CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Wilgoć w budynku

mgr inż. Maciej Rokiel  |  Administrator 6/2011  |  06.07.2011  |  3

Nie można stwierdzić, że problemy z wilgocią dotyczą tylko obiektów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków. Ignorancja i lekceważenie podstawowych praw fizyki, wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, połączone z pozorną oszczędnością powodują, że problem z wilgocią pojawić się może także w obiektach nowych. Stąd też prac naprawczych często wymagają m.in. piwnice czy strefy cokołowe, nie wspominając np. o garażach podziemnych.

 

Doświadczenie pokazuje, że można wyodrębnić trzy podstawowe przyczyny późniejszych problemów z wilgocią:

  • Błędny „projekt", w którym: „...izolacje przeciwwilgociowe poziome zaprojektowano z 2 warstw papy na lepiku lub folii technicznej, izolacje pionowe - Abizol R+P". A wykonawca bezmyślnie (lub ze względu na zaproponowaną cenę) takie materiały stosuje. Do tego zleca się opracowanie jedynie projektu budowlanego, który służy do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie musi on być uszczegółowiony, jednak z tego powodu na jego podstawie nie wolno wykonywać kosztorysów inwestorskich ani ofertowych, nie powinien być także podstawą do wykonywania robót.
  • Błędne wykonawstwo. Zamiana przez wykonawcę droższych, skutecznych rozwiązań technologiczno-materiałowych wymagających stosowania mas polimerowo-bitumicznych czy szlamów, ewentualnie dobrych jakościowo bitumicznych materiałów rolowych na najtańsze. Bo przetarg wygrało się najniższą ceną. I bezmyślna akceptacja takich praktyk przez inwestora.
  • Błędy typowo wykonawcze, np. złe przygotowanie podłoża, zbyt duża wilgotność podłoża w momencie nakładania, pocienienie powłoki, nieszczelne połączenie arkuszy itp.

Izolacja wodochronna

Izolacja wodochronna to ciągła, szczelna powłoka chroniąca konstrukcję przed wodą/wilgocią, projektowana dla konkretnych warunków gruntowo-wodnych, konkretnego sposobu posadowienia budynku oraz zastosowanych do wykonania części fundamentowej materiałów. Jej skuteczność jest generalnie uzależniona od jakości dokumentacji technicznej i poprawności wykonania robót.

Przy czym błędem jest mówienie tu tylko o materiale hydroizolacyjnym. Nie można przyjmować za pewnik, że skoro sam materiał jest szczelny, to nadaje się w konkretnym przypadku do wykonania szczelnej hydroizolacji. Niestety, stosowane do uszczelnień fundamentów folie z tworzyw sztucznych nie sprawdzają się.

Czytaj też: Metody osuszania budynków

Wykonstruowanie z nich szczelnej wanny (chodzi o połączenia arkuszy ze sobą, połączenia izolacji poziomej z pionową oraz izolacją podposadzkową, uszczelnienie dylatacji, przejść rurowych itp.) jest, jeżeli nie niemożliwe, to trudne i wymagające dodatkowych czynności technologicznych. Do tego podatność na uszkodzenia mechaniczne przy kulturze technicznej na polskich budowach niemal „gwarantuje" późniejsze przecieki (natomiast materiały te doskonale sprawdzają się przy hydroizolacji np. dachów zielonych czy odwróconych).

A co powiedzieć o „hydroizolacjach" z membran kubełkowych, skoro nawet w nowych publikacjach technicznych można znaleźć stwierdzenia, że folia kubełkowa może być stosowana jako hydroizolacja pod warunkiem szczelnego połączenia arkuszy. Tyle że w praktyce jest to niewykonalne.

Przecieki

Prace naprawcze (likwidację przecieków) należy przeprowadzać zawsze po określeniu przyczyny ich powstawania. Nie w każdym przypadku konieczne jest odtwarzanie całości izolacji, w wielu przypadkach wystarcza lokalna naprawa miejsc przecieków, ale o tym i o sposobie naprawy decyduje ekspertyza opracowana dla konkretnego obiektu.

Przecieki najczęściej występują w tzw. trudnych i krytycznych miejscach, takich jak dylatacje, przejścia rurowe, połączenia ze sobą izolacji poziomej z pionową czy podposadzkową. Przyczyny przecieków pokazano na rys. 1. Cechą charakterystyczną dla takiej sytuacji jest pas zawilgocenia na ścianie tuż nad posadzką lub na styku ściany i posadzki. W wielu przypadkach naprawa tego mankamentu nie wymaga odtwarzania całości izolacji, lecz lokalnej naprawy. Sposób naprawy pokazano na rys. 2.

Jako że do izolacji podposadzkowej oraz izolacji poziomej ław fundamentowych najczęściej stosuje się papę, do uszczelnienia narożnika stosować należy masy bitumiczne KMB. Pierwszym etapem jest usunięcie warstw wierzchnich posadzki przy ścianie w pasie o szerokości ok. 50 cm. Środek tego pasa powinien się pokrywać z linią styku betonu podkładowego posadzki z ławą. Dodatkowo usunąć należy tynk na ścianie na wysokość kilkunastu centymetrów.

Trzeba tu szczególnie uważać, aby nie przeciąć lub nie uszkodzić w inny sposób istniejącej hydroizolacji z papy. Ponieważ styk izolacji ławy i izolacji podposadzkowej wykonywany był zazwyczaj na zakładkę, powinien on być dobrze widoczny. Dopiero w tym miejscu przecinamy ją, odsłaniając wspomniany wyżej styk ławy i betonu podkładowego. Podłoże zazwyczaj jest wilgotne, więc konieczne jest odczekanie do czasu jego przeschnięcia.

Szczególnie starannie należy oczyścić pasy odkrytej papy, od szczelności jej zespolenia z masą KMB zależy bowiem skuteczność całości wykonywanych robót. Papę należy zagruntować głęboko penetrującym gruntownikiem i ewentualnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm.

Po wyschnięciu gruntownika nadmiar piasku należy usunąć i jeszcze raz bardzo starannie oczyścić powierzchnię. Odsłonięte podłoże również należy oczyścić i, jeśli to wymagane, zagruntować systemowym preparatem gruntującym. Należy zwracać uwagę, aby w momencie wykonywania robót wilgotność podłoża nie była wyższa niż maksymalna wilgotność podana w karcie technicznej stosowanego systemu.

Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć pierwszą warstwę masy KMB i wkleić w nią taśmę uszczelniającą, tak aby środek taśmy pokrywał się z krawędzią ławy fundamentowej. Po wyschnięciu pierwszej warstwy całą powierzchnię pokrywa się drugą warstwą (należy tu przestrzegać wytycznych instrukcji technicznych mówiących m.in. o grubościach nakładanej warstwy, przerwach technologicznych itp.).

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Styk ławy fundamentowej ze ścianą należy uszczelnić, wykonując tam fasetkę z systemowej masy bitumicznej. Ostatnim etapem będzie wykonanie nowych warstw użytkowych posadzki i naprawa tynku w pasie przypodłogowym.

Tu jednak może pojawić się nieoczekiwany problem. Izolacja na ławach powinna być wysunięta poza lico ściany minimum na 5-6 cm. Pozwala to na jej poprawne zespolenie z izolacją podposadzkową lub pionową. Niestety, „oszczędnościowe" względy biorą górę, zwłaszcza gdy ściana wewnętrzna ma szerokość 25 cm. Rolka papy idealnie dzieli się wówczas na cztery pasy, tyle tylko że kończy się równo z licem ściany. Do poprawnego zespolenia konieczne jest wówczas podcięcie ściany.

Często problem dotyczy zawilgocenia ścian stref przypodłogowych w budynkach, w których poziom posadzki jest wyższy niż poziom ław fundamentowych (analogiczny problem występuje w budynkach niepodpiwniczonych, przyczynę pokazano na rys. 3.). Naprawa wiąże się, niestety, ze skuciem warstw podłogi i wykonaniem brakującego fragmentu izolacji (rys. 4.).

Wybór materiałów

Dobór materiału do wykonania hydroizolacji nie może być przypadkowy, analiza chociażby rys. 2. i rys. 4. pokazuje jednoznacznie, że najważniejszy jest dobór odpowiedniego materiału na izolację poziomą na ławach fundamentowych, determinuje ona możliwości zastosowania materiałów na izolację pionową oraz izolację posadzki (możliwość szczelnego połączenia). No bo co zrobić, gdy izolację poziomą wykonano z materiału bitumicznego, a na pionową przewidziano szlam mineralny? Ten wariant na szczęście jest do wykonania, ale gdy na izolację ław zastosowano papę, a na izolację posadzki i izolację pionową folię?

Przykładowy sposób naprawy przecieku w miejscu połączenia izolacji poziomej z papy i pionowej z roztworu asfaltowego (bo taki wariant występuje bardzo często) pokazano na rys. 5.

Ściany z elementów ceramicznych lub bloczków betonowych wymagają wcześniejszego otynkowania. Sam styk z izolacją poziomą z papy należy uszczelnić za pomocą masy KMB. Powierzchnię papy należy przygotować w sposób następujący: oczyścić i zagruntować głęboko penetrującym gruntownikiem i ewentualnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2-0,7 mm.

Po wyschnięciu gruntownika nadmiar piasku usunąć i jeszcze raz bardzo starannie oczyścić powierzchnię. Takie systemowe gruntowniki posiada w swej ofercie znacząca większość producentów i dystrybutorów bitumicznych mas KMB. Gruntownik ten powoduje zmiękczenie powierzchni papy, co pozwala na dokładne i szczelne jej zespolenie z masą bitumiczną.

Powierzchnia zabezpieczona roztworem lub emulsją wymaga bezwzględnego oczyszczenia. Zazwyczaj nie jest tu wymagane żadne gruntowanie. W wątpliwych przypadkach należy wykonać próby.

Odtworzenie hydroizolacji po powodzi

To, czy możliwe jest lokalne naprawienie uszkodzeń, czy też konieczne jest kompleksowe odtworzenie hydroizolacji zależy od bardzo wielu czynników. Przekonali się o tym niestety - i to w sposób bardzo kosztowny - właściciele budynków zalanych przez ubiegłoroczną powódź. Bezmyślna próba zaoszczędzenia „kilku złotych" lub stosowanie materiałów, które na hydroizolację fundamentów się nie nadają, powoduje, że koszt prac naprawczych znacząco wzrasta.

Gdyby na terenach zagrożonych nawet nie powodzią a podtopieniami stosowano odpowiednie materiały, tzn. odporne na wodę i znajdujące się w niej agresywne związki, koszty usuwania skutków zalania można by zredukować. Na uszkodzenia popowodziowe najmniej wrażliwe są nowoczesne materiały hydroizolacyjne, masy polimerowo-bitumiczne (zwane masami KMB), szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające, papy modyfikowane polimerami (SBS, APP) czy samoprzylepne membrany bitumiczne.

Metody walki z wilgocią - przegląd metod osuszania murów

Nowoczesne i skuteczne technologie zabezpieczają mury przed przedostającą się wilgocią. 

Znacznie mniej odporne są powłoki z roztworów czy emulsji asfaltowych lub lepiku, w ogóle nieodporna jest papa na osnowie z tektury bowiem osnowa takiej papy gnije pod wpływem oddziaływania wilgoci. Także jeżeli fundamenty „zaizolowano" folią z tworzyw sztucznych, konieczne jest jej usunięcie oraz kompleksowe odtworzenie hydroizolacji - taka izolacja nie jest szczelna przy obciążeniu wodą, a po opadnięciu wody w praktyce uniemożliwia wysychanie podłoża.

Przyczyny zawilgocenia

Stwierdzenie, co rzeczywiście jest przyczyną przecieków niekiedy może stanowić problem. Nie można polegać tylko na intuicji i próbie określenia przyczyn na podstawie oględzin. Konieczne jest zbadanie zawilgocenia przegrody (tzw. mapy zawilgocenia) i wykonanie odkrywek. Nierzadko konieczne jest wykonanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych, aby wyeliminować kondensację wilgoci, zarówno na powierzchni przegrody, jak i w jej warstwach.

Niekiedy przyczyna zawilgocenia jest zupełnie prozaiczna. Np. izolacja była przykryta przez gruby tynk gipsowy, którym korygowano geometrię ściany. Tynk wchłonął wodę, która w dużych ilościach rozlała się po płycie betonowej na skutek niedbałości ekipy budowlanej.

Przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego systemu, jeszcze na etapie projektowania należy przeanalizować wszystkie poniższe czynniki, bowiem od nich zależy skuteczność izolacji:

  • poprawności określenia warunków wodnych (obciążenie wilgocią, obciążenie wodą pod ciśnieniem) i właściwego doboru typu izolacji (przeciwwilgociowa, przeciwwodna);
  • rozwiązania projektowego, tzn. właściwego doboru materiałów do izolacji, wynikającego z obciążeń wodnych (w tym również agresywności wody), zakładanych odkształceń podłoża podczas eksploatacji obiektu i możliwości aplikacyjnych w konkretnym obiekcie;
  • od poprawnego technicznie rozwiązania detali (przejść technologicznych instalacji technicznych przez powłoki izolacyjne, szczegółów połączeń w miejscach przejść izolacji poziomych w pionowe, uszczelnienia włazów, przepustów, dylatacji itp. - z tym wiąże się odpowiednie uszczegółowienie dokumentacji projektowej;
  • zgodnego ze sztuką budowlaną wykonawstwa - chodzi o stan podłoża, na którym aplikowany jest materiał izolacyjny (rysy, kawerny, nośność podłoża), cieplno-wilgotnościowe warunki otoczenia w momencie aplikacji, przestrzeganie przerw technologicznych, ochrona warstw hydroizolacyjnych przed uszkodzeniem itp.
Hydroizolacje podziemnych
części budynków i budowli
Osuszanie murów i renowacja piwnic
Jak skutecznie osuszyć budynek
- poradnik
ABC izolacji przeciwwilgociowych


Komentarze

(2)
Alina | 01.04.2016, 14:52
Przeczytałam, ekspertem się jeszcze nie czuję, ale myślę, że coś tam wyczuję, jeśli mi firma zaproponuje "zaoszczędzić" przy hydroizolacji piwnicy. Dzięki
Kowal | 19.05.2016, 10:08
Tylu partaczy jest na rynku, że aż człowiek żałuje, że sam nie umie tego robić, bo strach komuś powierzyć...
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18971|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12161|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl