CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

mgr inż. Bożena  Blum  |  Administrator 6/2011  |  04.07.2011  |  1
Ciąg dalszy artykułu...

Zastosowanie instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem wody dla budynku lub grupy budynków należy rozpatrywać łącznie z systemem centralnego ogrzewania.

System oparty na urządzeniach centralnych ciepłej wody użytkowej wymaga rozbudowanej instalacji cieplnej i cyrkulacji doprowadzonej z jednego wspólnego punktu w budynku do każdego pomieszczenia, które ma być zaopatrzone w ciepłą wodę użytkową.

Ciepła woda użytkowa (c.w.u) może być przygotowana w kotłowni w budynku lub na osiedlu albo w węźle ciepłowniczym w budynkach zaopatrzonych w ciepłą wodę z sieci ciepłowniczych z dala czynnych.

W węźle znajdują się urządzenia zwane wymiennikami ciepła, które mają za zadanie ogrzanie przepływającej zimnej wody do odpowiedniej temperatury w celu jej dystrybucji do lokali poprzez instalację wewnętrzną w budynku. Rozróżnia się dwa rodzaje wymienników:

 • wymienniki ciepła pojemnościowe typu PP. W tego typu urządzeniach czynnik grzewczy (woda, para) znajduje się w wężownicy i ogrzewa wodę zimną dostarczoną do pojemnika urządzenia;
 • wymienniki typu JAD. Nazywa się je przepływowymi. Mają większą wydajność niż pojemnościowe. Zimna woda przepływając, ogrzewana jest krążąc w przestrzeni międzyrurkowej. W rurkach znajduje gorąca woda lub para. Wymienniki te mogą być ogrzewane również gazem lub energią elektryczną. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę łączy się je w baterie. Zaopatrują wówczas jeden wspólny zasobnik cieplej wody.

Wyposażeniem wymienników są zawsze zawory bezpieczeństwa, termometry, termostaty oraz zawory spustowe.

Ciepła woda może być przygotowywana w kotłowni w budynku lub na osiedlu. Projektuje się wówczas lokalne sieci i instalacje ciepłej wody.

Urządzenia podgrzewające ciepłą wodę użytkową w instalacjach lokalnych dzieli się na:

 • urządzenia opalane paliwem stałym (węgiel),
 • urządzenia opalane paliwem gazowym,
 • urządzenia elektryczne.

Bez względu na rodzaj urządzenia wytworzona w kotłowni ciepła woda dostarczana jest poprzez rozbudowany system rur do poszczególnych punktów budynku.

Z uwagi na stopień skomplikowania oraz wymagania techniczne i sanitarne każda instalacja musi być odpowiednio zaprojektowana, począwszy od miejsca powstawania ciepłej wody, aż do każdego miejsca jej poboru.

Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: prawa energetycznego, prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normami, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz wymaganiami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

Do realizacji węzła cieplnego i kotłowni należy wykonać projekt technologiczny oraz projekt instalacji elektrycznej.

Ciepła woda a jakość

Wszystkie instalacje i urządzenia muszą spełniać także normy sanitarne. Przy projektowaniu i użytkowaniu pamiętać należy, że we wszelkich zasobnikach, gdzie zalega ciepła woda, rozwijają się bakterie zwane Legionella, które mogą wywoływać różne schorzenia, z zapaleniem płuc na czele.

Aby uniknąć zagrożenia, należy podgrzewać wodę w zasobniku do temperatury około 60°C kilka razy w miesiącu. W tej temperaturze bakterie giną. Podgrzanie wody do temperatury powyżej 70°C powoduje szybkie tworzenie się kamienia w rurach i na ściankach zasobnika.

Projektanci i technolodzy stale poszukują rozwiązań minimalizujących namnażanie bakterii Legionella. Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno-powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 µm), którego źródłem mogą być: prysznice i jacuzzi, klimatyzatory, nawilżacze, wieże chłodnicze, spryskiwacze ogrodowe i fontanny, wanny perełkowe, myjnie samochodowe, szklarnie. Występuje ok. 30 gatunków bakterii z rodzaju Legionella.

Obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa wymagania dotyczące między innymi miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella, minimalną częstotliwość pobierania próbek oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

Od początku stycznia 2008 r. należy przeprowadzać badanie występowania bakterii Legionella w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Zmiana przepisów w tym zakresie to wymogi Unii Europejskiej, gdzie kontrole i zabezpieczenia sieci wodnych czy klimatyzacyjnych, także przed bakteriami Legionelli, to dla właścicieli lub zarządców budynków obowiązek.

Groźne dla zdrowia i życia ludzi szczepy bakterii rozwijają się szczególnie silnie w źle zaprojektowanych instalacjach obiektów użyteczności publicznej. Jest to problem ogólnoświatowy.

Zakażenie systemów instalacji wodnej bakteriami z rodzaju Legionella jest albo miejscowe, gdy dotyczy ono np. tylko fragmentu armatury, uszczelki czy główki prysznica lub obejmować może całą sieć przesyłową wody.

Często w punktach centralnych instalacji istnieją miejsca, gdzie bakterie te znalazły swoje nisze ekologiczne, w których namnażają się i skąd są wypłukiwane. W takich przypadkach liczba bakterii nie ulega zmniejszeniu nawet podczas intensywnego płukania.

Doskonałe warunki dla rozwoju tych bakterii istnieją w długich i rozgałęzionych sieciach wody ciepłej w dużych kompleksach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej (np. hotele, biura, szpitale). Sztucznym rezerwuarem tych bakterii są systemy ciepłej wody i urządzenia wentylacyjne.

Bakterie te mogą kolonizować wewnętrzne części rur z ciepłą wodą, zbiorniki na ciepłą wodę, wieże chłodnicze, perlatory zaworów czerpalnych (głowice natryskowe pryszniców).

Jedyny skuteczny sposób profilaktyki to stworzenie w instalacjach wodnych kryteriów, by bakterie z rodzaju Legionella nie znajdywały sprzyjających warunków życiowych.

Można to osiągnąć poprzez:

 • stosowanie systemu cyrkulacji wody ciepłej, co zapewnia jej wysoką temperaturę i uniemożliwia powstawanie zastoisk;
 • dokładne wymiarowanie podgrzewacza pojemnościowego - jego zbyt duże wymiary spowodują stworzenie dobrych warunków do rozwoju Legionelli - stojąca woda o optymalnej dla nich temperaturze;
 • okresowe przegrzewanie wody ciepłej do temperatury 70°C na okres co najmniej 5 minut. Zasadę tę można stosować zarówno dla całej sieci (nie należy wówczas korzystać z instalacji), jak i dla poszczególnych punktów instalacji (np. podgrzewacz wody). Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji przed ponownym zastosowaniem wody użytkowej;
 • okresowa dezynfekcja przewodów wody ciepłej - uwaga! dawki środków używane rutynowo do dezynfekcji wody pitnej nie są wystarczające do pozbycia się Legionelli) - należy wyłączyć instalację z użytku i przepłukać ją wodą o temp. co najmniej 70°C. Po obniżeniu temperatury należy zastosować dawkę środków dezynfekujących (chlor wolny, ozon) lub naświetlanie wody promieniami UV;
 • w projekcie nowych instalacji unikać tzw. martwych odgałęzień - tj. takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody. Często takimi odcinkami są długie rury spustowe albo długie podejścia do podgrzewacza. Jeśli nie da się uniknąć takich odgałęzień, trzeba w nich okresowo przegrzewać wodę;
 • stosowanie baterii uniemożliwiających lub ograniczających powstanie aerozolu;
 • izolowanie rur wody ciepłej od zimnej (w tym umieszczać rury wody ciepłej nad rurami wody zimnej) - w przeciwnym wypadku nastąpi między nimi wymiana ciepła powodująca, że temperatura wody zimnej wzrośnie do temperatur umożliwiających namnażanie bakterii.

Przyzwyczajenie wielu projektantów instalacji grzejnych i przygotowywania ciepłej wody użytkowej jest niekiedy tak silne, że podchodzą oni z rezerwą do nowatorskiej koncepcji polegającej na rezygnacji z dłuższego czasu gromadzenia ciepłej wody użytkowej. Zastępuje ją przygotowywanie ciepłej wody na bieżąco, w miarę występującego zapotrzebowania.

Zapewniają to urządzenia równie skuteczne i ekonomiczne jak w przypadku wspomnianego wyżej dotychczasowego sposobu, mające jednak tę zasadniczą przewagę, że są z reguły pewne i bezpieczne pod względem higieniczno-zdrowotnym.

Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie Legionella wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno w okresie projektowania i doboru urządzeń, jak również przy ich eksploatacji.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów.

Zobacz też: Wytwarzanie c.w.u. za pomocą urządzeń gazowych. Aspekty techniczne i ekonomiczne 

Komentarze

(1)
Aaa | 27.10.2013, 21:18
A gdzie są opisane jako źródła ciepłej wody-bojlery z pompą ciepła ?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17594|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10969|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10545|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl