CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak zadbać o ciepłą wodę? Poznaj sposób na instalację c.w.u. i c.o. » ‎
http://ad.administrator24.info/kotly/▲
Wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni (jedną z ich głównych zalet jest możliwość łączenia w układy kaskadowe)...
Kategorie: ciepła woda, instalacja c.o., instalacja c.w.u., wod-kan,

Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego?

Aneta Mościcka  |  Administrator 1-2/2021  |  18.02.2021
Sprawa na skutek skargi współwłaścicieli działki trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sprawa na skutek skargi współwłaścicieli działki trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego
fot. pixabay

Jeżeli nawet budowa nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, to niestosowanie się do innych przepisów, np. wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego może sprawić, że obiekt zostanie uznany za samowolę budowlaną.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 28 października 2020 r., sygn. akt II OSK 2191/18) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał współwłaścicielom działki rozbiórkę ogrodzenia o wysokości 2 metrów i długości 96 metrów. W trakcie kontroli ustalił, że na działce znajduje się ogrodzenie o wysokości 2 m i długości 96 m – 2x (27 m 21 m), do którego budowy użyto siatki i słupków betonowych. Za ogrodzeniem zlokalizowano kojce dla psów.

W opinii nadzoru budowlanego

Organ nadzoru budowlanego uznał, że wykonane ogrodzenie jest niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaistniały przesłanki do zastosowania art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, zgodnie z którym organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków, określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach. Ponieważ roboty były zakończone, organ nie uznał za konieczne wydawanie postanowienia wstrzymującego prowadzenie robót na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1,
art. 51 ust. 7, art. 52 Prawa budowlanego.

Frapol - Oddech dla spółdizelni

Na skutek odwołania wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego podtrzymał decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał, że skoro w dniu wydania zaskarżonej decyzji roboty budowlane związane z ogrodzeniem były zakończone, organ pierwszej instancji prawidłowo, korzystając z dyspozycji art. 51 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, odstąpił od wydania postanowienia na podstawie art. 50 tej ustawy, wstrzymującego prowadzone roboty budowlane. Ogrodzenie nie wymagało pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, co nie oznacza wyłączenia możliwości wszczęcia postępowania przez organ nadzoru. W przypadku wzniesienia obiektu budowlanego, nie wymagającego pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do zbadania czy obiekt taki nie narusza innych przepisów, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Słuszne więc było wszczęcie przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego postępowania w trybie 50–51 Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wskazał, że działka, według miejscowego planu, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej oraz znajduje się w strefie ekologicznej. W planie prowadzono zakaz realizacji ogrodzeń trwałych na podmurówkach, dopuszczając wyłącznie realizacje ogrodzeń ekologicznych w formie żywopłotów oraz ażurowych konstrukcji drewnianych, umożliwiających przemieszczanie się dziko żyjącej małej zwierzyny. Zatem ogrodzenie narusza zapisy miejscowego planu.

To inny przypadek samowoli budowlanej...

Współwłaściciele działki złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wskazali w niej, że ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane powiązane z istniejącymi na działce obiektami budowlanymi w postaci kojców dla psów. Oznacza to, że ogrodzenie, którego dotyczy nakaz rozbiórki, będące urządzeniem budowlanym w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, nie podlega przepisom dotyczącym obiektów budowlanych, a zatem nie mogą mieć do niego zastosowania art. 51 w związku z art. 50 Prawa budowlanego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że zgodnie z treścią planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze, w którym znajduje się działka wprowadzony został zakaz realizacji ogrodzeń trwałych na podmurówkach; dopuszczono wyłącznie realizację ogrodzeń ekologicznych w formie żywopłotów oraz ażurowych konstrukcji drewnianych, umożliwiających przemieszczanie się dziko żyjącej małej zwierzyny. W ocenie sądu, organy nadzoru budowlanego prawidłowo uznały, że ogrodzenie na działce nie spełnia wymogów planu, dlatego zaszły przesłanki zastosowania art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nie jest bowiem żywopłotem, ani ażurową konstrukcją drewnianą, umożliwiającą przemieszczanie się zwierzyny.

Sprawa na skutek skargi współwłaścicieli działki trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ją oddalił i zgodził się z organami nadzoru budowlanego obu instancji i sądem pierwszej instancji, że wykonane ogrodzenie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 15 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są aktami prawa miejscowego, zatem budowa obiektu budowlanego, nawet niewymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wbrew postanowieniom tego planu, jest innym przypadkiem samowoli budowlanej, polegającym na realizacji tego obiektu niezgodnie z przepisami (art. 50 ust. 1`pkt 4 Prawa budowlanego). Ze względu na zakończenie robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowego ogrodzenia organ nie wydał postanowienia wstrzymującego prowadzenie robót.

Natomiast w wypadku wybudowania takiego obiektu, wbrew postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 7 Prawa budowlanego, zgodnie z którym należy nakazać rozbiórkę obiektu, gdyż nie można doprowadzić go do stanu zgodnego z prawem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2020 r. (sygn. akt II OSK 2191/18)

Czytaj też: Korzystanie z dróg dojazdowych >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[nadzór budowlany, prawo budowlane, ogrodzenie, samowola budowlana, wojewódzki sąd administracyjny, naczelny sąd administracyjny]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak ograniczyć zużycie ciepła o blisko 15%?

Veolia - oszczędzaj na ogrzewaniu

Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... Czytam więcej »


Potrzebuję dla wspólnoty mieszkaniowej kompostownik »

Kompostowniki

Kompostownie w specjalnych kompostownikach nie jest w żaden sposób uciążliwe. Kompostowanie wymaga niewielkiej zmiany naszych nawyków. Od teraz musimy pamiętać, że nie każdy odpad z kuchni to śmieć. Wręcz przeciwnie – staje się pełnowartościowym materiałem produkcyjnym dla naszego kompostu... Czytam więcej »


Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online »

Platforma online

W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple i energii? »

Oszczedności na ogrzewaniu

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków. Sprawdź  »


Budynek mieszkalny wymaga remontu?

Budynek do remontuZaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... Sprawdzam warunki »


Jakie korzyści niesie ze sobą Pożyczka Rewitalizacyjna? »

Ekokredyt dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz na jakie warunki możesz liczyć »

stary budynek Eko kredyt
Wnioskujący mogą uzyskać środki na rewitalizację obiektów już istniejących, ale będących w stanie nienadającym się do użytku. Łączna kwota środków RPO WSL... Chcę wiedzieć »

Na jaki cel możesz przeznaczyć Ekokredyt? Ocieplenie budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, finansowanie innego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego... Czytam więcej »


Domofon, unifon, czytnik - co wybrać?

Domofony cyfralPrawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub... Czytam więcej »


Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

Windy do niskich budynków - w co warto inwestować?

Ogrzewanie grzejnikiem windy bariera
Różnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Czytam więcej »

W perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie.... czytam więcej»


Dobór pomp - jaką pompę wybrać do swojego budynku»

Pompy hydroforyDomowe instalacje wodne nie byłyby w stanie działać bez hydroforów, czyli urządzeń, których zadaniem jest stabilizacja ciśnienia, pomp... Czytam więcej »


Jak chronić wodę w instalacjach przed zanieczyszczeniami? »

Czy możesz wdrożyć kilka ekologicznych rozwiązań?

Zanieczyszczenie wody ekologia na osiedlu
Zamknięcie budynków lub ich części, a także ograniczone korzystanie z nich podczas lockdown’u związanego z pandemią wirusa COVID-19, może wpłynąć... czytam dalej »

To jest ten czas. Teraz jest wyjątkowa okazja do wdrożenia ekologicznych rozwiązań na większą skalę, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia Twoich kosztów oraz zmian klimatu... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


W jaki sposób można zredukować opłaty za energię?

Kocioł gazowy kondensacyjny - zobacz z jakimi urządzeniami mogą współpracować współczesne kotły  »

Licznik energii - oszczędzanie kotły kondensacyjne

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. ... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Systemy przeciwoblodzeniowe - czyli jak dobrze zabezpieczyć budynek i okolice zimą »

Sople na dachuZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Nie ma mieszkańca? Jak odczytać liczniki? »
LNG do zasilania centralnej kotłowni na Twoim osiedlu»
Licznik energii - oszczędzanie ogrzewanie budynku
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » LNG jest idealnym rozwiązaniem dla osiedli i budynków, które nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego i mają duże zapotrzebowanie na energię. Używając gazu LNG masz dostęp do efektywnego, łatwo dostępnego i jednocześnie przyjaznego... czytam dalej »

Polskie Pojemniki w odpowiedzi na potrzeby gmin, spółek komunalnych, deweloperów, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych »

Polskie pojemniki półpodziemneTo jedyny polski producent pojemników podziemnych i półpodziemnych. Swą przewagę konkurencyjną buduje na wieloletnim doświadczeniu udziałowców w branży komunalnej oraz na znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnych rynków, a także... Czytam więcej »


Jak skutecznie naprawić i przeprowadzić renowację dachu?
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Naprawa i renowacja dachu pompy obiegowe
Deszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Garaże podziemne i niebezpieczne stężenie tlenku węgla »
Nowe narzedzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Wysokie stężenie tlenku węgla parking zajęty?
Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
1-2/2021

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza
  • - Zarządca przymusowy we wspólnocie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20995|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 21428|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12847|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl