CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wilgotne piwnice

Dla obiektów budowlanych woda jest czynnikiem powodującym najwięcej zagrożeń, jest wszechobecna w sąsiedztwie każdej budowli, występuje w postaci opadów deszczu, śniegu, mgły, wody gruntowej itp., a obiekty takie jak baseny, kanały, zapory są wręcz przez cały czas swojej eksploatacji narażone na szkodliwy wpływ wody i wilgoci.

 

Każdy z uczestników procesu budowlanego (projektant, wykonawca, inwestor) musi zdać sobie sprawę ze skutków zaniedbań w tym zakresie. Projekt nie powinien zawierać rozwiązań niemożliwych do poprawnego zrealizowania, np. izolacja pozioma wykonana z folii, pionowa z papy. Szczelne połączenie tych dwóch materiałów jest bardzo trudne i w praktyce, biorąc pod uwagę jakość naszego wykonawstwa, nie do zrealizowania.

Czytaj też: Metody osuszania budynków

Wykonawca natomiast powinien ściśle trzymać się poprawnie i dokładnie opracowanej dokumentacji technicznej, nie powinien kierować się jedynie słusznym kryterium, czyli ceną. Oczywiście wymaga to zaangażowania odpowiednich środków ze strony inwestora.

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Bezwzględne kryterium najniższej ceny trzeba włożyć między bajki, można i trzeba je rozpatrywać tylko w kontekście odpowiedniej jakości prac. Przyczyną problemów z wilgocią może także być (i jest) nieodpowiednia eksploatacja budynku.

Woda jest takim medium, które wykorzysta każdy słaby punkt w hydroizolacji, aby przedostać się do wnętrza konstrukcji. Zatem układ hydroizolacji zagłębionych w gruncie elementów musi stanowić ciągłą warstwę, całkowicie oddzielająca budynek od wody i wilgoci znajdującej się w gruncie. Nie ma tu miejsca na wyjątki. Każdy budynek musi mieć wykonaną hydroizolację.

W praktyce rzadko spotyka się sytuację, aby jedyną przyczyną zawilgocenia była woda znajdująca się w gruncie. Może to być również woda dostająca się do muru na skutek podciągania kapilarnego, woda przedostająca się przez uszkodzoną izolację pionową, woda wchłaniana na skutek obecności higroskopijnych soli czy też na skutek np. kondensacji kapilarnej.

Dla opracowania skutecznego przeciwdziałania konieczne jest jednoznaczne określenie źródła zawilgocenia, dopiero to pozwoli na poprawne określenie technologii prac renowacyjnych (patrz tab. 1.).

Kosztorys i ekspertyza

Kosztorys inwestorski musi być opracowany przez inwestora lub (na jego zlecenie) przez kosztorysanta, który zna technologię prac opisanych w ekspertyzie. Musi on ujmować wszystkie niezbędne z technologicznego punktu widzenia czynności.

Na jego podstawie inwestor musi ocenić, czy dysponuje wystarczającymi środkami na wykonanie całości prac (w wielu przypadkach nie ma on wystarczających środków finansowych na wykonanie od razu całości prac. Należy je rozłożyć na etapy, ale w taki sposób, aby przerwa w wykonywaniu prac nie spowodowała uszkodzeń i zniszczeń w pracach już zakończonych.

Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy zakres i wielkość robót dopasowuje się do wielkości środków finansowych, z pominięciem uwarunkowań technologicznych).

 

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

W żadnym wypadku nie wolno zlecać opracowania kosztorysu inwestorskiego wykonawcy. Powinien stanowić on punkt odniesienia (porównania) z ofertą potencjalnego wykonawcy.

Również znaczna (powyżej 20%, niezależnie czy na plus czy minus) różnica między ofertą wykonawcy a kosztorysem inwestorskim bezwzględnie wymaga wyjaśnienia. Może się bowiem okazać, że za cenę zaproponowaną przez wykonawcę zachowanie odpowiedniej jakości prac jest niemożliwe (wykonawca będzie próbował obniżyć koszty) lub kosztorys inwestorski nie obejmuje wszystkich robót.

Uwaga: zaproponowana przez wykonawcę technologia musi być kompletnym systemem, bardzo często zdarza się, że w celu zmniejszenia kosztów wykonawca chce zastosować materiały różnych firm. Do takiej sytuacji nie wolno dopuszczać.

Generalnie prace renowacyjne w starych, zawilgoconych i zasolonych budynkach można podzielić na następujące etapy:

  • wykonanie wtórnej izolacji poziomej,
  • odtworzenie izolacji pionowej,
  • odtworzenie izolacji posadzki,
  • zastosowanie tynków renowacyjnych,
  • osuszanie.

Nie można stwierdzić, że problemy z wilgocią dotyczą tylko obiektów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków. Ignorancja i lekceważenie podstawowych praw fizyki, wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, połączone z nieodpartą chęcią oszczędzania (o tym, że jest to pozorna oszczędność, inwestor dowiaduje się zazwyczaj po szkodzie) powoduje, że problem z wilgocią coraz częściej pojawia się także w piwnicach nowych budynków.

W takich sytuacjach rozwiązaniem może być próba naprawy (uszczelnienia) miejsc przecieków - zazwyczaj są to miejsca połączenia np. izolacji podposadzkowej z izolacją na ławach fundamentowych (wizualne objawy takich przecieków są dość charakterystyczne).

Zawilgocenie ścian piwnic na skutek oddziaływania wód opadowych przy źle wykonanych pracach renowacyjnych

Szczegółowy zakres prac oraz rodzaj zastosowanych materiałów zawsze określa ekspertyza. Warto jednak podać ogólne zalecenia dotyczące technologii wykonanych prac i doboru materiałów.

W przypadku budynków starych, jeżeli przyczyną zawilgocenia jest woda wnikająca w fundamenty na skutek braku izolacji lub jej zniszczenia, najlepszym rozwiązaniem przy usuwaniu przyczyn i skutków podwyższonej wilgotności jest odtworzenie zniszczonych lub nieskutecznych izolacji poziomej i pionowej, dzięki czemu zostaje odcięty dostęp wilgoci do przegrody, natomiast położenie tynku renowacyjnego pozwala na zabezpieczenie ściany przed degradacją poprzez krystalizujące na skutek wysychania sole i uzyskanie suchej powierzchni ściany, co w konsekwencji pozwala na bezproblemowe użytkowanie pomieszczeń oraz właściwy ich mikroklimat (rys. 1.).

Nie zawsze jednak istnieje możliwość odkopania budynku od zewnątrz. Wówczas można wykonać tzw. izolację typu wannowego, jest to pewien kompromis, ściana jest wprawdzie zawilgocona, niemniej jednak pomieszczenie jest suche i można je normalnie użytkować (niedopuszczalne jest jednak wiercenie otworów w ścianach, wbijanie kołków itp.).

Wariant ten wymaga wykonania dużej ilości prac dodatkowych związanych z koniecznością odizolowania ścian wewnętrznych od ścian fundamentowych zewnętrznych i posadzki. Niekiedy wykonuje się tzw. iniekcję kurtynową w grunt, jednak jest to technologia kosztowna.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17555|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10939|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10514|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl