CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Sprawa ze stosunków sąsiedzkich

Biegły zauważył również, że remonty w lokalach sąsiadujących z lokalem powódki na tej samej kondygnacji nie miały wpływu na stan ścian lokalu powódki
Biegły zauważył również, że remonty w lokalach sąsiadujących z lokalem powódki na tej samej kondygnacji nie miały wpływu na stan ścian lokalu powódki
fot. pixabay

Relacje sąsiedzkie bywają bardzo trudne. Nierzadko spory kończą się w sądzie, a wystarczyłaby dobra wola obu stron i sprawny mediator, by szybko doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca.

Jako przykład warto tu podać roszczenia powódki, która domagała się odszkodowania za pęknięte ściany w swoim lokalu. Pozwanym był właściciel mieszkania, położonego piętro wyżej, który zdecydował się na remont, wyburzył ściany i powiększył otwory drzwiowe, w wyniku czego u powódki na ścianach powstały pęknięcia.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy miała opinia biegłego, który wskazał, że pęknięcia te spowodowało uderzanie młotem pneumatycznym przez pozwanego w ścianę. Biegły zauważył również, że remonty w lokalach sąsiadujących z lokalem powódki na tej samej kondygnacji nie miały wpływu na stan ścian lokalu powódki. Zasadnicze znaczenie w tej sprawie miał fakt, że powódka dzieliła z pozwanym strop i dlatego jego działania nie pozostały bez wpływu na jej ściany.

Istotny był również fakt, że pozwany nie miał zgody na wyburzenie innych ścian działowych w lokalu, posiadał zgodę na wyburzenie tylko jednej ściany. Z protokołu PINB wynikało, że w lokalu wszystkie wewnętrzne ściany o grubości 14 cm były elementami konstrukcyjnymi.

W opinii biegły wskazał, że: „ściana pomiędzy kuchnią/przedpokojem i dużym pokojem żelbetowa, konstrukcyjna, gr. 15 cm w mieszkaniu 105 w wyniku remontu została znacznie osłabiona. (...) zmienił się cały układ sił działających bezpośrednio na elementy konstrukcyjne mieszkania znajdującego się pod mieszkaniem 105, czyli w mieszkaniu nr 90, co spowodować mogło spękania i zarysowania tynku na ścianach i sufitach w mieszkaniu nr 90” bowiem „przewidziany fragment ściany do usunięcia przenosi część obciążeń”.

Biegły w swojej opinii wykluczył również możliwość powstania pęknięć z innych przyczyn, m.in. oddziaływania sił termicznych, zalania mieszkania, wykonania zabudowy drzwi, wstrząsów ulicznych oraz prac dociepleniowych.

Prowadzone przez pozwanego prace, polegające na usunięciu części ściany żelbetowej, doprowadziły do zmiany układu sił działających bezpośrednio na elementy konstrukcyjne mieszkania, znajdującego się pod mieszkaniem pozwanego, czyli mieszkania powódki i były bezpośrednią przyczyną spękania na ścianach i sufitach w pokojach mieszkania, należącego do powódki.

Odpowiedzialność na zasadzie winy

Sąd w sprawie oparł się przede wszystkim na opinii biegłego oraz złożonej dokumentacji, dotyczącej budynku, zaś odpowiedzialność pozwanego oparł na postawie art. 415 Kodeksu cywilnego tj. odpowiedzialności na zasadzie winy. Na tej podstawie uznał, że zachowanie pozwanego było bezprawne. Judykatura wskazuje bowiem, że bezprawność zachowania polega na przekroczeniu mierników i wzorców, wynikających zarówno z wyraźnych przepisów, zwyczajów, utartej praktyki, jak i zasad współżycia społecznego (wyrok SN z dnia 22 września 1986 r., sygn. akt IV CR 279/86, LEX nr 530539). Bezprawność oznacza ujemną ocenę zachowania się sprawcy szkody. Przy czym zachowaniem bezprawnym będzie zachowanie sprzeciwiające się porządkowi prawnemu jako całości, niezależnie od tego, czy jest ono zawinione, czy też niezawinione. Orzecznictwo przyjmuje, że niedbalstwo polega na niedołożeniu wymaganej w stosunkach danego rodzaju staranności, niezbędnej do uniknięcia skutku, którego sprawca nie chciał wywołać.[1]

Sąd meriti uwzględnił roszczenie powódki w całości, ponieważ w jego ocenie pozwany, jako właściciel mieszkania i jego użytkownik, prowadził czynności polegające na przeprowadzeniu remontu mieszkania, w trakcie którego usunięto część ścianki żelbetowej, stanowiącej element konstrukcyjny budynku. W związku z tym to na pozwanym spoczywał obowiązek m.in. takiego przeprowadzenia remontu, aby wskutek niego nie doszło do wyrządzenia szkód komukolwiek, w tym właścicielowi mieszkania znajdującego się poniżej. Prowadzenie remontu w sposób naruszający tę regułę nosi cechy sprzeczności z przepisami Kodeksu cywilnego. Zatem takie działania właścicielskie są niewątpliwie bezprawne.

Ponadto, w uzasadnieniu sąd podał, że wiek, stopień dojrzałości pozwanego oraz podjęcie decyzji o ingerencji w ścianę konstrukcyjną budynku bez podjęcia czynności mających na celu ustalenie, czy nie przeniesie to obciążeń na inne elementy budynku świadczą o tym, że pozwany co najmniej przewidywał możliwość wystąpienia szkodliwych skutków, ale bezpodstawnie przypuszczał, że uda mu się ich uniknąć.

Sąd zwrócił również uwagę na ważny dla tej sprawy związek przyczynowo-skutkowy. Z orzecznictwa wynika, że zarówno wielość przyczyn, jak i zwiększone ryzyko nie może wyłączyć odpowiedzialności, jeśli przynajmniej jedną z przyczyn jest niedbalstwo (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2007 r., sygn. akt II CSK 285/07, wybór i opracowanie PiU). Za wystarczające Sąd Najwyższy uznał udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego z dostateczną dozą prawdopodobieństwa w wyroku z dnia 12 stycznia 1977 r. (sygn. akt II CR 671/76 – niepubl.), jak również w wyroku z dnia 6 listopada 1998 roku (sygn. akt III CKN 4/98, PiM 1999, nr 3, poz. 135). Sąd uznał przy tym, że w rozpatrywanej sprawie można mówić o prawdopodobieństwie wysokim, graniczącym z pewnością, ponieważ zebrany materiał dowodowy wskazuje na istnienie bezpośredniego związku czasowego remontu z wystąpieniem szkód w mieszkaniu powódki.

Orzeczenie, jakie zapadło przed Sądem I Instancji stało się prawomocne, albowiem żadna ze stron nie złożyła odwołania – apelacji.

Czytaj też: Gospodarowanie odpadami – przepisy i praktyka >>


[1] por. wyrok SN z dnia 8 lipca 1998 r. (sygn. akt III CKN 574/97, niepubl.)

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[sąd, wyrok sądu, właściciele mieszkania, opinia biegłego, mediator, odpowiedzialność na zasadzie winy]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić na docieleniu dachu, piwnicy i garażu  »

Docieplenie budynkuCENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych... Czytam więcej »


Oto jak szybko i bezpieczenie zabezpieczyć budynek przed wilgocią »

Jak zdobyć kredyty preferencyjne na inwestycje służącę zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni?

wilgotne ściany w budynku mieszkania termomodernizacja
Wilgoć w budynku zagraża jego całej konstrukcji i jest odpowiedzialna za liczne schorzenia ludzi przebywających w zbyt wilgotnych pomieszczeniach. Pojawiają się pleśń i grzyby na ścianach... Chcę wiedzieć »

Wystarczy audyt energetyczny, uchwała o zaciągnięciu kredytu i potwierdzona ściągalność zaliczek na fundusz remontowy... Zobacz, jakie inwestycje obejmuje »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19885|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17186|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12169|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl