CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

W jaki sposób można zaoszczędzić energię?

Wiesław  Pawelec  |  Administrator 7-8/2011  |  05.09.2011
Fot. sxc.hu/profile/davidlat

Budynek inteligentny wyposażony w systemy monitorujące i automatykę sterującą może być budynkiem energooszczędnym, pod warunkiem że w sposób optymalny wykorzystane zostaną możliwości wynikające z zawartych w nim inteligentnych rozwiązań.

 

Oszczędzanie energii w budynku inteligentnym można realizować na kilka sposobów.

Poniżej przedstawiam przykłady, jak w praktyce można oszczędzać energię, wykorzystując rozwiązania techniczne i możliwości inteligentnego budynku, a w szczególności:

 • systemu BMS,
 • systemu zapewniającego współpracę agregatu prądotwórczego z siecią miejską,
 • systemu Helio,
 • rekuperatorów systemu wentylacji.

Każdy z powyższych systemów jest bardzo złożony i zasługuje na szczegółowy opis, ale na potrzeby niniejszego artykułu poniżej przedstawiam krótkie charakterystyki tych systemów, ze szczególnym naciskiem na te ich funkcje, które mają znaczący wpływ na oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej w komercyjnym budynku wyposażonym w zaawansowaną technologię i automatykę.

System BMS

Podstawowy system zarządzania infrastrukturą budynku jest system o roboczej nazwie BMS (ang. Building Management System).

Jest narzędziem, w którym oprócz funkcjonalności i modułów służących do bieżącego zarządzania infrastrukturą i technologią budynku znajdują się moduły dedykowane do racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej:

 • moduł trendy,
 • moduł katalogi czasowe.

Moduł trendy

Jest to moduł rejestrujący i archiwizujący zmienne generowane przez urządzenia pomiarowe - a w naszym przypadku - parametry pracy urządzeń czy instalacji, które mają kluczowe znaczenie dla zużycia energii cieplnej lub elektrycznej.

Jeżeli zarchiwizowane dane przedstawiane zostaną graficznie w formie wykresu, to powstanie materiał analityczny, z którego można wyczytać zależność pomiędzy zużyciem energii a czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi w budynku.

Dla przykładu w ten sposób można graficznie zobrazować zależność mocy chwilowej węzła cieplnego w kW (MW) od temperatury zewnętrznej i temperatury czynnika grzewczego w wewnętrznych i instalacjach grzewczych. Oczywiście na temperaturę zewnętrzną nie mamy wpływu, ale możemy już wpływać na:

 • temperaturę czynnika grzewczego w wewnętrznych instalacjach grzewczych, którą można obniżyć bez uszczerbku dla komfortu wewnętrznego, wybierając odpowiednią krzywą grzewczą,
 • moc zamówioną u dostawcy energii cieplnej, skutecznie obniżając rachunki za energię cieplną.

Moduł trendy jest w stanie wygenerować raport za wybrany monitorowany okres, z którego można wywnioskować, czy moc zamówiona i krzywa grzewcza są optymalne lub czy wymagają korekty.

Wizualizacja na rys. 1. przedstawia sytuację, gdy temperatura zewnętrzna spadła poniżej - 19°C, a węzeł cieplny osiągnął w tym czasie moc 1,1 MW. Ta analiza umożliwiła zweryfikowanie umowy z dostawcą energii cieplnej i obniżenie mocy zamówionej.

Moduł katalogi czasowe

Jest to moduł posiadający funkcje umożliwiające skuteczne ograniczanie zużycia energii elektrycznej w budynku. Zasada pracy oparta jest na celowym załączaniu i wyłączaniu urządzeń grzewczych i zasilanych energią elektryczną lub kluczowych segmentów tych urządzeń, których konsumpcja energii elektrycznej (lub cieplnej) jest znacząca w skali całego budynku.

Stosując przemyślany scenariusz załączeń i wyłączeń (dobowy, tygodniowy), unikamy pracy ciągłej urządzeń w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię (a zatem najdroższą) oraz skumulowania zapotrzebowania w okresie rozruchowym budynku.

Dodatkowo wykorzystując moduł trendy, można - analogicznie jak dla energii cieplnej - zweryfikować wysokość zamówionej mocy - mającej wpływ na wysokość opłaty stałej za energię elektryczną.

Rysunki 2. i 3. przedstawiają graficzną wizualizację dobowego zużycia energii elektrycznej. Fragment wykresu z godzin porannych (rys. 3.) pokazuje, jak kaskadowo następują po sobie załączania poszczególnych urządzeń i instalacji technologicznych, mających duży udział w konsumpcji energii elektrycznej budynku.

Widzimy, jak urządzenia te włączają się kolejno, według scenariusza zaprogramowanego w module katalogi czasowe. Tak rozłożony w czasie pobór energii zapobiega skumulowanemu obciążeniu budynku wynikającemu z rozruchu instalacji technologicznych w godzinach rannych.

Moduł katalogi czasowe pozwala także zarządzać czasem pracy urządzeń w skali szerszej niż 1 doba.

Obciążenie instalacji elektrycznych i zmiany wydajności instalacji sanitarnych budynku mają charakter cykliczny w skali tygodnia. W dni wolne od pracy budynek biurowy jest z zasady pusty i w tym czasie wszystkie instalacje powinny pracować w układzie oszczędnościowym, z zachowaniem minimalnych paramentów nawiewanego powietrza (w przypadku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), wody cyrkulacyjnej w instalacjach grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej.

Optymalizacja pracy instalacji budynku w czasie wolnym ma duże znaczenie zarówno z punktu widzenia oszczędzania energii, jak i zabezpieczenia komfortu pracy.

Zły dobór parametrów pracy instalacji w tym czasie może skutkować niepotrzebnymi kosztami za pobór energii elektrycznej (instalacje w czasie wolnym pracują na zbyt wysokich paramentach) lub brakiem możliwości zabezpieczenia komfortu z rana po dniach wolnych (budynek będzie długo dochodził do parametrów komfortu).

Systemy specjalne

Współpraca agregatu prądotwórczego z siecią miejską

W budynkach posiadających zaawansowaną technologicznie instalację zasilającą w energię elektryczną, dodatkowo wyposażoną w urządzenia zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze), można zastosować rozwiązania specjalne umożliwiające włączanie agregatów prądotwórczych do bieżącego zasilania budynku w warunkach poboru szczytowego.

Energia elektryczna z agregatu jest droższa niż z sieci, ale pobór energii z agregatu w tak zwanych szczytach i w konsekwencji zmniejszenie mocy zamówionej dla budynku daje pełne uzasadnienie ekonomicznie dla takiego rozwiązania.

Należy jednak pamiętaać, że takie rozwiązania są ekonomiczne uzasadnione, jeżeli wdrażane są już w fazie projektowania budynku, gdyż wdrożenie takiego systemu w budynku już funkcjonującym może łączyć się z kosztowną przebudową głównych rozdzielni zasilających, co przekreśli zasadność całego przedsięwzięcia.

Rysunek 4. przedstawia wizualizację czasowego uruchomienia się agregatów prądotwórczych na tle dobowego zużycia energii elektrycznej. System jest tak skonfigurowany, że w sytuacji gdy zapotrzebowanie budynku w energię elektryczną przekroczy poziom zdefiniowany jako maksymalny, automatycznie włącza się agregat prądotwórczy, który zasila cały budynek do czasu, aż zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości maksymalnej oraz jest tak zsynchronizowane, że czas pracy agregatów (jego start i wyłączenie) uwzględnia warunki umowy z dostawcą energii elektrycznej, zapobiegając naliczeniu kar umownych nawet po chwilowym przekroczeniu mocy zamówionej.

System Helio

System Helio jest inteligentnym systemem, który integrując klimatyzację i oświetlenie na jednej platformie informatycznej (system LonWorks) sterowanej z poziomu BMS, w sposób znaczący wpływa na optymalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej, z jednoczesnym zapewnieniem komfortu z dokładnością do pojedynczego pomieszczenia.

System ten w sposób szczególnie efektywny wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie. Jest tak skonfigurowany, że w przypadku stwierdzenia braku obecności osób w pomieszczeniach biurowych automatycznie wyłącza oświetlenie, natomiast oświetlenie pomieszczeń komunikacyjnych (hole, korytarze z doświetleniem światłem naturalnym) załącza tylko w przypadku wzbudzenia czujki ruchu (przez osoby wchodzące w strefę kontrolowaną przez system).

Dodatkowo multisensory systemu stref komunikacyjnych są tak zaprogramowane, że w przypadku oświetlenia stref komunikacyjnych światłem naturalnym oświetlenie nie załączy się.

Rekuperatory instalacji wentylacyjnej

Nowoczesne systemy wentylacyjne z zasady wyposażone są w rekuperatory służące do oszczędzania energii zawartej w powietrzu dostarczanym do pomieszczeń biurowych. Niezależnie od pory roku powietrze nawiewane przez instalacje wentylacyjne podlega obróbce polegającej na podgrzaniu w okresie zimowym lub schłodzeniu latem. Sekcja wyciągowa centrali wentylacyjnej ma za zadanie usunięcie „zużytego" powietrza.

Jednak powietrze „zużyte" kosztem energii elektrycznej lub cieplnej (a często jednej i drugiej jednocześnie) zostało schłodzone lub podgrzane, dlatego wszystkie nowoczesne centrale wentylacyjne wyposażone są w rekuperatory zatrzymujące zimą ciepło, a latem chłód w budynku pomimo pełnej cyrkulacji powietrza (100% wymiany powietrza).

Z uwagi na konstrukcję i zasadę działania rekuperatory występują jako:

 • krzyżowe - zasada pracy polega na przekazywaniu ciepła pomiędzy strumieniami powierza wywiewanego i powietrza nawiewanego w specjalnie skonstruowanych kanałach, w których strumienie powietrza krzyżują się;
 • obrotowe - przekazanie ciepła pomiędzy strumieniami powierza wywiewanego i powietrza nawiewanego realizuje specjalnie skonstruowany wirnik;
 • wymiennikowe - przekazanie ciepła pomiędzy strumieniami powierza wywiewanego i powietrza nawiewanego odbywa się poprzez instalację wymienników ciepła (chłodnica + nagrzewnica) zasilanych pompą cyrkulacyjną.

Zobacz też: Rekuperatory - oferta rynkowa >

W instalacjach technologicznych monitorowanych systemem BMS rekuperatory, ich sprawność i wydajność jest na bieżąco monitorowana, gdyż zatrzymanie pracy rekuperatorów w okresach ekstremalnych - podczas mrozów lub upałów - może skutkować koniecznością całkowitego zatrzymania pracy instalacji wentylacyjnej.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18954|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12130|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11541|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl