CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Modernizacja wind

Tadeusz Popielas  |  Administrator 5/2011  |  03.06.2011

Bezpieczna winda, ekologiczna, bez barier komunikacyjnych ciągle wydaje się w naszych warunkach czymś niedoścignionym, aczkolwiek - jak wskazują europejskie przykłady - wcale nie niemożliwym.

Jak truizm już brzmi stwierdzenie, że 40 tys. wind zainstalowanych w Polsce wymaga wymiany, bo zostały zainstalowane ponad 20 lat temu i ich poziom bezpieczeństwa odpowiada po prostu czasom, w których powstawały. Nie mogą więc spełniać normy SNEL, uwzględniającej 74 zagrożenia. Nie mogą też nie mieć barier utrudniających przemieszczanie się niepełnosprawnym.

W Polsce norma SNEL jest obecnie wdrażana, ale ciągle brakuje funduszy na przyspieszenie wymiany wind. Nie ma bowiem programów wspierających szerszą akcję modernizacyjną, a rynek od 4 lat nie może doczekać się wprowadzenia przez ministra gospodarki obowiązku modernizacji wind.

Tymczasem nasze zurbanizowane społeczeństwa, ewoluując przez ostatnie dekady, oczekują i żądają dzisiaj wyższej jakości życia dla każdego. Społeczna integracja ludzi z każdym rodzajem niepełnosprawności wymaga usuwania istniejących barier komunikacyjnych. Również wzrost świadomości ekologicznej stawia wyższe ekologiczne wymagania dla materiałów, metod produkcji, komponentów i warunków użytkowania.

To również powoduje, że windy muszą być bezpieczne i łatwe do korzystania dla każdego. O bezpieczeństwie środków transportu (jak niestety przekonują nas post factum tragiczne katastrofy) informuje nas średni cykl użytkowania, czyli średni czas eksploatacji, po którym urządzenie musi zostać poddane generalnej modernizacji lub wycofane z użytkowania (rys. 1.).

Modernizacja po francusku

We Francji resort odpowiedzialny za bezpieczeństwo wind również długo zwlekał z wydaniem stosownych regulacji prawnych. Dopiero spektakularne wypadki śmiertelne wśród użytkowników dźwigów, jakie miały miejsce w maju 2001 r., spowodowały reakcję rządu, który powołał grupę roboczą składającą się z przedstawicieli ekspertów przemysłu dźwigowego, stowarzyszeń konsumentów, jednostek notyfikowanych do opracowania raportu nt. bezpieczeństwa użytkowanych wind we Francji. W maju 2002 r. grupa ta na podstawie metodologii i narzędzi opartych na normie SNEL* oraz statystyce wypadków i ocenie ryzyka, przedstawiła kompletny raport identyfikujący 17 głównych zagrożeń oraz rekomendację ich eliminacji drogą modernizacji.

W lipcu 2003 r. uchwalono stosowne akty prawne (dekret i 3 rozporządzenia), które dały właścicielom dźwigów osobowych 15 lat na przeprowadzenie kompletnej modernizacji w podziale na trzy pięcioletnie okresy, w zależności od ważności usuwanych zagrożeń (2003-2008; 2008-2013; 2013-2018). Z uwagi na wykonywanie przez właścicieli dźwigów modernizacji w szerszym zakresie niż wynikało z obowiązku dla 1. fazy, przesunięto jej realizację o dwa lata - do 2010 r.

Największe zagrożenia

Za najważniejsze do wykonania w pierwszej fazie w warunkach francuskich uznano:

 • zamki wyposażone w urządzenia kontroli zamknięcia i zaryglowania drzwi przystankowych;
 • w przypadku wystąpienia konieczności zapobieżenia aktom narażającym na szwank zaryglowanie drzwi przystankowych, urządzenie uniemożliwiające lub ograniczające tego rodzaju akty;
 • urządzenie do wykrywania obecności osób, przeznaczone do ich ochrony przed uderzeniem drzwi przesuwanych w momencie ich zamykania się;
 • zamknięcie szybu dźwigu w celu uniemożliwienia dostępu do niego oraz do organów odryglowujących zamki drzwi przystankowych;
 • w przypadku dźwigów elektrycznych chwytak kabiny lub ogranicznik prędkości jazdy w dół;
 • urządzenie zapobiegające wpadnięciu do szybu w przypadku unieruchomienia kabiny poza strefą jej odryglowania;
 • sterownik jazd rewizyjnych i zatrzymywania kabiny w celu ochrony ekip interwencyjnych wykonujących swoje czynności na dachu kabiny, w szybie lub w podszybiu;
 • urządzenia umożliwiające ekipom interwencyjnym bezpieczny dostęp do pomieszczeń maszynowni lub kół linowych;
 • system ryglowania drzwi i drzwiczek służących do przeprowadzania rewizji technicznych szybu i podszybia, jak również drzwi awaryjnych, wyposażony w automatyczny sterownik zatrzymania dźwigu podczas otwierania tych drzwi i drzwiczek przez ekipy interwencyjne.

W Polsce natomiast największe zagrożenie stanowi brak drzwi kabinowych (zagrożenie usunięte we Francji znacznie wcześniej) oraz brak właściwego systemu ryglowania. Skala problemu była również większa niż w Polsce, gdyż w naszym kraju pilnej modernizacji wymaga ok. 40 000 wind, a we Francji z 450 000 wind ponad 60% było eksploatowane ponad 20 lat.

Nowe regulacje prawne wprowadziły również podwyższone wymagania dotyczące:

 • konserwacji - na podstawie normy EN 13015 wprowadzono obowiązek wyjaśnienia właścicielowi dźwigu i firmie konserwującej ich obowiązków oraz podniesiono poziom wymagań umownych dla firm konserwujących;
 • okresowych inspekcji technicznych - na podstawie norm EN 13013-1 oraz EN 81-80 wprowadzono obowiązek okresowych pięcioletnich przeglądów technicznych wykonywanych przez trzecią stronę.

Plany modernizacji wind na 2011 r. przedstawiono na rysunku powyżej.

Jak widać na powyższym diagramie, nie udało się zmodernizować 15% wind (45 000 szt.) zgodnie z obowiązkiem dla pierwszej fazy, ale jednocześnie warto zauważyć, że już 45% wind zostało w pełni zmodernizowanych.

Rezultaty modernizacji

 • przeprowadzona modernizacja dla pierwszej fazy zmniejszyła radykalnie liczbę poważnych wypadków wśród użytkowników;
 • liczba wypadków śmiertelnych wśród konserwatorów zmniejszyła się o 40% pomimo ograniczonego zakresu modernizacji w tej fazie dotyczącego miejsca pracy (przestrzenie bezpieczeństwa i dostęp do maszynowni);
 • nastąpiło wyrównanie poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich generacji wind;
 • podniesiono dostępność dźwigów dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normą EN 81-70 tam, gdzie to było możliwe (sygnalizacja, przyciski, łączność dwustronna, poziomowanie...);
 • podniesiono poziom efektywności energetycznej (przetwornice częstotliwości, oświetlenie LED, stand-by...).

Bibliografia:

1. Safety of existing lifts (French case) - Philippe Lamalle (referat wygłoszony na seminarium ELA - European Lift Association - w Neapolu 7 kwietnia 2011 r.)

2. SNEL in France - Michel Chartron (referat wygłoszony podczas seminarium w Kielcach 21 października 2010 r.)


*Polska wersja tej normy to PN-EN 81-80:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowane. Część 80.: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19176|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12541|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11696|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl