CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak zadbać o ciepłą wodę? Poznaj sposób na instalację c.w.u. i c.o. » ‎
http://ad.administrator24.info/kotly/▲
Wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni (jedną z ich głównych zalet jest możliwość łączenia w układy kaskadowe)...
Kategorie: ciepła woda, instalacja c.o., instalacja c.w.u., wod-kan,

Co robimy #DlaKlimatu?

Helena Śpiewak  |  Administrator 12/2020  |  14.01.2021
Drzewa nie są dla miasta kosztem, a wręcz odwrotnie - cennym zasobem
Drzewa nie są dla miasta kosztem, a wręcz odwrotnie - cennym zasobem
fot. pixabay

Na koniec tego dramatycznego covidowego roku, w cyklu STOP SMOG szczypta optymizmu. Poniżej prezentujemy kilka działań podejmowanych na rzecz ratowania klimatu i ochrony środowiska.

Drzewa+

Warszawski Ratusz opublikował w listopadzie komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, że Warszawa rozpoczęła pionierskie badania na temat roli drzew w miejskim ekosystemie.

W ramach wdrażania nowej polityki miasta zostanie opracowana specjalna ekspertyza z zakresu ochrony drzew. Eksperci z SGGW oszacują, ile każde drzewo o określonej charakterystyce (gatunek, wiek, objętość pnia i korony) pochłania: dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz ile produkuje tlenu.

Każda z tych „usług” zostanie przeliczona na konkretne wartości pieniężne, czyli ustali się, ile każde drzewo objęte badaniem „zarabia” dla Warszawy rocznie. Na tej podstawie zostanie przygotowany ogólnomiejski model ekosystemu.

Wycena usług dla ekosystemu ma za zadanie uświadomienie mieszkańcom, że drzewa nie są dla miasta kosztem, a wręcz odwrotnie, cennym zasobem. Wartość usług świadczonych przez drzewa jest zależna od wielu czynników, m.in. od ich wieku – im drzewo większe i z większą ilością liści, tym jego wartość jest większa dla mieszkańców.

Podkreślmy, że badanie to może stać się podstawą do zmiany polityki miasta Warszawy w zakresie opłat za wycinkę drzew przez inwestorów. Z jednej strony pozwoli urealnić kompensację za straty, z drugiej stworzy przejrzysty system wyceny wartości drzew, czyli ułatwi procedury.

Pierwsze pomiary rozpoczęły się w dzielnicy Wola, a badaniem zostanie objętych ponad 1000 drzew.

To tylko jeden z elementów całkowitej przebudowy systemu zarządzania miejskim drzewostanem, którą prowadzi Ratusz od kilkunastu miesięcy. Obejmuje on:

  • „Kartę Praw Drzew”, która zostanie przyjęta przez Radę m. st. Warszawy w niedługim czasie,
  • nowe standardy m.in. w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni, nasadzeń, cięcia koron, prowadzenia inwestycji w pobliżu drzew,
  • Mapę Koron Drzew (w najbliższych dniach zostanie odebrana II część – tym samym mapą pokryta zostanie cała Warszawa). Dzięki mapie koron drzew nie tylko będziemy mogli sprawdzić, jakie drzewa są w naszej okolicy, ale także dowiedzieć się o ich stanie: defoliacji (ubytkach) czy też przebarwieniach liści,
  • pracownicy Zieleni Warszawskiej już korzystają z mobilnej aplikacji „Mo-drzew” do szczegółowej inwentaryzacji oraz dobrostanu drzew w mieście,
  • w ustaleniu dokładnej lokalizacji drzew pomoże im realizowana właśnie I część Mapy Pni Drzew,
  • lepszą komunikację z mieszkańcami na temat planowanych wycinek drzew ma zapewnić aplikacja mapowa „Wiem o wycince”, która zostanie zastosowana w całym mieście. Każdy mieszkaniec będzie miał z wyprzedzeniem dostęp do wniosku oraz decyzji o wycince drzewa.

Władze stolicy zapewniają, że nowy system będzie gotowy do końca 2020, a w kolejnych latach zostanie zasilony danymi, które pozwolą na zapewnienie pełnej funkcjonalności. W przyszłym roku miasto planuje także odnowę serwisu mapowego, dzięki czemu będzie on bardziej przejrzysty, a informacje łatwiejsze do znalezienia.

– Robimy wszystko, aby jak najskuteczniej chronić miejskie drzewa i sprawić, aby Warszawa była coraz bardziej zielona! Warto dodać, że komunikat jest sygnowany przez samego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

#WarszawaDlaKlimatu

Rzeczywiście Warszawa nie tylko bada, ale i sadzi. Koordynatorka ratusza ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni zapowiada tej jesieni ponad 3,7 tys. nowych drzew w mieście. Podkreśla, że wszystkie w standardzie warszawskim, czyli o obwodzie pnia 18 cm, wysokie – razem z koroną – aż na 7 metrów! W stolicy będzie rosło więcej lip, dębów, platanów i topoli. Zieleniarze przewidują dodatkowo olsze sercowate, jesiony amerykańskie i perełkowce japońskie (sic!).

Sadzi także Łódź. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi rozpoczął jesienne nasadzenia drzew – czytamy na Onecie. – Obok drzew sadzonych przy okazji inwestycji, pojawią się dodatkowe. Zazieleniamy ulice, podwórka i skwery. Problemy związane z pandemią nam nie przeszkodziły. Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi w tym roku prawie 1100 nowych drzew. Duża część z nich zazieleni jedną z najważniejszą arterii w mieście, trasę WZ, wzdłuż której dosadzimy kilkaset drzew – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu.

Mam nadzieję, że to tylko przykłady akcji zadrzewiania w Polsce. I, że akcja Drzewa+ obejmuje i inne regiony kraju.

Zobacz, czym oddychasz

W przeddzień Dnia Czystego Powietrza, 13 listopada, Polski Alarm Smogowy rozpoczął akcję „Zobacz, czym oddychasz”.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zanieczyszczenia powietrza i zachęta do wymiany starych kotłów i pieców. Podczas trwającej 4 miesiące kampanii 3 mobilne, antysmogowe instalacje „oddychających” ludzkich płuc pojawią się na terenie 5 województw.

Te nowatorskie instalacje antysmogowe staną aż w 18 polskich miejscowościach.

– Zanieczyszczenia powietrza są bardzo często niewidoczne i tym samym lekceważone. Na naszej instalacji zamontowaliśmy dwumetrowy model ludzkich płuc pokryty białą półprzepuszczalną tkaniną – tłumaczy Piotr Siergiej, rzecznik PAS. – Wentylatory umieszczone z tyłu płuc przepuszczają przez nie powietrze, co sprawia, że płuca „oddychają”. Po pewnym czasie na białej materii zaczynają osadzać się zanieczyszczenia powietrza. W podobny sposób zanieczyszczenia trafiają do naszych płuc. Nasze doświadczenia z poprzedniego roku pokazują, że w ciągu dwóch tygodni pracy instalacji materia pokrywająca płuca staje się ciemnoszara. Dzięki tej instalacji mieszkańcy Polski będą mogli zobaczyć czym oddychają.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest emisja ze spalania węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych. To właśnie te źródła identyfikowane są jako podstawowa przyczyna wysokich stężeń takich zanieczyszczeń jak PM10, PM2,5 czy benzo [a] piren1. Niestety tempo wymiany przestarzałych kotłów na węgiel i drewno pozostawia wiele do życzenia. Rządowy program „Czyste Powietrze”, którego celem jest wymiana starych kotłów w 3 milionach domów jednorodzinnych nie działa w założonym tempie. W pierwszych dwóch latach złożono zaledwie 180 tys. wniosków do programu – to zaledwie 30% planu na te dwa lata! Dodatkowo rząd wciąż nie ma planu na wsparcie wymiany starych pieców w mieszkaniach wielorodzinnych – a to podstawowe źródło zanieczyszczeń w takich miastach jak Wrocław, Bydgoszcz czy Łódź.

Kampania PAS ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza w średnich i małych miastach Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska, Mazowsza i Pomorza. Akcja z mobilną instalacją płuc ma zwrócić uwagę na problem i skłonić mieszkańców do działania, czyli… ubiegania się o dopłaty z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródeł ciepła i remonty domów. Czasu na wymianę starych kotłów i pieców jest coraz mniej gdyż w większości regionów Polski w przeciągu 2–3 lat wejdą w życie uchwały antysmogowe wprowadzające zakaz użytkowania tzw. „kopciuchów”, a więc kotłów i pieców o wysokiej emisji zanieczyszczeń.

PAS apeluje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zwiększenie i przyspieszenie kampanii informacyjnej promującej wymianę tzw. „kopciuchów”, dokończenie zapowiedzianej reformy programu „Czyste Powietrze” (co oznacza wsparcie dla najuboższych gospodarstw domowych i włączenie banków w dystrybucję dotacji) oraz uruchomienie skutecznych instrumentów finansowych dla budynków wielorodzinnych.

W tym roku w kampanię „Zobacz, czym oddychasz” w Małopolsce włączyło się Radio Kraków oraz Województwo Małopolskie. W czasie lokalnej kampanii „Małopolska bez smogu” w gminach, w których nie ma oficjalnych pomiarów jakości powietrza PAS zainstaluje pyłomierze, mierzące stężenia pyłu PM10. Aktualizowane na bieżąco wyniki pomiarów będą dostępne on-line na stronach Radia Kraków oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego. Pomiarom towarzyszyć będzie akcja informacyjno-edukacyjna w Radiu Kraków i na ich stronie www. W Małopolsce akcja prowadzona jest we współpracy z gminami: Kęty, Krzeszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Maków Podhalański, Rzepiennik Strzyżewski i Myślenice.

20 stopni.pl

Polskie Towarzystwo Alergologiczne potwierdza, że najzdrowsza temperatura dla człowieka to 20 stopni Celsjusza.

Architekci i projektanci uważają ten próg za najlepszy także dla ścian budynku. Taką temperaturę podają producenci grzejników, jako oczekiwaną w pomieszczeniu.

Dzięki zmianie średniej temperatury w pomieszczeniu nawet tylko o jeden stopień wiele możemy zyskać. Blogerka K. Wągrowska, autorka bloga less waste „Ograniczam się” potwierdza, że gdy tylko trochę zmniejszyła temperaturę w mieszkaniu, jej synek przestał… chorować. To największa korzyść! Jednak niemarnowanie to także oszczędność 5–8% na rachunkach. A co się stałoby, gdyśmy zrobili to we wszystkich mieszkaniach w Polsce?

Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20 stopni obniżylibyśmy emisję CO2, wynikającą z produkcji ciepła o 2 mln ton rocznie, czyli o 10%. Dla ilustracji, do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla potrzeba 30 mln drzew!

Zmieniajmy się zatem dla dobra planety i ograniczajmy emisję dwutlenku węgla. Podczas, gdy dostawcy ciepła przechodzą przełomowe zmiany technologiczne, wymagające dużych inwestycji i czasu, jako użytkownicy już teraz możemy zmienić nasze nawyki, aby ogrzewać mieszkania, nie Ziemię.

Powtórzmy, że najzdrowsza temperatura w mieszkaniu to 20 stopni! Przy takim poziomie temperatury z jednej strony nie przeziębiamy się, z drugiej nie przegrzewamy mieszkania. Niestety, większość z nas utrzymuje w pokojach wyższą temperaturę, najczęściej 22 stopnie i więcej. A wystarczy delikatnie tylko skręcić grzejnik, żeby mieć pozytywny wpływ na własne zdrowie, domowe rachunki i środowisko naturalne.

Centrum Badania Klimatu

Na Wyspie Gubernatorów w Nowym Jorku zaprojektowano Centrum Badań nad Klimatem. Plan zakłada, że ta niewielka wyspa zmieni się w instytucję, będącą kołem napędowym proekologicznych zmian na świecie.

Kompleks zaprojektowali architekci z pracowni WXY Studio. Projekt zakłada budowę kilku obiektów szerzących świadomość ekologiczną. Governor Island to atrakcyjny teren położony zaledwie kilometr od Manhattanu.

Wyspa zajmuje powierzchnię wielkości

70 hektarów. W 1637 r. ten skrawek lądu Holendrzy odkupili od Indian, płacąc… garścią gwoździ, dwiema siekierami i sznurkiem koralików.

Projekt architektów zakłada budowę nowoczesnych obiektów i stworzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. Wyspa ma stać się miejscem najważniejszych spotkań pasjonatów z całego świata, skupionych na rozwiązaniach dotyczących zmian klimatu. Naukowcy mieliby tutaj stawić czoła największym problemom naszego świata. Na wyspie działać mają instytucje akademickie lub/i badawcze, zajmujące się badaniem wpływu zmian klimatu na naszą planetę w pełnym zakresie: zdrowotnym, gospodarczym, politycznym i transportowym. Naukowcy mają tu pracować nad innowacyjną technologią, która pomoże opóźnić zmiany klimatyczne. Z wyspy korzystać też będą mogli zwykli mieszkańcy Nowego Jorku i turyści – uporządkowane zostaną alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, a na samej wyspie pojawić się ma nowoczesne wyposażenie miejskie.

Niestety, póki co Centrum Badań nad Klimatem na Wyspie Gubernatorów w NY pozostaje jedynie projektem koncepcyjnym.

Czytaj też: Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[dla klimatu, ekologia, stop smog, klimat, ochrona środowiska, ratowanie klimatu, drzewa+]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak ograniczyć zużycie ciepła o blisko 15%?

Veolia - oszczędzaj na ogrzewaniu

Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... Czytam więcej »


Potrzebuję dla wspólnoty mieszkaniowej kompostownik »

Kompostowniki

Kompostownie w specjalnych kompostownikach nie jest w żaden sposób uciążliwe. Kompostowanie wymaga niewielkiej zmiany naszych nawyków. Od teraz musimy pamiętać, że nie każdy odpad z kuchni to śmieć. Wręcz przeciwnie – staje się pełnowartościowym materiałem produkcyjnym dla naszego kompostu... Czytam więcej »


Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online »

Platforma online

W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple i energii? »

Oszczedności na ogrzewaniu

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków. Sprawdź  »


Budynek mieszkalny wymaga remontu?

Budynek do remontuZaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... Sprawdzam warunki »


Jakie korzyści niesie ze sobą Pożyczka Rewitalizacyjna? »

Ekokredyt dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz na jakie warunki możesz liczyć »

stary budynek Eko kredyt
Wnioskujący mogą uzyskać środki na rewitalizację obiektów już istniejących, ale będących w stanie nienadającym się do użytku. Łączna kwota środków RPO WSL... Chcę wiedzieć »

Na jaki cel możesz przeznaczyć Ekokredyt? Ocieplenie budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, finansowanie innego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego... Czytam więcej »


Domofon, unifon, czytnik - co wybrać?

Domofony cyfralPrawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub... Czytam więcej »


Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

Windy do niskich budynków - w co warto inwestować?

Ogrzewanie grzejnikiem windy bariera
Różnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Czytam więcej »

W perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie.... czytam więcej»


Dobór pomp - jaką pompę wybrać do swojego budynku»

Pompy hydroforyDomowe instalacje wodne nie byłyby w stanie działać bez hydroforów, czyli urządzeń, których zadaniem jest stabilizacja ciśnienia, pomp... Czytam więcej »


Jak chronić wodę w instalacjach przed zanieczyszczeniami? »

Czy możesz wdrożyć kilka ekologicznych rozwiązań?

Zanieczyszczenie wody ekologia na osiedlu
Zamknięcie budynków lub ich części, a także ograniczone korzystanie z nich podczas lockdown’u związanego z pandemią wirusa COVID-19, może wpłynąć... czytam dalej »

To jest ten czas. Teraz jest wyjątkowa okazja do wdrożenia ekologicznych rozwiązań na większą skalę, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia Twoich kosztów oraz zmian klimatu... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


W jaki sposób można zredukować opłaty za energię?

Kocioł gazowy kondensacyjny - zobacz z jakimi urządzeniami mogą współpracować współczesne kotły  »

Licznik energii - oszczędzanie kotły kondensacyjne

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. ... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Systemy przeciwoblodzeniowe - czyli jak dobrze zabezpieczyć budynek i okolice zimą »

Sople na dachuZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Nie ma mieszkańca? Jak odczytać liczniki? »
LNG do zasilania centralnej kotłowni na Twoim osiedlu»
Licznik energii - oszczędzanie ogrzewanie budynku
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » LNG jest idealnym rozwiązaniem dla osiedli i budynków, które nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego i mają duże zapotrzebowanie na energię. Używając gazu LNG masz dostęp do efektywnego, łatwo dostępnego i jednocześnie przyjaznego... czytam dalej »

Polskie Pojemniki w odpowiedzi na potrzeby gmin, spółek komunalnych, deweloperów, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych »

Polskie pojemniki półpodziemneTo jedyny polski producent pojemników podziemnych i półpodziemnych. Swą przewagę konkurencyjną buduje na wieloletnim doświadczeniu udziałowców w branży komunalnej oraz na znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnych rynków, a także... Czytam więcej »


Jak skutecznie naprawić i przeprowadzić renowację dachu?
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Naprawa i renowacja dachu pompy obiegowe
Deszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Garaże podziemne i niebezpieczne stężenie tlenku węgla »
Nowe narzedzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Wysokie stężenie tlenku węgla parking zajęty?
Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
1-2/2021

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza
  • - Zarządca przymusowy we wspólnocie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 21377|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12845|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl