CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Termomodernizacja stropodachów

Jacek Sawicki  |  Administrator 5/2011  |  14.06.2011  |  1
Fot.: sxc.hu/profile/deebee999

O stanie technicznym dachów, w tym także dachów płaskich (stropodachów), znacząco decydują konstrukcyjne uwarunkowania cieplno-wilgotnościowe, stąd tak ważne jest odpowiednie ich ocieplenie przy zachowaniu możliwości odprowadzania z konstrukcji dyfundującej wilgoci.

 

Dlaczego termomodernizować?

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. przepisami zmieniającymi rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201/2008 poz. 1238), współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 × K)] dla stropodachów budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej nie powinien przekroczyć wartości 0,25 przy warunkach temperatur obliczeniowych wyższych niż 16°C oraz 0,50 dla temperatur rzędu 8°C ÷ 16°C.

W praktyce, gdy ostatnia kondygnacja takiego budynku nie jest przeznaczana na cele mieszkalne, to wartość U(max) może sięgać 0,5. Jeśli zaś bezpośrednio pod stropodachem usytuowane są mieszkania, to wtedy dopuszczalna wartość U(max) nie może być wyższa niż 0,25.

Odtąd dotrzymanie tej wartości progowej prognozuje się już w fazie projektu, dopasowując do niej określone rozwiązania materiałowe.

Obligatoryjnie powyższe wymagania muszą spełniać stropodachy usytuowane bezpośrednio nad mieszkaniami w budynkach oddawanych do użytku po 1 stycznia 2009 r. Wcześniej oddane do użytku stropodachy, o ile później nie zostały poddane termomodernizacji, mogą nie spełniać takich wymagań.

Dotąd dla adekwatnych stropodachów na budynkach postawionych po 16 grudnia 2002 r. wartości określono na poziomie nie wyższym niż 0,30 i obecnie taką właściwość można uznać za wystarczającą.

W znacznie gorszej sytuacji przedstawia się natomiast stan techniczny stropodachów wybudowanych dawniej, albowiem realne wartości tego współczynnika dla ówczesnych stropodachów na budynkach są dużo wyższe. Wtedy nie przywiązywano do tego problemu większej wagi głównie z powodu braku na rynku efektywnych materiałów izolacyjnych oraz obecnej wówczas tańszej energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń, która jakoś rekompensowała nie tylko gorszą izolacyjność, ale i gorszą jakość wykonania. W skali kraju takich stropodachów są tysiące.

Po co ocieplać?

Niedocieplone stropodachy znacząco obniżają charakterystykę energetyczną budynków, co przekłada się nie tylko na ich wartość rynkową, ale bardziej na większe koszty wynikające z utrzymania pożądanej temperatury w mieszkaniach i często - pomimo ponoszenia wysokich kosztów - rezultatem są ich permanentne niedogrzania.

Źródła fachowe podają, że straty ciepła z tego powodu średnio szacowane są w granicach 30-50% strat całkowitych w budynku, a docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją pozwala je zmniejszyć nawet o 80%.

Ważnymi czynnikami, dla których ocieplenie stropodachu staje się wręcz konieczne, są względy zdrowotne i eksploatacyjne. Warto tu wspomnieć, że permanentnie zawilgocone sufity powodowane obecnością mostków termicznych stanowią sprzyjające środowisko dla rozwoju grzybów i pleśni. Obecność ich zarodników w zawilgoconym środowisku jest szkodliwa dla zdrowia oraz mienia.

Korzyść z ocieplenia stanowi też poprawa klimatu akustycznego wnętrz w budynku - zwłaszcza bezpośrednio przylegających do stropodachu (dodatkowa właściwość izolacyjności akustycznej, jaką mają materiały termoizolacyjne).

Czytaj też: Przegląd systemów ociepleń

Kolejnym powodem są względy pragmatyczne. Od 1 stycznia 2009 r. certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich budynków nowo powstałych oraz eksploatowanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Polityka energetyczna zakłada poszerzanie grup budynków, które mają być objęte programami obowiązkowej certyfikacji.

Wiedząc, że uzyskanie świadectwa energetycznego stanie się nieuniknione, a znając aktualne stawki opłat za jego sporządzenie, już teraz należy zakładać wzrost cen w przyszłych latach.

Przygotowania do termorenowacji stropodachu powinno poprzedzać staranne rozważenie sposobu podniesienia jego efektywności energetycznej, które umożliwia przeprowadzenie dla niego tzw. audytu, który określi charakterystykę termoizolacyjną na podstawie dostępnych danych liczbowych dotyczących wymiarów geometrycznych poszczególnych warstw w jego konstrukcji, właściwości fizycznych stosowanych materiałów i aktualnego stanu technicznego (w tym z uwzględnieniem stopnia zawilgocenia oraz informacji o poziomie infiltracji powietrza), względnie wykonanych odkrywek oraz pomiarów właściwości materiału pobranego czy też badań eksperymentalnych wykonanych bezpośrednio na stropodachu, a polegających głównie na pomiarze gęstości strumienia ciepła lub pomiaru różnicy temperatur po obu jego stronach. Korzysta się też z kombinacji wspomnianych powyżej metod.

W praktyce w takich badaniach dąży się do ustalenia dla stropodachu rzeczywistej wartości współczynnika przenikania ciepła, która udzieli odpowiedzi, jaką optymalną grubością izolacji termicznej należy stropodach docieplić dla uzyskania ekonomicznie efektywnego stanu technicznego spełniającego wymagania ochrony cieplnej.

Warto wspomnieć, że audyt energetyczny stropodachu może wykonać każdy posiadający o nim wiedzę, nawet zarządca nadzorowanego budynku. Ustawodawca nie nałożył tu żadnych ograniczeń w zakresie wykonawstwa audytów, a jedynie określił, kto może weryfikować audyty sporządzane dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Modernizacja dachu stanowi tylko fragment rozmaitych działań termomodernizacyjnych zmierzających do uzyskania korzystnych wartości na świadectwie charakterystyki budynku, które może sporządzić tylko uprawniony do tego audytor energetyczny.

Mając na uwadze starania o uzyskanie jak najkorzystniejszego certyfikatu energetycznego budynku, w praktyce wykonanie audytu energetycznego stropodachu warto jednak powierzyć fachowcowi. Będzie on audytem cząstkowym w procedurze oceny charakterystyki energetycznej budynku.

Bezpieczeństwo pożarowe

Przy termomodernizacji stropodachów ważnym zadaniem jest dbałość projektanta i wykonawcy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku. W tej mierze zarówno konstrukcja stropodachu, jak i jego przekrycie powinny spełniać co najmniej wymaganą klasę odporności pożarowej adekwatną do kategorii budynku, zgodną z aktualnymi przepisami budowlanymi.

Przyjęte wartości dla konstrukcji stropodachu zazwyczaj mieszczą się w przedziale jego nośności ogniowej R (wyrażanej w minutach) od R 15 do R 30, natomiast jego przekrycia (elementy wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami) - w przedziale nośności ogniowej R i szczelności ogniowej E (także wyrażanej w minutach) od RE 15 do RE 30.

Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Informacje te muszą być uwzględniane przy sięganiu po odpowiednie materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne.

Aby mieć świadomość spełniania przez nie takich wymagań, powinno się stosować rozwiązania systemowe posiadające odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające przyjęte dla nich klasy pożarowe.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17083|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl