CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Termomodernizacja stropodachów

Jacek Sawicki  |  Administrator 5/2011  |  14.06.2011  |  1
Fot.: sxc.hu/profile/deebee999

O stanie technicznym dachów, w tym także dachów płaskich (stropodachów), znacząco decydują konstrukcyjne uwarunkowania cieplno-wilgotnościowe, stąd tak ważne jest odpowiednie ich ocieplenie przy zachowaniu możliwości odprowadzania z konstrukcji dyfundującej wilgoci.

 

Dlaczego termomodernizować?

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. przepisami zmieniającymi rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201/2008 poz. 1238), współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 × K)] dla stropodachów budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej nie powinien przekroczyć wartości 0,25 przy warunkach temperatur obliczeniowych wyższych niż 16°C oraz 0,50 dla temperatur rzędu 8°C ÷ 16°C.

W praktyce, gdy ostatnia kondygnacja takiego budynku nie jest przeznaczana na cele mieszkalne, to wartość U(max) może sięgać 0,5. Jeśli zaś bezpośrednio pod stropodachem usytuowane są mieszkania, to wtedy dopuszczalna wartość U(max) nie może być wyższa niż 0,25.

Odtąd dotrzymanie tej wartości progowej prognozuje się już w fazie projektu, dopasowując do niej określone rozwiązania materiałowe.

Obligatoryjnie powyższe wymagania muszą spełniać stropodachy usytuowane bezpośrednio nad mieszkaniami w budynkach oddawanych do użytku po 1 stycznia 2009 r. Wcześniej oddane do użytku stropodachy, o ile później nie zostały poddane termomodernizacji, mogą nie spełniać takich wymagań.

Dotąd dla adekwatnych stropodachów na budynkach postawionych po 16 grudnia 2002 r. wartości określono na poziomie nie wyższym niż 0,30 i obecnie taką właściwość można uznać za wystarczającą.

W znacznie gorszej sytuacji przedstawia się natomiast stan techniczny stropodachów wybudowanych dawniej, albowiem realne wartości tego współczynnika dla ówczesnych stropodachów na budynkach są dużo wyższe. Wtedy nie przywiązywano do tego problemu większej wagi głównie z powodu braku na rynku efektywnych materiałów izolacyjnych oraz obecnej wówczas tańszej energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń, która jakoś rekompensowała nie tylko gorszą izolacyjność, ale i gorszą jakość wykonania. W skali kraju takich stropodachów są tysiące.

Po co ocieplać?

Niedocieplone stropodachy znacząco obniżają charakterystykę energetyczną budynków, co przekłada się nie tylko na ich wartość rynkową, ale bardziej na większe koszty wynikające z utrzymania pożądanej temperatury w mieszkaniach i często - pomimo ponoszenia wysokich kosztów - rezultatem są ich permanentne niedogrzania.

Źródła fachowe podają, że straty ciepła z tego powodu średnio szacowane są w granicach 30-50% strat całkowitych w budynku, a docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją pozwala je zmniejszyć nawet o 80%.

Ważnymi czynnikami, dla których ocieplenie stropodachu staje się wręcz konieczne, są względy zdrowotne i eksploatacyjne. Warto tu wspomnieć, że permanentnie zawilgocone sufity powodowane obecnością mostków termicznych stanowią sprzyjające środowisko dla rozwoju grzybów i pleśni. Obecność ich zarodników w zawilgoconym środowisku jest szkodliwa dla zdrowia oraz mienia.

Korzyść z ocieplenia stanowi też poprawa klimatu akustycznego wnętrz w budynku - zwłaszcza bezpośrednio przylegających do stropodachu (dodatkowa właściwość izolacyjności akustycznej, jaką mają materiały termoizolacyjne).

Czytaj też: Przegląd systemów ociepleń

Kolejnym powodem są względy pragmatyczne. Od 1 stycznia 2009 r. certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich budynków nowo powstałych oraz eksploatowanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Polityka energetyczna zakłada poszerzanie grup budynków, które mają być objęte programami obowiązkowej certyfikacji.

Wiedząc, że uzyskanie świadectwa energetycznego stanie się nieuniknione, a znając aktualne stawki opłat za jego sporządzenie, już teraz należy zakładać wzrost cen w przyszłych latach.

Przygotowania do termorenowacji stropodachu powinno poprzedzać staranne rozważenie sposobu podniesienia jego efektywności energetycznej, które umożliwia przeprowadzenie dla niego tzw. audytu, który określi charakterystykę termoizolacyjną na podstawie dostępnych danych liczbowych dotyczących wymiarów geometrycznych poszczególnych warstw w jego konstrukcji, właściwości fizycznych stosowanych materiałów i aktualnego stanu technicznego (w tym z uwzględnieniem stopnia zawilgocenia oraz informacji o poziomie infiltracji powietrza), względnie wykonanych odkrywek oraz pomiarów właściwości materiału pobranego czy też badań eksperymentalnych wykonanych bezpośrednio na stropodachu, a polegających głównie na pomiarze gęstości strumienia ciepła lub pomiaru różnicy temperatur po obu jego stronach. Korzysta się też z kombinacji wspomnianych powyżej metod.

W praktyce w takich badaniach dąży się do ustalenia dla stropodachu rzeczywistej wartości współczynnika przenikania ciepła, która udzieli odpowiedzi, jaką optymalną grubością izolacji termicznej należy stropodach docieplić dla uzyskania ekonomicznie efektywnego stanu technicznego spełniającego wymagania ochrony cieplnej.

Warto wspomnieć, że audyt energetyczny stropodachu może wykonać każdy posiadający o nim wiedzę, nawet zarządca nadzorowanego budynku. Ustawodawca nie nałożył tu żadnych ograniczeń w zakresie wykonawstwa audytów, a jedynie określił, kto może weryfikować audyty sporządzane dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Modernizacja dachu stanowi tylko fragment rozmaitych działań termomodernizacyjnych zmierzających do uzyskania korzystnych wartości na świadectwie charakterystyki budynku, które może sporządzić tylko uprawniony do tego audytor energetyczny.

Mając na uwadze starania o uzyskanie jak najkorzystniejszego certyfikatu energetycznego budynku, w praktyce wykonanie audytu energetycznego stropodachu warto jednak powierzyć fachowcowi. Będzie on audytem cząstkowym w procedurze oceny charakterystyki energetycznej budynku.

Bezpieczeństwo pożarowe

Przy termomodernizacji stropodachów ważnym zadaniem jest dbałość projektanta i wykonawcy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku. W tej mierze zarówno konstrukcja stropodachu, jak i jego przekrycie powinny spełniać co najmniej wymaganą klasę odporności pożarowej adekwatną do kategorii budynku, zgodną z aktualnymi przepisami budowlanymi.

Przyjęte wartości dla konstrukcji stropodachu zazwyczaj mieszczą się w przedziale jego nośności ogniowej R (wyrażanej w minutach) od R 15 do R 30, natomiast jego przekrycia (elementy wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami) - w przedziale nośności ogniowej R i szczelności ogniowej E (także wyrażanej w minutach) od RE 15 do RE 30.

Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Informacje te muszą być uwzględniane przy sięganiu po odpowiednie materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne.

Aby mieć świadomość spełniania przez nie takich wymagań, powinno się stosować rozwiązania systemowe posiadające odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające przyjęte dla nich klasy pożarowe.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17567|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10948|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10527|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl