CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wilgoć w budynku

mgr inż. Maciej Rokiel  |  Administrator 6/2011  |  06.07.2011  |  3

Nie można stwierdzić, że problemy z wilgocią dotyczą tylko obiektów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków. Ignorancja i lekceważenie podstawowych praw fizyki, wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, połączone z pozorną oszczędnością powodują, że problem z wilgocią pojawić się może także w obiektach nowych. Stąd też prac naprawczych często wymagają m.in. piwnice czy strefy cokołowe, nie wspominając np. o garażach podziemnych.

 

Doświadczenie pokazuje, że można wyodrębnić trzy podstawowe przyczyny późniejszych problemów z wilgocią:

  • Błędny „projekt", w którym: „...izolacje przeciwwilgociowe poziome zaprojektowano z 2 warstw papy na lepiku lub folii technicznej, izolacje pionowe - Abizol R+P". A wykonawca bezmyślnie (lub ze względu na zaproponowaną cenę) takie materiały stosuje. Do tego zleca się opracowanie jedynie projektu budowlanego, który służy do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie musi on być uszczegółowiony, jednak z tego powodu na jego podstawie nie wolno wykonywać kosztorysów inwestorskich ani ofertowych, nie powinien być także podstawą do wykonywania robót.
  • Błędne wykonawstwo. Zamiana przez wykonawcę droższych, skutecznych rozwiązań technologiczno-materiałowych wymagających stosowania mas polimerowo-bitumicznych czy szlamów, ewentualnie dobrych jakościowo bitumicznych materiałów rolowych na najtańsze. Bo przetarg wygrało się najniższą ceną. I bezmyślna akceptacja takich praktyk przez inwestora.
  • Błędy typowo wykonawcze, np. złe przygotowanie podłoża, zbyt duża wilgotność podłoża w momencie nakładania, pocienienie powłoki, nieszczelne połączenie arkuszy itp.

Stop walce z wilgocią – wybierz AQUAPOL!

walka z wilgocią

 

Bezinwazyjny system osuszania murów firmy AQUAPOL pełni w obiekcie budowlanym dwie funkcje. Po pierwsze, izoluje przed wilgocią; po drugie, osusza mury, na których wilgoć już wystąpiła.Izolacja wodochronna

Izolacja wodochronna to ciągła, szczelna powłoka chroniąca konstrukcję przed wodą/wilgocią, projektowana dla konkretnych warunków gruntowo-wodnych, konkretnego sposobu posadowienia budynku oraz zastosowanych do wykonania części fundamentowej materiałów. Jej skuteczność jest generalnie uzależniona od jakości dokumentacji technicznej i poprawności wykonania robót.

Przy czym błędem jest mówienie tu tylko o materiale hydroizolacyjnym. Nie można przyjmować za pewnik, że skoro sam materiał jest szczelny, to nadaje się w konkretnym przypadku do wykonania szczelnej hydroizolacji. Niestety, stosowane do uszczelnień fundamentów folie z tworzyw sztucznych nie sprawdzają się.

Czytaj też: Metody osuszania budynków

Wykonstruowanie z nich szczelnej wanny (chodzi o połączenia arkuszy ze sobą, połączenia izolacji poziomej z pionową oraz izolacją podposadzkową, uszczelnienie dylatacji, przejść rurowych itp.) jest, jeżeli nie niemożliwe, to trudne i wymagające dodatkowych czynności technologicznych. Do tego podatność na uszkodzenia mechaniczne przy kulturze technicznej na polskich budowach niemal „gwarantuje" późniejsze przecieki (natomiast materiały te doskonale sprawdzają się przy hydroizolacji np. dachów zielonych czy odwróconych).

A co powiedzieć o „hydroizolacjach" z membran kubełkowych, skoro nawet w nowych publikacjach technicznych można znaleźć stwierdzenia, że folia kubełkowa może być stosowana jako hydroizolacja pod warunkiem szczelnego połączenia arkuszy. Tyle że w praktyce jest to niewykonalne.

Przecieki

Prace naprawcze (likwidację przecieków) należy przeprowadzać zawsze po określeniu przyczyny ich powstawania. Nie w każdym przypadku konieczne jest odtwarzanie całości izolacji, w wielu przypadkach wystarcza lokalna naprawa miejsc przecieków, ale o tym i o sposobie naprawy decyduje ekspertyza opracowana dla konkretnego obiektu.

Przecieki najczęściej występują w tzw. trudnych i krytycznych miejscach, takich jak dylatacje, przejścia rurowe, połączenia ze sobą izolacji poziomej z pionową czy podposadzkową. Przyczyny przecieków pokazano na rys. 1. Cechą charakterystyczną dla takiej sytuacji jest pas zawilgocenia na ścianie tuż nad posadzką lub na styku ściany i posadzki. W wielu przypadkach naprawa tego mankamentu nie wymaga odtwarzania całości izolacji, lecz lokalnej naprawy. Sposób naprawy pokazano na rys. 2.

Jako że do izolacji podposadzkowej oraz izolacji poziomej ław fundamentowych najczęściej stosuje się papę, do uszczelnienia narożnika stosować należy masy bitumiczne KMB. Pierwszym etapem jest usunięcie warstw wierzchnich posadzki przy ścianie w pasie o szerokości ok. 50 cm. Środek tego pasa powinien się pokrywać z linią styku betonu podkładowego posadzki z ławą. Dodatkowo usunąć należy tynk na ścianie na wysokość kilkunastu centymetrów.

Trzeba tu szczególnie uważać, aby nie przeciąć lub nie uszkodzić w inny sposób istniejącej hydroizolacji z papy. Ponieważ styk izolacji ławy i izolacji podposadzkowej wykonywany był zazwyczaj na zakładkę, powinien on być dobrze widoczny. Dopiero w tym miejscu przecinamy ją, odsłaniając wspomniany wyżej styk ławy i betonu podkładowego. Podłoże zazwyczaj jest wilgotne, więc konieczne jest odczekanie do czasu jego przeschnięcia.

Szczególnie starannie należy oczyścić pasy odkrytej papy, od szczelności jej zespolenia z masą KMB zależy bowiem skuteczność całości wykonywanych robót. Papę należy zagruntować głęboko penetrującym gruntownikiem i ewentualnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm.

Po wyschnięciu gruntownika nadmiar piasku należy usunąć i jeszcze raz bardzo starannie oczyścić powierzchnię. Odsłonięte podłoże również należy oczyścić i, jeśli to wymagane, zagruntować systemowym preparatem gruntującym. Należy zwracać uwagę, aby w momencie wykonywania robót wilgotność podłoża nie była wyższa niż maksymalna wilgotność podana w karcie technicznej stosowanego systemu.

Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć pierwszą warstwę masy KMB i wkleić w nią taśmę uszczelniającą, tak aby środek taśmy pokrywał się z krawędzią ławy fundamentowej. Po wyschnięciu pierwszej warstwy całą powierzchnię pokrywa się drugą warstwą (należy tu przestrzegać wytycznych instrukcji technicznych mówiących m.in. o grubościach nakładanej warstwy, przerwach technologicznych itp.).

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Styk ławy fundamentowej ze ścianą należy uszczelnić, wykonując tam fasetkę z systemowej masy bitumicznej. Ostatnim etapem będzie wykonanie nowych warstw użytkowych posadzki i naprawa tynku w pasie przypodłogowym.

Tu jednak może pojawić się nieoczekiwany problem. Izolacja na ławach powinna być wysunięta poza lico ściany minimum na 5-6 cm. Pozwala to na jej poprawne zespolenie z izolacją podposadzkową lub pionową. Niestety, „oszczędnościowe" względy biorą górę, zwłaszcza gdy ściana wewnętrzna ma szerokość 25 cm. Rolka papy idealnie dzieli się wówczas na cztery pasy, tyle tylko że kończy się równo z licem ściany. Do poprawnego zespolenia konieczne jest wówczas podcięcie ściany.

Często problem dotyczy zawilgocenia ścian stref przypodłogowych w budynkach, w których poziom posadzki jest wyższy niż poziom ław fundamentowych (analogiczny problem występuje w budynkach niepodpiwniczonych, przyczynę pokazano na rys. 3.). Naprawa wiąże się, niestety, ze skuciem warstw podłogi i wykonaniem brakującego fragmentu izolacji (rys. 4.).

Wybór materiałów

Dobór materiału do wykonania hydroizolacji nie może być przypadkowy, analiza chociażby rys. 2. i rys. 4. pokazuje jednoznacznie, że najważniejszy jest dobór odpowiedniego materiału na izolację poziomą na ławach fundamentowych, determinuje ona możliwości zastosowania materiałów na izolację pionową oraz izolację posadzki (możliwość szczelnego połączenia). No bo co zrobić, gdy izolację poziomą wykonano z materiału bitumicznego, a na pionową przewidziano szlam mineralny? Ten wariant na szczęście jest do wykonania, ale gdy na izolację ław zastosowano papę, a na izolację posadzki i izolację pionową folię?

Przykładowy sposób naprawy przecieku w miejscu połączenia izolacji poziomej z papy i pionowej z roztworu asfaltowego (bo taki wariant występuje bardzo często) pokazano na rys. 5.

Ściany z elementów ceramicznych lub bloczków betonowych wymagają wcześniejszego otynkowania. Sam styk z izolacją poziomą z papy należy uszczelnić za pomocą masy KMB. Powierzchnię papy należy przygotować w sposób następujący: oczyścić i zagruntować głęboko penetrującym gruntownikiem i ewentualnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2-0,7 mm.

Po wyschnięciu gruntownika nadmiar piasku usunąć i jeszcze raz bardzo starannie oczyścić powierzchnię. Takie systemowe gruntowniki posiada w swej ofercie znacząca większość producentów i dystrybutorów bitumicznych mas KMB. Gruntownik ten powoduje zmiękczenie powierzchni papy, co pozwala na dokładne i szczelne jej zespolenie z masą bitumiczną.

Powierzchnia zabezpieczona roztworem lub emulsją wymaga bezwzględnego oczyszczenia. Zazwyczaj nie jest tu wymagane żadne gruntowanie. W wątpliwych przypadkach należy wykonać próby.

Odtworzenie hydroizolacji po powodzi

To, czy możliwe jest lokalne naprawienie uszkodzeń, czy też konieczne jest kompleksowe odtworzenie hydroizolacji zależy od bardzo wielu czynników. Przekonali się o tym niestety - i to w sposób bardzo kosztowny - właściciele budynków zalanych przez ubiegłoroczną powódź. Bezmyślna próba zaoszczędzenia „kilku złotych" lub stosowanie materiałów, które na hydroizolację fundamentów się nie nadają, powoduje, że koszt prac naprawczych znacząco wzrasta.

Gdyby na terenach zagrożonych nawet nie powodzią a podtopieniami stosowano odpowiednie materiały, tzn. odporne na wodę i znajdujące się w niej agresywne związki, koszty usuwania skutków zalania można by zredukować. Na uszkodzenia popowodziowe najmniej wrażliwe są nowoczesne materiały hydroizolacyjne, masy polimerowo-bitumiczne (zwane masami KMB), szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające, papy modyfikowane polimerami (SBS, APP) czy samoprzylepne membrany bitumiczne.

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

Znacznie mniej odporne są powłoki z roztworów czy emulsji asfaltowych lub lepiku, w ogóle nieodporna jest papa na osnowie z tektury bowiem osnowa takiej papy gnije pod wpływem oddziaływania wilgoci. Także jeżeli fundamenty „zaizolowano" folią z tworzyw sztucznych, konieczne jest jej usunięcie oraz kompleksowe odtworzenie hydroizolacji - taka izolacja nie jest szczelna przy obciążeniu wodą, a po opadnięciu wody w praktyce uniemożliwia wysychanie podłoża.

Przyczyny zawilgocenia

Stwierdzenie, co rzeczywiście jest przyczyną przecieków niekiedy może stanowić problem. Nie można polegać tylko na intuicji i próbie określenia przyczyn na podstawie oględzin. Konieczne jest zbadanie zawilgocenia przegrody (tzw. mapy zawilgocenia) i wykonanie odkrywek. Nierzadko konieczne jest wykonanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych, aby wyeliminować kondensację wilgoci, zarówno na powierzchni przegrody, jak i w jej warstwach.

Niekiedy przyczyna zawilgocenia jest zupełnie prozaiczna. Np. izolacja była przykryta przez gruby tynk gipsowy, którym korygowano geometrię ściany. Tynk wchłonął wodę, która w dużych ilościach rozlała się po płycie betonowej na skutek niedbałości ekipy budowlanej.

Przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego systemu, jeszcze na etapie projektowania należy przeanalizować wszystkie poniższe czynniki, bowiem od nich zależy skuteczność izolacji:

  • poprawności określenia warunków wodnych (obciążenie wilgocią, obciążenie wodą pod ciśnieniem) i właściwego doboru typu izolacji (przeciwwilgociowa, przeciwwodna);
  • rozwiązania projektowego, tzn. właściwego doboru materiałów do izolacji, wynikającego z obciążeń wodnych (w tym również agresywności wody), zakładanych odkształceń podłoża podczas eksploatacji obiektu i możliwości aplikacyjnych w konkretnym obiekcie;
  • od poprawnego technicznie rozwiązania detali (przejść technologicznych instalacji technicznych przez powłoki izolacyjne, szczegółów połączeń w miejscach przejść izolacji poziomych w pionowe, uszczelnienia włazów, przepustów, dylatacji itp. - z tym wiąże się odpowiednie uszczegółowienie dokumentacji projektowej;
  • zgodnego ze sztuką budowlaną wykonawstwa - chodzi o stan podłoża, na którym aplikowany jest materiał izolacyjny (rysy, kawerny, nośność podłoża), cieplno-wilgotnościowe warunki otoczenia w momencie aplikacji, przestrzeganie przerw technologicznych, ochrona warstw hydroizolacyjnych przed uszkodzeniem itp.
Hydroizolacje podziemnych
części budynków i budowli
Osuszanie murów i renowacja piwnic
Jak skutecznie osuszyć budynek
- poradnik
ABC izolacji przeciwwilgociowych


Komentarze

(2)
Alina | 01.04.2016, 14:52
Przeczytałam, ekspertem się jeszcze nie czuję, ale myślę, że coś tam wyczuję, jeśli mi firma zaproponuje "zaoszczędzić" przy hydroizolacji piwnicy. Dzięki
Kowal | 19.05.2016, 10:08
Tylu partaczy jest na rynku, że aż człowiek żałuje, że sam nie umie tego robić, bo strach komuś powierzyć...
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17307|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10800|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10374|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl