CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Modernizacja wind

Tadeusz Popielas  |  Administrator 5/2011  |  03.06.2011

Bezpieczna winda, ekologiczna, bez barier komunikacyjnych ciągle wydaje się w naszych warunkach czymś niedoścignionym, aczkolwiek - jak wskazują europejskie przykłady - wcale nie niemożliwym.

Jak truizm już brzmi stwierdzenie, że 40 tys. wind zainstalowanych w Polsce wymaga wymiany, bo zostały zainstalowane ponad 20 lat temu i ich poziom bezpieczeństwa odpowiada po prostu czasom, w których powstawały. Nie mogą więc spełniać normy SNEL, uwzględniającej 74 zagrożenia. Nie mogą też nie mieć barier utrudniających przemieszczanie się niepełnosprawnym.

W Polsce norma SNEL jest obecnie wdrażana, ale ciągle brakuje funduszy na przyspieszenie wymiany wind. Nie ma bowiem programów wspierających szerszą akcję modernizacyjną, a rynek od 4 lat nie może doczekać się wprowadzenia przez ministra gospodarki obowiązku modernizacji wind.

Tymczasem nasze zurbanizowane społeczeństwa, ewoluując przez ostatnie dekady, oczekują i żądają dzisiaj wyższej jakości życia dla każdego. Społeczna integracja ludzi z każdym rodzajem niepełnosprawności wymaga usuwania istniejących barier komunikacyjnych. Również wzrost świadomości ekologicznej stawia wyższe ekologiczne wymagania dla materiałów, metod produkcji, komponentów i warunków użytkowania.

To również powoduje, że windy muszą być bezpieczne i łatwe do korzystania dla każdego. O bezpieczeństwie środków transportu (jak niestety przekonują nas post factum tragiczne katastrofy) informuje nas średni cykl użytkowania, czyli średni czas eksploatacji, po którym urządzenie musi zostać poddane generalnej modernizacji lub wycofane z użytkowania (rys. 1.).

Modernizacja po francusku

We Francji resort odpowiedzialny za bezpieczeństwo wind również długo zwlekał z wydaniem stosownych regulacji prawnych. Dopiero spektakularne wypadki śmiertelne wśród użytkowników dźwigów, jakie miały miejsce w maju 2001 r., spowodowały reakcję rządu, który powołał grupę roboczą składającą się z przedstawicieli ekspertów przemysłu dźwigowego, stowarzyszeń konsumentów, jednostek notyfikowanych do opracowania raportu nt. bezpieczeństwa użytkowanych wind we Francji. W maju 2002 r. grupa ta na podstawie metodologii i narzędzi opartych na normie SNEL* oraz statystyce wypadków i ocenie ryzyka, przedstawiła kompletny raport identyfikujący 17 głównych zagrożeń oraz rekomendację ich eliminacji drogą modernizacji.

W lipcu 2003 r. uchwalono stosowne akty prawne (dekret i 3 rozporządzenia), które dały właścicielom dźwigów osobowych 15 lat na przeprowadzenie kompletnej modernizacji w podziale na trzy pięcioletnie okresy, w zależności od ważności usuwanych zagrożeń (2003-2008; 2008-2013; 2013-2018). Z uwagi na wykonywanie przez właścicieli dźwigów modernizacji w szerszym zakresie niż wynikało z obowiązku dla 1. fazy, przesunięto jej realizację o dwa lata - do 2010 r.

Największe zagrożenia

Za najważniejsze do wykonania w pierwszej fazie w warunkach francuskich uznano:

 • zamki wyposażone w urządzenia kontroli zamknięcia i zaryglowania drzwi przystankowych;
 • w przypadku wystąpienia konieczności zapobieżenia aktom narażającym na szwank zaryglowanie drzwi przystankowych, urządzenie uniemożliwiające lub ograniczające tego rodzaju akty;
 • urządzenie do wykrywania obecności osób, przeznaczone do ich ochrony przed uderzeniem drzwi przesuwanych w momencie ich zamykania się;
 • zamknięcie szybu dźwigu w celu uniemożliwienia dostępu do niego oraz do organów odryglowujących zamki drzwi przystankowych;
 • w przypadku dźwigów elektrycznych chwytak kabiny lub ogranicznik prędkości jazdy w dół;
 • urządzenie zapobiegające wpadnięciu do szybu w przypadku unieruchomienia kabiny poza strefą jej odryglowania;
 • sterownik jazd rewizyjnych i zatrzymywania kabiny w celu ochrony ekip interwencyjnych wykonujących swoje czynności na dachu kabiny, w szybie lub w podszybiu;
 • urządzenia umożliwiające ekipom interwencyjnym bezpieczny dostęp do pomieszczeń maszynowni lub kół linowych;
 • system ryglowania drzwi i drzwiczek służących do przeprowadzania rewizji technicznych szybu i podszybia, jak również drzwi awaryjnych, wyposażony w automatyczny sterownik zatrzymania dźwigu podczas otwierania tych drzwi i drzwiczek przez ekipy interwencyjne.

W Polsce natomiast największe zagrożenie stanowi brak drzwi kabinowych (zagrożenie usunięte we Francji znacznie wcześniej) oraz brak właściwego systemu ryglowania. Skala problemu była również większa niż w Polsce, gdyż w naszym kraju pilnej modernizacji wymaga ok. 40 000 wind, a we Francji z 450 000 wind ponad 60% było eksploatowane ponad 20 lat.

Nowe regulacje prawne wprowadziły również podwyższone wymagania dotyczące:

 • konserwacji - na podstawie normy EN 13015 wprowadzono obowiązek wyjaśnienia właścicielowi dźwigu i firmie konserwującej ich obowiązków oraz podniesiono poziom wymagań umownych dla firm konserwujących;
 • okresowych inspekcji technicznych - na podstawie norm EN 13013-1 oraz EN 81-80 wprowadzono obowiązek okresowych pięcioletnich przeglądów technicznych wykonywanych przez trzecią stronę.

Plany modernizacji wind na 2011 r. przedstawiono na rysunku powyżej.

Jak widać na powyższym diagramie, nie udało się zmodernizować 15% wind (45 000 szt.) zgodnie z obowiązkiem dla pierwszej fazy, ale jednocześnie warto zauważyć, że już 45% wind zostało w pełni zmodernizowanych.

Rezultaty modernizacji

 • przeprowadzona modernizacja dla pierwszej fazy zmniejszyła radykalnie liczbę poważnych wypadków wśród użytkowników;
 • liczba wypadków śmiertelnych wśród konserwatorów zmniejszyła się o 40% pomimo ograniczonego zakresu modernizacji w tej fazie dotyczącego miejsca pracy (przestrzenie bezpieczeństwa i dostęp do maszynowni);
 • nastąpiło wyrównanie poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich generacji wind;
 • podniesiono dostępność dźwigów dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normą EN 81-70 tam, gdzie to było możliwe (sygnalizacja, przyciski, łączność dwustronna, poziomowanie...);
 • podniesiono poziom efektywności energetycznej (przetwornice częstotliwości, oświetlenie LED, stand-by...).

Bibliografia:

1. Safety of existing lifts (French case) - Philippe Lamalle (referat wygłoszony na seminarium ELA - European Lift Association - w Neapolu 7 kwietnia 2011 r.)

2. SNEL in France - Michel Chartron (referat wygłoszony podczas seminarium w Kielcach 21 października 2010 r.)


*Polska wersja tej normy to PN-EN 81-80:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowane. Część 80.: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17706|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11052|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10632|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl