CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Parkingi społeczne a ochrona danych osobowych

Grzegorz Leśniewski  |  Administrator 9/2020  |  29.09.2020
W kontekście przepisów prawa normujących proces ochrony danych osobowych, niezmiernie ważnymi zapisami umowy są te, które odnoszą się do wspierania działalności parkingów społecznych przez spółdzielnie mieszkaniowe
W kontekście przepisów prawa normujących proces ochrony danych osobowych, niezmiernie ważnymi zapisami umowy są te, które odnoszą się do wspierania działalności parkingów społecznych przez spółdzielnie mieszkaniowe
fot. pixabay

W ostatnim czasie na adres redakcji wpłynęło wiele zapytań, dotyczących problematyki ochrony danych osobowych w kontekście zarządzania parkingami społecznymi, tworzonymi na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Zainteresowanie Czytelników wzbudza administrowanie danymi osobowymi użytkowników parkingów społecznych, a co za tym idzie – odpowiedzialność za wdrożenie w procesie zarządzania parkingami wymagań, normujących ochronę danych osobowych.

Pytania Czytelników nie zawierały opisu zastosowanych szczegółowych rozwiązań właściwych dla organizacji parkingów społecznych w konkretnej spółdzielni mieszkaniowej, dlatego też odpowiedź przygotowano opierając się na doświadczeniach własnych. Podjąłem więc próbę odpowiedzi na dwa pytania:

Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników parkingów społecznych?

Jakie relacje, w kontekście procesu ochrony danych osobowych, łączą podmioty zarządzające parkingami społecznymi ze spółdzielniami mieszkaniowymi?

 

Administrator podmiotów użytkujących parkingi społeczne

W zdecydowanej większości przypadków spółdzielnie mieszkaniowe udostępniają teren pod parkingi społeczne na podstawie odrębnych umów, zawierających ogólne zapisy odnoszące się do sposobu zarządzania przyszłym parkingiem; wskazówki dotyczące stosowania zasad sprawiedliwego traktowania przyszłych użytkowników, a także sprawiedliwej kalkulacji przyszłych kosztów obciążających podmioty zainteresowane użytkowaniem miejsc postojowych na parkingach społecznych.

Częstym wymogiem prezentowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe, niezbędnym do zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia terenu pod parking społeczny, jest sformalizowana forma zrzeszenia się podmiotów zainteresowanych utworzeniem parkingów społecznych, np. w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz przyjęty dokument opisujący w szczegółowy sposób zasady funkcjonowania parkingu społecznego. Najczęściej dokument ten ma formę regulaminu określającego:

 • cele utworzenia parkingu społecznego i sposoby ich realizacji,
 • sposoby nabywania i utraty statusu użytkownika parkingu,
 • prawa i obowiązki użytkowników,
 • zasady korzystania z parkingu społecznego,
 • organizację parkingu społecznego, w tym jego władze i organy przedstawicielskie, ich wybór oraz obowiązki i uprawnienia.

Dodatkowo, zgodnie z decyzją władz parkingu społecznego, w związku z realizacją celu związanego z utworzeniem parkingu społecznego, prowadzona jest dokumentacja pomocnicza, zawierająca w szczególności:

 • rejestr zgłoszeń osób ubiegających się o przydział miejsca postojowego na parkingu społecznym,
 • ewidencję członków parkingu społecznego będących jednocześnie członkami spółdzielni mieszkaniowej,
 • listę osób oczekujących na przydział miejsca postojowego na parkingu społecznym, będących (lub nie będących) członkami spółdzielni mieszkaniowej,
 • ewidencję rozliczeń finansowych z użytkownikami parkingu społecznego,
 • grafik (harmonogram) dyżurów użytkowników parkingu społecznego, w tym zasady jego dystrybucji,
 • listę osób (nie zawsze będących członkami spółdzielni mieszkaniowej lub użytkownikami parkingu społecznego) zastępujących na dyżurze użytkowników parkingu społecznego.

Powyższe stanowi, że to podmioty zarządzające parkingami społecznymi, ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych ich użytkowników, wypełniają definicję administratora zawartą w art. 4 pkt. 7 RODO. A zatem to do parkingów społecznych należy realizacja wszelkich wymagań aktualnie obowiązujących przepisów prawa normującego ochronę danych osobowych.

Relacje spółdzielni mieszkaniowej z parkingiem społecznym

Podstawowym dokumentem, łączącym spółdzielnie mieszkaniowe z podmiotami zarządzającymi parkingami społecznymi, zrzeszającymi ich użytkowników, jest wspomniana powyżej umowa udostępnienia terenu pod parking, stanowiąca oświadczenie woli, wyznaczająca wzajemne prawa i obowiązki stron umowy. W kontekście przepisów prawa normujących proces ochrony danych osobowych, niezmiernie ważnymi zapisami umowy są te, które odnoszą się do wspierania działalności parkingów społecznych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Najczęściej są to zadania związane z:

 • procesem weryfikacji członkostwa w spółdzielni osób ubiegających się o przydział miejsca postojowego na parkingu społecznym,
 • obsługą rozliczeń finansowych z użytkownikami parkingu społecznego,
 • prowadzeniem obsługi korespondencyjnej dla potrzeb parkingu społecznego z użytkownikami oraz osobami ubiegającymi się o przydział miejsca postojowego,
 • prowadzeniem ochrony parkingu społecznego z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego.

Realizując wyszczególnione powyżej zadania, związane z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu administratora, niezbędne dla realizacji celów określonych przez parkingi społeczne, spółdzielnie mieszkaniowe stają się podmiotem przetwarzającym dla parkingów społecznych (art. 4 pkt. 8 RODO) zobowiązanym do zawarcia z nimi stosowanej umowy (art. 28 ust. 3 RODO), określającej m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa administratora (parkingów społecznych).

Mając na uwadze przedstawione powyżej rozważania, a w szczególności wymagania określone w kolejnych zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym także w zapisach, wynikających z Rozdziału VIII RODO oraz Rozdziału 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000), nie zwracając uwagi na wielkość parkingów społecznych, liczbę ich użytkowników i zaangażowanie osób nimi zarządzających, warto zacytować słowa Alberta Einsteina… odpowiedzialność spada na tych, którzy robią użytek z nowych narzędzi

Czytaj też: Rozliczanie ciepłej wody z mieszkańcem przy „zerowym” zużyciu >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[ochrona danych osobowych, parkingi społeczne, administrowanie danych osobowych, organizacja parkingów społecznych, spółdzielnia mieszkaniowa]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić na docieleniu dachu, piwnicy i garażu  »

Docieplenie budynkuCENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych... Czytam więcej »


Oto jak szybko i bezpieczenie zabezpieczyć budynek przed wilgocią »

Jak zdobyć kredyty preferencyjne na inwestycje służącę zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni?

wilgotne ściany w budynku mieszkania termomodernizacja
Wilgoć w budynku zagraża jego całej konstrukcji i jest odpowiedzialna za liczne schorzenia ludzi przebywających w zbyt wilgotnych pomieszczeniach. Pojawiają się pleśń i grzyby na ścianach... Chcę wiedzieć »

Wystarczy audyt energetyczny, uchwała o zaciągnięciu kredytu i potwierdzona ściągalność zaliczek na fundusz remontowy... Zobacz, jakie inwestycje obejmuje »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Jak skutecznie zlikwidować problem wilgoci w murach?
Dlaczego warto zainwestować w kompostowniki i grządki podwyższane?
wilgoc sciany kompostoniki na osiedlu
Może się wydawać, że nieprzyjemny zapach, nieestetyczny wygląd czy zbyt niska temperatura to najgorsze, co może nas spotkać w zawilgoconym.... czytam więcej » Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują nawożenia i słońca. Sztuczne nawozy nie są do końca dobre dla roślin. Mozemy sami zadbać o odpowiedni nawóz dla roślin w... Czytam więcej »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Sąsiedzkie spory
 • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19914|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17232|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12193|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl