomijać przepisu art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który expressis verbis wskazuje, że jeżeli ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje danych spraw, to należy stosować przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.

Ponadto w ocenie Kancelarii jest to stosowanie przepisów ustawy – Prawa spółdzielczego wprost. Gdyby bowiem racjonalny ustawodawca chciał zastosować ,,odpowiednie’’ odesłanie, to wprowadziłby takie rozwiązanie. Tym samym dla skutecznego żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej konieczne jest żądanie przynajmniej 1/10 członków, nie mniej jednak niż 3 członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[obrady spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, sąd apelacyjny, wyrok sądu, porządek obrad spółdzielni]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić na docieleniu dachu, piwnicy i garażu  »

Docieplenie budynkuCENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych... Czytam więcej »


Oto jak szybko i bezpieczenie zabezpieczyć budynek przed wilgocią »

Jak zdobyć kredyty preferencyjne na inwestycje służącę zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni?

wilgotne ściany w budynku mieszkania termomodernizacja
Wilgoć w budynku zagraża jego całej konstrukcji i jest odpowiedzialna za liczne schorzenia ludzi przebywających w zbyt wilgotnych pomieszczeniach. Pojawiają się pleśń i grzyby na ścianach... Chcę wiedzieć »

Wystarczy audyt energetyczny, uchwała o zaciągnięciu kredytu i potwierdzona ściągalność zaliczek na fundusz remontowy... Zobacz, jakie inwestycje obejmuje »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19914|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17232|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12193|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl