CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Wieści z kraju (01.04-07.04)

Krystyna Stankiewicz  |  08.04.2011

Subiektywny cotygodniowy przegląd wydarzeń, a w nim m.in. o beznadziejnej walce Warszawy o wysypisko śmieci, a także o tym, że Tarnów stawia na domy pasywne, Jaworzno buduje nową sieć kanalizacyjną, a w Trójmieście samolot tropi nieszczelności w sieci ciepłowniczej.

 

Tarnów stawia na energooszczędne domy

Tarnów może stać się krajowym prekursorem budowy domów samowystarczalnych energetycznie - informuje Gazeta Krakowska. Miasto podpisało umowę o współpracy z Politechniką Krakowską, która zbuduje laboratorium badań nad budownictwem pasywnym, oraz firmą ABM Solid. Chce też nawiązać współpracę z potencjalnym inwestorem domów pasywnych.

Prezydent Tarnowa wyznał gazecie, że marzy mu się budowa nowego gmachu Urzędu Miasta Tarnowa właśnie w technologii pasywnej. Chciałby też, aby Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wznosiło domy w tej technologii.

Lubuskie: pierwszy prywatny rezerwat

100 ha Gubińskich Mokradeł jest już oficjalnie pod ochroną. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że to pierwszy prywatny rezerwat w kraju - komentuje zielonogórska Gazeta Wyborcza.

Rezerwat obejmuje kompleks podmokłych terenów w dolinie Budoradzanki, małego dopływu Nysy Łużyckiej, ok. 2 km na północny wschód od Gubina. Po wojnie był tam poligon wojskowy. W latach 90. ziemię przejęła Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedała ją prywatnemu właścicielowi. I to właśnie nowy właściciel złożył formalny wniosek o utworzenie rezerwatu, bo - jak twierdzi - dopłaty rolno-środowiskowe z programów unijnych rekompensują utratę niektórych korzyści rolniczych terenu.

Rezerwat ma chronić przede wszystkim siedliska ptaków wodnych i błotnych. Jak policzyli ornitolodzy, występuje tu 116 ich gatunków, a połowa z nich znajduje się na liście rzadkich, a nawet zagrożonych wyginięciem ptaków.

 

Radom walczy ze szrotówkiem

Na ratowanie kasztanowców przed szrotówkiem magistrat przeznaczył 30 tysięcy złotych. Kwota ta wystarczy na założenie opasek foliowych na ok. 1000 drzew znajdujących się w parkach, na skwerach, przyszkolnych terenach zieleni, na osiedlach, a także na terenach prywatnych. Urząd wytypował już ok. 700 drzew do oklejenia opaskami, ok. 300 mogą wskazać sami mieszkańcy - informuje radomska Gazeta Wyborcza.

Udział w akcji jest bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa w niej jest zobowiązanie właściciela lub zarządcy nieruchomości do systematycznego grabienia liści w okresie jesiennym.

Podkarpackie: budowa i modernizacja wałów na Wisłoce

Będzie to jedna z największych tegorocznych inwestycji przeciwpowodziowych na Podkarpaciu - podała TVP Rzeszów. Prace przy wałach już ruszyły. Na długości 7 kilometrów zostaną one wzmocnione i podwyższone. Powstanie także 5 kilometrów nowych wałów w Mielcu oraz zostaną przebudowane umocnienia po lewej stronie rzeki.

Inwestycja pochłonie 96 mln zł, ale dofinansuje ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który przekaże 44 mln zł. NFOŚ pomoże także w usuwaniu skutków ostatniej powodzi w kilku podkarpackich samorządach, m.in. w Jaśle, Dębicy i Pilznie. Łącznie samorządy dostaną 13 mln zł. To nie koniec pomocy Funduszu - w ciągu 2 lat z własnego budżetu i funduszy unijnych przekaże dla Podkarpacia 150 mln zł.

Jaworzno buduje nową sieć kanalizacyjną

Jest to największa miejska inwestycja od kilkudziesięciu lat. Jej koszt to 206 mln zł, ale miasto dostało 110 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura - czytamy na stronie Portalu Samorządowego.

Celem I fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dostosowanie standardów ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej. Gdyby miasto nie rozpoczęło budowy kanalizacji, musiałoby zapłacić duże kary.

W ramach pierwszej fazy powstanie 86 km kanalizacji oraz 14 tłoczni i przepompowni.

Małopolska: interaktywna mapa projektów zrealizowanych dzięki funduszom UE

Mapę tę uruchomił Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Umożliwia ona wyszukiwanie i przeglądanie projektów, dofinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pokazuje jednocześnie, jak rozwija się infrastruktura w Małopolsce od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej - informuje krakowska Gazeta Wyborcza.

Mapa znajduje się pod adresem mapyfunduszy.umwm.pl. Przy poszczególnych projektach znajdują się informacje dotyczące rodzaju inwestycji, jej lokalizacji czy wysokości środków przeznaczonych na realizację.

Lubuskie: 34 mln zł opłat środowiskowych

Prawie 34 mln zł z tytułu opłat środowiskowych w 2010 r. wpłynęło do kasy Zarządu Województwa Lubuskiego - ok. 600 tys. zł więcej niż w roku 2009 - informuje Lubuski Urząd Marszałkowski.

Opłaty środowiskowe wprowadziła ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska jako swego rodzaju ekwiwalent za straty ekonomiczne i społeczne, powstające w wyniku zanieczyszczenia środowiska przez podmioty gospodarcze. Opłaty te stanowią źródło środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych.

Warszawa: pat w sprawie wysypiska śmieci

Jedyne miejskie wysypisko śmieci pod Górą Kalwarią zostało zamknięte 1 kwietnia, a nowe, planowane w Zielonce, nie powstanie. Nie będzie więc gdzie ani wywozić, ani spalać odpadów ze stołecznych śmietników - alarmuje Gazeta Wyborcza Stołeczna.

Plan Gospodarki Opadami dla Mazowsza zakładał, że śmieci z Warszawy będą wywożone do jednego z czterech planowanych wysypisk: Łubna II, Otwock-Świerk, Słabomierz-Krzyżówka pod Mszczonowem lub Zielonka. Ale tylko władze Zielonki zgodziły się na budowę składowiska na swoim terenie (pozostałe lokalizacje oprotestowali mieszkańcy). Okazało się jednak, że gmina nie ma prawa do gruntu, na którym miało powstać wysypisko i nowoczesny zakład utylizacji śmieci. 43-hektarowa leśna działka należy bowiem do nadleśnictwa Drewnica. A Lasy Państwowe nie zgodziły się na wpisanie do księgi wieczystej gruntu w gminie Zielonka.

Warszawa wywozi teraz odpady na inne składowiska, ale musi płacić za ich przyjęcie ok. 5 mln zł rocznie.

Puck ma sposób na walkę z plagą śmiecenia

Jak informuje Dziennik Bałtycki, w urzędzie miasta ma powstać galeria zdjęć, przedstawiających mieszkańców, którzy zaśmiecają miasto. Na fotosach uwiecznieni zostaną pucczanie, których przyłapano np. podczas podrzucania domowych śmieci do publicznych śmietniczek, a także właściciele psów, którzy nie sprzątają po swoich ulubieńcach.

Urzędnicy mają też ponad setkę filmów, nakręconych na miejskim targowisku, sąsiadującym ze sporym osiedlem. Kamera uchwyciła osoby, które przynoszą tu swoje domowe śmieci i podrzucają je miastu, zamiast wyrzucić do swoich kubłów.

Oryginalną galerię wymyślili samorządowcy, ale zapewniają, że w swojej wojnie o czystość nie naruszą prawa.

Trójmiasto: samolot tropi nieszczelności w sieci ciepłowniczej

W samolocie zainstalowana jest specjalna kamera termowizyjna, która rejestruje miejsca wycieku ciepłej wody do gruntu. W ten sposób Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ustala nawet najdrobniejsze nieszczelności rur ciepłowniczych - pisze trójmiejska Gazeta Wyborcza.

Aby obraz z kamery był odpowiedniej jakości, samolot krąży nad Gdańskiem i Sopotem w nocy. Ważne są też odpowiednie warunki pogodowe, bo tylko przy małym wietrze oraz suchej i chłodnej aurze na zdjęciach z kamery dobrze widać ciepło uciekające z rur ciepłowniczych.

Olsztyn zapłaci karę za narzucanie przedsiębiorcom miejsca wywozu odpadów komunalnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, że Olsztyn narzuca przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości obowiązek ich przekazywania do Stacji Transferowej Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego, którego miasto jest jedynym udziałowcem. A zgodnie z prawem, gminy muszą wyznaczać miejsca odzysku i unieszkodliwiana odpadów, podane w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami. Wojewódzki plan dla Olsztyna daje przedsiębiorcom możliwość korzystania z wielu składowisk.

UOKiK podkreślił, że przedsiębiorcy zmuszeni byli przekazywać odpady do wskazanego zakładu - nawet gdyby inne oferty były tańsze. To z kolei powoduje wzrost cen za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

Urząd nałożył na gminę karę w wysokości ponad 418 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna - przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Program ochrony Rospudy

To pierwszy taki kompleksowy program ochrony zlewni rzeki, wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazuje na ten cel samorządom 100 mln zł w formie dotacji i 20 mln zł pożyczek - informuje PAP. Programem jest objętych pięć gmin: Nowinka, Augustów, Bakałarzewo, Filipów i Raczki.

Dotacje są przeznaczone na budowę ok. 200 km sieci kanalizacji sanitarnej i kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej oraz budowę tysiąca przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację dwóch oczyszczalni ścieków.

Program ochrony zlewni rzeki jest realizowany od 2010 r. i potrwa do 2013 r.

Wrocław wyrzuca rocznie 100 mln zł na wysypisko śmieci

Jak informuje „Gazeta Wrocławska", w ubiegłym roku wrocławianie wyrzucili 280 tys. ton śmieci. Z tego na legalne wysypisko trafiło ok. 250 tys. ton - reszta nie wiadomo gdzie. Tylko 38 tys. ton, czyli 15%, było posegregowanych. Ekolodzy obliczają, że Wrocław zmarnował ponad 200 tys. ton odpadów, wartych 100 milionów złotych. I biją na alarm, że nie tylko śmiecimy na potęgę, ale też nie selekcjonujemy odpadów.

Mieszkańcy się bronią, że pod blokami brakuje oddzielnych pojemników na szkło, papier i plastik. A urzędnicy z ratusza twierdzą, że gmina nie ma obowiązku ani środków na ustawianie pojemników, bo to należy do właścicieli nieruchomości. Natomiast Ewa Wolak, wrocławska posłanka, przewodnicząca sejmowej podkomisji do ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, zapowiada, że wkrótce to się zmieni.

Jelenia Góra: problemy z wykupem mieszkań komunalnych

Miasto ma do sprzedania ok. 3 tys. mieszkań. Wielu jednak lokatorów nie może wykupić swoich mieszkań, ponieważ ich obecny opis techniczny nie zgadza się z tym, który istniał w czasie zawierania umów najmu - pisze Gazeta Wrocławska. Powodem są samowolne przeróbki mieszkań, np. urządzenie łazienki w miejscu kuchni, a kuchni w pokoju, czy też podzielenie pomieszczeń nowymi ściankami działowymi. Niekiedy też lokatorzy na własną rękę wymieniali się z sąsiadami np. piwnicami.

Teraz trzeba sprawy uporządkować, a związane z tym formalności mogą potrwać nawet dwa lata.

Szczecin: Zielone Podwórka

Kolejne wspólnoty mieszkaniowe otrzymają pieniądze na zagospodarowanie swoich terenów. W ramach tegorocznej edycji programu Zielone Podwórka milion złotych podzielono między dziewięć wspólnot - czytamy na stronie www.szczecin.eu.

Program Zielone Podwórka realizowany jest od 2008 r. Mogą w nim uczestniczyć wspólnoty mieszkaniowe, które zarządzają lokalami stanowiącymi własność gminy lub spółki komunalnej (TBS, SCR), oraz te, które podpisały porozumienie/umowę z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych lub spółką komunalną na korzystanie z terenu gminnego.

W ramach programu Zielone Podwórka wspólnoty mogą ubiegać się o dotacje na zakupu materiałów i kosztów wykonania prac. A gdy na zielonym podwórku mają się znaleźć np. z ławeczki czy alejki, mogą także liczyć na dofinansowanie wysokości 75% kosztów prac. Jeśli natomiast wspólnota zdecyduje się na budowę placu zabaw, może otrzymać dotację nawet w wysokości 95%.

Na rewitalizację 57 szczecińskich podwórek w ciągu czterech lat gmina przeznaczyła ok. 4,7 mln zł.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12048|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11515|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl