CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Co nowego w orzecznictwie?
Ogródki we wspólnocie mieszkaniowej | Zawyżanie kosztów centralnego ogrzewania

Paweł Puch  |  09.05.2011

Ogródki we wspólnocie mieszkaniowej

Ustanowienie ogródka we wspólnocie mieszkaniowej w formie służebności gruntowej nie jest poprawną formą dla zagwarantowania prawa wyłącznego korzystania z tej części nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokalu, gdyż nieruchomość wspólna jest ściśle związana z własnością lokalu. Nie może być więc uznana za inną nieruchomość względem wyodrębnionego z niej lokalu, a istnienie dwóch odrębnych nieruchomości, tj. władnącej i obciążonej jest konieczną przesłanką do ustanowienia służebności gruntowej - wynika z postępowania, które toczyło się przed sądami i mimo, że w sprawie Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały warto zapoznać się z tą argumentacją.

Zgodnie z art. 285 kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań albo też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

W omawianej sprawie deweloper zawarł z klientem umowę sprzedaży nowego lokalu w budynku, w którym wspólnota podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez dewelopera na rzecz kupujących służebności gruntowych parkowania na miejscach parkingowych oraz służebności gruntowej korzystania z ogródków przydomowych, obciążających nieruchomość wspólną. Wspólnota udzieliła też zarządcy stosownego pełnomocnictwa, który zapewnił  właścicielom nabywanego lokalu w akcie notarialnym jego nabycia, korzystanie z ogródka przez ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu służebności gruntowej, polegającej na prawie wyłącznego korzystania z ogródka znajdującego się pod oknami lokalu. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem na rzecz dewelopera.

W przedmiotowej sprawie referendarz sądowy oddalił jednak wniosek zawarty w akcie notarialnym o wpis służebności przyjmując, że uchwała o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności została podjęta przez nieuprawniony podmiot, ponieważ w dacie jej podjęcia nie istniała jeszcze wspólnota mieszkaniowa oraz, że ustanowiona służebność nie spełnia przesłanek określonych w art. 285 kodeksu cywilnego. Również sąd rejonowy oddalił wniosek o wpis służebności, stwierdzając, że ustanowiona służebność ogródka nie spełnia przesłanek służebności gruntowej określonych w art. 285 kodeksu cywilnego, gdyż konieczną cechą takiej służebności jest istnienie dwóch nieruchomości: władnącej i obciążonej, a w sprawie służebnością obciążono nieruchomość wspólną, która jako prawo ściśle związane z własnością lokalu nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, wobec czego nie może być uznana za inną nieruchomość względem wyodrębnionego z niej lokalu. Ponadto zgodnie z art. 285 § 2 kc służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części, a prawo korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej ogródek nie zwiększa użyteczności lokalu mieszkalnego w znaczeniu przedmiotowym. Gdy do sądu okręgowego trafiła apelacja w przedmiotowej sprawie ten powziął wątpliwość i zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu, czy dopuszczalne jest obciążenie nieruchomości wspólnej służebnością gruntową polegającą na prawie wyłącznego korzystania z ogródka na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, z własnością którego związany jest udział we współwłasności nieruchomości wspólnej. Dalsze losy postępowania nie wnoszą już niestety wiele dla przedstawionej problematyki. Zdanie Sądu Najwyższego, a zwłaszcza jego argumentacja mogłaby mieć duże znaczenie dla wspólnot mieszkaniowych i deweloperów jednak Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie, gdyż jego zdaniem sąd okręgowy, przedstawiając w niniejszej sprawie zagadnienie prawne, wyszedł z założenia, że zachodzi potrzeba jego rozstrzygnięcia, gdyż w przypadku odpowiedzi przeczącej nie będzie już konieczna ocena prawidłowości wyrażenia przez wspólnotę zgody na ustanowienie służebności oraz prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa do składnia w tym przedmiocie stosownych oświadczeń woli. Tymczasem zdaniem Sądu Najwyższego kolejność prowadzonych rozważań powinna być odwrotna. Dopiero po zbadaniu prawidłowości uchwały o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności i prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w tym przedmiocie okaże się, czy wyjaśnienie wątpliwości sądu okręgowego jest w ogóle potrzebne dla rozstrzygnięcia. Przedstawione zatem w niniejszej sprawie zagadnienie prawne Sąd Najwyższy uznał za przedwczesne.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 106/09)

  

Zawyżanie kosztów centralnego ogrzewania

Sprawa dotycząca obciążenia najemcy lokalu opłatami z tytułu centralnego ogrzewania jest sprawą o charakterze cywilnoprawnym, a nie sprawą z zakresu administracji publicznej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W przedmiotowej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na bezprawne zawyżanie stawki na poczet kosztów centralnego ogrzewania przez Administrację Domów Komunalnych. Skarżąca podniosła, że stawka uchwalona przez Wspólnotę Mieszkaniową za centralne ogrzewanie była niższa niż stawka jaką pobierała od niej Administracja Domów Komunalnych za mieszkanie komunalne w którym mieszka. Wskazała, że w związku z tym, że administracja nie ma koncesji na sprzedaż ciepła, nie może też ustalać wyższych stawek na poczet kosztów centralnego ogrzewania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie jest właściwy do zajmowania się sprawą. Żądania skargi nie mieszczą się w kognicji sądu administracyjnego. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami nie jest bowiem organem administracji publicznej, lecz jednostką budżetową, a sprawa obciążenia skarżącej jako najemcy lokalu opłatami z tytułu centralnego ogrzewania jest sprawą o charakterze cywilnoprawnym, a nie sprawą z zakresu administracji publicznej. Wszelkie zatem ewentualne spory w tym zakresie należy rozstrzygać na drodze postępowania przed sądem powszechnym.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 09.03.2011 r. (sygn. akt VII SA/Wa 217/11)

Jak

Jak "pozbyć się" byłego właściciela z mieszkania?

Jeśli mowa o eksmisji, zwykle na myśl nasuwa się sytuacja związana z zadłużonym najemcą. To uzasadnione, gdyż bywają one najczęstsze. Warto jednak pamiętać, że...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12602|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11736|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl